CENTRU DE EVOLUTIE

Un Centru de evoluţie este un spaţiu finit, delimitat în energia fundamentală infinită şi eternă, dedicat evoluţiei monadelor autoformate anterior creării lui. El începe să prindă formă cu cea dintâi reunire a unor astfel de monade, pentru a-şi proteja fragilitatea energetică de inconştienţa altor monade sau de forţele care se pot forma în, şi între straturile energiei fundamentale. 

Treptat li se alătură alte monade ajunse în acelaşi stadiu – sau stadii începătoare apropiate de conştienţă de sine, şi evoluează împreună cunoscând treptat particularităţile energiei fundamentale din care s-au autocreat, în care există şi învaţă să se manifeste. Ele devin treptat creatoare de structuri interioare, protejate cu pături create din energie fundamentală pe care învaţă să o compactizeze, cercetând potenţialităţile energiei şi posibilităţile de a deveni manifeste în funcţie de necesităţile monadelor: nu numai ale celor creatoare, ci şi ale maselor de monade care intră permanent în “casa” Celor Dintâi – aşadar în Centrul de evoluţie, atrase de puterea energetică radiantă a acestuia. 

Structurile interioare ale Centrului de evoluţie le numim universuri ; universurile se creează în funcţie de alăturarea straturilor energiei fundamentale, cu substructuri între universuri care ţin seama de nivelele de vibraţie ale straturilor, precum şi de variaţiile de vibraţie în funcţie de circulaţia fluxurilor în interiorul lor şi între straturi. 

Monadele care intră în Centrul de evoluţie, atrase de puterea lui energetică, care măresc permanent volumul acestuia, au o dublă protecţie pentru a evolua şi a-şi dezvolta puterea energetică proprie:

– păturile energetice compacte care delimitează Centrul de evoluţie, care delimitează universurile din interiorul lui şi structurile inter-universice;

– protecţie contra manifestărilor inconştiente, oarbe, distructive ale începutului trăirilor monadelor, care sunt anulate prin intermediul corporalităţii în fazele de început  ale evoluţiilor. Este o posibilitate pusă în practică de către Creatorii Dintâi, pentru ca monadele să nu se manifeste direct, nemijlocit, distrugându-se reciproc, inconştient: prin posibilitatea de întrupare şi prin coordonarea inteligentă a evoluţiilor, viaţa monadelor devine astfel eternă, creşte permanent puterea energetică a monadelor şi experienţa de folosire a acesteia. 

Câteva detalii în plus privind Centrul de evoluţie pot fi urmărite în capitolul STUDII GENERALE – EVOLUŢII: 1. Despre Centrul de evoluţie

Dictionar