Studii Istorice 3. YUKA: Lemuria, după retragerea transcedentalilo

01. SINTEZA Capitolului 3.YUKA

Aceasta nu este numai o sinteză a ideilor principale expuse în text, ci este o suită de idei principale privind caracteristicile vieţii umane în perioada supusă analizei: viaţa umană după retragerea ajutătorilor noştri transcedentali. …

03. Yuka: Studii preliminare (2): Crearea omului prin transcendenţă spirituală inter-dimensională

DEFINIRE: Transcendenţă interdimensională: proces de creaţie a corporalităţii cu corp fizic a tuturor speciilor din această zonă a universului, de către entităţile dimensionale ajutătoare şi coordonatoare ale evoluţiei spiritelor care se…

05. Viața lui Yuka (2): Câteva studii în plus despre timpul începuturilor

Iată, aşadar, că ne aflăm în faţa unei societăţi deosebit de dezvoltate, ale cărei elemente existenţiale trebuiesc studiate profund, pentru a fi bine înţelese: şi pentru a înţelege funcţionarea ei însăşi, şi pentru…

02. Yuka: Studii preliminare (1): Generalități privind evoluțiile

Orice specie planetară este de fapt reprezentarea unei forme de evoluţie pentru un grup de spirite care se manifestă prin puterea radiaţiei lor, canalizată printr-un sistem corporal complex.  Corpurile de întrupare ale spiritelor sunt…

04. Viața lui Yuka (1)

Yuka era un băieţel blond, de câţiva ani, într-un cârd de copii pentru care joaca principală era urmărirea entităţilor eterice pentru a învăţa tot ceea ce trebuia să sublinieze ele pe marginea sarcinilor de destin care…

Dictionar