Dictionar

ENERGIE FUNDAMENTALĂ

Din literatura ezoterică aflăm în cursul cunoaşterilor noastre şi despre această noţiune: energie fundamentală. Cercetătorii în domeniul ştiinţelor fizice şi biologice contemporane numesc aerul pe care îl respirăm un complex de gaze în procentaj mare

ENERGIE FUNDAMENTALĂ (detalii suplimentare)

Urmărind evoluţiile, este corect să numim monadele aflate în primele lor stadii de evoluţie: monade-energii şi monade-materii.

EVOLUŢIE

Proces natural de mărire a potenţialului energetic interior al monadelor, prin acumularea de energie preluată prin hrănire: din mediul de trai – în interiorul structurilor lor interioare: adică în interiorul celulelor fundamentale, în timpul respiraţ

EVOLUŢIE EXTRA-PLANETARĂ – INDIVIDUALĂ, INDEPENDENTĂ

De regulă vom folosi exprimarea “evoluţie individuală”, iar exprimarea “extra-planetară” o vom folosi numai atunci când este vorba de a delimita acest fel de evoluţie de alte feluri: evoluţie intraplanetară şi evoluţie comună (comună pentru un grup m

EVOLUŢIE INTRAPLANETARĂ

Este prima parte a evoluţiilor spirituale, când radiaţia spiritelor este în stadiu incipient de dezvoltare, însă suficient de puternică pentru a participa, chiar dacă în mică măsură, şi a folosi un mic sistem corporal: dar este insuficient de puterni

EVOLUŢIE PROGRESIVĂ/REGRESIVĂ

Evoluţiile progresive sunt acele evoluţii prin care spiritele parcurg învăţături privind conştientizarea forţelor lor interioare, mereu înnoite prin acumulări de energii în structurile fiecărei monade în parte: conştientizarea şi folosirea acestor fo

EVOLUŢII COMUNE

În evoluţiile primare mai înaintate, forţele radiante monadice ajung să fie suficient de mari pentru constituirea şi folosirea unui sistem corporal de întrupare propriu, precum şi pentru formarea, întărirea şi menţinerea activă a câmpurilor corpurilo

EVOLUŢII PRELIMINARE

Sunt evoluţii de scurtă durată, trăite de înaintaşii fiecărui popor spiritual, pe planete cu condiţii de trai care prezintă noutăţi faţă de evoluţiile de până în acel moment ale poporului spiritual.

EVOLUŢII SECUNDARE ARHETIPALE

Evoluţiile secundare arhetipale constituie o etapă importantă în evoluţiile monadelor, reprezentând trecerea din evoluţiile primare în evoluţiile secundare.

EVOLUŢII SPIRITUALE GALACTICE

Tema evoluţiilor galactice este un subiect vast, deosebit de complex. Ca element de dicţionar, vom puncta aici doar câteva generalităţi. Elemente privind diverse aspecte ale întrupărilor de tip stele, şi de tip planete guvernate de ele, ale evoluţiil

Dictionar