BLOCURI SPIRITUALE PIRAMIDALE

Blocurile spirituale piramidale sunt grupări de spirite cu o largă cuprindere, constituite în vederea parcurgerii - între două etape de evoluţie proprie - de călătorii cu caracter profund spiritual: dintr-o zonă a universului cu vibraţie înaltă unde spiritele au ajuns în evoluţiile lor progresive, în altă zonă a universului, cu vibraţie mai joasă. Astfel de călătorii, de la o vibraţie înaltă la o vibraţie foarte joasă a universului, se pot numi călătorii regresive (doar din punct de vedere vibraţional). Blocurile piramidale sunt constituite din grupuri care fac parte din diferite popoare de spirite:

– aflate pe aceeaşi treaptă de evoluţie – dar din popoare spirituale diferite, cu înclinaţii diferite, cu particularităţi diferite de înaintare în evoluţie;

– aflate pe trepte diferite de evoluţie, dar cu moduri asemănătoare de înaintare în evoluţiile proprii.

Indiferent de criteriul de constituire, organizarea lor este de tip piramidal:

– de la grupuri cu evoluţie foarte înaintată, cu experienţă multă în călătorii spirituale regresive – la grupuri care participă pentru prima dată la astfel de călătorii; 

– de la grupuri foarte echilibrate în modul de înaintare în evoluţii – la grupuri care evoluează în mod natural prin manifestări care se depărtează de linia de echilibru. 

Grupurile din interiorul fiecărui astfel de bloc spiritual se ajută între ele în sistem piramidal: cel mai avansat (sau echilibrat) grup ajută pe următorul, împreună ajută pe următorul şi aşa mai departe până la grupul bazal, care participă pentru prima dată la călătorie; sau de la grupul cel mai echilibrat – către următorul şi împreună ajută pe cel următor, până la cel mai depărtat de linia de echilibru. 

Pentru a înţelege necesitatea, scopul formării acestor blocuri spirituale piramidale (să le numim pe scurt BSP) este necesar să înţelegem câteva noţiuni generale privind:

– Călătorii spirituale interzonale (se va urmări în capitolul ALTE STUDII articolul cu titlul Generalităţi privind călătoriile spirituale punctul a.). Să înţelegem în linii mari faptul că astfel de călătorii fac parte integrantă din evoluţiile noastre, fără de care mersul înainte în evoluţii ar fi încetinit până la o stagnare completă mai devreme sau mai târziu – după puterea energetică a monadelor;

Evoluţie progresivă/regresivă , care ne ajută la înţelegerea faptului că evoluţiile nu sunt în totalitate progresive (desfăşurate de la un loc din univers cu o anumită vibraţie planetară – la alt loc din univers cu o vibraţie planetară superioară) decât în prima parte a desfăşurării evoluţiilor primare. Când spiritele dintr-un popor ajung la evoluţii avansate în locuri cu vibraţie înaltă din univers, când se obişnuiesc să trăiască alături de spirite din alte popoare (cu alte înclinaţii şi obişnuinţe de evoluţie) în aceleaşi spaţii planetare, apoi în spaţii diferite dar de acelaşi fel (în aceeaşi subzonă a universului), încep evoluţiile prin călătorii regresive: de la o zonă a universului într-o altă zonă cu vibraţie mai joasă. Spiritele se obişnuiesc prin astfel de călătorii să trăiască în acelaşi fel de companii spirituale şi la vibraţii joase, aşa cum au învăţat să o facă în locurile cu vibraţii înalte. Învaţă să-şi conştientizeze propriile trăiri, să se protejeze şi să protejeze orice alte spirite întrupate alături de ele, învaţă să se ajute în loc să se înlăture în mod animalic sau să rămână indiferente la existenţa altora, în mod static, vegetal, aşa cum au făcut-o cândva. 

Călătoriile de acest fel sunt realizate în blocuri mari de grupuri de spirite, organizate de către coordonatorii de evoluţii între etapele şi subetapele de evoluţie ale popoarelor de spirite. Organizarea se face în diferite forme de sisteme piramidale, după criterii diferite, în funcţie de particularităţile de înaintare în evoluţii ale spiritelor şi necesităţile treptelor de evoluţie pe care le au grupurile călătoare.

Astfel vom înţelege că blocurile spirituale piramidale sunt structuri deosebit de complexe, constituite cu o deosebită atenţie de către coordonatorii evoluţiilor de pretutindeni, doar cu prilejul călătoriilor spirituale regresive. Scopul general al unor asemene călătorii este remodelarea manifestărilor spiritelor care sunt pe calea dezvoltării înaintate a conştiinţei lor de sine, de protecţie a vieţii şi a creaţiei spirituale, de acceptare a evoluţiei conştiente în forme complexe, în care aglomeraţia spirituală, conştienţa percepţiilor în călătorii pe distanţe lungi şi înţelegerea necesităţii trăirilor în condiţiile unor variaţii mari ale vibraţiei mediului de trai sunt cel puţin câteva dintre trăsăturile evoluţiilor lor curente. 

Când vorbim despre blocurile spirituale piramidale trebuie să înţelegem ca fiind formate exclusiv din spirite înaintate în evoluţii: spirite creatoare avansate care pot derula creaţie materială într-o gamă uriaşă de forme – dar nicidecum totală – de forme de folosire a forţelor lor radiante. 

Constituirea blocurilor este o activitate de un înalt nivel evolutiv, dar desfăşurarea unor faze se realizează cu participarea unora dintre popoarele spirituale care vor face parte din unele tipuri de BSP, care au acumulat suficientă experienţă din astfel de călătorii pentru a realiza planificări, programări de acţiuni deosebit de complexe cu spirite aflate pe trepte diferite de evoluţie. Astfel de participări urmăresc să ajute spiritele mai avansate să înţeleagă subtilităţile participării la toate acţiunile unor astfel de călătorii, pentru fiecare grup de spirite şi, în cadrul grupurilor, pentru fiecare spirit în parte. Treptat, pe măsura acumulării de experienţă, grupurile care participă la constituirea BSP învaţă diverse feluri de constituiri, apoi de coordonări de-a lungul călătoriilor, diverse forme de ajutor oferit în mod piramidal – de la cele mai evoluate grupuri către cele cu evoluţie (aşadar şi experienţă) mai puţină sau de la cele mai echilibrate către care au înclinaţii din ce în ce mai depărtate de linia de echilibru. Ajutându-se reciproc de-a lungul călătoriilor şi întrupărilor pe diferite planete, în diferite condiţii de trai, cu corporalităţi diferite care relevă manifestări diferite faţă de proprii semeni din propriul popor sau faţă de alte popoare spirituale cu alte particularităţi de evoluţie, toţi participanţii învaţă din propriile trăiri şi din trăirile, manifestările tuturor celor din jur. 

 

Dictionar