Studii Istorice 3. YUKA: Lemuria, după retragerea transcedentalilo

01. SINTEZA Capitolului 3.YUKA

Aceasta nu este numai o sinteză a ideilor principale expuse în text, ci este o suită de idei principale privind caracteristicile vieţii umane în perioada supusă analizei: viaţa umană după retragerea ajutătorilor noştri transcedentali. …

03. Yuka: Studii preliminare (2): Crearea omului prin transcendență spirituală

Având în vedere aceste ultime precizări privind generalităţi ale evoluţiilor spirituale, să ne ocupăm în continuare de evoluţiile noastre pământene. În acest ciclu de vieţi pe Pământ, omul a fost aşadar…

05. Viața lui Yuka (2): Câteva studii în plus despre timpul începuturilor

Iată, aşadar, că ne aflăm în faţa unei societăţi deosebit de dezvoltate, ale cărei elemente existenţiale trebuiesc studiate profund, pentru a fi bine înţelese: şi pentru a înţelege funcţionarea ei însăşi, şi pentru…

02. Yuka: Studii preliminare (1): Generalități privind evoluțiile

Orice specie planetară este de fapt reprezentarea unei forme de evoluţie pentru un grup de spirite care se manifestă prin puterea radiaţiei lor, canalizată printr-un sistem corporal complex.  Corpurile de întrupare ale spiritelor sunt…

04. Viața lui Yuka (1)

Yuka era un băieţel blond, de câţiva ani, într-un cârd de copii pentru care joaca principală era urmărirea entităţilor eterice pentru a învăţa tot ceea ce trebuia să sublinieze ele pe marginea sarcinilor de destin care…

Dictionar