UNIVERSURI

Universurile sunt structurările generale interioare ale Centrului de evoluţie  - creaţii de o deosebită complexitate în spaţiul energetic fundamental, realizate pentru desfăşurarea protejată a evoluţiilor monadelor. Complexitatea lor constă nu numai în struturile lor interioare, dar şi în ceea ce privesc legăturile dintre ele, substruturile universice care le completează funcţionările, le dezvoltă formele de ajutor pe care le pun la dispoziţia tuturor celor care evoluează direct sau prin mijlocirea corpurilor de întrupare, în structurile lor interioare. 

Universurile sunt create în funcţie de straturile energiei fundamentale, la fel ca şi substructurile lor, ca şi elementele de legătură între ele, straturi care, prin stabilitatea lor, le întreţin şi structura, şi funcţiunile. Creatorii universurilor nu se mărginesc la crearea lor iniţială, ci modelează şi remodelează permanent structurile lor interioare şi funcţionările lor, în strânsă legătură cu necesităţile valurilor de monade care intră în Centrul de evoluţie. 

Universurile, cu toate structurile lor interioare şi exterioare sunt delimitate între ele prin pături (sau cămăşi) universice, create din energie fundamentală puternic compactizată – la fel cum este protejat întreg Centrul de evoluţie – protejând în acelaşi timp şi oceanul infinit de energie fundamentală dinafara sa, în care s-au format monadele, se formează în continuare şi se vor forma etern.

Atunci când un Centru de evoluţie devine foarte mare pentru a fi gestionat în modul cel mai eficient, creatorii universurilor şi monadele care au evoluat şi cunosc toate formele de viaţă în manifestare, creează alte Centre de evoluţie, cu acelaşi fel de structuri interioare de forma universurilor sau altele – după cum sunt necesităţile curente şi în funcţie de experienţa acumulată a creatorilor lor. Comunicarea astrală ne arată faptul că în cunoaşterea marilor creatori ai Centrului nostru de evoluţie se află diverse Centre de evoluţie, cu subcentre până la a şasea generaţie. 

Alte detalii privind universurile se pot urmări în capitolul STUDII GENERALE: EVOLUŢII şi UNIVERSURI.  


Dictionar