SELECTORI-AMPLIFICATORI DE VIBRAŢII

1. GENERALITĂŢI
De la bun început trebuie să pornim de la înţelegerea faptului că orice fel de corp fluidic are anumite structuri, elemente corporale comune ca structură repetabilă la fiecare corp. Nu sunt la fel cu structurile corpului fizic, nu sunt toate la fel cu cele existente în fiecare corp din fiecare sistem corporal al fiecărui spirit în parte. De regulă ele nu pătrund de la un corp la altul – aşa cum se mai crede încă şi despre toate plexurile: doar plexurile corpului dublu eteric pătrund în profunzimea acestui corp, aflat la rândul său în profunzimea corpului fizic: dar energiile purtate de plexurile corpului dublu-eteric nu se varsă direct în celulele şi organele corpului fizic, ci tot în structurile corpului dublu-eteric – în canalele centrale ale acestuia, de unde, osmotic, infuzează în masa corpului fizic.
Sunt numai câteva feluri de structuri pe care le vom regăsi în fiecare corp fluidic, în fiecare sistem corporal al fiecărui spirit întrupat în parte. Este bine de reţinut faptul că sistemul corporal nu are vreo structură singulară care să le pătrundă pe toate, să înceapă sau să finalizeze în mod singular sistemul corporal. Fiecare corp are sistemul plexurilor sale, are intersitiţiul fiecărui corp, are canale proprii de evacuare a energiilor folosite, are pori, are tegumente flexibile şi permisive pentru derularea permanentă a procesului de osmoză.
Fiecare corp în parte, fiecare sistem corporal în parte poate avea structuri care se vor regăsi şi în alte corpuri, ale altor sisteme de întrupare – ale oamenilor sau ale altor vieţuitoare planetare – dar în majoritate ele sunt funcţionale în proporţii diferite, în perioade diferite, având şi scopuri, şi efecte diferite de la un întrupat la altul.
Vom întâlni structuri funcţionale care ajută o parte din corpurile din sistemului propriu, însă în rest fiecare corp are componentele sale interioare distincte, specifice necesităţilor de realizare a unor sarcini proprii precise, cât şi a unor îmbinări de sarcini în proporţii diferite, în feluri diferite, care face ca fiecare derulare de destin să fie unică în felul său.
Funcţionarea armonioasă a întregului sistem corporal oferă sistemului un aspect omogen, cu funcţionare fluidă, fără separări – chiar dacă unele elemente sunt chiar separate structural de corpurile în sine, formând un adevărat complex extra-corporal – adică: aflat înafara corpurilor sau înafara unui grup restrâns de corpuri. Dar chiar dacă sunt în acest fel, asemenea structuri nu se detaşează niciodată de corpuri, nu poate fi manipulat, spiritul nu poate să folosească vreo asemenea componentă corporală pentru a se manifesta prin ea, separat de restul corpurilor sale.
Mari confuzii încă se mai fac azi, şi este oarecum normal, căci suntem la începutul cercetărilor noastre: sunt mulţi oameni care acceptă intuitiv existenţa unor elemente invizibile ochilor omeneşti, trupeşti, însă unii au încredinţarea că ţelul omului ştiutor de existenţa lor este să ajungă să folosească separat mai ales una dintre structurile despre care vorbim acum, în cadrul acestei teme. Este vorba despre ceea ce vom numi selector-amplificator de vibraţii: structura cea mai vizibilă pentru cei care îşi îndreaptă atenţia către propriul sistem corporal, începând să-şi perceapă corpurile cu senzorii propriilor corpuri fluidice. Este o structură care, din perspectiva vieţii conştientizate prin corpul fizic, este confundată cu ceva ce poate fi folosit separat, doar prin voinţa omului intuitiv. Cei care ajung să observe că lucrurile nu stau chiar aşa, ajung să creadă că este vorba despre neputinţa lor de a folosi această structură ca pe un fel de corp luminos propriu pe care ei l-ar fi creat, prin concentrarea lor mentală, confundând această structură perceptibilă cu spaţiile de energie compactizată pe care le creează radiesteziştii, având la bază aceleaşi feluri de bule de energie spaţială compactizată de gândurile şi emoţiile noastre. Şi nu este vorba despre aşa ceva. Asemenea deznădăjduiţi se retrag fără să mai discute despre încercările sau eşecurile lor.
Încercările de a manipula acest fel de structură sunt sortite eşecului, pentru că tot timpul selectorul lucrează – dar nicidecum independent de corpuri, ci în strânsă legătură cu ele, cu mediul de trai al monadei întrupate, cu însăşi corporalitatea în complexitatea sa cumulată şi mai ales în funcţie de necesităţile de evoluţie ale întrupatului.
De asemenea, selectorul-amplificator de vibraţii a fost şi este confundat uneori cu însăşi monada, crezându-se că aceasta se află de-asupra capului, în acelaşi loc universic cu corpurile pe care le guvernează, conform percepţiei sale permanente. Pe baza acestei confuzii s-au creat însă de-a lungul timpului şi elemente intenţionate de abatere a atenţiei de la existenţa şi funcţionalitatea sa, şi vom discuta şi despre acest aspect la vremea cuvenită. Căci selectorul este cel mai comun element care apare expus în bazoreliefurile antice egiptene, fiind confundat în expunerile arheologilor cu soarele. Soarele – zeul Ra – este de fapt folosit ca semn exoteric în papirusurile egiptene şi în bazoreliefuri, adică: pentru neştiutori el este abordat într-adevăr ca fiind Soarele, pentru iniţiaţii de nivele superioare explicaţia ezoterică, nevăzută de oamenii comuni, însemnând de fapt această structură, a cărei însemnătatea o cunoşteau doar preoţii templelor. Şi de a cărei funcţionalitate ţineau cont în mod expres în activităţile lor mentale şi astrale neştiute de neiniţiaţi. Acest glob cu imagine de lumină sau de întuneric, situat la cca. jumătate de metru de-asupra capului, de mărimi diferite şi de forme diferite în anumite momente ale trăirilor monadei, era astfel un barometru corect al activităţilor lor extra-corporale, astrale, aşa cum vom vedea detaliat în studiile istorice.
Aşadar este necesar să înţelegem că modificările flexibile ale felului de funcţionare ale selectorului nu se referă la structura propriu zisă, care nu-şi modifică forma, dar îşi modifică blocul său de imagine: adică un “bloc” format din structura sa de formă sferică, şi ceea ce ea “luminează” – de fapt amplifică şi noi percepem ca fiin luminat sau întunecat: curgerea energiilor care au o anumită vibraţie în fiecare flux, cărora selectorul le amplifică vibraţia în limitele sarcinilor, în limitele blocului de sarcină al destinului monadei întrupate.

Să reţinem că selectorul-amplificator poate amplifica şi vibraţiile mari, reducându-le în limitele blocului de sarcină, poate ridica nivelul vibraţiilor mici, tot în astfel de limite. De aceea este necesar ca omul să nu se mai sperie de negru (de întunecos) şi să nu se mai chinuie să ajungă să perceapă şi să schimbe cele percepute în alb (luminos)…
De asemenea, omul poate percepe aşadar în anumite condiţii, un glob de lumină sau un glob umbros situat de-asupra capului său, dar poate percepe ceva asemănător cu o umbrelă care cuprinde acea parte a corpurilor aflate sub incidenţa ei. De fapt, percepţia de umbrelă, care de fapt a fost reprezentată în fel şi chip de-a lungul timpului, reprezintă percepţia radiaţiei spirituale + curgerea fluxurilor, influenţate la un loc de activitatea selectorului-amplificator de vibraţii.


Fig.nr.1: Selectorul-amplificator de vibraţii: prezentarea schematică a structurii şi acţiunii selectorului asupra corpurilor umane aflate în subordine
Legendă :
(1): Selectorul-amplificator de vibraţii;
(2): Din curgerea vibraţiilor în mediul de trai, sunt selectate şi amplificate de către această structură doar acele vibraţii necesare desfăşurării sarcinilor de destin ale spiritului întrupat. Vibraţiile astfel selectate influenţează sistemul corporal de la corpul cauzal până la corpul fizic inclusiv. Restul vibraţiilor din mediul de trai acţionează asupra corpurilor noastre fără ca selectorul să împiedice această curgere. Percepţia în acest fel a selectorului nu trebuie confundată cu vreo selecţie a energiilor din mediu: de multe ori se confundă vibraţiile cu fluxurile energo-materiale, care doar îşi aduc aportul la formarea blocului vibraţional local: bloc vibraţional format din totalitatea vibraţiilor din mediul de trai – începând cu vibraţiile emise de fluxurile filamentelor de energii şi materii circulante în mediul cosmic-planetar; apoi micro- şi macro-structurile universice: bariere inter-zonale şi inter-subzonale, reţelele matriceale ale universului, sistemele matriceale şi corporale ale galaxiilor cu stelele, planetele şi planetoizii lor; apoi biosistemele tuturor planetelor, fizice şi astrale deopotrivă, inclusiv circulaţia interzonală a grupurilor entităţilor spirituale, circulaţia entităţilor dimensionale între straturile dimensionale paralele, între zonele şi subzonele universului;
(3): Sistemul corporal uman local (terestru) – în cazul prezentat: cel european – de la corpul cauzal spre corpul fizic. El are în desen un aspect de ciupercă – aspect arian (la origine: atlant); pentru populaţiile de tip asiatic (la origine: lemurian) aspectul în secţiune este de secure cu două tăişuri (diferenţa constă în faptul că torul, inelul toric structural este dezvoltat la populaţiile atlante în dreptul capului şi la populaţiile lemuriene (azi numite asiatice) este în dreptul inimii;
(4): Curgerea vibraţiilor în mediul de trai, care în schemă sunt arătate în mod simplist doar pentru a nu încărca cu detalii în plus desenul – însă este de adăugat faptul că în mediul de trai vibraţiile se percep clar ca interferenţe de unde vibraţionale venind din toate direcţiile, cu intensităţi diferite, mai mari sau mai mici în funcţie de natura lor şi de depărtarea de la care vin.

Sunt multe reprezentări ale cunoaşterilor preoţilor egipteni, în aceste imagini, însă deocamdată ne vom opri la atenţionarea cea mai importantă, pentru studiul în curs, din punct de vedere al cunoaşterilor lor ascunse. Imaginea susţinerii selectorului – globul aflat într-o formaţiune asemănătoare unui pocal – este de fapt imaginea marelui plex al coroanei, sahasrara, în interiorul căruia se află selectorul.Am observat la unii oameni (2 până acum, în cercetările mele) această apropiere efectivă a selectorului de creştetul capului omului. Însă majoritatea oamenilor au selectorul mai îndepărtat de creştet, nu am cercetat astfel de aspecte, dar o voi face cu cea mai apropiată ocazie. Înţelegerea mea este deocamdată parţială, însă o cercetare corectă din acest punct de vedere cred că trebuie să meargă pe împletirea unor elemente din complexul reptilian, cu selectorul de vibraţii şi structurile unor cazuri de plexuri centrale.

Se vor detalia în continuare câteva elemente generale de constituire şi funcţionare a selectorului-amplificator de vibraţii, precum şi alte structuri asemănătoare, cu funcţiuni limitate însă la nivelul unui singur corp: corpul pe care îl ajută, situate în imediata apropiere a corpului de care aparţine.
Rolul selectorului principal este şi acela de a impulsiona şi selectorii-amplificatori corporali – îi vom numi pe scurt subselectori: structuri asemănătoare selectorului-amplificator, dar cu spectru mai redus de funcţiuni, care privesc doar corpul pe care îl deservesc. Selectorul-amplificator principal, selectorul de sistem este structura care gestionează vibraţiile pentru întreg sistemul corpurilor de la cauzal la fizic: îl vom numi pe scurt selector.
2. CONSTITUIREA STRUCTURILOR CORPORALE DE SELECŢIE A VIBRAŢIILOR
Să precizăm de la început faptul că selectorul nu este o structură care să deservească spiritul numai în etapele de evoluţie care vizează întrupări ale spiritului întreg. Este o structură proprie fiecărei monade în parte din spiritul care se întrupează. De altfel, el este o structură pe care o au sistemele corporale cu corpuri spirituale: pe Pământ – mamiferele şi oamenii.
Discutăm, aşadar, despre structuri şi substructuri ale unor tipuri de sisteme corporale de pe Pământ, căci fiecare planetă oferă întrupaţilor săi particularităţi corporale specifice, unele comune tuturor speciilor, altele numai unor specii planetare. Asemenea particularităţi sunt specifice felului în care planeta gestionează radiaţiile cosmice provenite de la steaua care o guvernează, de la planetele-surori din sistemul planetar al stelei proprii, apoi de la sistemul stelar întreg de care aparţine steaua proprie şi apoi restul galaxiei. Sunt radiaţii diferite, cu vibraţii diferite, chiar dacă fac parte dintr-un segment de vibraţii cu specific local. În galaxie ajung şi alte influenţe, de la alte galaxii sau structuri macro-cosmice, care ajung pe Pământ filtrate de sistemul matriceal al corzilor galactice. El răspândeşte şi formează un front principal de radiaţii, necesare în principal unui anumit tip de evoluţii: cele pe care spiritele întrupate în interiorul galaxiei le necesită la momentul evoluţiilor lor.
Dacă astfel de desfăşurări par a fi incredibil de complexe, rezultatul coexistenţei lor subtile se datorează armonizării lor prin lucrările şi alegerile profund cunoscătoare ale coordonatorilor tuturor evoluţiilor din fiecare galaxie în parte.

Toate acestea sunt deosebit de importante pentru a înţelege că deja vibraţiile provenite din mediul cosmic sunt selectate – sistemul de corzi matriceale galactice fiind primul mare selector local. Totuşi ar prebui să amintim că nucleul galactic este de fapt primul selector: el atrage acele fluxuri energo-materiale din circulaţia intergalactică care se armonizează cu vibraţiile sale; iar nucleul galactic se sprijină pe punctul interdimensional, creat de ajutători galactici, care îi ajută formarea şi funcţionarea (se va urmări capitolul Energetica stelar-planetara ). Sistemul complet de selectie va fi format aşadar din:
1. Nucleul galactic, care funcţionează sub influenţa punctului interdimensional ce îi sprijină constituirea, dezvoltarea, întreţinerea şi funcţionarea tuturor componentelor galactice; este un sprijin de natură vibraţională, căci nimic din ceea ce formează acel punct interdimensional – energie sau materii – nu pătrunde în dimensiunea noastră structurală;
2. Sistemul matriceal-eteric al corzilor galatice, care susţin circulaţia energo-materială între componentele galaxiei; înafară de garantarea circulaţiei în interiorul lor, sistemul corzilor matriceale formează un adevărat aparat de echilibrare a vibraţiilor în interiorul galaxiei, întreţinând o vibraţie medie, generală, de un anumit tip, nivel, între componentele galaxiei;
3. Sistemul matriceal al planetei de reşedinţă, care selectează complexul energetic şi material cu specific planetar. În acelaşi timp, prin manşoanele matriceale proprii planetei, care depăşesc cu mult partea pământoasă a ei, se menţine un nivel relativ constant al vibraţiei planetare, nivel oferit prin nucleul planetar şi prin corzile matriceale care îl străbat, care susţin întreaga planetă şi biosistemul său bogat;
4. Selectorul şi subselectorii corporali pentru fiecare întrupat de pe planetă, indiferent dacă sunt întrupaţi intraplanetari sau individuali (extraplanetari), aşa cum pe Pământ sunt mamiferele şi noi, oamenii.

Sistemul de selecţie astfel prezentat formează pe primele trepte de evoluţie a monadelor concentrări de atenţie pe sarcinile proprii, ale etapei proprii de evoluţie. Treptat se formează în continuare obişnuiri de diverse trăiri, prin întărirea concentrării atenţiei la seturi mai largi de sarcini: exclusiv individuale la început, apoi de grup, apoi sarcini individuale + de grup personal de întrupare, la care se vor adăuga pe parcurs sarcini care corelează existenţa mai multor grupuri pe aceeaşi planetă. Evoluţiile măresc treptat volumul şi complexitatea lor, de la o planetă la un sistem stelar, apoi la galaxie, la multitudini de galaxii la un loc, la zone ale universului, la un univers întreg, apoi la mai multe universuri.
Treptat toate sunt învăţate şi tot treptat învăţătura trece mai departe la alte multe aspecte ale evoluţiilor înaintate…

Să reţinem aşadar faptul că fiecare planetă oferă o asemenea selecţie pentru început şi, în funcţie de selecţia prezentată şi de sarcinile comune ale spiritelor (popoare şi grupuri spirituale care se află la un moment dat pe planetă), fiecare spirit în parte se obişnuieşte cu conştientizarea celor pe care le are de realizat pentru sine şi pentru cei din jurul său.
Sarcinile grupurilor care pot circula prin univers, cum sunt spiritele umane, nelegate de o planetă anume, se aleg în primul rând în funcţie de sarcinile de destin al spiritelor care formează prin întrupare cea mai mare parte a biosistemului planetar: spirite care se află sub protecţia şi îndrumarea directă a poporului spiritual întrupat 
(subtitlul: ÎNTRUPĂRI COMUNE) ca planetă .

De aceea grupurile de spirite care evoluează independent, individual, aşa cum suntem noi, oamenii, pe Pământ, nu merg pe planete la întâmplare – aşa cum se crede azi şi despre oameni: că ar fi urmaşii extrareştrilor veniţi cu nave intergalactice pe Pământ, rămaşi prin accident aici. Călătoriile interstelare au loc de fapt în mod coordonat, în funcţie de sarcinile spirituale ale etapei proprii de evoluţie grupurilor, care se armonizează doar cu puţine planete, din puţine galaxii din aceeaşi subzonă a universului. Dintre aceste puţine planete se alege aceea care poate asigura şi derularea evoluţiei proprii, şi implicarea spiritelor creatoare conştiente în evoluţia altor popoare spirituale, cele care evoluează pe planeta aleasă: fie grupuri spirituale cu evoluţie apropiată (pe Pământ mai apropiate sunt cele întrupate în speciile de mamifere care se pregătesc de evoluţii creatoare), fie grupuri spirituale cu care vor avea apropieri mai mari în viitor, în calitate de ajutători, fiind necesară acceptarea şi chiar conştientizarea reciprocă, pentru formarea atitudinilor de ajutători şi acceptărilor specifice ale celor ajutaţi.

Selectorii şi subselectorii sunt structuri care se formează arhetipal (se va studia elementul de dicţionar “Arhetipal”): cu pornire din corpurile spirituale, care îndrumă spiritul către conştientizarea şi realizarea sarcinilor de destin. Amplificând exact ceea ce formează obişnuinţele de evoluţie ale spiritelor, astfel de structuri creează treptat obişnuinţe la un anumit nivel de vibraţie planetară, precum şi obişnuinţa spiritelor de a se adapta la orice schimbare a vibraţiei planetare. Mai întâi formează obişnuinţe pentru fiecare conjunctură de vibraţie – iar spiritele învaţă ce să facă în acea conjunctură planetară, de exemplu: când vine iarna să se adăpostească în bârlog, când este soare foarte puternic să caute un loc umbros. Iar la un moment dat al evoluţiilor lor, ele deja au învăţat şi folosesc experienţa lor numai din simţirea proprie, atunci când nu mai au, la un moment dat, această selecţie: selectorul poate exista în continuare, dar el – într-o nouă etapă de evoluţie – formează alte obişnuinţe: dacă, spre exemplu, spiritul întrupat s-a obişnuit cu semeni asemănători cu el ca manifestare, la un moment dat conştientizează că în jurul său se găsesc alţii care se manifestă diferit. Legile autoprotecţiei, învăţate anterior, dictează să devină vânător, să devină agresiv, ucigaş, să elimine ceea ce le poate dăuna, pentru conservarea proprie, a familiei, a turmei, a speciei. Dar, la început, selectorii potenţează vibraţiile care vin de la asemenea semeni (de exemplu; tot oameni, dar spirite de evoluţie mai puţină sau mai multă); diferenţele astfel se estompează, sub influenţa selectorilor. Întrupaţii nu se mai simt datori astfel să se elimine reciproc, ceea ce mlădiază raporturile între ei. Ei vor intra treptat, individual, în relaţii din ce în ce mai strânse, apoi cu unele feluri de grupuri – cele cu manifestări mai apropiate, apoi cu altele noi, mai distanţate, tot prin ajutorul unor asemenea forme corporale ajutătoare. Totul continuă până când se obişnuiesc mult unele cu altele, se cunosc în amănunt, convieţuiesc, conlucrează, se protejează reciproc. Când astfel de ajutoare dispar din componentele corporale, diferenţe vor exista în continuare, dar experienţa convieţuirii crează dorinţe de adaptare, căutări de înţelegeri şi astfel o convieţuire încă şi mai profundă în continuare.
Varietatea de situaţii pe care o întâlnesc în continuare spiritele în evoluţiile lor conduce astfel la adaptări din ce în ce mai profunde, la înţelegerea tuturor celor care le formează plaja de manifestare, pentru a-şi derula împreună, ajutându-se reciproc, toate evoluţiile, rând pe rând.
3. SELECTORUL DE VIBRAŢII
Principala structură a sistemului de selecţie corporală a vibraţiilor este selectorul-amplificator de vibraţii, care lucrează simultan cu subselectorii-amplificatori de vibraţii specifice numai unui singur corp.
Întreg sistemul corporal are un singur selector (să-l numim pe scurt în acest fel) şi mai mulţi subselectori (să-i numim şi pe ei, pe scurt, în acest fel, şi ei fiind selectori-amplificatori de vibraţii), pentru fiecare corp care îi necesită. Este de adăugat faptul că:
– numai corpul astral (emoţional) şi corpul mental pot avea subselectori;
– fiecare din cele două corpuri menţionate (astral şi mental) pot avea straturi distincte, separate între ele, ca orice alt corp fluidic: cel puţin două şi, în timpuri planetare în care corpul mental este corp principal al activităţii umane, asemenea straturi corporale pot ajunge la 5 – 6, în funcţie de complexitatea sarcinilor desfăşurate de spiritul întrupat ca om, în calitate de creator conştient universalizat.
Să reţinem însă că o asemenea stratificare are şi corpul cauzal, însă de regulă corpul cauzal ajunge la maximum 3 straturi pentru oameni.
De asemenea, să reţinem faptul că corpul dublu-eteric nu este stratificat, dar poate avea delimitări interioare, aşa cum vom vedea că au şi corpurile: spiritual (budhic) şi dumnezeiesc (atmic), pe care le au toţi oamenii.
Şi mamiferele au astfel de delimitări interioare ale corpurilor lor fluidice, atunci când este cazul, în funcţie de etapele de evoluţie pe specie.
Astfel de delimitări, şi ale corpurilor fluidice ale mamiferelor, şi ale oamenilor, nu ajung însă niciodată să formeze straturi separate, cu interstiţii proprii, cu căi de aprovizionare separate pentru fluxuri energo-materiale direct din mediul de trai.
Toate mamiferele, inclusiv oamenii, au şi selector, şi subselectori la corpurile menţionate. Mamiferele care reprezintă întrupări ale spiritelor necreatoare pe Pământ au în linii mari acelaşi fel de corpuri ca şi oamenii – spirite creatoare conştiente întrupate pe Pământ: avansate în creaţie materială conştientă, universal avansate mai corect, putând să desfăşoare mult mai multe feluri de creaţie materială conştientă decât cele ce se pot desfăşura pe Pământ, prin intermediul corpurilor omeneşti. Mamiferele se află aşadar în câmpurile umane, memorând subconştient aspecte ale activităţilor creatoare ale oamenilor, învăţând astfel din mers multe elemente de creaţie pe care le vor aplica în viitoarele lor evoluţii spirituale.

Selectorul de vibraţii este o structură care deserveşte toate corpurile din sistemul corporal care au o vibraţie mai mică decât corpul cauzal. El este amplasat între corpul spiritual (budhic) şi corpul cauzal, de aceea corpul cauzal, aflat în imediata apropiere a selectorului, nu mai are nevoie de subselectori în sistemul corporal folosit de spiritele umane: care au multă experienţă de manifestare individuală în propriile societăţi. Subselectori la un corp asemănător celui cauzal, care să se orienteze la un moment dat simultan şi cu selectorul, au existat în alte faze ale evoluţiilor spirituale, la forme anterioare celor existente acum pe Pământ. Dar la nivelele de vibraţie pe care le poate avea Pământul acum, spiritele umane nu mai au nevoie de ajutorul subselectorilor la corpul cauzal, dar au nevoie de mai mulţi subselectori, cel puţin 2, cel mult 10, la fiecare corp care le necesită. Vom vedea că avem moştenire rămasă din cunoaşterile vechi, antice, privitor la existenţa tuturor.
Selectorul de vibraţii preia îndrumări, mai precis: influenţe vibraţionale de la corpurile spirituale aflate de-asupra lui, corpuri spirituale care amplifică pe rând anumite părţi, substructuri ale selectorului. Selectorul are o serie întreagă de substructuri care se află toate în stare latentă în primele 2-3 luni ale vieţii intrauterine, şi apoi încep să-şi amplifice activitatea începând cam din luna a 4-a, cel mai târziu din luna a 5-a a vieţii intrauterine. Din acel moment selectorul fătului se armonizează cu selectorul mamei, căci structurile corporale ale fătului cuprind şi elemente genetice ale tatălui, străin de fapt de corporalitatea mamei. De aceea este nevoie de o perioadă de acomodare de acest fel. În etapa mentală, o asemenea armonizare, perioadă de armonizare a celor două selectoare care vor lucra împreună un timp, în tandem, nu există, căci fiecare om ştie foarte clar ce trebuie să se petreacă în viaţa sa, urmează corect ceea ce este necesar destinului său, inclusiv persoana cu care îşi va petrece viaţa şi va avea copii. Nu va avea nevoie decât de puţin ajutor fizic din partea celor din jurul său, dar orice tangenţă este foarte clară, precisă, cunoascută bine. În etapa manual-intuitivă, la nivele de joasă vibraţie planetară, fiecare om are nevoie să se obişnuiască cu semeni de diferite feluri, de evoluţii spirituale, de puterile şi înclinaţii de diferite feluri, unindu-şi puterile pentru a supravieţui în condiţii grele şi mai ales foarte diferite de la o scurtă perioadă de timp la alta. De aceea are mereu nevoie să se cupleze cu diferiţi semeni pentru activităţile sale curente: cu orice fel de oameni, întâlniţi în orice fel de condiţii – căci condiţiile diferite activează forţe diferite pentru fiecare întrupat. Este valabil şi pentru activităţi sexuale, prin care oamenii învaţă să se apropie cu drag, cu respect, cu demnitate, cu moralitate de semenii săi.
În acest fel se obişnuiesc spiritele cu diferite feluri de apropieri pe care numai condiţiile aspre, grele de multe ori, le necesită, pe care orice spirit ajunge astfel să le considere folositoare.
Astfel selectorul, la fel ca şi corpurile pe care le va ajuta, cuprinde şi structuri materne, şi structuri paterne, urmaşul părinţilor săi preluând astfel genetic moştenirile ambelor linii parentale în toate amănuntele corpurilor sale. În acest fel, urmaşul este îndrumat să trăiască conform sarcinilor lui personale, dar manifestându-se prin structurile moştenite de la părinţi. Spiritul însă este ajutat, în mijlocul acestei împletiri pe măsura evoluţiilor sale, prin corpurile spirituale: spiritual (budhic), dumnezeiesc (atmic), şi, după necesităţile de destin, enesic şi supraenesic. Corpurile spirituale nu sunt corpuri moştenite de la părinţi, dar selectorul da. Corpurile spirituale se constituie numai sub puterea radiantă a spiritului care se întrupează ca urmaş şi radiaţia entităţilor ajutătoare astrale proprii noului întrupat. În acest fel, ele vor oferi numai îndrumări legate de puterile personale ale spiritului întrupat, şi ajutor de experienţă reală din partea entităţilor sale ajutătoare de destin. Pe de altă parte, ajutătorii astrali vor fi astfel legaţi permanent de-a lungul vieţii celui ajutat, prin razele energetice alăturate celor ale spiritului ajutat. De aceea „îngerii” personali îi avem toată viaţa, şi în plus mai avem îndrumători spirituali desemnaţi pentru fiecare lucrare care se derulează şi la care participăm: nu numai în societatea proprie, ci şi în relaţiile spirituale care există între societatea proprie (familie, oraş) şi alte societăţi din ţara proprie, poporul propriu sau alte popoare de pe planetă.
Astfel că noi nu numai că rezonăm cu îngerii noştri, cu entităţile astrale ajutătoare proprii, dar ei, sub îndrumarea perfect conştientă a coordonatorilor evoluţiilor proprii şi a tuturor celor locale, participă direct la viaţa noastră, ajută la echilibrarea vibraţiilor noastre, alături de noi, oamenii ca spirite întrupate. Părinţii noştri nu mai au influenţă asupra noastră, dar folosim împreună acelaşi fel de substructuri ale corpurilor fluidice, care sunt moştenite de toţi, pe linia lor genetică. Urmaşul, copilul, preia şi influenţele genetice ale mamei, şi ale tatălui, şi prin el, ambii părinţi beneficiază de efectele acestei preluări, prin atenţia pe care ambii o acordă copilului.
De aceea, dacă un părinte ajunge să crească singur copilul, degeaba se revoltă când vede influenţele moştenite de la celălalt părinte, care nu mai este în viaţa sa: el/ea astfel se bucură de o universalizare indirectă. Selectorul său ajută mult, şi complex la preluarea informaţiilor aduse energetic şi vibraţional de copil, ajutând astfel la acomodarea subtilă – dacă aceea directă a eşuat social – cu tipul de întrupat de care de fapt este despărţit.
Toate acestea sunt funcţiuni care ne ajută să diversificăm permanent relaţiile noastre cu diferite grupări spirituale cu care venim la întrupare.

Selectorul are ca arie de lucru toate componenetele corpurilor în subordine: de la corpul cauzal la corpul fizic. Aceste corpuri poartă la rândul lor, în segmentele de vibraţie pe care le suportă, şi sâmburii altor segmente vibraţionale, care vor fi folositori în perioadele următoare vieţii în curs a întrupatului. De aceea omul poate intui, cu precizie mai mare sau mai mică, propriul viitor, din vibraţiile sale, precum şi viitorul copiilor lui, presimţind, intuind dezvoltarea vibraţională viitoare. Aceşti sâmburi nu devin operaţionali pentru întrupat, dar devin orientativi în viaţa care tinde mereu spre schimbările care vor forma viitorul. Vom discuta despre modul în care aceşti sâmburi lucrează de fapt prin pregătirea omului pentru o viaţă mult mai lungă, revenind azi treptat către lungimea de viaţă normală a omului terestru mental, de aproximativ 10.000 de ani.

Selectorul amplifică, aşa cum am văzut de la începutul acestor expuneri, vibraţiile care curg din mediul înconjurător, care interferează între ele, dar nu se schimbă reciproc. Se manifestă cumulat – dar fiecare vibraţie în part activează ceva în toate corpurile noastre. El amplifică anumite semnale vibraţionale din jur, după cum dictează corpurile spirituale – nu neapărat pentru că îngerii noştri dau un impuls, aşa cum se crede uneori. Corpurile spirituale au captatori de vibraţii: adică structuri interioare multistratificate, cu intarsieri de materii care au vibraţii special alese pentru ca fiecare astfel de structură să radieze ceea ce captează şi astfel să transmită mai departe ceva special, necesar, în restul complexul sistemului corporal.
Noi nu ne gândim prea mult la felul în care ne trebuie obişnuirea cu semenii noştri. Dar ea este una dintre sarcinile principale de destin pentru toate grupurile spirituale umane aflate la întrupare. Îndepărtarea pe care majoritatea spiritelor umane o simt la adresa semenilor lor se diminuează prin apropieri trupeşti de diferite feluri (aglomeraţii sociale, trăiri familiale, activităţi sexuale) care oferă multe astfel de interferenţe: din care selectorul şi subselectorii amplifică excat ceea ce are nevoie omul pentru a socializa cu indivizi şi grupuri spirituale întregi, formând astfel obişnuinţe acolo unde ele nu există. De aceea chiar avem nevoie de trăiri în aglomeraţii urbane care, mai ales în asemenea timpuri planetare, au un volum uriaş. Cu cât aglomeraţiile sunt mai mari, cu atât selectorul este activat mai complex de către corpurile spirituale, obişnuind omul cu vibraţii multe, foarte diferite de la un moment la altul: de fapt obişnuindu-l cu vieţuitoare, cu semeni de care în mod normal s-ar feri, fugind din calea lor, doar pentru că nu sunt obişnuiţi cu ei.
Va trece multă vreme până când fiecare spirit se va obişnui cu diverşi semeni, moment din care selectorul nu mai mlădiază prin activitatea sa ceea ce omul acceptă: omul nu va mai avea reacţie adversă, şi astfel se va crea necesitatea funcţionării selectorului în alte direcţii, pe alte nivele. Rămân însă subselectorii în continuare în funcţiunea lor pe aceeaşi formă de comportament, căci dacă reacţii puternice nu mai sunt – mai sunt în continuare reacţii fine, pe care omul are tendinţa să nu le mai ia în considerare. Ori tocmai ele împlinesc atitudinea generală a spiritului, iar subselectorii amplifică tocmai asemenea semnale fine, foarte fine, corespondente unor atitudini încă neîmplinite.
Mulţi ajutători au subselectori mulţi pentru că intră în grupuri foarte numeroase, fără să se implice neapărat în activitatea vreuni grup. Subselectorii corpurilor lor amplifică semnalele vibraţionale ale acelor grupuri de care este nevoie de obişnuire, pentru a se forma modul de ajutor pe care ei îl pot oferi. De multe ori grupul, sau doar indivizi din grup resping ajutorul oferit – iar în astfel de cazuri ajutătorul îşi formează el însuşi răbdarea de a fi abordat după necesitate. Căci cu siguranţă timpul lui va veni curând. Un ajutător experimentat trebuie să ofere ajutor numai la nevoie – nu să sufoce cu încercări agresive de a da ajutor.

Selectorul obişnuieşte întrupatul să-şi considere şi propriile reacţii interioare, nu numai reacţiile celor din jurul său. Să şi le conştientizeze cât mai profund şi să le folosească în societatea sa de naştere. Propriile vibraţii nu sunt amplificate de selector, dar sunt amplificate de alte structuri interioare ale fiecărui corp în parte, pentru a deveni evidente în viaţa extrem de complexă a spiritului creator conştient. De aceea nu trebuiesc confundate structurile de amplificare a vibraţiilor emise de propria activitate, manifestare, cu structurile de amplificare a vibraţiilor exterioare. Selectorul are această capacitate de selecţie a vibraţiilor exterioare, la fel ca şi subselectorii. Astfel este foarte important să înţelegem că nici o manifestare, cu nici o parte a voinţei monadei întrupate, nu are influenţă asupra selectorului sau asupra subselectorilor. Însă selectând şi amplificând semnalele din mediul de trai, treptat spiritul începe să deosebească ceea ce vine din exterior – de ceea ce vine din propria sa manifestare.
Trăim în aceste vremuri conştientizarea faptului că există deosebire între ceea ce vine din exterior şi ceea ce vine din interiorul nostru, însă nu suntem complet capabili să deosebim ceea ce este clar venit dinafară şi formează un fond informaţional necesar vieţii noastre, şi ceea ce este experienţa proprie şi intuiţia proprie privind experienţa cumulată: care se cere folosită şi îmbunătăţită permanent.

În această direcţie, structurile de împământare ajută foarte mult în acest complex foarte subtil de departajare a folosirii diverselor unelte spirituale pentru obişnuirea noastră de a ne urma exact calea evoluţiilor proprii, calea destinului nostru personal.
(Se va urmări studiul “Împământarea” , capitol la care se vor adăuga în curând şi alte studii).

Aşa cum spuneam şi la început, mulţi oameni cred că acest selector este un fel de corp în devenire, pe care omul îl poate dezvolta sau involua, diminua, prin activitatea sa, prin manifestarea sa mai mult sau mai puţin conştientă. Dar acest lucru nu este adevărat.
De asemenea, mulţi oameni consideră că, dacă percep o pată întunecată de-asupra capului lor, acela ar fi un blocaj – dar nu este aşa. Pot exista elemente, structuri corporale ale sistemului nostru corporal, care să aibă aspect de căciuliţă pe cap, sau la mică distanţă de creştetul capului – dar ele sunt structuri stabile ale unuia dintre corpurile din sistem, care ajută în alt mod spiritual.
Selectorul poate să fie perceput la o distanţă de maximum jumătate sau ¾ m de-asupra capului, iar dacă este perceput la un moment dat de culoare închisă, de exemplu: verde foarte închis spre negru aceasta înseamnă că vibraţia la care nu se poate adapta deocamdată omul este aceea specifică unui grup sau unor grupuri sociale care au vibraţie mai mică decât vibraţia medie personală. Selectorul nu-i creşte omului vibraţia, ci o diminuează doar momentan şi doar atât cât este necesar, pentru ca omul să se poată apropia de grupul respectiv – nu să-l respingă. Este împământenită ideea că numai o vibraţie mare se poate apropia de una mai mică, ceea ce denotă numai o dorinţă ascunsă a omului de a se departaja de orice vibraţia mică, de a nu fi influenţat de ea.
Şi astfel ajutătorul trebuie să înţeleagă că are şi sarcină, dar şi ajutor să se obişnuiască cu astfel de grupuri spirituale, să le accepte şi să socializeze cu ele, chiar dacă nu se va manifesta niciodată ca şi ele. Este vorba de acceptare, de toleranţă, de înţelegerea etapelor lor de evoluţie în prezenţa unor grupuri cu vibraţie mai mare decât a lor. De la nivelul lor vibraţional ajutătorul va începe să ofere ajutorul lui, care va fi primit ca şi cum ar veni din partea propriilor fraţi de grup. Acele grupuri vor avea nevoie de atitudinea sa de ajutător înţelept, adică acela care înţelege de ce oamenii se comportă în felul lor, creează, lucrează în felul lor. Şi care mai departe are priceperea să-i înveţe lucruri noi, dar şi puterea personală să mlădieze, să modereze contacte ale grupului cu alţi indivizi sau/şi alte grupuri: asemănătoare ajutătorului, de data aceasta. El astfel îşi face şi propria sa evoluţie, a consolidării, a obişnuirii, a întăririi propriilor manifestări, înţelegeri, priceperi, proprii tuturor structurilor social-spirituale din societatea sa.

Temele legate de selectorul de vibraţii şi subselectorii corpurilor noastre fluidice sunt doar deschideri prin aceste studii prezentate aici, pentru înţelegerea funcţionării lor alături de alte structuri corporale din sistemul uman: care ne îndrumă manifestările în mediul pământean actual. Pe măsura înaintării în alte studii, vor fi adăugate aici alte detalii, care să evidenţieze complexitatea tuturor celor oferite de marii Creatori-coordonatori în vederea parcurgerii etapelor noastre de evoluţie.

Dictionar