Dictionar

ÎNAINTAŞII POPOARELOR SPIRITUALE

Fiecare popor spiritual are un grup de spirite înaintaşe: cu putere energetică puţin mai mare decât a fraţilor lor, putere care oferă echilibru, curaj, înclinaţii de ajutători - exemple de urmat pentru întreg poporul lor spiritual.

INTERSTIŢIUL CORPURILOR FLUIDICE

Interstiţiul este o structură în formă de sac turtit, aflată la suprafaţa cu vibraţia cea mai înaltă a fiecărui corp fluidic din sistemul corporal, acoperind toată suprafaţa corpului înafară de structurile plexurilor, subplexurilor şi canalelor corpu

ÎNTRUPARE

Manifestarea ca atare (a unei monade, a unui spirit, a unui grup spiritual) în general poate fi privită: – ca întrupare, adică: manifestarea spiritului întreg sau a fiecărei monade din orice spirit prin intermediul unui sistem corporal material, mai

Dictionar