CÂMPURI UNIVERSICE (1)

Prin câmp universic (mai corect: câmpul elementelor de o anumită frecvenţă a vibraţiei universice, însă în studiile despre universuri vom întâlni numirea generică: câmp) înţelegem totalitatea elementelor universice dintr-un segment de vibraţii de valori apropiate: fluxuri de filamente energo-materiale, corpuri de întrupare ale spiritelor care se manifestă în punctul universic considerat (sau regiunea considerată), elementele de creaţie universală (adică: şi mentală, şi manual-tehnologică) ale creatorilor conştienţi care se manifestă local.
Este corect să nu discutăm în studii generale prin expunere de valori, fie ele de nivel mediu sau limită (adică situate la limita inferioară sau superioară a segmentului), căci variaţia lor permanentă este o medie a valorilor care oscilează zilnic, săptămânal, lunar, anual şi periodic-lărgit (5-7 sau mai mulţi ani).
De aceea nu vorbim despre valori, ci despre segmente specifice corpurilor de întrupare din locul de referinţă, cum sunt, pe Pământ:
– sistemele corporale umane;
– sistemele corporale ale altor specii de vieţuitoare planetare, care sunt spirite cu evoluţie mai puţină decât spiritele umane, întrupate în restul biosistemului planetar;
– sistemele corporale ale ajutătorilor dimensionali: spirite cu evoluţie cel puţin egală cu aceea a ajutătorilor întrupaţi alături de rezidenţii umani (unde rezidenţii sunt acele spirite primare care efectuează primul lor ciclu de vieţi pe Pământ, în evoluţia lor progresivă, pas cu pas, de la o valoare vibraţională la alta superioară a zonei; ei nu se întrupează în această etapă intuitivă decât în condiţii speciale comparativ cu cele generale, pe care le cunoaştem azi).
Când ne referim la alte puncte universice decât Pământul, este necesar să facem specificarea de rigoare. De regulă încercăm să facem aici comparaţii cu caracter general pentru ca, atunci când discutăm despre caracteristicile evoluţiilor spiritelor umane, să le înţelegem rădăcinile desfăşurările actuale şi devenirile care se prefigurează pentru viitorul lor.
Câmpurile universale cuprind întreaga gamă a elementelor tuturor câmpurilor planetare: fluxuri de energii şi materii, sisteme corporale constituite din astfel de fluxuri materiale care vehiculează fluxuri energetice, creaţii materiale ale întrupaţilor care devin prin evoluţie creatori conştienţi universali. Putem numi „câmp universal” atât câmpul tuturor elementelor dintr-un univers (din universul nostru, spre exemplu – Universul Fizic), dar putem să folosim expresia „universal” pentru a desemna totalitatea elementelor câmpurilor planetare la un loc, mai precis ale corpurilor pe care ni le cunoaştem şi ale celor despre care înţelegem că ar folosi altor entităţi ajutătoare ale noastre, mai evoluate decât noi: am numit astfel entităţile dimensionale. Putem extinde domeniul la care facem referire în studiile noastre după cum punctul studiat (planeta) face parte din structuri mai mari (sisteme planetare ale stelei care o guvernează, sisteme stelare, galaxii).
Fiecare element de câmp îşi are rădăcinile în structuri din ce în ce mai simple, care fac şi ele parte din câmpul propriu, şi în acelaşi timp din câmpul universal. Fiecare element simplu are reprezentări asemănătoare la nivelul lui şi din punct de vedere structural, şi din punct de vedere spiritual: adică ajută, într-un fel sau altul, la întruparea altor spirite şi/sau la manifestarea spiritelor întrupate.
De regulă numim acest fel de împletire a elementelor spirituale: imagine holografică. Câmpurile însă pot fi studiate separat, pentru a le înţelege şi complexitatea, şi împletirile, şi influenţele care le primesc, precum şi cele pe care le oferă: din, şi în câmpul universal.
Dacă discutăm la un nivel anume din univers, să discutăm despre câmpuri zonale şi să ne oprim asupra câmpurilor zonei I, zonă în care ne aflăm şi noi, acum, pe Pământ. El cuprinde:
– câmpuri care au frecvenţe (ale vibraţiei) mai joase decât aceea a Pământului (să privim totul global, aşa cum privim şi latitudinile Pământului): să spunem „de nivelul Pământului”, având în vedere faptul că Pământul, sistemul stelar şi galaxia din care face parte nu este un loc aparte în univers, ci facem parte dintr-o bandă de frecvenţe apropiate între ele, un sector în care condiţiile pentru desfăşurarea evoluţiilor fiecărui punct al său sunt asemănătoare. Pe scurt: câmpuri cu vibraţii mai joase decât banda de frecvenţe în care se află Pământul;
– câmpuri care au frecvenţe specifice asemănătoare Pământului: de fapt, aşa cum spuneam, sunt frecvenţe specifice sistemului stelar, galaxiei din care facem parte. Sunt alte câmpuri aflate la aceeaşi „latitudine” a zonei noastre; pe scurt – câmpuri cu vibraţii asemănătoare cu vibraţia Pământului;
– câmpuri care au frecvente mai înalte decât subzona în care se află Pământul; pe scurt – cu vibraţii mai înalte decât Pământul.
Câmpurile locale, din care fac parte şi câmpurile sistemelor corporale umane, cuprind segmente numite:
1. fizic – în mod eronat se denumeşte solid, adică cel care îşi păstrează mereu structura în perioade lungi de timp; stările de agregare sunt proprii fiecărui câmp în parte (plus altele, care fac parte din fizica specifică fiecărui câmp în parte), astfel încât fiecare are structurile sale solide, însă de vibraţii diferite de la un câmp la altul;
2. eteric (sau vital);
3. astral (sau emoţional);
4. mental (să nu se confunde cu cel cauzal, se pot citi cărţi şi articole în care se face această confuzie); diferenţa constă în elementele gestionate de fiecare dintre aceste două câmpuri în parte: câmpul mental gestionează energii şi materii cu frecvenţe cuprinse în sectorul în care funcţionează corpul nostru mental (şi le numim mentale), pentru care un astfel de câmp facilitează mişcări extrem de rapide în câmpuri locale oricât de dense ar exista. Ceea ce înseamnă că doar cei care ajung să se folosească conştient de acest câmp sesizează diferenţele între densitatea câmpurilor lor, de aceea trebuie să înveţe treptat diferenţele dintre diverse componente ale câmpului universal – ceea ce şi facem acum. Câmpul cauzal gestionează vibraţii prin sensibilitatea pe care o crează structurilor componente (corpuri pentru manifestarea spiritelor întrupate în acest univers), chiar dacă îi sunt şi lui specifice energii şi materii de vibraţii corespunzătoare corpurilor noastre cauzale (care, la rândul lor, gestionează vibraţiile unversice ajunse în plan local). Nu trebuie să mai facem confuzii între elementele specifice gestionărilor fiecărui câmp în parte;
5. cauzal (aşadar, de frecvenţă mai înaltă decât cel mental); câmpul cauzal nu are stări de agregare propriu zise, ci mobilitate extrem de mare a filamentelor energiilor şi materiilor cauzale, mult mai mare decât aceea a altor filamente de vibraţie mai mică. De aceea, începând cu aceste frecvenţe, filamentele emit sunet fundamental şi lumină mult mai puternică, chiar dacă şi filamentele din câmpul mental sunt şi ele emiţătoare de lumină suficient de puternică pentru a oferi particularitate deosebită filamentelor sale. Însă filamentele energiilor şi materiilor mentale nu emit un sunet fundamental suficient de puternic pentru a fi perceput distinct;
6. spiritual (sau budhic); de la aceste frecvenţe în sus, emisiile de sunet şi lumină devin deosebit de puternice;
7. dumnezeiesc (sau atmic);
8. enesic;
9. supraenesic.
Fiecare câmp în parte cuprinde segmentul corporal de frecvenţe spirituale specifice: oamenilor, restului biosistemului planetar, entităţilor dimensionale. Sub-segmentul biosistemului planetar (de la virus până la om) cuprinde valorile cele mai mici ale frecvenţelor spirituale locale. Dar întreg câmpul universal (care cuprinde toate componentele de câmp pe care le cunoaştem acum), de care se serveşte biosistemul planetar este echilibrat, şi susţinut permanent, prin componentele de câmp de frecvenţe foarte înalte : ale câmpurilor spiritual (sau budhic), dumnezeiesc (sau atmic), enesic şi supraenesic. Corpurile vieţuitoarelor pământene până la mamifere vehiculează urme rare de fluxuri de vibraţii ridicate, atrase în interiorul lor doar prin celule rare, apoi din ce în ce mai dese în structurile corporale din materii de vibraţie foarte înaltă, pentru ca spiritele să se obişnuiască treptat cu astfel de vehiculări. Mamiferele au corpuri de vibraţii înalte puţin dezvoltate– spiritual (budhic) şi dumnezeiesc (atmic), având însă în cuprinderea lor celule (ministructuri) de vibraţie şi mai înaltă: enesice şi supraenesice. Şi ele au rolul, la rândul lor, de a obişnui spiritele aflate pe treapta lor de evoluţie cu energii şi materii de vibraţii încă mai înalte, care le vor pregăti treptat pentru evoluţiile de creator conştient.
Subsegmentul uman cuprinde toate valorile biosistemului planetar. Se spune – şi sunt de acord cu ideea, nu şi cu exprimarea (dar fiecare societate, în timpul său a avut un anume fel de exprimare) – că omul a fost făcut „stăpân” peste toate animalele Pământului. În exprimarea timpurilor vechi, aceasta înseamnă că omul le cuprinde pe toate. De asemenea, segmentul uman cuprinde rare ministructuri care pot atrage fluxuri superioare, specifice câmpurilor altor dimensiuni paralele: dar nu în aceeaşi proporţie cât au plantele şi animalele din energiile şi materiile specific-umane. Segmentele comune ale omului şi entităţilor dimensionale sunt mai mari şi mai des folosite de oameni – în calitate de creatori conştienţi universali.
În etapele de vibraţie planetară înaltă, oamenii se apropie şi mai mult de vibraţia entităţilor dimensionale, ceea ce – pentru o parte a clarvăzătorilor – formează o confuzie între oameni şi entităţile astrale sau chiar cu cele dimensionale; aşa au fost confundaţi în unele cazuri atlanţii – cu entităţile astrale, crezându-se că aveau sisteme corporale cu corp de manifestare astral.
Este de menţionat faptul că intrarea la întrupare a spiritelor umane s-a realizat la nivele foarte înalte de vibraţie planetară, în trecutul îndepărtat al planetei: prin corpuri create de entităţile dimensionale – propriile lor corpuri, cărora li s-au schimbat, venind şi trăind aici, în dimensiunea noastră, materiile şi energiile corporale, până când corpurile astfel întărite au lăsat o umbră pe sol, pe pământ.
La acelaşi nivel de vibraţie înaltă au avut loc în continuare şi despărţirea sexelor în sistemele corporale astfel formate: prin specializarea folosirii energiilor şi materiilor din această dimensiune, de pe planeta noastră, întărindu-se treptat toate sistemele din interiorul trupului astfel format, completând imaginea complexă de azi a omului.

Cititorii care doresc şi alte detalii le vor putea urmări în studiul "Câmpuri universice (2)".

Dictionar