EVOLUŢII SPIRITUALE GALACTICE

Tema evoluţiilor galactice este un subiect vast, deosebit de complex. Ca element de dicţionar, vom puncta aici doar câteva generalităţi. Elemente privind diverse aspecte ale întrupărilor de tip stele, şi de tip planete guvernate de ele, ale evoluţiilor spiritelor întrupate ca planete, stele şi unele forme de galaxii, le putem urmări pentru început în capitolul “STUDII GENERALE”: “Energetică stelar-planetară” .
O introducere sumară în subiect a fost abordată în cadrul temei de dicţionar “Evoluţie extraplanetară-individuală, independentă”, ca orientare privind înţelegerile referitoare la împletirea evoluţiilor comune de tip planetă, stea şi galaxie pe de o parte, şi evoluţiile independente pe de altă parte. Întreaga fenomenologie, deosebit de specială şi de complexă, a întrupărilor individuale ale spiritelor între două întrupări comune, va fi creionată şi în “Capitolul 4 – HERG”, a cărui pregătire o efectuăm acum, prin prezentarea generală a evoluţiilor de acest fel.
Evoluţiile prin întrupări comune pot fi privite din multe unghiuri de vedere. O parte legată de întrupările propriu-zise au fost deja studiate în studiile menţionate mai sus. Ceea ce vom studia în profunzimea lor ţine de trăirile propriu zise ale spiritelor care se întrupează astfel. O parte din aceste simţiri le-am expus în câteva detalii din studiile de energetică stela-planetară. Alte aspecte vor fi detaliate aici, dar şi în viitor, cu prilejul studiilor istorice, apoi în alte studii – în special cele privind energiile noi.
Aşadar, evoluţiile primare comune: planetă, stea şi galaxie, pot fi privite pornind de la etapa evoluţiilor galactice.
Nu toate galaxiile sunt întrupări comune. În studiul: Zonele Universului Fizic a fost prezentată zona a III-a, o zonă specifică întrupărilor comune galactice. Să reţinem pentru toate studiile prezente şi viitoare, diferenţa între galaxiile matriceale şi întrupările de tip galaxie (întrupările galactice):
1. Galaxiile, ca formă de organizare zonală în zonele I şi II ale Universului Fizic sunt galaxii matriceale, au în cuprinsul lor stele şi planete pe care acestea le guvernează: toate sunt întrupări comune separate ale popoarelor de spirite în stele şi planete. Legăturile, corzile matriceale dintre ele, le sunt necesare pentru hrănire energetică, pentru susţinerea vibraţională interdimensională şi pentru crearea unor câmpuri active, ajutătoare, necesare şi spiritelor întrupate astfel, şi spiritelor care evoluează pe planete ca evoluanţi intraplanetari, şi a celor care evoluează individual, independent în câmpurile planetelor şi stelelor din cuprinsul galaxiei. Asemenea câmpuri se formează prin circulaţia fluxurilor energo-materiale prin corzile matriceale galactice, o circulaţie impulsionată pe multe căi: şi de nucleele planetelor şi stelelor, şi de cerinţele corpurilor întrupaţilor de la suprafaţa planetelor şi dintre stelele din galaxia matriceală, şi prin impulsurile radiaţiilor spirituale ale întrupaţilor, şi prin impulsurile oferite întregii galaxii de spaţiul dimensional de care este ancorat nucleul galactic. Toate la un loc formează şi susţin câmpurile, şi circulaţiile energo-materiale prin reţeaua matriceală, susţin şi viaţa, şi circulaţiile spiritelor de pe planete, şi marile creaţii universice, de natura structurilor interioare ale subzonelor şi întregii zone locale;
2. Galaxii ca forme de întrupare, în cadrul cărora stelele, planetele, structurile interstelare şi marginal-galactice – adică de legătură cu alte galaxii, cu alte dimensiuni structurale paralele ale Universului Fizic şi cu alte universuri – sunt parte integrantă a unui singur corp galactic. De fapt este vorba despre un întreg sistem corporal integrat, unitar, aşa cum sunt şi sistemele noastre corporale, cu structuri interioare şi exterioare deosebit de complexe. Câmpurile de hrănire energo-materială, de protecţie şi circulaţie interioară şi exterioară, sunt formate şi susţinute din energia comună a tuturor popoarelor de spirite la un loc, întrupate simultan şi cospaţial prin puterea cămăşilor spirituale care menţin tot timpul spiritele la un loc.

Notă:
Situaţia sateliţilor naturali ai planetelor nu este proprie unui grup spiritual din poporul întrupat în planeta de gestiune şi nici a unui grup spiritual străin, ci este proprie unei faze de evoluţie planetară în care spiritele nu se pot încă menţine în unitate corporală, datorită condiţiilor exterioare, de mediu. Aşadar, sateliţii nu sunt întrupări, ci sunt părţi amorfe aflate sub influenţa câmpului general al corpurilor planetei. Viaţa care se poate dezvolta la un moment dat pe sateliţi mari este asemănătoare cu aceea căreia îi oferim noi, oamenii, plantelor crescute în ghivece – sau acarienilor, insectelor care îşi dezvoltă viaţa pe pielea sau în părul vieţuitoarelor planetare: spirite intraplanetare ale planetei pe care se întrupează spirite care evoluează independent, ajutate şi de planetă pentru întrupare, şi de câmpurile vieţuitoarelor cu care trăiesc în simbioză.

EVOLUŢIILE PRE-GALACTICE
Evoluţiile galactice sunt pregătite din timp prin evoluţiile în galaxii matriceale. Sunt evoluţii ale planetelor şi stelelor sub formă de galaxii matriceale din zona I şi II a universului Fizic – galaxiile matriceale fiind astfel de fapt forme de pregătire pentru întrupările galaxii – cele mai complexe forme de evoluţie ale spiritelor primare. În acest fel putem numi evoluţiile planetelor şi stelelor cunoscute de noi: evoluţii pre-galactice – evoluţii pregătitoare aşadar pentru cele galactice. Organizarea în galaxii matriceale formează popoarelor spirituale întrupate astfel primele obişnuiri cu trăirea în câmp galactic comun, o trăirea deosebit de complexă şi profundă. Căci chiar dacă spiritele planetare şi stelare nu se manifestă fizic sau astral cu mare mobilitate – aşa cum cunoaştem bine şi noi în linii mari, acum – ele se manifestă intens mental. Se poate spune că evoluţiile individuale înaintate, ale spiritelor care încep să gândească şi să-şi conştientizeze gândirea, apoi să creeze mental sub multe forme, sunt evoluţii pregătitoare pentru astfel de evoluţii comune, în care manifestarea totală a spiritelor devine exclusiv mentală. Spiritele se manifestă cu legături vibraţionale legate doar de câmpurile de vibraţie superioare celui mental: pe Pământ – cauzal, spiritual, dumnezeiesc, enesic şi supraenesic, iar pe alte planete se adaugă alte câmpuri, de vibraţii cuprinse între seturile vibraţionale cunoscute pe Pământ, ori de vibraţii superioare.
Dacă avem acum cât de cât imaginea evoluţiilor pre-galactice şi galactice, să mergem mai departe în etapele de evoluţie şi să vedem în ce constau evoluţiile următoare: pe care le putem numi “post-galactice”.

EVOLUŢIILE POST-GALACTICE
După finalizarea, prin întrupări succesive în toate punctele importante ale zonei a III-a – a evoluţiilor galactice propriu-zise, spiritele care au evoluat de-a lungul tuturor evoluţiilor galactice au acumulat multă energie şi experienţă pe toate planurile de manifestare (mult mai multă decât cele cunoscute de noi pe Pământ), astfel încât pot continua evoluţiile lor sub alte forme decât cele pe care le-au parcurs până în acel moment. Ultima întrupare de tip galactic, care cuprinde toate formele de trăire conştientizate până în acel moment, se finalizează cu un proces de spargere, de destrămare controlată mai corect spus, a corpului galaxiei: controlată prin forţele mentale ale popoarelor spirituale galactice, care au ajuns să-şi controleze şi coordoneze perfect forţele energetice interioare – fiecare monadă din fiecare spirit întrupat în parte. În cadrul acestui proces, fiecare flux de energie, fiecare atom de material este perfect controlat, sunt coordonate toate mişcările şi este obţinută astfel nu o explozie necontrolată, ci o împrăştiere a elementelor energo-materiale conduse drept către locurile care le pot utiliza pentru întrupări sau pentru creaţii inter-galactice în cuprinsul propriei zone.
Nu numai galaxiile se pot dezmembra astfel, prin această lucrare mentală de mare precizie, de profundă subtilitate, care presupune o maximă concentrare; ci înseşi spiritele se vor descompune pentru eternitate în monadele care le compun. Fiecare monadă este acum suficient de puternică pentru a evolua pe cont propriu, fără ajutorul foştilor săi fraţi spirituali, are suficientă experienţă pentru a evolua urmând o linie personală de dezvoltare a propriilor sale înclinaţii, a propriilor sale forţe care stau la baza înclinaţiilor personale. Asemenea evoluţii sunt cele pe care le numim secundare – căci monadele astfel evoluate se pun întotdeauna pe ele înseşi pe planul al doilea în satisfacerea necesităţilor proprii, punând întotdeauna pe plan superior necesităţile primarilor care îşi urmează evoluţia prin univers, pe aceleaşi linii generale care le-au format şi secundarilor experienţa lor deosebit de bogată.
Dar pentru că evoluţiile finale galactice sunt extrem de lungi şi de complexe, este necesară reobişnuirea spiritelor cu evoluţiile individuale pe care le vor avea în planul manifestărilor lor pentru eternitate. De aceea, între evoluţiile galactice şi evoluţiile secundare următoare, au loc evoluţii specifice acestui moment din viaţa monadelor: evoluţiile post-galactice.
Sunt evoluţii pregătite cu mult înaintea acestui moment, pe două căi:
– evoluţiile individuale, desfăşurate dintre două întrupări comune succesive, aşa cum am mai discutat şi vom mai discuta în continuare despre ele la Studiile Istorice;
– evoluţiile prin călătorii spirituale regresive (au fost descrise pe scurt în cadrul elementului de dicţionar “EVOLUŢIE EXTRA-PLANETARĂ – INDIVIDUALĂ, INDEPENDENTĂ”, o călătorie care se derulează în trepte de la o vibraţie cu valoare ridicată a unui spaţiu universic – la alta cu o valoare diminuată.
Evoluţiile regresive încep să se deruleze ca parte a evoluţiilor individuale în parcursul zonei a II-a a universului: niciodată în zona I – datorită neputinţei spiritelor de a se orienta în spaţiile intergalactice. De aceea, planetele din zona I suportă la perioade mari de timp diminuări relativ mari de vibraţie, cu fluctuaţii relativ mari chiar în etapele cu vibraţii diferite, pe creştere şi pe diminuare deopotrivă, obişnuind astfel spiritele cu modificări de vibraţie mai puţin obişnuite lor, la începutul evoluţiilor primare.
Se continuă cu călătoriile regresive ale spiritelor în interiorul evoluţiilor galactice, între două întrupări comune. Aşadar spiritele galactice sunt permanent obişnuite nu numai cu evoluţiile individuale, dar concomitent şi cu modificările de vibraţie de la o subzonă a universului la alta.
Astfel încât post-galacticii se vor orienta repede în evoluţiile individuale de la o vibraţie a universului la alta, dar vor avea de recuperat multe schimbări din univers: stingerea unor stele, apariţia altora noi, schimbări planetare şi evoluţii ale spiritelor deja înaintate în multe locuri – toate petrecute în perioada ultimei întrupări galactice şi a perioadei lungi de gestionare a fluxurilor din timpul dezmembrării galaxiei. Vor mai parcurge un timp, prin circulaţie în toate zonele universului, de la locurile cu vibraţie foarte înaltă de unde vin (finalul zonei a III-a) – treptat către cele de vibraţie joasă. Ciclul continuă apoi în întrupări selective – în funcţie de experienţa proprie între locuri de vibraţie mult diferită. Astfel de experienţă acumulată face ca forţele interioare ale monadelor să ajungă la cuantumuri mari, care le vor oferi în sfârşit mult aşteptatul prilej de a evolua pe cont propriu.
Abia acum coordonatorii evoluţiilor lor vor despărţi spiritele în monadele care le compun, despăturindu-le din legăturile, din cămăşile spirituale care au ajutat atât de mult timp, şi cu atât de mare folos. Evoluţiile primare iau astfel sfârşit, făcând loc evoluţiilor secundare.
Este foarte important de ştiut faptul că mulţi dintre întrupaţii pământeni, oameni din mijlocul nostru, sunt spirite din formaţiunile pregalactice, galactice şi postgalactice. Sunt ajutători valoroşi ai vremurilor noastre, care oferă ajutor cu experienţa lor bogată blocurilor spirituale de primari, blocuri aflate acum pe Pământ în călătorii regresive: cele mai greoaie forme de evoluţie ale spiritelor primare care nu au intrat încă în evoluţii din gama celor galactice (pregalactice, galactice şi postgalactice).
Fiind apropiaţi de modul lor de a privi viaţa, toţi galacticii sunt întrupaţi în preajma blocurilor de călători regresivi. Chiar dacă astfel de blocuri sunt piramidale – în interiorul unui bloc evoluând spirite cu evoluţii primare individuale destul de înaintate, având la activ multe călătorii de acest fel, până la cele care efectuează pentru prima dată o astfel de călătorie – chiar dacă găsesc sprijin şi înţelegere chiar în interiorul propriului bloc piramidal, cu toţii au nevoie de ajutor. Iar cel mai lejer tip de ajutor îl pot avea de la galactici.
Modul de trăire al spiritelor din aceste blocuri piramidale şi modul în care spiritele din aceste blocuri primesc ajutor din partea galacticilor, va face obiectul unor studii separate foarte amănunţite.

Dictionar