Studii Generale 07. Energetică stelar-planetară

01. Generalități

Pentru urmărirea capitolului în curs este necesară parcurgerea capitolului EVOLUŢII, aflată tot în cadrul acestei secţiuni (STUDII GENERALE).Evoluţiile monadelor, grupate în spirite, pe parcursul primelor etape ale evoluţiilor…

03. Constituirea rețelelor matriceale galactice

Se va urmări studiul “Zonele Universului Fizic” .Reţelele galactice sunt creaţia coordonatorilor-lucrători ai evoluţiilor tuturor popoarelor spirituale din fiecare subzonă a universului. Întrucât este necesar să înţelegem…

05. Întrupări comune de tip “planetă”

Detalii ale întrupărilor de tip “stea”, aşa cum au fost descrise, nu sunt complet desfăşurate fără a discuta despre structurile planetare.Să pornim de la următoarele idei principale:– structurile planetare se constituie,…

07. Evoluția galaxiilor matriceale: constituirea, ființarea și retragerea galaxiilor matriceale

Dacă s-a înţeles acum modul de constituire şi de funcţionare a stelelor şi planetelor, va fi foarte uşor să se înţeleagă şi modul de constituire şi de funcţionare a galaxiilor matriceale, specifice doar zonelor I şi II ale universului.…

09. STUDIU: CE ESTE O MATRICE GALACTICĂ

În urma discuţiilor despre temele prezentate în acest capitol, se dovedeşte a fi necesară o sumă de precizări privind elementele matriceale: în general ale corpurilor de întrupare şi în mod deosebit ale unei galaxii…

11. ENERGII ŞI MATERII FLUIDICE; CORPURI FLUIDICE

I. IDEI PRINCIPALE 1. Toate corpurile sunt „solide” în câmpurile lor specifice şi în câmpul universal. Ele sunt stabile în timp şi în spaţiul planetar-stelar şi creează câmpuri de forţă pe…

02. Necesitatea formării structurilor matriceale de întrupare

Se va studia Schema generală a universurilor din Centrul de evoluţie ; elementul de dicționar “Ciclu de vieţi (întrupări)” . Cel dintâi element de constituire a corpurilor de întrupare a spiritelor, fie întrupare…

04. Formarea stelelor

Când discutăm despre formarea unei galaxii, ne putem imagina – şi, pentru un clarvăzător aflat la începutul descoperirilor sale: poate confunda şi astfel generaliza (aşa cum am făcut şi eu!) – „caroiajul” cosmic,…

06. Substructuri ale sistemului matriceal planetar: celule de stabilizare vibrațională

IMAGINEA GENERALĂ A ELEMENTELOR MATRICEALE DE CONSTITUIRE A PLANETEI NOASTRE1. Nucleul matriceal, format în nodul unei corzi stelare – unde acest nod este o structură arhetipală de constituire a unei planetei din componenţa sistemului…

08. Conștientizarea energiilor noi și vechi

De multe ori, mai peste tot în discuţiile de pe forumuri, bloguri, site-uri, facebook, se discută despre „energia nouă”. Aşadar să discutăm şi noi mai pe larg despre acest subiect. O asemenea exprimare atenţionează asupra faptului…

10. Studiu: Alte precizări privind elemente matriceale în corporalitatea stelar-planetară

Fiecare dintre subiectele abordate are o largă deschidere spre viitorul cercetărilor de acest fel şi descoperirilor viitoare, de aceea, în loc de actualizări scurte, voi face articole cu prezentări ale ultimelor studii efectuate.  Pornind…

12. Despre planetoizi

I.DEFINIRE Planetoizii sunt formaţiuni naturale macro-cosmice aflate în sfera de radiaţie a unei planete, prin două căi generale: prin atragerea unor formaţiuni de tip asteroizi din circulaţiile cosmice prin sistemul stelar local sau prin…

Dictionar