Cele mai citite articole

11. STUDIU: PRIMELE EVOLUŢII – ALE CREATORILOR DINTÂI, COORDONATORII ACTUALI AI EVOLUŢIILOR NOASTRE

Cuvânt înainte:   Se tot spune pe de o parte că ceea ce numim Dumnezeu este un Dumnezeu care nu ar fi evoluat, ci s-ar fi făcut aşa, deodată, prin mister de nepătruns, care astfel nu ar avea dreptul să ne spună ce şi cum să…

04. Variația vibrației medii zonale

I. DEFINIRE: Este un proces periodic de modificare (creştere/diminuare) a vibraţiei filamentelor energo-materiale circulante prin toate subzonele zonei universice locale, format în principal din 2 faze succesive, care au astfel un traseu sinusoidal:…

09. Generalitati privind rasa ariana

Din nefericire această denumire a fost prea mult folosită în scop agresiv şi criminal, rasist ca aspect al atitudinii unor spirite faţă de altele. O asemenea atitudine a apărut la un moment dat sub puterea a două direcţii spirituale izvorâte…

06. Substructuri ale sistemului matriceal planetar: celule de stabilizare vibrațională

IMAGINEA GENERALĂ A ELEMENTELOR MATRICEALE DE CONSTITUIRE A PLANETEI NOASTRE1. Nucleul matriceal, format în nodul unei corzi stelare – unde acest nod este o structură arhetipală de constituire a unei planetei din componenţa sistemului…

04. Zonele Universului Fizic

Pentru a înţelege elementele de cunoaştere legate de zonele de evoluţie a monadelor în Universul Fizic, este necesară explicarea noţiunii de “zonă de vibraţii a universului”: ea este o delimitare a universului, prin pături…

06. Dimensiuni structurale paralele ale Universului Fizic

Este necesar să avem în vedere, de la bun început, că discutăm despre spaţii-structuri ale Universului Fizic, diferenţiate între ele prin vibraţia materiilor care le formează şi vibraţia energiilor care le vitalizează, le…

01. Introducere în tematica călătoriilor astrale

I. IDEI PRINCIPALE:Se va porni de la expunerea prezentată în secţiunea ALTE STUDII, Călătorii spirituale, pct.b: CĂLĂTORII ASTRALE.1. Discutăm despre experienţe înafara corpului fizic, vise lucide sau conştiente – fenomene…

Apostolul hristic Andrei, prietenul geţilor…

Este un subiect deosebit de subtil, care trebuie abordat, pentru înţelegerea lui profundă, numai din perspectiva cunoaşterii unor realităţi ale vremurilor trecute: a cunoaşterii vieţii totale a străbunilor noştri.Despre geţi am scris…

01. GENERALITĂŢI DESPRE ENTITĂŢI

Din punct de vedere metafizic, o entitate privită din unghiul de vedere pământean poate fi definită ca o întrupare a unui spirit întreg sau a unei monade, în sisteme corporale stabile şi complex structurate, constituite din…

2. Structurile complexului reptilian și funcționarea lor

I. SINTEZĂ:Complexul reptilian este format din complexul reptilian al corpului fizic şi complexul reptilian al fiecărui corp fluidic din sistemul nostru corporal. Toate la un loc formează complexul reptilian al complexului corporal uman.Complexul…

1. Generalități despre împământare

I. DEFINIRI   1. Canalul de împământare este canalul central al plexului rădăcinii (chakra Muladhara), canal care are proprietatea de a se lungi până ce depăşeşte câmpul (pătura) de fluxuri energo-materiale care învăluie…

04. Etapele de creaţie materială ale omenirii pe Pământ (2): etapa de creare a speciei umane, prin transcendenţă inter-dimensională

Privită din câteva puncte de vedere, o asemenea creaţie este disociată de Creatorul său, de însăşi corporalitatea sa. Şi doar creaţia aşa-zisă de lut ar fi asociată radiaţiei – suflării Sale – pe care Creatorul, Dumnezeu,…

Dictionar