Dictionar

Zonă (subzonă) universică

O zonă universică este o delimitare a spaţiului în interiorul universului, prin pături energetice de mare compactizare, în care se cuprind energii şi materii specifice unui anumit segment de vibraţie: între o valoare minimă şi o valoare maximă de vib

Dictionar