EVOLUŢIE PROGRESIVĂ/REGRESIVĂ

Se va studia elementul de dicţionar “Evoluţie” .
Evoluţiile progresive sunt acele evoluţii prin care spiritele parcurg învăţături privind conştientizarea forţelor lor interioare, mereu înnoite prin acumulări de energii în structurile fiecărei monade în parte: conştientizarea şi folosirea acestor forţe, dezvoltarea şi consolidarea lor prin adaptarea experienţei proprii fiecărei monade la situaţiile noi, cu care se confruntă permanent.
Evoluţiile progresive se desfăşoară fără întreruperi în prima parte ale evoluţiilor tuturor monadelor; ele urmăresc întruparea spiritelor de pe o planetă – pe alta, dar nu la întâmplare, ci urmând o linie specială de evoluţie, care avantajează propriile particularităţi de înaintare, alături de cele ale întregului grup din care fac parte.
Sunt evoluţii care astfel impulsionează în mod echilibrat dezvoltările de acest fel, de la o etapă de o anumită manifestare a forţelor proprii – la alta superioară, fără regresii – chiar dacă asemenea regresii vor exista mai târziu, şi vor fi coordonate astfel încât să nu afecteze formarea şi consolidarea tendinţei către progres a monadelor.
Evoluţiile progresive încep practic odată cu constituirea monadei înafara Centrului de evoluţie şi continuă în interiorul Centrului de evoluţie prin formele cunoscute deja: în formele filamentare, ca monade-energii şi monade-materii, apoi în formele de întrupări ale monadelor spirituale: evoluţiile intr-planetare (întruparea unui spirit întreg într-un sistem corporal unic, creat şi pus la dispoziţia spiritului de către planetă), apoi evoluţiile extra-planetare, individuale, ale fiecărei monade care poate să-şi constituie, să-şi întreţină şi să folosească sistem corporal propriu pentru manifestarea în orice fel de condiţii planetare. Se parcurge în acest ultim fel toată zona I a Universului Fizic, apoi o mică parte a zonei a II-a, până când se consolidează atitudinea de căutare a progresului spiritual la nivele înalte de vibraţie şi în condiţii de aglomeraţie spiritual-populaţională (biosistem, stele şi planete dese, galaxii foarte apropiate). Apoi experienţa spiritelor se îmbogăţeşte periodic prin călătorii spirituale regresive interzonale: adică desfăşurate la nivele joase de vibraţie universică, pe termen relativ scurt şi ajutate de coordonatori şi învăţători puternici, experimentaţi.
Este momentul în care începe un fel de nouă formă de evoluţie care, pe lângă faptul că îmbogăţeşte şi ridică nivelul calitativ al manifestării monadelor la nivele de vibraţie mici şi foarte mici, marchează începerea conştientizării activităţii proprii de ajutător: ajutător pentru semeni de acelaşi fel de evoluţie şi pentru fraţii mai mici. Aceştia sunt în principal rezidenţii de pe planetele din zona I, unde spiritele mai tinere efectuează şi ele întrupări pentru prima dată, pentru a-şi cunoaşte la rândul forţele şi folosirile lor, în propria lor evoluţie progresivă. Însă în aceleaşi condiţii, alături de rezidenţi, vor evolua pentru un timp mai scurt şi călătorii interzonali, făcând întrupări alături de ei, învăţând multe unii de la alţii.
Se întâlnesc astfel uneori, pe o planetă, alături de rezidenţii care efectuează evoluţie progresivă, alte grupuri de spirite – cele aflate în călătorii regresive, venite din toate părţile universului şi din alte universuri: grupuri de spirite cu diferite feluri de experienţă, aflate în diferite etape de evoluţie proprie. Trăirile pe care le au împreună conduc la realizarea unui volum uriaş de forme noi de manifestare şi de adaptare la condiţiile de trai în astfel de situaţii.
Evoluţiile progresive al spiritelor înaintate în evoluţii sunt astfel, într-un anume fel, întrerupte temporar, pe întreaga perioadă a călătoriilor de acest fel. În felul lor, sunt şi cele regresive tot un fel de evoluţii pregresive, ajutătoare în felul lor pentru înţelegerea evoluţiilor proprii de la începuturile prea puţin înţelese. Căci ele conduc la conştientizarea manifestărilor de la începutul evoluţiilor, atunci când ele nu au fost de loc, sau prea puţin conştientizate: spaţial, temporal, vibraţional, relaţional cu alţi semeni sau ajutători. Pare a fi un volum enorm de greu de susţinut, dar spiritele sunt acum mult mai puternice, conştientizează mult mai multe lucruri, au putere mult mai mare de relaţionare şi, astfel, de îmbogăţire a experienţei proprii. Mai mult, călătoriile regresive sunt evenimente rare, deşi de foarte mare amploare, care dau un impuls puternic continuării evoluţiilor progresive, la întoarcerea spiritelor “acasă”: acesta fiind locul de unde au pornit în călătoria regresivă.
Se vor întoarce întăriţi, cu un bagaj de cunoaştere foarte bogat, bine conştientizat, specific multor nivele de vibraţie – căci o asemenea călătorie are loc în trepte, dintr-o subzonă a universului în subzona următoare:
– şi pe firul de diminuare a vibraţiei : de “acasă” până la punctul terminus al călătoriei (pentru noi: Pământul);
– şi pe firul de creştere a vibraţiei, înapoi, în călătoria de întoarcere către punctul din care s-a format drumul călătoriei.
Şi evoluţia progresivă continuă apoi, din ce în ce mai bogată, mai intens, dens şi profund trăită, conştientizată: practic la infinit.

Ceea ce mai este de precizat acum (căci astfel de evoluţii vor fi detaliate în studii separate) este faptul că, după terminarea evoluţiilor primare – prin parcurgerea tuturor formelor de manifestare în Universul Fizic şi în paralel, celelalte universuri materiale: Universul Astral şi Universul Cauzal, încep evoluţiile secundare şi evoluţiile centrale. Astfel de evoluţii marchează generalizarea scopului principal al evoluţiilor regresive: acela de formare a atitudinii şi experienţei de ajutător, şi în acelaşi timp acela de consolidare a primirii şi oferirii învăţăturilor de ajutător.
Acestea sunt sarcinile evoluţiilor secundare şi centrale.
Într-un fel cu totul special, toate evoluţiile, toate aplicările devin regresive în acest stadiu secundar şi apoi central, căci ajutătorii secundari şi centrali merg permanent în universurile materiale – universuri de vibraţie mai mică decât locul în care au ajuns cu evoluţiile lor personale.
Dar nu sunt propriu zis regresive în acest stadiu înaintat de evoluţie. Este o împletire uriaşă a celor două forme de evoluţie – progresivă şi regresivă, căci şi din universurile lor, Secundar şi Central, tot activităţi neîntrerupte de ajutor oferit primarilor desfăşoară în continuare, la fel ca şi atunci când merg să se întrupeze direct în mijlocul lor, de unde le oferă ajutor pornind din propriile lor manifestări.
Monadele avansate vor ajuta permanent, oriunde în universuri pentru progresul monadelor care le vin pe urme, în evoluţii. Şi numai în acest fel cu toţii – primari, secundari şi centrali – evoluează împreună, etern.
Studii complexe privind călătoriile spirituale vor completa imaginile evoluţiilor regresive şi progresive. După care vor veni paginile de istorie a omenirii de la venirea primelor blocuri de evoluanţi regresivi pe Pământ – până în zilele noastre, când se finalizează aceste stadii evolutive; ele vor crea o imagine din care vom înţelege de ce lumea în care trăim este atât de complexă, şi cât bună poate fi ea pentru continuarea evoluţiilor progresive, la întoarcerea spiritelor acasă. Ele necesită prezentări separate, căci este vorba despre o deosebită complexitate a cauzelor, iniţializărilor lor, formării grupurilor, blocurilor de călătorie, călătorii în sine, în circuitul lor pe firul interzonal al diminuării de vibraţie (de la o zonă a universului la alta), cu un punct terminus. Acest punct terminus este locul (planeta) cu vibraţia cea mai joasă pe care o pot suporta spiritele în momentul călătoriei lor, în care vor desfăşura un ciclu complet de întrupări (adică în toate felurile de condiţii pe care planeta le poate oferi). Şi apoi, după finalizarea sarcinilor, are loc revenirea lor acasă, pe firul creşterii – tot interzonale, de vibraţie universică.
Evoluţiile progresive şi regresive pot fi prezentate separat, dar cu o imagine complexă a împletirii lor se poate obţine o înţelegere profundă a sensurilor lor, a sensurilor propriilor noastre evoluţii de fapt. A sensului pentru care suntem pe Pământ, de unde venim, şi încotro ne îndreptăm.

Dictionar