Sinteze

POPULAŢIILE SPIRITUALE ALE SPECIEI UMANE

SCHEMA GENERALĂ:

1. Monade individuale aflate în evoluţii centrale (coordonatori de evoluţii);

2. Monade individuale aflate în evoluţii secundare (ajutători planetari, stelari şi galactici);

3. Spirite aflate în evoluţii primare:

– spirite aflate în evoluţii primare galactice;

– rezidenţi;

– spirite aflate în evoluţii preliminare;

– spirite aflate în călătorii spirituale regresive: blocuri spirituale piramidale. 

Sinteza creaţiilor materiale umane de-a lungul timpului

1. CREAŢIA MATERIALĂ TRANSCEDENTALĂSe va studia cu titlu de generalitate şi capitolul ALTE STUDII: “CREAŢIE MATERIALĂ” la adresa: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articole/6.-creatie-materiala.htmlEste necesar să înţelegem…

Sinteza creaţiei şi transformărilor sistemelor corporale umane de-a lungul timpului

Principalele etape ale formării corporalităţii speciei umane sunt următoarele: I. Autoformarea corpurilor umane, prin voinţa proprie şi experienţa avansată a entităţilor transcedentale. Sistemul corporal uman a cuprins din constituirea lui…

Sinteza treptelor si sub-treptelor de evolutie ale monadelor

Se pot studia elementele de dicţionar: energie fundamentală, monadă, popor spiritual, întrupare, ciclu de vieţi (întrupări), Centru de evoluţie  şi Formarea universurilor pe straturile energiei fundamentale   Monadele autoformate…

Dictionar