MEDITAŢIE ACTIVĂ

Meditaţiile sunt stări de repaos în mijlocul sau la sfârşitul acţiunilor diurne, caracterizate prin relaxare şi îndepărtarea gândurilor obsesive privind activităţile de întreţinere a vieţii. Ele pot avea mai multe ţeluri:

– exclusiv relaxarea omului după o zi de muncă, cu liniştire şi debarasare de gânduri privind munca, problemele familiale inerente, etc. ;

– după relaxare şi intrarea în frecvenţa cerebrală de tip „alfa”, scopul continuării meditaţiei devine mentalizarea, adică vizualizarea şi studiul unui fenomen, a unei structuri, cercetarea funcţionărilor ei, relaţiile ei cu ansamblul structural şi funcţional din care face parte; este o activitate derulată prin intermediul corpului mental care preia controlul cu prioritate faţă de corpul fizic (a cărui activitate este desfăşurată în registrul de frecvenţe cerebrale „beta”); totul se petrece conştient, cu controlul voinţei desfăşurate de monada întrupată, şi efectuează mai departe cercetările pentru care omul a intrat în starea meditativă;

– de cele mai multe ori starea de mentalizare poate continua ori volitiv, conştient, ori natural, fără voinţă, dorinţă, conştienţă, cu desprinderea corpului astral şi intrarea în călătorie astrală; totul este datorat scăderii frecvenţei cerebrale în starea de relaxare din ce în ce mai profundă (teta şi delta) şi continuarea conştientă a cercetării, prin puterea corpului astral, neinfluenţată de frecvenţa mai joasă a corpului fizic – aşa cum se derulează în mentalizare; prin călătorie astrală se pot efectua studii mai amănunţite, mai aprofundate privind fenomene în derulare simultană cu derularea meditaţiei (se observă şi se derulează cercetare în direct), amintiri din vieţi anterioare, din alte călătorii spirituale în alte zone ale universului, din alte universuri, etc.

Ultimele două categorii formează ceea ce putem numi „meditaţii active”, spre deosebire de prima formă prezentată – meditaţia pentru relaxare, care se opreşte doar la cele ce s-au specificat ca fiindu-i proprii. 

Însă studiile unei meditaţii active pot să se refere direct la găsirea unor soluţii de serviciu, la relaxarea relaţiilor în familie – adică ceea ce s-a dorit iniţial să se înlăture la începutul meditaţiei pentru obţinerea stării de relaxare profundă, devenind astfel scop în sine şi pentru aprofundarea stării de relaxare, şi pentru rezolvarea celor necesare desfăşurării vieţii cotidiene armonioase, echilibrate. 


Dictionar