GALAXII MATRICEALE

Galaxiile matriceale fac parte din categoria generală a macrostructurilor universice constituite prin întruparea unor popoare spirituale întregi, în două mari forme, strâns legate între ele : 

1. Galaxii formate prin organizarea stelelor şi planetelor lor printr-un sistem nucleu-corzi matriceale: le numim galaxii matriceale, unde componentele galaxiei se întrupează treptat, individual sau grupat – dar nu au un destin comun, şi nici momente simultane de întrupare şi de ieşire din întrupare. Constituirea galaxiei matriceale are loc astfel pe măsura constituirii matricei galactice formată din nucleu şi corzi matriceale, în nodurile căreia se creează condiţii de întrupare pentru popoare de spirite: în stelele şi planetele galaxiei. Galaxiile matriceale sunt specifice zonelor I şi II ale universului Fizic  şi sunt premergătoare şi pregătitoare pentru cel de-al doilea tip – galaxiile întrupate, formate prin întrupare simultană a tuturor popoarelor spirituale ale stelelor şi planetelor într-un singur corp comun, cu destin comun, cu momente simultane de intrare şi de ieşire din întrupări;

2. Galaxiile întrupate (galaxii ca forme de întrupare comună) sunt galaxii de natura marilor întrupări comune: adică întrupări cu corporalitate comună, destin comun şi desfăşurat simultan de o multitudine de popoare de spirite, întrupate în stele şi planete, inclusiv spiritele întrupate în biosistemul tuturor planetelor. Sunt forme specifice de întrupare pentru zona a III-a a Universului Fizic şi se poate spune că este forma cea mai avansată de evoluţie a spiritelor primare; finalizarea acestei etape de evoluţie reprezintă încheierea evoluţiilor primare şi crearea de condiţii pentru trecerea la evoluţiile secundare ale monadelor. 

ALTE DETALII PRIVIND GALAXIILE MATRICEALE

Galaxiile matriceale sunt galaxii în care structura de bază, este formată din nucleul galaxiei, prin a cărui putere de atracţie asupra fluxurilor de filamente energo-materiale se constituie o structură matriceală formată din corzi matriceale. Ceea ce este specific galaxiilor matriceale este faptul că aceste corzi galactice matriceale se constituie treptat, crescând şi formând noduri în care se creează pe loc condiţii de formare a stelelor şi a planetelor pe care stelele le ajută să se constituie şi să se întreţină de-a lungul destinelor lor. Creşterea galaxiei este astfel treptată, prin constituirea de cercuri sau generaţii de sisteme stelare, rând pe rând, una după alta. Aşadar, într-o galaxie matriceală, stelele şi planetele care se constituie în cuprinsul ei nu se întrupează simultan, aşa cum menţionam la galaxiile întrupat; doar spiritele dintr-un popor spiritual care formează o planetă se întrupează simultan, având destin comun care se desfăşoară la fel pentru toate spiritele. De asemenea, numai popoarele spirituale care formează întrupărie de tip „stea” se întrupează simultan, desfăşurând destine comune tututor popoarelor lor spirituale şi nu ale altora. 

Să reţinem că structurile matriceale de tip corzi galactice nu se constituie de la început întregi, cu tot cu corpurile stelelor şi planetelor laolaltă, aşa cum se petrec lucrurile cu galaxiile întrupate. Matricea galactică creşte treptat şi în nodurile corzilor se formează condiţii de întrupare pentru stele şi planete, iar din puterea nucleului, susţinut de sistemele stelare formate se vor forma alte noi generaţii de stele şi planete. Toate formaţiunile treptat constituite susţin astfel puterea galaxiei, toate se susţin unele pe altele, formând cercuri de putere prin care, până la cele mai îndepărtate sisteme stelare, se ajută să rămână în puterea de atracţie a nuclului şi a componentelor constituite anterior. 

Existenţa tuturor structurilor dintr-o galaxie matriceală, condiţiile create în interiorul galaxiei, intrarea şi ieşirea din întrupare a stelelor şi planetelor, forţele de atracţie a fluxurilor de filamente energo-materiale şi de eliberare a acestora înafara galaxiei de îndată de vibraţia lor s-a diminuat în urma circulaţiei prin stelele şi palnetele galaxiei, condiţiile create pentru întrupări cu corp fizic de manifestare, cu corp astral, cu corp spiritual, cu alte feluri de corpuri specifice altor sisteme stelare din galaxie – toate acestea sunt elemente de care creatorii mentali avansaţi întrupaţi în galaxie, aflaţi în curs de universalizare, sunt obligaţi de necesităţile lor curente să ţină cont pentru realizarea întregii lor creaţii, aşa cum aflăm din studiile istoriei omenirii străvechi. Toate contribuie la înaintarea spirituală a tuturor monadelor care astfel desfăşoară etapele lor de evoluţie şi pe Pământ, şi în alte locuri, pe alte planete, din galaxie. 

Detalii în studiile capitolului Energetică stelar-planetară cu accent pe studiul: Evoluția galaxiilor matriceale: constituirea, ființarea și retragerea galaxiilor matriceale .


Dictionar