MACROSTRUCTURI UNIVERSICE

Macrostructurile universului sunt elemente componente ale universului, care îi susţin existenţa şi funcţiunile pentru care a fost creat. Ele sunt constituite în mai multe feluri, dintre care cele care pot fi pătrunse din unghiul de vedere al pământenilor în condiţiile actuale pot fi:

1. Constituite prin întruparea comună (pct. „MARILE ÎNTRUPĂRI COMUNE: PLANETĂ, STEA, GALAXIE”) a unor întregi popoare de spirite aflate în faze înaintate de evoluţie primară: stele, planete şi galaxii. Constituirea şi fiinţarea tuturor se bazează pe existenţa unei formaţiuni energetice aflată înafara dimensiunii noastre structurale, un punct dimensional compact, creat în mod special pentru a susţine întruparea unui întreg popor de spirite sau a mai multor popoare de spirite; acest fel de susţinere este de tip vibraţional şi este valabil pentru toate întrupările comune din toate zonele universului. Intrarea şi ieşirea din întrupări de acest fel au loc numai în funcţie de cerinţele evoluţiilor popoarelor de spirite întrupate în astfel de macrostructuri;

2. Constituite prin creaţie energo-materială desfăşurată de monadele centrale, creatoare ale universurilor şi coordonatoare ale evoluţiilor monadelor aflate în evoluţii, pentru care au fost create universurile. Din această categorie fac parte: barierele interzonale şi intersubzonale; spaţii sau straturi sau structuri (de regulă le numim dimensiuni, deşi nu este corect acest fel de numire) paralele cu stratul de evoluţie al spiritelor primare, în care ne aflăm actualmente la întrupare; structuri speciale care facilitează trecerea între straturi, care fac legăturile între universul nostru şi alte universuri, pentru transferuri între universurile spirituale şi cele materiale, structuri care facilitează şi susţin întrupările monadelor, spiritelor şi diferitelor grupări de spirite în universurile materiale. Astfel de macrostructuri create pot fi remodelate numai de creatorii lor, în funcţie de necesităţile apărute în evoluţiile monadelor primare: ele nu pot avea încă experienţa adaptării manifestărilor lor la existenţa unor structuri fixe, stabile şi spaţiu şi în timp, de aceea sunt adaptate macrostructurile la necesităţile lor de trăire.

Macrostructurile constituite prin întrupare pot fi la rândul lor:

– macrostructuri formate prin întruparea separată în spaţiu şi timp a unor popoare de spirite în formaţiuni de întrupare comună numite stele şi planete; apoi grupuri largi de stele şi planete, legate între ele prin structuri matriceale stabile în spaţiu şi timp, formează la un loc galaxii matriceale; stelele şi planetele galaxiilor matriceale sunt menţinute în structură fixă prin intermediul unei reţele vaste de corzi matriceale. Formarea galaxiilor matriceale porneşte de la crearea acelui punct dimensional despre care discutam mai sus, care formează şi susţine nucleul central al galaxiei matriceale, oferindu-i stabilitate şi putere de susţinere în întrupare a popoarelor de spirite din cuprinsul galaxiei. Punctul dimensional se realizează exclusiv prin lucrarea entităţilor dimensionale: ele compactizează o părticică din spaţiul lor dimensional şi asigură cu ajutorul ei cadrul funcţional pe parcursul timpului necesar vieţii stelelor şi planetelor din galaxie, cu alte cuvinte: întrupării tuturor popoarelor de spirite din galaxie. Intrarea şi ieşirea din întrupări se face rând pe rând, în funcţie de stadiul evoluţiei şi înclinaţiile specifice fiecărui popor spiritual în parte; 

– macrostructuri formate prin întruparea simultană şi în acelaşi spaţiu a unei multitudini de popoare spirituale: le numim galaxii întrupate. Acest fel de întrupare comună are un sistem corporal comun tuturor stelelor şi planetelor de pe întinsul galaxiei întrupate, fiind legate prin forţele câmpurilor corpurilor lor şi nu prin corzi matriceale: este ceva asemănător formării şi funcţionării sistemelor noastre corporale, cu organe şi legături între organe, fără ca vreun organ să existe înafara sistemului corporal. Intrarea şi ieşirea din întrupări au loc în acelaşi timp pentru toate stelele şi planetele cu vieţuitoarele lor, la fel cum au loc intrările şi ieşirile noastre din destin, doar că au la bază forţa radiantă a unei mulţimi de popoare de spirite, în loc de un spirit sau de o monadă. 

Detalii pot fi urmărite în capitolul Energetică stelar-planetară .

Dictionar