Alte Studii 08. Rasele speciei umane

01. SINTEZA IDEILOR PRINCIPALE ALE CAPITOLULUI

GENERALITĂŢI Numim rase ale speciei umane formele diferite ale corporalităţii fluidice umane de nivel planetar, cu efecte asupra antrenării spiritelor în manifestări specifice evoluţiilor lor. Ceea ce înseamnă, pe scurt: – la…

03. Rasele speciei umane: generalităţi

Rasele speciei umane nu sunt moduri de adaptare ale oamenilor la condiţiile de mediu. Ele nu sunt forme moştenite dintr-o crezută animalitate, ci s-au constituit din creaţia iniţială, transcedentală, a corporalităţii speciei umane: adaptată…

05. Alte câteva detalii semnificative legate de rasele umane

Aşadar să recapitulăm câteva aspecte tematice: noi discutăm despre rasele umane ca despre modalităţi de ajutor pentru manifestarea spiritelor cu evoluţii diferite, evoluţii care impulsionează spiritele, grupurile de spirite: cele care…

07. Câteva detalii în plus privind caracteristici generale ale raselor speciei umane

Să nu uităm faptul că rasele de bază, create direct de entităţile transcedentale au fost: forma (rasa) lemuriană şi forma (rasa) ariană, în timp ce forma (rasa) toltlecă a fost ulterior creată chiar de către oameni, prin părinţi din…

09. Generalitati privind rasa ariana

Din nefericire această denumire a fost prea mult folosită în scop agresiv şi criminal, rasist ca aspect al atitudinii unor spirite faţă de altele. O asemenea atitudine a apărut la un moment dat sub puterea a două direcţii spirituale izvorâte…

02. Studiu: Diferenţa dintre elementele matriceale şi cele arhetipale în corporalitatea umană

Este necesar să înţelegem de la bun început diferenţa dintre ceea ce numim elemente matriceale şi elemente arhtipale în sistemele noastre corporale.  Pe scurt, să pornim de la definirea detaliată a acestor elemente: 1. STRUCTURILE…

04. Rasele speciei umane: rase şi subspecii

De ce punem noi accent pe crearea speciilor prin transcendenţă spirituală inter-dimensională? Pentru că nu putem discuta despre moştenirea unor corpuri care s-ar perpetua prin moştenire de la specii de vieţuitoare cu spirite aflate în evoluţii…

06. Cateva cuvinte despre formarea raselor speciei umane

Tot ceea ce este necesar de înţeles în ceea ce priveşte tema raselor speciei umane ar trebui să pornească de la faptul că s-a numit rasă umană într-un context pe care omul îl va abandona acum – aşa cum am scris la…

08. Generalitati privind rasa lemuriana

Ceea ce este deosebit de important de ştiut este faptul că ea ajută la dezvoltarea activităţilor legate de fiecare fază prin care au trecut rezidenţii în evoluţiile lor pământene până la ultima glaciaţiune: practic ei au…

10. Generalitati privind rasa toltleca

Să numim această rasă aşa cum venea sunetul fundamental al omului care s-a născut în străvechimi, din împletirea celor două rase fundamentale ale speciei umane: lemuriană şi ariană, pe pământurile continentului care a găzduit…

Dictionar