Studii Generale 10. Sisteme spirituale

01. Cuvânt înainte: evoluţiile noastre eterne în spaţii infinite...

Cu ani în urmă am început studiile despre corpurile noastre, cu titlul Sisteme corporale – subiect foarte căutat în anii 90. Dar după numai câţiva paşi a trebuit să studiez evoluţiile monadelor, liniile lor generale…

03. Generalitati privind sistemele spirituale

Suntem obişnuiţi – cei ce suntem, alţii ne vor merge pe urme, parcurgând cu toţii aceleaşi căi – să gândim că da, am descoperit că nu avem numai un corp, pe care îl numim „corp solid” - în lipsa…

05. Cateva cuvinte despre lacasul monadei/spiritului din Universul Spiritual Primar

Să recapitulăm: un sistem spiritual este format din: 1. Monada care se întrupează 2. Radiaţia monadică/spirituală proprie a monadei care se întrupează; 3. Canalul de întrupare (canalul de intrare la întrupare) şi canalul…

07. Despre canalele de intrare in intrupari (2): Mai intai despre ramificarea seturilor de radiatie a monadei pe feluri de vibratii si directii de manifestare

Treptat vom înţelege şi vom despleti spre înţelegere toate cele pe care ne este greu la început să le cuprindem: din neobişnuinţă, şi nu din neputinţa cuprinderii. Chiar dacă suntem la începutul evoluţiilor, şi nu…

09. Despre canalele de intrare in intrupari (4): Conexiunea centrala (principala)

Toate structurile care ţin de întrupare şi de manifestarea monadelor în întrupări reprezintă căi de dezvoltare a forţelor spirituale, ale monadelor, care se vor forma şi întări în viitorul evoluţiilor lor. Orice…

11. Intermezzo cu explicatii privind necesitatea studiilor spirituale avansate

Şi iarăşi zic: este fără doar şi poate plicticos pentru unii faptul că am discutat despre universuri atât de mult, despre modul în care facem evoluţii consecutive şi simultane... Şi voi reface sinteza evoluţiilor ca să fie încă…

02. O incursiune prin cele necesare cunoasterii propriilor noastre intrupari

I. IDEI PRINCIPALE 1. Puterea energetică proprie a unei monade este dată de intensitatea radiaţiei energetice a celulelor fundamentale radiante ale monadei şi de respiraţia sa naturală.  2. Puterea energetică se dezvoltă ca urmare a evoluţiilor…

04. Detalii privind necesitatea studiilor complexe pentru intelegerea sistemelor spirituale

În toate cele discutate, studiate până în prezent, s-au relevat elementele definitorii pentru ceea ce numim „sisteme spirituale”. Vor veni încă şi alte studii în continuare dar era, şi este necesar să punem…

06. Despre canalele de intrare in intrupari (1): Generalităţi

Canalele de intrare la întrupare fac parte din sistemul general al structurilor de susţinere a radiaţiei spirituale/monadice pe parcursul întrupărilor. Să înţelegem importanţa tuturor aspectelor implicate în procesul întrupării…

08. Despre canalele de intrare in intrupari (3): intrupare activa si intrupare pasiva

La începutul evoluţiilor, întrupatul nu-şi simte corpurile din alte universuri, nu-şi simte o parte din corpurile pe care le are chiar universul local – aşa cum bine ştim acum: armonia dintre structurile lor şi dintre vibraţiile…

10. Despre canalele de intrare in intrupari (5): canalele interioare care se deschid spre universurile materiale

În primul rând să înţelegem faptul că toate structurile despre care discutăm susţin întrupările, de-a lungul întregului lor timp de desfăşurare – întrupări lungi şi scurte deopotrivă – dar în…

12. Ramificatii în interiorul universurilor materiale de intrupare; canalul de destin în Universul Fizic

I. DEFINIRI Canalul de destin este o structură a complexului de întrupare a tuturor spiritelor care este creată, asemenea tuturor celorlalte structuri ale complexului de întrupare, prin compactizarea şi modelarea energiei fundamentale…

Dictionar