Dictionar

ARHETIPAL

Prin arhetip se înţelege un model, un tipar originar, iniţial, care permite perpetuări şi dezvoltări ulterioare pentru sine şi pentru alte forme existenţiale, indiferent de natura lor, care îl iau drept model, prototip. În studiile de evoluţie a mo

Dictionar