Studii Generale 04. Filamente energo-materiale

01: Generalități privind filamentele energo-materiale

I. NECESITATEA STUDIULUI:În acest stadiu al trăirilor noastre pe Pământ, ne este necesar să cunoaştem bine toate elementele care stau la baza:– formării corpurilor noastre, dar şi a corporalităţii tuturor spiritelor întrupate…

03. Detalierea necesității studiului filamentelor energo-materiale

Discuţii ample asupra acestui subiect, împreună cu prietenii mei, mă conduc la înţelegerea necesităţii adăugării unor detalii în plus privind studiile despre filamentele energo-materiale.Aşa cum am mai spus, este deosebit de…

02: Detalii privind circulația filamentelor energo-materiale

I. IDEI PRINCIPALE :Nu există filamente în stare de nemişcare, nicăieri în universuri. Mişcarea liberă în interiorul filamentului, precum şi circulaţia filamentelor în spaţiile universice, şi între universuri este…

04. Variația vibrației medii zonale

I. DEFINIRE: Este un proces periodic de modificare (creştere/diminuare) a vibraţiei filamentelor energo-materiale circulante prin toate subzonele zonei universice locale, format în principal din 2 faze succesive, care au astfel un traseu sinusoidal:…

Dictionar