Dictionar

CÂMPURI UNIVERSICE (1)

Prin câmp universic (mai corect: câmpul elementelor de o anumită frecvenţă a vibraţiei universice, însă în studiile despre universuri vom întâlni numirea generică: câmp) înţelegem totalitatea elementelor universice dintr-un segment de vibraţii de val

CÂMPURI UNIVERSICE (2)

Toate cele care sunt prezentate în aceste studii au o deosebită importanţă atunci când efectuăm cercetări de tip mental şi cercetări de tip astral. Nimic nu este expus aici doar de dragul expunerii, ci cu scopul de a atenţiona astfel asupra unor dife

CANALE ENERGETICE TRANSCONTINENTALE

Chiar dacă avem în faţă un element de dicţionar, nu este de loc rău să pornim expunerea de la un studiu realizat cu privire la anumite particularităţi ale percepţiilor din ţara noastră.

CENTRU DE EVOLUTIE

Un Centru de evoluţie este un spaţiu finit, delimitat în energia fundamentală infinită şi eternă, dedicat evoluţiei monadelor autoformate anterior creării lui. El începe să prindă formă cu cea dintâi reunire a unor astfel monade, pentru a-şi proteja

Cicluri de vieţi (întrupări)

În cadrul acestor studii vom numi ciclu de vieţi o grupare de întrupări (vieţi, destine) desfăşurate într-un punct a universului: pentru noi, cei ce privim lucrurile din perspectiva oamenilor, universul de întrupare este Universul Fizic, corpurile no

CONŞTIENŢĂ ŞI CONŞTIINŢĂ

Prezenta expunere este o introducere în temă, urmărind formarea pe parcursul evoluţiilor a celor două elemente distincte: conştienţa şi conştiinţa. Căci sunt foarte mulţi oameni care nu fac deosebire între aceste două noţiuni, cu care vom opera perma

CORPURI

Sistemele corporale sunt conglomerate materiale constituite în raza radiaţiei monadice/spirituale prin atragerea de filamente materiale şi energetice din mediul de întrupare; ele sunt menţinute în stare de funcţionare optimă de radiaţia monadică şi p

CORPURI PLANETARE ŞI CORPURI SPIRITUALE

Sistemul nostru corporal este format din: subsistemul corpurilor planetare pentru manifestarea directă în mediul planetar şi subsistemul corpurilor spirituale pentru activităţi complexe prin corpurile planetare.

CORZI MATRICEALE (REŢELE DE CORZI MATRICEALE)

Corzile (sau legăturile) matriceale sunt structuri tubulare care fac legătura între macrostructuri ale universului. Sunt constituite prin puterea energetică a unui grup de spirite întrupate şi crează condiţii pentru constituirea unor diverse feluri d

CREAŢIE MATERIALĂ EŞANTIONARĂ

Este o modalitate de creaţie materială mentală realizată de oamenii din străvechimi, pentru derularea învăţăturilor lor de realizare a obiectivelor create în mediul pământean, de studiu detaliat privind adaptarea cunoaşterilor şi obişnuinţelor lor, a

Dictionar