POPOR SPIRITUAL

Pentru introducerea în tematica acestei noţiuni se vor urmări studiile: „monadă” şi „spirit; grup spiritual
Înafară de grupările spirituale de mai sus, necesităţile de parcurgere a treptelor de evoluţie impun formarea unor alte grupări de spirite: pentru organizarea lor în grupuri din ce în ce mai mari, pentru ca ele să se obişnuiască cu acceptarea tuturor evoluanţilor din mediul în care trăiesc. Chiar ele învaţă organizarea şi înţelegerea modului în care astfel de organizări contribuie la dezvoltarea multor alte forţe interioare, pe care şi le conştientizează treptat.
De fapt, formarea unor astfel de grupări mari are loc chiar din primele faze de evoluţie spirituală, însă spiritele conştientizează foarte târziu, pe scara evoluţiilor, faptul că fac parte dintr-o astfel de grupare: dintr-un popor spiritual.
Poporul spiritual este, aşadar, o formă de grupare, de organizare a spiritelor, în funcţie de particularităţi comune în manifestările esenţiale: trăiri interioare, desfăşurare de activităţi, comportamente faţă de semeni. O astfel de organizare este realizată de către coordonatorii de evoluţii, în vederea uşurării trăirilor în primele trepte de evoluţie (pe care le vom numi, astfel: evoluţii primare). Atâta timp cât monadele vor fi reunite în spirite, spiritele vor fi reunite în popoare spirituale. Evoluţiile primare se finalizează atunci când monadele acumulează suficientă energie interioară, şi puteri de manifestare şi experienţă pe măsura lor, pentru a continua evoluţiile, din ce în ce mai complexe, pe cont propriu. În această etapă, popoarele spirituale se dezmembrează, spiritele se dezmembrează şi monadele continuă evoluţiile lor pe cont propriu, dezvoltându-şi fiecare în parte particularităţile de manifestare.
Aşadar, termenul de „popor spiritual” nu se foloseşte, în contextul studiilor evoluţiilor universale, pentru desemnarea unui popor de întrupaţi pe o planetă, ajunşi la un nivel înalt de cultură, de civilizaţie tehnologică – comparativ cu alte popoare, cu un asemenea grad mai redus.
Se mai foloseşte termenul de „popor stelar”, unde accentul este pus pe drumul evoluţiei progresive a monadelor primare, de la un nivel al vibraţiei – la altul mai înalt: adică de la un sistem stelar la altul, într-o galaxie, urmând o linie proprie de evoluţie, pentru fiecare popor spiritual în parte.
La baza formării popoarelor spirituale stă varietatea manifestărilor pe care le poate accepta fiecare monadă din exterior, la începuturile evoluţiei sale. Monada este foarte fragilă şi foarte sensibilă la factorii de modificare a mediului înconjurător: de aceea se urmăresc condiţii care să-i asigure o trăire fără oboseală, dar şi fără să ajungă să lâncezească atunci când evoluţiile devin mai relaxante, atunci când rutina sau numai acomodările cu situaţiile noi, le pot permite să se relaxeze, după eforturile substanţiale din timpul acomodărilor la schimbări.
Popoarele astfel formate vor avea membrii lor în stare permanentă de curiozitate, de acceptare a cunoaşterilor noi, de experimentare şi de înaintare, chiar dacă vor avea şi momente de trăire foarte relaxante sau momente foarte grele.
După modul în care monadele primesc primele impulsuri energetice din partea coordonatorilor de evoluţii, impulsuri echilibrate care le formează primele rădăcini ale celor ce le vom numi mai târziu „curiozitate”, „plăcere”, „pătrundere”, „înţelegere”, coordonatorii de evoluţii pot să înţeleagă, cu experienţa lor profundă, care vor fi primele lor direcţii de acceptare, în primele lor evoluţii.
Astfel, în funcţie de felul în care monadele se manifestă în primele lor stadii de evoluţie, au loc corelări permanente în poziţiile unora faţă de altele. În acest fel, monadele se obişnuiesc unele cu altele, cu manifestări diferite în diverse condiţii, atunci când puterile lor devin suficient de mari pentru a putea susţine un sistem corporal şi pentru a învăţa cum să-l folosească. Din acest moment, drumurile lor spirituale se pot schimba atunci când este necesar ca fiecare frate spiritual să aprofundeze diferite forme de manifestări. Astfel de manifestări fiecare monadă şi le va dezvolta spre creşterea şi diversificarea forţelor şi înţelegerilor proprii, dar şi spre înţelegerea între ele a tuturor spiritelor din poporul lor spiritual. În acest fel, fiecare spirit îşi poate dezvolta armonios toate forţele sale spirituale, şi toţi membrii aceluiaşi popor ajung să se cunoască bine. Îşi vor reuni conştient, la nevoie, toate puterile pentru învăţături şi pentru sarcini pe care le vor duce la bun sfârşit, prin aplicarea corectă a învăţăturilor primite.
Alegerea drumului, liniei de evoluţie de parcurs pentru un popor spiritual, se face astfel permanent, la fel ca şi pentru fiecare spirit în parte, pentru fiecare monadă din fiecare spirit în parte. Linia aceasta nu este aşadar o linie fixă, fără nici o abatere, inflexibilă, pe care merg toate monadele, generaţie după generaţie, evoluţie după evoluţie. Fiecare popor spiritual are un drum care valorifică forţele, înclinaţiile şi obişnuinţele membrilor lui, care însă se corelează mai departe cu drumurile celor cu care au pornit în evoluţii: multe alte popoare spirituale – cu forţe asemănătoare, dar cu înclinaţii proprii. Prin împletirea drumurilor de parcurs în evoluţiile lor comune, se cunosc reciproc treptat, aşa cum s-au cunoscut între ele monadele dintr-un spirit, apoi spiritele dintr-un popor spiritual. Drumurile lor se corelează, se corectează pentru corelare: în diferite poziţii zonale în univers, la diferite vibraţii, în diferite forme de întrupări, în diferite momente ale treptelor lor de evoluţie.
Aşadar, există o multitudine de popoare spirituale care pornesc la drumul evoluţiilor în același timp. Putem să spunem că astfel de popoare spirituale fac parte din aceeaşi generaţie spirituală. Popoarele astfel formate pot avea în componenţa lor un număr mai mare sau mai mic de spirite, cu o componenţă a spiritului mai mult sau mai puţin voluminoasă, dar cu monade care se acceptă reciproc cel mai bine din generaţia lor.
Timpii şi locurile de evoluţie sunt, de asemenea, corelate cu disponibilităţile fiecărui grup în parte de a evolua cât mai echilibrat, respectându-se mereu acel LIBER ARBITRU atât de special urmărit de întreaga verticală spirituală coordonatoare a evoluţiilor din toate parcursurile universice.
Popoarele spirituale vor avea drumuri formate astfel încât să se aştepte unele pe altele în momentele necesare, să se ajute, să se depărteze când este necesar, să se înţeleagă în mod similar sau în mod complementar: adică să conlucreze prin similaritate de simţire şi acţiune sau prin complementaritate. Învaţă astfel cu toţii, treptat, să discearnă între diverse moduri de folosire, de valorificare a propriilor lor puteri interioare.
Complexitatea evoluţiilor vor conduce treptat la înţelegerea rostului unor asemenea grupări, chiar dacă la un moment dat al evoluţiilor vor avea lungi perioade de răsfirare pe largi zone universice. Spiritele vor învăţa astfel, în contactele lor, să se recunoască de la distanţe din ce în ce mai mari, oriunde ar fi în univers, dar să şi discearnă în acelaşi timp: şi între a se regăsi ca fraţi din acelaşi popor spiritual – faţă de alte popoare spirituale, şi ca fraţi de spirit – faţă de alte spirite din acelaşi popor, însă având alte forţe de desfăşurat momentan şi alte sarcini, după cum le cer destinele lor.
Învaţă astfel să respecte voinţa, liberul arbitru al tuturor celor din jurul lor, învaţă să-şi respecte chiar fraţii de spirit care au alte sarcini, chiar altele decât cele de a le da ajutor atunci când alte sarcini sunt mai importante în acel moment. „Jocul” întrupărilor curge mereu variat: când în depline puteri – când cu forţe minime, când în corpuri de o vibraţie – când în corpuri de alte vibraţii, când în corpuri cu specific feminin – când în corpuri cu specific masculin, când într-un loc şi când în altul… Se potenţează astfel dezvoltarea forţelor interioare, care ajung să fie înţelese şi folosite corespunzător necesităţilor fiecărui moment de trăire, înţelegând în acelaşi timp şi pe cele ale altora.
Drumul evoluţiilor ni s-ar putea părea sinuos, lung – dar şi viaţa spiritelor este eternă. Iar ele înţeleg treptat acest lucru, înţeleg că orice drum le este protejat şi încurajat, presărat la tot pasul cu îndelungi învăţături şi aplicaţii, a căror subtilitate încep treptat să o înţeleagă şi să o aprofundeze.

Dictionar