Studii Generale 02. Evolutii

01. Despre Centrul de evolutie

I. DEFINIRI:  1. CENTRU DE EVOLUŢIE: este un spaţiu protejat, finit, delimitat prin pături energetice compacte în energia fundamentală infinită şi eternă, creat de monade înalt evoluate pentru autoprotecţie şi învăţături…

03. Trepte de evoluție ale monadelor

I. IDEI PRINCIPALE În interiorul unui Centru de evoluţie, monadele sunt ajutate să parcurgă trepte de evoluţie, ajutate de creatorii Centrului de evoluţie care devin astfel şi coordonatorii evoluţiilor lor. Primele trepte de evoluţie, destinate…

05. În interiorul monadelor

I. IDEI PRINCIPALE 1. Monada autoformată în spaţiile energiei fundamentale atrage energie pe care o compactizează în interiorul său: în celulele sale fundamentale şi în pături compactizate în jurul celulelor. În…

07. Alte trepte de evoluție ale monadelor

EVOLUŢII INTRAPLANETARE Evoluţiile unui spirit întreg, întrupat într-un singur sistem corporal, protejat de steaua şi de planeta locală, le putem numi, pentru departajare: evoluţii intraplanetare – căci spiritele sunt chiar…

09. Desfășurarea evoluțiilor monadelor în structurile Centrului de evoluție

Un asemenea subiect poate fi perceput ca o sinteză a unor cunoaşteri din parcursul mai multor capitole. Presupune împletirea mai multor linii de cunoaştere generală a evoluţiilor, precum şi a locurilor de desfăşurare ale acestora. Vom urmări…

11. STUDIU: PRIMELE EVOLUŢII – ALE CREATORILOR DINTÂI, COORDONATORII ACTUALI AI EVOLUŢIILOR NOASTRE

Cuvânt înainte:   Se tot spune pe de o parte că ceea ce numim Dumnezeu este un Dumnezeu care nu ar fi evoluat, ci s-ar fi făcut aşa, deodată, prin mister de nepătruns, care astfel nu ar avea dreptul să ne spună ce şi cum să…

02. Formarea monadelor

I. DEFINIRI: 1. CELULE ENERGETICE FUNDAMENTALE: sunt cele mai mici formaţiuni independente din energia fundamentală eternă şi infinită, formate prin fragmentarea conjuncturală a celor mai subţiri fire de energie compactizată, având…

04. Țipătul noului născut (studiu)

Este necesar să facem o precizare: monadele care intră în Centrul de evoluţie sunt energizate suplimentar de către coordonatorii de evoluţii pentru a li se observa corect capacitatea şi particularităţile definitorii ale înaintărilor…

06. Manifestări ale monadelor

I. IDEI PRINCIPALE 1. Corpurile de întrupare sunt necesare la începutul evoluţiilor pentru protejarea spiritelor – propria distrugere sau distrugeri conjuncturale, pentru canalizarea radiaţiei lor şi manipularea ei pe seturi de raze,…

08. Evoluții înaintate ale monadelor

CÂTEVA CUVINTE DESPRE BLOCAJE SPIRITUALE ŞI CĂLĂTORII SPIRITUALE REGRESIVE, ÎN TREPTE Înaintarea primarilor în evoluţii are loc de multe ori cu blocaje, înţelese şi ajutate de către coordonatorii de evoluţii. Organizarea…

10. STUDIU: CE A FOST MAI ÎNTÂI: MONADA SAU SPIRITUL ?...

Mulţi oameni care au aflat de cuvântul “monadă” cred că acestă noţiune este o achiziţie nouă în literatura spirituală; dar nu este de loc adevărat acest lucru. Mai mult, dacă au aflat mai întâi cuvântul…

12. Studiu: Frăţii spirituale

Din studiile anterioare putem înţelege acum faptul că monadele desfăşoară evoluţiile lor primare sub două forme – ajutate şi protejate:  a. Formele de ajutor primit de monade în evoluţii Sunt multiple chiar din…

Dictionar