EVOLUŢII PRELIMINARE

 

Sunt evoluţii de scurtă durată, trăite de înaintaşii fiecărui popor spiritual, pe planete cu condiţii de trai care prezintă noutăţi faţă de evoluţiile de până în acel moment ale poporului spiritual. Cu o cunoaştere generală a condiţiilor de trai ce vor forma următoarea fază de evoluţie, spiritele înaintaşe se vor reîntoarce în sânul poporului lor, care efectuează ultima parte a evoluţiilor curente, şi vor introduce, spre obişnuire, sâmburii de manifestare nouă, pe care i-au preluat în călătoriile lor preliminare. 

DETALII

Se vor studia elementele de dicţionar Evoluţii  și Popor spiritual.
Atât spiritul ca formaţiune constituită de creatorii-coordonatori ai evoluţiilor noastre: prin reunirea mai multor monade care au înclinaţii asemănătoare, sub protecţia unor pături sau cămăşi spirituale, cât şi întreg poporul spiritual propriu: ca formaţiune care reuneşte grupuri largi de spirite cu înclinaţii asemănătoare în manifestare – toate denotă o lucrare conştientă de o foarte mare, înaltă, profundă subtilitate. Ea cuprinde toate creaţiile universice conştiente şi ajutorul oferit pentru folosirea lor, toate desfăşurările şi toate coordonările necesare pentru derularea evoluţiilor noastre.
Constituirea unui popor spiritual implică multe alegeri de foarte mare subtilitate:
– alegerea unor spirite care au aceleaşi înclinaţii de manifestare curentă, cu variaţii foarte mici de la o monadă la alta, care se pot împleti armonios în parcursul derulării treptelor lor de evoluţie;
– alegeri privind spirite care evoluează în mod similar cu toţi fraţii lor din popor, dar au o viteză mai mare de învăţătură şi de aplicare a învăţăturilor. Ele devin spirite înaintaşe ale poporului spiritual din care fac parte, popor care se menţine ca formă de organizare spirituală pe parcursul întregii evoluţii primare. Astfel încât spiritele înaintaşe vor rămâne în această poziţie până la finalul evoluţiilor lor primare şi, în tot acest timp evolutiv, ele vor ajuta în diferite moduri evoluţiile fraţilor lor spirituali.
Tot de-a lungul evoluţiilor, în funcţie de fiecare etapă de evoluţie a poporului lor spiritual, spiritele înaintaşe efectuează evoluţii parţial separate, dar întotdeauna legate de puterea lor energetică momentană şi de învăţăturile pe care le pot primi conform puterii acumulate: sunt evoluţii de obişnuire, anticipată faţă de trăirile restului poporului lor spiritual, cu locurile în care vor evolua în etapa următoare de evoluţie, după finalizarea celor aflate în curs. Practic ele efectuează mici evoluţii în avans faţă de evoluţia curentă a poporului lor. La început asemenea trăiri sunt desfăşurate chiar pe locul trăirilor întregului popor, dar cu condiţii de corporalitate uşor diferită, nu direct perceptibilă de fraţii din acelaşi popor pentru a nu dezorienta, iar adaptarea lor se împrăştie radiant către ceilalţi fraţi.
Treptat, pe măsura creşterii puterii energetice şi experienţei întregului popor, se vor forma evoluţii separate, pe care le vom numi evoluţii preliminare. Locul lor de derulare va fi:
– la început chiar pe aceeaşi planetă de evoluţie curentă, cu condiţii separate în alte locuri din largul planetei, unde înaintaşii învaţă să se adapteze la condiţii noi şi să-şi folosească puterile proprii dezvoltate în timpul ultimelor evoluţii: aşadar în moduri specifice cunoaşterilor de până atunci. Urmează întoarcerea în mijlocul propriului lor popor, apoi practicarea ultimelor învăţături în mijlocul semenilor proprii, pe care ei le vor accepta, căci radiant ele au primit şi memorat deja informaţii vagi, dar existente în mod clar pentru spirite la nivelul corpurilor de înaltă vibraţie din sistemul corporal propriu, chiar dacă nu au fost conştientizate, sau au fost mai mult sau mai puţin direct;
– pe parcursul evoluţiilor, pe măsură ce spiritele învaţă să desfăşoare călătorii spirituale prin cosmos, vor pleca în astfel de călătorii de la planeta ultimelor evoluţii – la următoarea planetă din planului evoluţiilor proprii. Spiritele înaintaşe vor pleca pentru scurt timp pe o planetă care are: şi caracteristicile viitorului lor loc de evoluţie, şi la întrupare un popor care desfăşoară evoluţii asemănătoare cu ceea ce vor trebui să trăiască şi ele, dar în următoarea lor etapă. Sunt evoluţii scurte, dar suficiente pentru a desfăşura şi ele activităţi, obişnuindu-se cu mediul de acolo, cu condiţiile de biosistem, cu adaptările la deosebiri de vibraţie care se vor desfăşora local, în diferite etape planetare sau numai într-o anume perioadă, mai neobişnuită pentru ele. Urmează revenirea pe planeta de evoluţie curentă, în mijlocul poporului lor, care deja este obişnuit cu conştientizarea unor astfel de plecări şi reveniri cu învăţături noi. Vor aplica împreună noile învăţături, adaptându-şi manifestrările chiar în mijlocul condiţii pe care le au, cu care sunt obişnuite toate la un loc.
În continuarea evoluţiilor lor, când va veni timpul să-şi urmeze drumul pe altă planetă, cu toţii, întrupaţi chiar în condiţiile cele noi, vor putea să se adapteze la noile condiţii de mediu mult mai uşor şi mai rapid, ajutaţi de corpurile susţinătoare, de entităţile proprii ajutătoare şi de înaintaşii propriului popor.

O planetă va primi o multitudine de grupuri spirituale aflate în evoluţii preliminare: întrupate în mod egal şi în sisteme corporale cu corp de manifestare astral, şi în sisteme cu corp de manifestare fizic.
Numărul şi evoluţiile simultane ale acestor grupuri spirituale ţine de puterea populaţiilor rezidente pe planetă: şi este necesar să înţelegem faptul că fiecare specie de vieţuitoare planetare are întrupaţi cu spirite aflate în situaţie de rezidenţă: care se află în acest punct al universului pentru prima dată (sau în orice punct, planetă, asemenea Pământului), alături de care trăiesc ajutători ai poporului lor spiritual, cu experienţă mult mai multă. Şi mă refer la orice specie, la orice fel de spirite: şi spirite intra-planetare, şi spirite care evoluează individual. În funcţie de mulţimea şi evoluţia popoarelor spirituale de rezidenţă planetară, se vor crea condiţii pentru evoluţiile preliminare ale altor grupuri, care vor veni la un moment sau altul pe planetă. Căci pentru ei sunt necesare condiţii speciale biologice (adică de volumul biosistemului planetar total, trăitor în mediile atmosferice şi câmpurile energetice locale) şi condiţii spirituale (adică de popoare spirituale care evoluează în mod curent pe planetă: de etapele lor de evoluţie, care să fie uşor de armonizat în trăirile lor laolaltă).
Condiţii speciale din multe puncte de vedere sunt necesare în cazul popoarelor de spirite creatoare conştiente, cum sunt oamenii. La toate cele de mai sus se adaugă condiţii social-creatoare: care să poată oferi loc şi ajutor celor care vin pe planetă cu experienţă puţină şi astfel cu manifestări care nu sunt întotdeauna de înaltă spiritualitate.

Pe o planetă pot evolua simultan mai multe grupuri de spirite aflate în evoluţii preliminare, şi mijlocul şi alături de mai multe popoare care evoluează independent, şi care devin astfel ajutători ai preliminarilor care folosesc corpurile lor: aşa cum se prezintă lucrurile pe Pământ, în cazul mamiferelor şi oamenilor.
Ceea ce este de atenţionat în mod cu totul special este legat de faptul că numai popoarele care au ajuns în stadiul de evoluţii independente destul de înaintate fac călătorii de evoluţie preliminară: niciodată cele aflate în stadiile evoluţiilor intraplanetare.

Călătoriile spirituale la înaintaşilor aflaţi în evoluţii preliminare, atunci când ele încep să se deruleze, se caracterizează prin faptul că au loc numai de la planeta de rezidenţă a spiritelor spre planeta următoare, unde se vor desfăşura evoluţiile de acest fel. Asemenea călătorii au loc numai sub protecţia ajutătorilor spirituali ai poporului propriu şi a coordonatorilor de evoluţie. Coordonatorii îndrumă derulările în mod complex, în funcţie de evoluţiile tuturor popoarelor pe care ei le coordonează:
– îndrumă spre acel loc din univers care poate oferi condiţii pentru o astfel de evoluţie preliminară, care cuprind nu toate aspectele din evoluţiile viitoare, ci doar elemente speciale din evoluţiile preliminarilor: care pot crea oboseli sau pot crea avânt ori încetiniri evoluţiilor lor totale. Evoluţiile preliminare echilibrează astfel în avans asemenea aspecte;
– creează condiţii acolo unde există şi posibilitatea gazdelor de a suporta un anumit fel evolutiv de “musafiri” planetari şi un anumit număr de musafiri, în funcţie de sarcinile gazdelor, încadrate în etape foarte clare, în funcţie de vibraţiile planetare aflate în variaţie permanentă.

O astfel de călătorie nu cuprinde mai mult de 1-2 vieţi, destine ale preliminarilor pe planetă. Evoluţiile se pot desfăşura, în funcţie de necesităţile tuturor întrupaţilor pe planetă, sub protecţia entităţilor ajutătoare ale grupului, adică ale însoţitorilor personali de grup. Ceea ce caracterizează asemenea vieţi este faptul că întrupaţii nu au sarcini de derulat alături de membrii popoarelor în ale căror corpuri se întrupează. Nu se încadrează în derulările lor, ci trăiesc şi învaţă cele necesare lor, doar asemănătoare cu anumite manifestări ale gazdelor, adaptându-şi propriile cunoaşteri atât cât pot ei la cele desfăşurate în societăţile de întrupare.

De regulă, călătoria şi evoluţia preliminară au loc în preajma sfârşitului evoluţiei poporului de bază al înaintaşilor, pentru ca toate spiritele, inclusiv înaintaşii să-şi termine în mare evoluţiile curente, având astfel toată cunoaşterea necesară pasului următor. În acest fel se evită şi oboselile, şi deviaţiile, când evoluţiile tuturor devin complexe.

Este nevoie de accentuat următorul lucru: dacă evoluţiile preliminare, derulate în deplasare, nu cuprind sarcini clare, fixe şi necesar a fi duse până la capăt, la întoarcere însă şi înaintaşii, şi întreg poporul lor spiritual au sarcini clare de introducere a noutăţilor în planul evoluţiilor lor curente. Toate vor concura la ridicarea calităţii manifestărilor lor în toate aspectele vieţii lor personale – nu neapărat numai în ceea ce privesc aspectele principale pe care înaintaşii le-au primit în vieţile lor din deplasările evoluţiilor preliminare.
Dacă pentru înaintaşii poporului asemenea evoluţii sunt PRELIMINARE, pentru poporul întreg cărora le oferă experienţa lor ele sunt evoluţii PREGĂTITOARE. Înaintaşii îşi vor consolida cele realizate în deplasarea lor anterioară, prin reluarea manifestărilor în faţa poporului lor, oferindu-i experienţa nouă învăţată. În evoluţiile următoare ei vor fi ajutătorii cei mai apropiaţi ai poporului lor, lucrând mereu ca o interfaţă ajutătoare între marii ajutători locali şi poporul lor spiritual.
Astfel de evoluţii pregătitoare cuprind în ele de fapt toate rădăcinile oricăror manifestări de care vor avea nevoie cu toţii. Ajutătorii permanenţi ai lor îi vor ajuta cu mult mai mult succes, rapid şi eficient, bazându-se în astfel de pregătiri pe înţelegerile deja formate ale înaintaşilor. Atunci când vor pleca pe noua lor planetă de evoluţie, cele ce vor face planul evoluţiilor lor curente vor fi de asemenea sarcină de destin al întregului popor spiritual.
Nu toate necesităţile vor fi identice cu cele trăite pe planeta anterioară, aşa cum au decurs evoluţiile pregătitoare, dar spiritele ajunse în faza conştientizărilor necesităţilor lor de trăiri pregătitoare au deja şi inteligenţa, şi experienţa de a se adapta repede unui loc nou, sub îndrumările ajutătorilor lor de popor spiritual. Obişnuirea normală cu ajutătorii poporului propriu, ca şi derularea pregătirilor anterioare, ajută poporul, care devine astfel rezident pe noua planetă, să trăiască mai fluid, mai uşor. Să nu uităm că ei au şi ajutorul constituenţilor corpurilor lor locale, care au toate elementele necesare pentru a ajuta spiritele să deruleze încet, cu răbdare, cu multă atenţie, toate noutăţile pe care le întâmpină pe noua planetă.
Vor avea sarcini de adaptare la mediul local, apoi sarcini de introducere a unor noi învăţături în evoluţiilor lor curente, realizând astfel trptat sarcini de o complexitate mărită faţă de cele derulate anterior. Toate vor fi, pe alocuri, deja început de consolidare, acolo unde trăirile, manifestările, vor fi de felul celor trăite deja anterior, cunoscute deja de la înaintaşi, prin evoluţiile pregătitoare.

Aşa cum vom vedea, studiul, înţelegerea acestui fel de evoluţii preliminare ne va ajuta enorm de mult la înţelegerea unor aspecte din evoluţiile noastre actuale, căci spiritele întrupateîn acei semeni pe care îi numim ţigani – şi nu numai, dar acesta este un subiect care ne interesează actualmente pe noi, românii – sunt spirite înaintaşe ale multor popoare spirituale: musafirii noştri pe Pământ, care efectuează acum evoluţii preliminare în mijlocul nostru.
Întrucât ele nu fac decât 1-2 evoluţii pe Pământ – şi acelea doar pentru prima dată într-un asemenea mediu planetar – avem sarcina de a-i înţelege şi a-i ajuta pe ei înşişi să înţeleagă câte ceva din evoluţiile noastre creatoare. Dar în plus faţă de a-i înţelege, putem deveni severi la adresa încercărilor lor de a-şi suplini neputinţele de învăţătură prin manifestări perverse. Vom discuta pe larg astfel de situaţii în capitolul Studiilor Istorice contemporane.

Să reţinem faptul că astfel de călătorii interplanetare, pentru evoluţii preliminare ale spiritelor înaintaşe, precum şi călătoriile conştiente ale întregului lor popor, de la ultima planetă de evoluţie către planeta următoare, sunt călătorii de învăţătură, ele înseşi pregătitoare treptat pentru călătoriile lor spirituale viitoare, de mare amploare, pe care le vor face treptat spiritele începând cu evoluţiile lor în zona a II-a a universului. Evoluţiile preliminare ale înaintaşilor cuprind şi drumuri cu care ele sunt deja obişnuite acum, dar şi drumuri astfel pregătitoare pentru evenimente care vor avea loc în viitorul mai îndepărtat al evoluţiilor lor. Astfel de drumuri cuprind conştientizarea din ce în ce mai profundă a unor drumuri în vibraţii variate, după cum urmează:
– o primă fază, în care călătoria către un loc din univers de vibraţie mai mare decât cea a planetei de unde pornesc, pe care urmează să se întoarcă după terminarea evoluţiilor preliminare;
– după efectuarea evoluţiilor preliminare, călătorii se întorc acasă, tot conştient, adică: nu prin deces pe planeta viitorului şi naştere înapoi, pe planeta de evoluţie curentă, ci revenire conştientă pe un drum parcurs conştient. Are loc, înainte de plecarea înapoi spre “acasă”, o întrupare în preajma planetei de evoluţie preliminară, în corpuri spirituale speciale de călătorie interstelară, interplanetară, de unde, cu astfel de corpuri de vibraţie mai înaltă şi cu structuri mai complexe vor pleca înapoi acasă. Este o călătorie regresivă: de la o planetă cu vibraţie de o anumită valoare – către o planetă cu vibraţie mai mică. Este deosebit de important ca spiritele să conştientizeze că se obişnuiesc cu astfel de călătorii, de care ele chiar sunt conştiente în această fază a evoluţiilor lor, când efectuează evoluţii preliminare. Ele ştiu despre asemenea evoluţii din situaţiile care se petrec foarte rar, dar existent, pe planetele pe care şi ele desfăşoară evoluţii proprii, chiar dacă nu participă efectiv la aele, neputând suporta încă asemenea complexităţi evolutive. Dar ele ştiu deja bine despre astfel de călătorii, pe care le vor face ele înseşi în viitorul evoluţiilor lor şi sunt deosebit de atente la simţirile pe care le au când efectuează întoarceri acasă din călătoriile de evoluţie preliminară.
Odată cu derularea programelor lor de învăţături pregătitoare ale poporului lor, înaintaşii oferă simţiri fraţilor lor privind cele care au fost trăite pe astfel de drumuri, simţiri care sunt special de sensibile, căci aşa cum spuneam mai sus, călătoriile de întoarcere au loc cu corpuri spirituale ale locurilor de vibraţie mai ridicată, ceea ce le conferă şi percepţii înaintate spiritelor, dar şi complexitatea lor, superioară cu puţin – dar clară pentru spirite – oferă şi avantajul ajutorului pentru a face faţă unor percepţii înaintate, mult mai puţin obişnuite pentru ele. Dar toate sunt suficient de clare şi mult-ajutătoare pentru ca spiritele să nu obosească nici pe drumul lor, nici să nu-şi obosească fraţii, transmiţându-le radiant simţirile lor.
Căci toate sunt realizate cu multă atenţie, cu multă dragoste şi înţelegere de către coordonatorii-ajutători ai poporului spiritual: pentru orice fel de greutate a spiritelor ajutate se detaliază un anumit fel de ajutor, astfel încât fiecare trăire să fie şi bine, şi uşor asimilată.

Pentru amănunte ale celor descrise în linii foarte largi referitoare la acest subiect, se poate studia Capitolul 2 – MADRIT .
De asemenea, pentru studiul modului în care sistemele corporale ale rezidenţilor ajută la desfăşurarea adaptărilor în fiecare etapă a învăţăturilor planetare, se va studia Complexul Reptilian .

Dictionar