MATRICE (ELEMENT MATRICEAL)

Se foloseşte şi termenul: element matriceal – desemnând în general o structură materială concretă, stabilă în spaţiul local pentru un timp prestabilit, bine determinat de necesităţile unor grupuri de spirite aflate în evoluţii. Exemple: corp matriceal, nucleu matriceal, sistem matriceal de corzi (sau stringuri), etc.
Un astfel de element, o astfel de structură materială, are proprietăţi matriceale, adică: odată încheiată crearea sa, ea poate crea – la rândul său – condiţii complexe pentru:
– constituirea altor structuri, derivate din structurile proprii;
– întreţinerea lor, în continuarea şi prin intermediul propriilor structuri ale matricei care a facilitat creaţiile ulterioare.
Propria creaţie, precum şi creaţia structurilor constituite prin elementul matriceal, foloseşte:
– fluxurile de materii şi energii circulante în mediul universic;
– vibraţiile macro- şi micro-structurilor din mediul propriu de fiinţare. Nu este necesar ca astfel de macro- şi micro-structuri, care emit vibraţii folositoare elementului matriceal studiat, să fie la rândul lor structuri matriceale.
Prin intermediul impulsurilor vibraţionale primite din exterior, şi cu ajutorul fluxurilor energo-materiale vehiculate prin structurile sale, elementul matriceal-părinte creează în continuare condiţii de întreţinere ale elementelor constituite prin fiinţarea şi funcţionarea lui. O astfel de funcţionare a elementelor sale poate să se întreţină prin:
– numai prin vehiculările matricei care le-a facilitat constituirea. Exemplul stelelor şi planetelor, formate şi întreţinute de sistemul matriceal galactic este exemplul local cel mai bun. Însă există multe alte sisteme funcţionale, structuri complexe zonale şi subzonale, creaţii realizate cu ajutorul dimensiunilor ajutătoare paralele, care nu au în susţinere radiaţia unui spirit sau a unei grupări de spirite care să formeze pe sistemul matriceal condiţii de întrupare: un exemplu ar fi barierele (perdelele) inter-sub-zonale şi inter-zonale;
– numai prin structuri proprii de atragere şi vehiculare a fluxurilor energo-materiale; în acest caz, ceea ce ajută structurile create, din partea matricei-părinte, sunt câmpurile dense energo-materiale formate, şi vibraţiile radiante ale matricei-părinte. Un exemplu concludent este formarea corpurilor biosistemului mărunt planetar (pământean, de exemplu), corpuri care se formează ca un fel de înmugurire din corpul eteric al planetei, dar se desprind de corpul-matrice planetar şi se întreţin prin radiaţia spirituală a întrupatului care contribuie în acelaşi timp şi cu hrănirea+respiraţia proprie la întreţinerea funcţionării sistemului corporal. Dar întruparea se menţine şi datorită câmpului eteric-astral-mental-cauzal planetar, şi radiaţiei fundamentale a planetei, precum şi structurilor planetare de stabilizare vibraţională;
– prin combinaţia, în părţi egale, a celor două căi autonome de mai sus. Sistemele corporale umane sunt exemplul cel mai bun în acest caz.

Întreg convolutul astfel constituit este un sistem funcţional care întotdeauna creează condiţii de manifestare unor spirite aflate pe cale să desfăşoare vieţi sau, în cadrul vieţii în curs: acţiuni, deplasări, cercetări – individuale sau în grup.
Se va studia şi elementul “Arhetipal”.

Se va urmări şi studiul din cadrul capitolului Energetică Stelar-Planetară: "9. STUDIU: CE ESTE O MATRICE GALACTICĂ"

Dictionar