Studii Istorice 4. HERG: In orasul lemurian

13. STUDIUL GLACIAŢIUNILOR (2): CÂTEVA CUVINTE DESPRE RĂDĂCINILE LOR SPIRITUALE

În primul rând ar trebui să ne dezobişnuim să privim exprimarea „spiritual” ca fiind de ordin religios-cultural: să privim în schimb fenomenele prin rădăcinile lor formate din existenţa şi manifestarea monadelor…

15. CORPORALITATE LEMURIANA (1): STRUCTURI ARHETIPALE ALE SISTEMULUI CORPORAL SI FUNCTIONARILE NATURALE ALE CORPURILOR

Am discutat despre activităţile de bază ale lemurienilor ca fiind puteri normale într-o societate normală, a unor oameni normali: normali pentru vremurile lor – incredibile pentru noi azi, pornind de la încredinţarea că în…

17. CORPORALITATE LEMURIANA (3): FOLOSIREA CONSTIENTA A PLEXURILOR CORPURILOR FLUIDICE: A CANALELOR SI A CORDOANELOR (CORZILOR) LOR

Se vor avea în vedere studiile: Plexurile corpurilor fluidice (1), Plexuri ale corpurilor fluidice (2), Plexuri ale corpurilor fluidice (3), precum şi studiile privind Împământarea . Pe măsura pătrunderii în studiile…

14. STUDIUL GLACIATIUNILOR (3): RELATIA DINTRE MATRICEA ETERICA A PLANETEI SI FENOMENELE ATMOSFERICE; PUTEREA DE DEZAMPRENTARE A CONDENSARII PLAFONULUI CETOS

Aşadar am înţeles până acum că sunt două feluri de fenomene rezultate din diminuări locale, mai repede sau mai lent trecătoare, ale vibraţiei planetare: – glaciaţiunile, rezultate din respiraţiile sincrone ale tuturor monadelor…

16. CORPORALITATE LEMURIANA (2): DETALII ÎN PLUS PRIVIND STRUCTURILE COMPLEXULUI REPTILIAN

Se vor avea în vedere studiile din capitolul COMPLEXUL REPTILIAN . Să reţinem din cele expuse anterior faptul că toate activităţile umane se bazau în străvechimi pe structurile naturale ale sistemului corporal uman şi pe funcţiunile…

Dictionar