EVOLUŢII COMUNE

În evoluţiile primare mai înaintate, forţele radiante monadice ajung să fie suficient de mari pentru constituirea şi folosirea unui sistem corporal de întrupare propriu, precum şi pentru formarea, întărirea şi menţinerea activă a câmpurilor corpurilor din sistemul corporal propriu. 

Pe măsura creşterii puterii energetice şi a experienţei, după parcurgerea evoluţiilor primare intraplanetare, spiritele evoluează treptat sub forme individuale, apoi în diverse formaţiuni spirituale trăind treptat, pentru dezvoltarea forţelor lor monadice, prin toate sistemele stelare, din primele două zone ale universului. Când strâng suficientă putere energetică pentru evoluţii şi mai subtile, mai profunde, se reunesc toate spiritele unui întreg popor spiritual, apoi din ce în ce mai multe popoare spirituale, pentru evoluţiile lor în comun: întrupate laolaltă în sisteme de corporalităţi comune pentru toate spiritele unui popor şi apoi în grupări de popoare de spirite în ceea ce numim macro-sisteme universice după cum urmează:

– întruparea comună a unui grup de spirite cu particularităţi asemănătoare de înaintare în evoluţii (numit popor de spirite sau popor spiritual) într-o formaţiune fizică corporală unitară numită planetă;

– întruparea comună a unui grup de popoare de spirite, cu particularităţi asemănătoare de înaintare în evoluţii, într-o formaţiune corporală unitară, numită stea;

– întruparea comună a unei multitudini de popoare de spirite, cu particularităţi asemănătoare de înaintare în evoluţii, într-un singur sistem unitar numit galaxie. 

Întrucât o singură întrupare de tip galaxie ocupă, prin corpurile şi câmpurile corpurilor sale, un loc imens în spaţiile Universului Fizic, galaxiile întrupate au un loc, o zonă special oferită în economia universului – zona a III-a a universului, care înconjoară întreg universul, oferind şi păstrându-i astfel o vibraţie înaltă, indiferent de variaţiile de vibraţie din zonele din interiorul său. 

Asemenea întrupări comune de tip galaxie se deosebesc de galaxiile matriceale din zona I şi zona a II-a a universului prin faptul că cele din urmă nu sunt întrupări comune şi unitare, ci formate din întrupări de tip stele şi planete, care intră pe rând, şi de asemenea ies pe rând, în cercuri sau ganeraţii de sisteme stelare, pe măsura creşterii potenţialului interior al unor asemenea galaxii. Întrucât suntem în prima zonă de acest fel a universului, galaxia noastră este o galaxie matriceală. 

Astfel se poate spune că primele două forme de întrupare comună: planetele şi stelele sunt forme de evoluţie pregătitoare din toate punctele de vedere pentru forma cea mai amplă a evoluţiilor primare – galaxia ca întrupare comună. 


Dictionar