Spirite creatoare conştiente avansate, aflate în curs de universalizare

DEFINIRE: Spiritele creatoare conştiente avansate, aflate în curs de universalizare sunt spirite care îşi pot folosi, diversifica şi dezvolta diferite capacităţi creative avansate în locurile în care desfăşoară evoluţii progresive (de la un nivel al vibraţiei locale - la altul superior) şi regresive (de la un nivel al vibraţiei locale - la altul inferior), folosind seturi de raze din radiaţia proprie pe care le schimbă cu abilitate, răspunzând impulsurilor din mediu sau intenţiilor proprii, având deja mai mult sau mai puţin dezvoltată şi conştientizată flexibilitatea folosirilor învăţate. 

DETALII ŞI DISCUŢII TEMATICE: 

Există diferite faze pentru diferite forme de evoluţie, cu subfaze specifice şi trepte evolutive corespunzătoare lor. În ce priveşte activitatea creativă a spiritelor, se pot formula câteva etape specifice temei la nivel pământean, prin comparaţie cu activitatea creatoare a omului, pe Pământ:

1. Spirite necreatoare: sunt spirite aflate în învăţături şi consolidări de manifestări începătoare, îndreptate spre întreţinerea corporală (hrană, respiraţie) şi protecţie prin forţe proprii (fugă, zbor, luptă); ele au condiţii de mediu şi corporale pentru învăţătură şi consolidare, astfel încât nu au nevoie de adăpost, depozitare. Speciile cu spirite necreatoare sunt în majoritate pe Pământ, însă este de atenţionat asupra faptului că multe dintre cele necreatoare sfârşesc prin forme care par creatoare şi dintre cele creatoare pot să nu aibă pe Pământ destine creatoare. Dintre cele necreatoare, unele specii par a crea conştient, dar din momentul în care înţelegem ce înseamnă în profunzime creaţie conştientă putem cerceta şi înţelege că nu în toate cazurile este vorba despre aşa ceva. Sunt multe cazuri atipice astfel: sunt specii care îşi construiesc adăposturi mai mult sau mai puţin complexe, care însă nu sunt creaţii conştiente, în sens de planificare, preluarea şi prelucrarea materialelor de conştrucţie, realizarea unei construcţii cu funcţiuni adaptate schimbărilor care pot avea loc în viaţa individului, familiei sau comunităţii. Astfel de spirite par a dovedi gândire, dar de fapt ele nu fac decât să imite exemplul ajutătorilor lor bazându-se pe percepţia micro-elementelor eterice din manşonul matriceal al planetei, pe memoria spirituală proprie fără să gândească ele înseşi etapele creaţiei şi efectele lor, la care se adaugă un simţ accentuat al celor mai bune folosiri ale experienţei de grup din experienţa lor totală. Ceea ce fac ele este să copieze ceea ce au reuşit altele, mai pricepute, cu ajutor din partea planetei, ale cărei structuri eterice sunt percepute în amănunt şi constituie o formă de ajutor extins pe care îl primesc în etapa lor de evoluţie. Diverse faze denotă aceste lucruri, constituie paşi importanţi în drumul creativ al spiritelor, până când vor înţelege: rosturi, desfăşurări, efecte, adaptări ale cunoaşterilor acumulate la diverse condiţii în care trăiesc. Desigur, fiecare vieţuitoare are felul său de a conştientiza ceea ce face, dar majoritatea nu conştientizează decât efectele acţiunilor lor, indiferent dacă ele aduc sau nu rezultatul scontat. Nu au puterea de a gândi şi a asocia oricărei condiţie de trai modificări în funcţie de modul în care se derulează schimbările din jur, iar acesta este unul dintre aspectele care conduc la înţelegerea faptului că nu sunt spirite creatoare conştiente avansate. Exemplul cel mai evident pentru un cercetător al profunzimilor unor asemenea aspecte este cel al albinelor, termitelor, care par a gândi şi calcula minuţios tot ceea ce creează, dar de fapt lucrurile nu stau de loc aşa, ci doar au un simţ al proporţiilor extrem de dezvoltat, comparativ cu corpul lor şi cu întreg grupul de întrupare simultană (roi, etc.). Ele nu au un grad de conştienţă şi de conştiinţă avansat, dar în funcţie de structurile interioare ale corpurilor lor, ele pot desfăşura o parte din lucrările unui stup (spre exemplu) – dar nu toate la un loc, dovedind dezvoltări creative doar parţiale, învăţate anterior, ajutate de memorarea, şi dezvoltarea creaţiei după memorie, cu ajutorul formelor eterice ale manşonului matriceal al planetei: cu galerii ordonate în etaje, scări interioare, o mulţime de alte elemente evolutive care concură la formarea şi întărirea memoriilor monadei, cum ar fi folosirea unor astfel de memorii rapid, întrupare după întrupare în condiţiile pământene, care le ajută să-şi consolideze permanent cunoaşterile, fără însă să le înţeleagă devenirile. De asemenea, ele nu se pot raporta la alte specii, tocmai pentru că nu au o înaintare minimă în evoluţii pentru a înţelege rostul celorlalte specii şi rolul lor în viaţa proprie, precum şi rolul propriu în viaţa celorlalte.

Oamenii pot gândi şi înţelege rostul unor asemenea creaţii ale lor pe Pământ, relaţiile în cadrul speciei, relaţia dintre propria specie şi absolut toate speciile planetare; pot înţelege orice devenire şi pot adapta imediat creaţia proprie la necesităţile mediului înconjurător şi invers. Dar în anumite perioade planetare, grupuri de oameni aparent nu creau şi nu foloseau creaţia altora toată viaţa lor, determinând încredinţarea unor cercetători mentali şi astrali, care îşi amintesc propriile vieţi anterioare, că erau înapoiaţi, că nu gândeau, nu creau: fiind „sub-oameni” (şi alte numiri depărtate însă de adevăr), lemurienii fiind de regulă judecaţi ca fiind inferiori oamenilor de azi (vom discuta detaliat despre acest aspect în cursul Studiilor Istorice). În special cei care sunt cercetaţi azi şi descoperiţi în asemenea postură sunt de regulă pădureni: ajutători foarte evoluaţi, având sarcini complexe şi subtile la nivel planetar, stelar şi galactic. În etapa planetară cu vibraţie foarte înaltă, ei nu aveau o casă decât rar, în situaţia în care aveau în destin procreerea şi creşterea copiilor până la vârsta plecării lor din casa părinteasă – indiferent când trebuia să aibă loc un astfel de eveniment. Nu se deplasau decât extrem de rar cu nave personale, pe termen extrem de scurt, astfel încât pot trece astfel de momente practic neobservate. Practic însă, ceea ce aveau de făcut era să străbată şesurile, codrii, munţii, apele realizând sarcini de mare subtilitate, care nu sunt înţelese de cercetătorii din zilele noastre. Dar ei sunt cei mai avansaţi creatori umani de pe planetă, consolidaţi pe toate formele de creaţie din univers, în plus sunt purtătorii de cunoaştere cei mai avansaţi care, în astfel de perioade ale destinelor lor, au sarcini subtile de:

– formatarea mentală, astrală şi fizică a câmpurilor continentale, prin amprentare complexă (prin folosirea tuturor seturilor de raze pe care toate spiritele umane, cu orice fel de evoluţie, le-ar folosi în timp): pentru obişnuirea biosistemelor continentale mai ales cu energiile umane, lăsând în câmpuri amprente care vor avea treptat şi rol de ajutor mental pentru grupurile noi de spirite care vin la întrupare, pe Pământ;

– de participare mentală şi astrală la exemplele oferite de conducători populaţiilor societăţilor lor care creează exclusiv mental: mai ales în perioadele de schimbare (introducere sau diminuare de activităţi) a formelor de creaţie sau a unor părţi din felurile de creaţie deja întărite. 

Astfel de destine fără creaţie folosită personal (locuinţe, nave de deplasare mentală) alternează însă cu altele: intens creative, în mijlocul sau în marginea societăţilor umane. De aceea se recomandă cercetarea mai multor perioade din vieţile unor astfel de spirite, cercetarea activităţilor care implică folosirea mai multor feluri de creaţie, de comunicare, de deplasare se recomandă de asemenea eliminarea momentană a asocierilor cu activităţi pe care azi le considerăm doar ajutătoare pentru omul „modern”: mersul pe jos, fără folosirea navelor personale, pentru că în acelaşi timp alţi întrupaţi s-ar dovedi „evoluaţi” dacă folosesc întotdeauna locuinţe create de ei înşişi (deosebit de complexe) şi nave pentru deplasările lor continentale sau/şi oceanice. 

2. Spirite creatoare începătoare: aflate în faze incipiente de învăţături şi consolidare a acestora (discutăm comparativ cu ceea ce ştim că pot efectua spiritele umane). Pe Pământ au existat numeroase grupuri de spirite care s-au aflat în faze de evoluţie preliminară pentru evoluţiile lor ulterioare, pe alte planete sau chiar pe Pământ, în viitorul acestei planete. Au fost sub-specii ale speciei umane cele ale căror oseminte şi artefacte străvechi le descoperim azi şi credem că asemenea populaţii au fost strămoşii oamenilor de azi. Dar nu au fost astfel de strămoşi, întrucât:

– din punct de vedere corporal, asemenea populaţii au beneficiat de o corporalitate creată special pentru spiritele care au folosit-o, în funcţie de evoluţiile lor, cu structuri mai simple sau mai complexe decât ale spiritelor umane: da, uneori mai complexe chiar, pentru învăţarea folosirii unor diverse seturi de raze din radiaţia lor care fuseseră folosite puţin sau cu faze mai multe anterioare în urmă, în trăirile lor. Au loc astfel reactualizări sau dezvoltări care necesită corpuri cu structuri mult mai complexe decât cele ale spiritelor umane. Spiritele umane sunt deja specializate în folosiri ale razelor lor, şi cele mai puţin folosite ies la pachet cu folosirea celor care sunt deja consolidate în manifestare, pentru care nu mai există nevoia de a se crea părţi corporale care să canalizeze şi să obişnuiască monada să se manifeste. Asemenea sub-specii, cu astfel de corpuri şi-au închis liniile genetice pe planetă. Dacă „deschiderea” unei specii se face prin „coborârea” transcedentalilor cu corpurile noi deja create de ei şi întărirea corpurilor în acest strat dimensional, închiderea oricărei specii are loc prin „înălţare”: adică prin „ridicare”, prin trecere în stratul de vibraţie superioară, de acolo de unde transcedentalii au constituit şi au adus corporalitatea speciei (sau subspeciei);

– din punctul de vedere al spiritelor în evoluţie care beneficiază de corpuri: au fost grupuri de sprite care au beneficiat de câmpurile radiante ale oamenilor în perioada cu cele mai puternice, mai active şi mai prolifice intenţii de creaţie, de deplasare, de hrănire, comunicare, de relaţionare, de adaptări la mediul planetar aflat în permanentă schimbare. Toate acestea fiind specifice creatorilor avansaţi, pe urmele cărora şi aceste spirite în evoluţii deocamdată preliminare, vor merge: se consolidează intenţia de manifestare şi se foloseşte în măsura în care există o minimă experienţă de trăire asemănătoare. Deşi nu au fost încă creatoare mental pe planete fizice, asemenea spirite au avut parte de câmpurile mentale şi astrale ale unor civilizaţii extrem de avansate pentru diferite scopuri în creaţie, comunicare şi deplasare, întrucât dezvoltările ulterioare vor începe să cuprindă extinderea creaţiei mentale pe planete astrale din sistemele stelare locale. Iar pentru dezvoltările lor aflate în curs de derulare (fizice) au nevoie de câmpuri mental-astrale extrem de puternice, care pot veni numai de la civilizaţii înaintate în acest sens, aşa cum au fost populaţiile spirituale umane. În acest fel, măcar ceva din intenţiile puternice cu care sunt amprentate astfel de câmpuri planetare au ajuns până la atenţia lor, la conştientizarea lor. În Studiile Istorice vom dezbate pe larg în viitor detalii ale unor asemenea evoluţii pământene;

3. Există şi un aspect care trebuie luat în considerare, de asemenea: spirite creatoare de felul lor, chiar dacă nu foarte avansate, dar care pe Pământ nu au avut condiţii corporale, structuri corporale de creatori conştienţi. Ele au avut pe Pământ de realizat o buclă evoluţionistă pentru continuarea echilibrată a evoluţiilor lor: de diminuare sau de accentuare a unui aspect de manifestare a spiritelor care putea să îngreuneze înaintarea lor în evoluţii – mai ales în evoluţii creative. Pe de o parte ar fi cazul saurienilor, despre care am aflat, aşa cum am mai scris, doar când am urmărit ultimele lor evoluţii – ale înaintaşilor poporului lor spiritual: au fost vizualizate corect de către observatori mentali şi astrali din vremurile noastre, dar au fost crezuţi eronat a fi primii strămoşi ai oamenilor – aşa numiţii „oameni-morsă” – cu încredinţarea că speciile se trag unele din altele prin evoluţiile corpurilor lor. Corporalitatea voluminoasă a ajutat spiritele sauriene să-şi echilibreze frecvenţa mişcărilor prin greutatea de gestionat dar şi, în paralel, prin a trăi în preajma acelor vieţuitoare care erau asemănătoare cu modul lor de manifestare înainte de a efectua întrupările pământene: adică asemănător mamiferelor de care nu se puteau feri - mici, agile şi extrem de agresive. Saurienii s-au echilibrat şi şi-au continuat evoluţiile dincolo de fruntariile Pământului, în timp ce mamiferele, cu corpuri mici, iuţi, agresive, au continuare evoluţiile pământene cu corpuri mai mari, o medie între corpurile mari din biosistem dinainte de ultima glaciaţiune şi corpurile lor mici din aceeaşi perioadă. Mulţi dintre noi ne-am întrebat de ce corpurile lor erau mult mai mici în vremuri în care biosistemul era supradimensionat corporal: mamiferele efectuau în acea perioadă evoluţii de pregătire pentru epoca planetară cu vibraţie foarte joasă, pentru care, în scopul supravieţuirii, trebuiau să se obişnuiască şi să se consolideze pe iuţeală şi vânătoare pentru supravieţuire. A fost totuşi o perioadă relativ lungă pentru astfel de pregătiri, prin care s-au recalibrat o serie întreagă de manifestări legate de obişnuinţele multora de a nu consuma doar vegetaţie la dispoziţie pe planetă, ci şi carne pentru întărirea corpului fizic. O parte au rămas vegetariene, o parte au devenit animale de pradă, carnivore, urmând ca evoluţiile să le facă prin rotaţie, în corpuri hrănite cu vegetale sau în corpuri hrănite cu carne de vânat. Mamiferele însă nu au fost creatoare de felul lor în corpuri fizice încă, ci doar astrale pe planetele astrale, în creaţii asemănătoare cu cele pe care azi le facem din materii fizice noi, oamenii. În lanţul creatorilor, ele au trăit în câmpul spiritelor de tipul subspeciilor umane, fără multă experienţă de creaţie fizică, dar conştinetizând-o bine, înţelegând stringenţa necesităţilor ei şi încercând – cu rezultate bune pentru ei – să o dezvolte pe cât posibil, aşa cum ştim din artefactele foarte vechi, pe care le descoperim. Toate se ajută unele pe altele, vom mai discuta despre aceste aspecte. 

4. În final – spiritele creatoare conştiente avansate, aflate în curs de universalizare: sunt spirite avansate în evoluţii, care au ajuns să-şi folosească cu toate seturile lor de raze din radiaţia proprie monadică tot ceea ce cunosc ele cu privire la creaţia materială, realizată într-o gamă foarte largă de forme: diferite forme ale creaţiei, ale manipulării radiaţiei spirituale pentru a realiza obiecte/obiective necesare derulării programelor destinelor lor deosebit de complexe. O creaţie care cuprinde experienţă nu numai la nivelul celei pe care le cunoaştem acum, pe Pământ, ci şi la nivele mult avansate sau sub nivelul celor pe care le derulăm acum pe Pământ. Universalizarea despre care discutăm, este o universalizare conştientă în condiţii optime de trai, în vibraţie planetară înaltă, în care spiritele îşi pot desfăşura toate capacităţile lor creative la cote înalte, asemenea tuturor celorlalte manifestări care le ajută: deplasare, comunicare, relaţionare. O astfel de universalizare despre care discutăm se referă însă în special la puterea spiritelor de a-şi folosi capacităţile creatoare şi în locurile în care ele desfăşoară evoluţii progresive: de la un nivel al vibraţiei planetare la altul superior, şi evoluţii regresive: de la un nivel al vibraţiei planetare la altul inferior – manifestări care devin tot mai multe, mai complexe şi mai profunde pe măsura înaintării în evoluţii. Universalitatea spiritelor – să ne oprim deocamdată la cele umane – se referiră în acelaşi timp şi la faptul că spiritul în astfel de întrupări îşi descoperă lumea interioară aşa cum o descoperă şi pe cea exterioară: prin corpul fizic, prin corpul astral şi prin corpul mental (aici, pe Pământ, iar în alte părţi: cu alte feluri de corpuri, din ce în ce mai variate pe măsura creşterii experienţei proprii). Spiritul descoperă şi conştientizează profund feluri diferite de potenţial, adunate într-o experienţă vastă, prin prisma căruia devine şi creator, dar şi utilizator al celor create de spirite încă şi mai avansate, întrupate alături de el sau creând pentru el la nivelul structurilor universice care îl ajută în evoluţie. Conştientizează şi se bazează pe un astfel de ajutor pentru trăiri diverse, în condiţii diverse, cu variaţii de la o perioadă scurtă de timp la alta. 

Manifestările umane universalizate nu înseamnă numai faptul de a crede în vastitatea universului privindu-l prin ochii de pământean, aşa cum sunt destul de mulţi oameni care se limitează azi singuri numai la atât, fără să-şi conştientizeze încă puterea de a merge mai departe în cercetare şi înţelegere. Ele se referă la flexibilitatea de a trece de la o acţiune la alta, de la o idee la alta, având intuiţii bogate, înţelegeri rapide, puteri de a se adapta rapid la diversificarea creaţiei, în condiţiile unor modificări de societate şi de mediu care şi ele sunt rapide şi multe, nu de puţine ori profunde şi mai ales nu foarte rapid înţelese în rostul lor subtil; dar spiritele de acest fel nu au nevoie de mult timp pentru a se adapta, folosind nu numai acelaşi set de raze, din radiaţia proprie: cu intensităţi şi cu intenţii diferite, dar şi trecând din ce în ce mai rapid de la folosirea unui set de raze la altul, făcând astfel mult mai lină trecerea de la o formă de acţiuni la alta. Este o universalizare aflată în permanentă şi infinită dezvoltare şi consolidare, pe care spiritul o conştientizează, şi tocmai prin conştienţa sa şi prin conştiinţa mereu mai performantă îşi creează potenţialităţi noi, pe care le împărtăşeşte şi le trăieşte împreună cu semenii săi, ajutând la creşterea unor generaţii mereu noi de spirite care intră în evoluţii alături de ajutătorii proprii. 

P.S. Ar fi bine să revedem şi articolul cu titlul „Splendida împletire a capacităţilor noastre de creator, îndrumător şi ajutător” .


Dictionar