Dictionar

Zonă (subzonă) universică

O zonă universică este o delimitare a spaţiului în interiorul universului, prin pături energetice de mare compactizare, în care se cuprind energii şi materii specifice unui anumit segment de vibraţie: între o valoare minimă şi o valoare maximă de vib

ZONĂ PLANETARĂ (sau SPAŢIU, sau STRUCTURĂ) DE AUTOSTABILIZARE VIBRAŢIONALĂ

O zonă de autostabilizare vibraţională este o structură planetară din materie astrală şi eterică situată în manşonul planetar matriceal următor celui în care se află partea fizică a planetei (cu formele diferite de agregare: pământoasă, lichidă şi ga

Dictionar