Despre site

Studiile prezentate în acest site sunt rezultatul cercetărilor proprii, prin clarviziune şi clarauz. Orice asemănare cu alte cercetări nu cred că este întâmplătoare, căci trăim cu toţii în acelaşi mediu stelar-planetar şi ne raportăm la acelaşi trecut-prezent-viitor. Doar înţelegerile noastre se modifică mereu, dar ne dorim să pătrundem în infinitul lor, încercând să nu ne oprim din cunoaştere.
Ceea ce ne poate orienta şi lumina, retrăgându-ne hotărât din cercetări la nimereală, fără respect faţă de intimitatea şi dorinţa semenilor noştri de a fi ajutaţi în această direcţie, trebuie să fie, după părerea mea: respectul intimităţii, libertăţii, liberului arbitru al celor care trăiesc în acelaşi mediu ca şi noi, precum şi simţirea, şi exprimarea compasiunii pe care o căpătăm pentru orice formă de viaţă din cuprinsul infinitului care ne înconjoară. Cercetările de acest tip trebuiesc realizate în echilibru mental şi emoţional, respectând formele de desfăşurare a Creaţiei de pretutindeni, conştientizând şi folosind doar metodele de înaltă spiritualitate prin care putem accesa cunoaşterea. Atâta timp cât ne vom strădui să folosim cele mai curate, blânde, înţelegătoare forme de cercetare, atâta timp cât respectăm viaţa, creaţia şi intimitatea oricăror vieţuitoare din spaţio-temporalitatea pe care o percepem momentan, cunoaşterea va fi mereu punct de înaintare pentru evoluţiile noastre echilibrate, curate, luminoase.

Vă invit la o călătorie spirituală, pornind de la începuturile evoluţiilor noastre: în spaţii fundamentale infinite, unde are loc formarea şi primele trăiri ale monadelor. Vom urmări intrarea lor în structuri deja existente, făurite din vremuri pe care numai Creatorii lor şi le mai amintesc, şi transmit totul spre cunoaştere şi învăţătură fraţilor lor mai tineri, pentru ca şi ei să înveţe să creeze, la rândul lor. Adică ne oferă ajutor nouă, celor care intrăm în mijlocul lor şi trăim etern folosind Creaţia lor, învăţând cu drag despre tot ceea ce ne înconjoară. Ni se oferă astfel şi nouă, celor care putem să contribuim, după puterile care ne cresc mereu, la întreţinerea propriei noastre vieţi, propriilor noastre evoluţii, dar şi ale tuturor celor care intră în continuare, val după val, în aceleaşi feluri de evoluţii: evoluţii care se desfăşoară întotdeauna după puterile şi înclinaţiile fiecărei monade în parte.

Cunoaştem astfel formele generale – dar şi particulare – ale evoluţiilor, în structuri largi pe care azi, aici, pe Pământ, le numim universuri. Cunoaşterile urmează şirul creaţiei şi dezvoltărilor structurilor universice şi trăirile monadelor în aceste structuri, sub formă de diverse grupări spirituale: la început sub formă de spirit – format din mai multe monade care învaţă astfel să se ajute între ele, spirite grupate şi ele, la rândul lor, în popoare spirituale. Pe măsura creşterii puterii lor energetice interioare, monadele îşi regăsesc traiul independent din începuturile vieţii lor neorganizate, de data aceasta trăind însă conştient şi complex în mijlocul tuturor structurilor pe care le cunosc treptat, în profunzimi nebănuite la începuturile trăirilor lor. Devin astfel treptat conştiente de mediul în care trăiesc, între câmpurile care delimitează zone specifice de trăire pentru grupuri spirituale de o uriaşă varietate. Înţeleg treptat propriile lor evoluţii – dar şi pe cele ale altora asemănătoare, mai vechi sau mai noi decât ele în evoluţii: le înţeleg şi le învaţă modul propriu de manifestare, apoi îşi vor înţelege şi învăţa reciproc modurile de manifestare, care astfel vor îmbogăţi propriile experienţe de viaţă.

Fiecare spirit, fiecare monadă din fiecare spirit în parte devine astfel asistent al evoluţiilor individuale şi ale grupurilor spirituale din orice timpuri şi spaţii, desfăşurând cunoaşteri într-o călătorie spaţio-temporală care permite remodelări şi dezvoltări permanente ale experienţei lor spirituale.
Înţelegerile merg astfel de la particular către universal şi invers, până când universalul şi particularul devin ele înseşi, în împletirea lor, o sferă de trăire simultană, conştientă de tot ceea ce există în interiorul şi în exteriorul său: al întregii Creaţii şi al spaţiilor infinite din care a pornit Creaţia. Totul se creează, se re-creează, se redimensionează. Trăirea capătă alte puteri de pătrundere, o pătrundere nelimitată, unde înşişi Creatorii, Făuritorii evoluează fără încetare: prin crearea altor structuri, mereu noi, prin remodelarea permanentă a celor existente deja, după necesitățile monadelor care intră mereu în structurile coordonate de cei Dintâi Creatori. Universalizarea capătă ea însăşi coordonate existenţiale noi, iar trăirile particulare în locaţii largi sau punctiforme, temporale sau atemporale, îmbogăţesc mereu experienţa de înţelegere: la propriul nivel şi la toate nivelele evoluţiilor de pretutindeni.

Dictionar