REZIDENŢI (SPIRITE REZIDENTE)

REZIDENŢI (SPIRITE REZIDENTE)
(Pentru uşurarea înţelegerii, se va urmări studiul Zonele Universului Fizic)
Spiritele rezidente (pe scurt rezidenţi) sunt spirite aflate, în evoluţia lor progresivă, pentru prima dată pe o planetă, pentru a evolua cu sarcini clare, distincte faţă de evoluţiile lor anterioare, ca şi faţă de pregătirile lor preliminare anterioare. Ele învaţă să-şi adapteze toată cunoaşterea anterioară la noile condiţii planetare locale, iar apoi, sprijinindu-se pe manifestările lor astfel consolidate, vor învăţa elemente noi de evoluţie, specifice locului nou în care se află. Astfel ele fac înaintarea lor mereu progresivă, învăţând şi consolidând cunoaşterile lor de la un nivel de vibraţie universică la un alt nivel mereu superior, folosind întreaga experienţă acumulată anterior.
În acest fel, ele îşi pot descoperi şi înţelege propriile puteri spirituale, aflate în permanentă creştere, şi învaţă să le folosească în moduri de complexitate treptat sporită, adaptându-le mereu la întreaga lor cunoaştere anterioară.
Pentru înţelegerea completă a noţiunii de rezident este necesar mai întâi să înţelegem complexul spiritual format din rezidenţi şi ajutători.

În aceste timpuri pe care le trăim azi, evoluţiile ne sunt ajutate de către creatorii tuturor structurilor universice în mijlocul cărora trăim, prin care suntem protejaţi şi conduşi cu precizie şi iubire către folosirea echilibrată a forţelor spirituale pe care ni le descoperim, le folosim, le întărim şi le adaptăm tuturor cunoaşterilor noastre: mai precis întregii noastre experienţe spirituale. Este o experienţă acumulată în eternitatea vieţii spirituale din care venim pe Pământ, pe care o folosim şi o îmbogăţim, pe care o ducem mai departe în eternitatea vieţii noastre spirituale. Fiecare viaţă, pe fiecare planetă pe care trăim, îmbogăţeşte şi determină profunzime din ce în ce mai mare manifestărilor fiecărui spirit în parte.
Aşa cum suntem şi noi ajutaţi, tot la fel suntem învăţaţi cum să primim şi să oferim ajutor tuturor celor în mijlocul cărora trăim: de la micul grup pe care îl conştientizăm la începutul evoluţiilor noastre – până la întreg Centrul de evoluţie, cu toate universurile sale create, întreținute şi adaptate mereu evoluţiilor care se desfăşoară în structurile lor. Devenim ajutători la rândul nostru şi înţelegem treptat sensul folosirii noţiunii de rezident, comparativ cu acela al noţiunii de ajutător.

Aceasta înseamnă că putem să înţelegem noţiunea de rezident cel puţin în două feluri:
– în mod restrâns: în cadrul înţelegerii evoluţiilor desfăşurate pe planetele din zona în care suntem – zona I a universului Fizic: evoluţii progresive, de la un punct vibraţional al zonei la un punct vibraţional de frecvenţă mereu superioară, până la finalizarea evoluţiilor în această primă zonă a universului.
Discutăm despre evoluţii progresive, mereu progresive în această primă etapă a evoluţiilor, când orice spirit învaţă să se orienteze cu puterile sale, în orice mediu planetar, preocupându-se doar de lărgirea experienţei sale şi ajutând numai spiritele care se află în aceeaşi etapă de evoluţie ca şi el însuşi. Căci puterile în formare ale fiecărui spirit în parte nu permit încă regresii: adică evoluţii la nivele vibraţionale cu valori mult mai mici decât cele ale locului în care se naşte şi desfăşoară ciclul de vieţi în derulare.
Mai departe în evoluţii, începând cu cele din zona a II-a, fiecare spirit are acumulată deja suficientă experienţă pentru a putea trăi şi crea în aceeaşi viaţă la nivele vibraţionale diferite: în funcţie de necesităţile sale, de sarcinile sale de destin, în care se împletesc armonios aplicaţii ale unor învăţături de diferite nivele vibraţionale;
– în mod extins: prin intermediul cunoaşterii acumulate, putem să înţelegem această noţiune în contextul în care fiecare rezident în parte efectuează o evoluţie ajutată şi învaţă în acest fel să devină el însuşi ajutător. Privind lucrurile din acest unghi de vedere, la începutul evoluţiilor proprii, un spirit este rezident pe o planetă doar o dată în viaţa sa eternă, parcurgând ca rezident linii de evoluţie formate din toate planetele compatibile cu profilul său spiritual, până în terminalul zonei I.
Începând cu etapa următoare, cu evoluţii în zona a II-a a universului, spiritul se va obişnui cu evoluţiile în această zonă, nouă pentru el, se va obişnui să realizeze treptat călătorii spirituale în care, pe lângă sublimarea propriilor sale manifestări, va evolua, va învăţa şi va dezvolta toate caracteristicile evoluţiilor de ajutător, din ce în ce mai înaintat, mai înălţat.

Eternitatea evoluţiilor noastre ni se măsoară prin treptele de ajutor pe care îl învăţăm să-l primim şi pe care învăţăm să-l oferim mai departe, celor care îl necesită la rândul lor.
Spiritele ajutătoare (pe scurt: ajutători) sunt spirite aflate şi ele în evoluţii, însă mai avansate cu diferite trepte de evoluţie, comparativ cu rezidenţii. Numai în zona I a universului populaţiile planetare pot cuprinde rezidenţi şi ajutători; peste tot în restul universului întrupaţii sunt ajutători oriunde s-ar afla, trăind pentru a ajuta şi pentru a învăţa de la alţii primind ajutor. Între ei înşişi îşi sunt astfel ajutători, învăţând unii de la alţii cum să ofere şi cum să primească ajutor.
Întreaga lor experienţă de ajutători se desfăşoară atunci când sunt întrupaţi în mijlocul rezidenţilor de pe planetele galaxiilor din zona I a Universului Fizic. Ei se întrupează în mijlocul rezidenţilor, pentru a le oferi ajutor chiar în condiţiile lor de trai, folosind acelaşi fel de sisteme corporale, prin propriul lor exemplu de trăire, de manifestare. Preiau la început acelaşi fel de manifestare ca şi rezidenţii, şi în tiparele unor astfel de manifestări introduc treptat elemente noi, necunoscute încă de către rezidenţi.
Cu cât ajutătorii sunt mai evoluaţi, cu atât pot ajuta simultan mai multe grupuri şi popoare spirituale întrupate în același cadru spaţio-temporal, chiar dacă fiecare popor spiritual ajutat foloseşte alt fel de sistem corporal, chiar dacă nu toate conştientizează ajutorul pe care îl primesc astfel.
Cunoscând acum, în linii mari, caracteristicile principale ale calităţii de rezident şi de ajutător, putem să ne referim la situaţia populaţiei spirituale umane, pământene, privită din acest unghi de vedere: ţinând cont şi de faptul că Pământul se află într-o galaxie situată aproximativ la mijlocul zonei I a Universului Fizic.

CÂTEVA REPERE SPIRITUALE DESPRE REZIDENŢII UMANI:
Rezidenţii umani vin la întrupări pe Pământ având deja o experienţă spirituală bogată, fără de care nu şi-ar putea desfăşura evoluţiile lor aici, pe Pământ, indiferent cât de mult ar fi ajutate. Experienţa lor a fost acumulată în evoluţiile anterioare şi au astfel multă dorinţă, şi voinţă de a continua evoluţiile prin consolidarea celor ştiute deja şi primind noi învăţături, conştiente că toate laolaltă determină îmbogăţirea permanentă a experienţei lor totale;
Experienţa lor bogată le conferă calitatea de creatori conştienţi universali. Ei au puterea şi cunoaşterea necesară unei creaţii, în funcţie de nivelul vibraţiei medii planetare şi de adaptarea sistemelor lor corporale la necesităţile proprii + ale planetei de rezidenţă, să desfăşoare o creaţie complexă:
– la nivele înalte de vibraţie planetară: ei sunt creatori mentali atenţi şi foarte pricepuţi, folosesc învăţături şi cercetări proprii prin călătorii astrale, deplasarea şi comunicarea prin activitate mentală înaintată. Respectă viaţa şi creaţia de orice fel, desfăşurată în orice condiţii, de către ei înşişi şi orice ajutători, de la care învaţă treptat să fie participanţi la diferite sarcini planetare, după puterile lor;
– la nivele joase de vibraţie planetară: ei ştiu să-şi adapteze manifestările după experienţa lor anterioară, folosind creaţia materială manual-tehnologică, deplasarea terestră, comunicare verbală şi planificarea activităţilor prin folosirea gândirii. Învăţă să-şi folosească intuiţiile puternice, în calitatea lor de creatori conştienţi, astfel încât evoluţiile lor curg fără nici un fel de discontinuitate, fără fracturi, cu grad înaintat de conştiinţă spirituală.
Nu au trăiri foarte complexe, dar primesc învăţături pentru dezvoltarea lor, în diverse conjuncturi planetare, din partea ajutătorilor lor.
Complexitatea acestor trăiri o vor înţelege însă la nivele din ce în ce mai profunde atunci când le va veni rândul să fie şi ei ajutători, revenind în călătorii spirituale regresive pe aceste meleaguri universice, unde au evoluat cândva în calitate de rezidenţi. Puterile lor vor fi mult crescute, la fel şi experienţa lor: mult mai bogată, în toate direcţiile de manifestare spirituală.
Ceea ce învaţă, şi consolidează în etapele pe care le pot desfăşura deocamdată pe Pământ, este necesitatea adaptării cunoaşterilor lor în perioadele de trecere de la vibraţii foarte înalte către nivele foarte joase şi, mai departe, parcurgerea fazelor de adaptare la creşterea foarte rapidă a vibraţiilor planetare.
Pentru susţinerea unor astfel de învăţături şi a aplicaţiilor lor, au alături de ei ajutători experimentaţi, puternici şi răbdători: cei mai evoluaţi primari – veniţi din evoluţiile zonei a III-a a universului – precum şi secundarii, şi centralii coordonatori ai evoluţiilor care se desfăşoară în întreaga galaxie locală.
(Pentru aprofundarea cunoaşterilor se poate urmări studiul Centrul de evoluţie și cele spre care direcționează acesta.)

Dictionar