01. Energie fundamentală

05. FOLOSIREA LUMINISCENȚEI ÎN VIAȚA CURENTĂ A OMENIRII

I. IDEI PRINCIPALE

1. Nu este corect să credem că percepțiile mentale ale realității înconjurătoare (clarsimțuri: clarvăz, clarauz – cum le numim azi sau pe scurt percepții multisenzoriale) sunt o dezvoltare contemporană, apărute acum pentru prima dată în istoria omenirii: ele sunt capacități de percepție a spiritelor umane, dezvoltate prin evoluții cu mult înainte de venirea lor pe Pământ;

2. Folosirea percepției luminiscenței (la fel a celorlalte feluri de percepții) în prima etapă mentală a omenirii, în vibrații planetare foarte înalte și o corporalitate complex dezvoltată:

– în activități mentale: cercetarea mediului de trai și a cosmosului apropiat, în comunicare interumană mentală, deplasare cu orientare astral-mentală și creație mentală pein materializare/dematerializare;

– în activități astrale, desfășurate total conștient: cercetarea spațiului galactic, a structurilor fluidice planetare, cosmice și ale biosistemului planetar;

– în modificările succesive ale vibrației planetare (diminuare permanentă), percepția schimbărilor în corporalitatea umană și a biosistemului, cercetând deosebirile între fazele de modificare de la o perioadă la alta.

3. Folosirea percepției luminiscenței în etapa fizică-intuitivă:

– în prima parte, până la începerea migrațiilor, societatea umană condusă de Moșii înțelepți și iubitori s-a derulat cu accent pe încurajarea folosirii capacităților totale de percepție multisenzorială (cu senzorii corpurilor fizic, astral și mental), la fel ca și în etapa anterioară;

– în partea a doua, al cărei final îl trăim noi acum, societatea condusă de cele mai agresive spirite umane a interzis folosirea percepțiilor multisenzoriale, descurajând în primul rând folosirea perceperii luminiscenței și sunetului fundamental, precum și comunicarea astral-mentală;

– odată cu creșterea vibrației planetare și dezvoltarea corporalității fluidice, trăim un proces natural de revenire la percepțiile multisenzoriale, în special percepția luminiscenței – cea mai cunoscută azi dintre clar-simțurile noastre. 

4. Folosirea percepției luminscenței (a tuturor formelor de percepții multisenzoriale) în ultima etapă mentală a spiritelor umane: revenirea rapidă a tuturor posibilităților și abilităților umane: de la percepțiile totale, profunde, ale realității înconjurătoare, planetare și cosmice, la cele mai elevate manifestări ale spiritelor umane. 

II. DETALII, DISCUȚII

Ne ocupăm în detaliu despre luminiscența fundamentală întrucât ea este cel mai des percepută, dintre percepțiile corpurilor cu vibrație mai înaltă decât cea a corpului fizic, în această perioadă de început a creșterii vibrației medii planetare. O astfel de temă ne va arăta în detaliu faptul că ceea ce cred foarte mulți dintre cei ce acceptă existența luminiscenței (și dintre cei ce o percep, și dintre cei ce nu o percep dar intuiesc că poate exista) nu este adevărat: ea nu este o dezvoltare apărută acum pentru prima dată în istoria omenirii, ca urmare a evoluției omului din maimuțele antropoide; ea este o percepție conștientă a spiritelor în evoluții avansate comparativ cu percepțiile spiritelor necreatoare. Este de fapt apărută cu foarte mult timp înainte de venirea spiritelor umane pe Pământ – fiecare grup sau bloc de grupuri spirituale folosind-o în evoluții îndelungate anterioare. La venirea lor pe Pământ, toate spiritele umane (adică spiritele care se pot întrupa și pot folosi corporalitatea speciei umane) au adaptat-o caracteristicilor mediului pământean și corporalității speciei umane pământene. Astfel, este necesar să studiem cum se foloseau astfel de percepții în trecut, la începutul venirii spiritelor umane în grupuri individuale sau în blocuri de grupuri de spirite din toate părțile universului, comparativ cu modul de percepție contemporan. Așadar, să urmărim pe scurt acum (vor fi dezvoltate în continuare studiile istorice care detaliază mult, și vor detalia în continuare aceste aspecte) câteva idei în acest sens:

1. Folosirea percepției luminiscenței în epoca mentală a omenirii 

– epoca în care vibrația planetei era extrem de înaltă, iar corporalitatea umană era adaptată perfect celor mai înalte forme de percepții și aplicării lor în viața curentă:

– trăirile umane erau deosebit de complexe, cu o varietate mult mai mare decât o avem azi și deosebit de profundă, folosind toate capacitățile spirituale prin intermediul corpurilor mental și astral: percepțiile luminiscenței, sunetului și vibrațiilor fundamentale erau modul normal de percepție al omului, alături de cele ale corpului fizic, chiar dacă nu era atât de complex folosit ca în zilele noastre: toate folosite în cercetarea complexă a mediului de trai și a mediului cosmic apropiat, deplasarea mental-astrală prin orientare extinsă în mediul de trai, comunicarea mentală, dar mai ales în creația materială mentală prin materializare/dematerializare și remodelare, unde calitatea realizărilor depindea absolut de percepțiile în profunzime a alegerii fluxurilor materiale și compactizarea lor, iar la dematerializarea cu împământare era deosebit de importantă perceperea straturilor interioare în care se puteau trimite materiile rezultate din proces; toate se derulau la cote maxime, dar nimic din activitățile omului nu ar fi periclitat în nici un mod viața și dezvoltarea biosistemului terestru; 

– în activitățile astrale, în totalitate ele fiind perfect conștiente și îndreptate spre cercetarea atentă a spațiului galactic, cercetarea structurilor fluidice planetare și stelare, cercetarea corporalității speciile planetare ale biosistemului și a funcțiunilor specifice; 

– treptat, vibrația planetară s-a diminuat, iar corporalitatea umană s-a modificat – astfel și percepțiile umane, ca urmare a schimbărilor necesare destinelor generale ale umanității. Este necesar de precizat de la început că modificările nu s-au făcut prin lucrări genetice asupra corporalității speciei umane, așa cum se crede de multe ori: nici de către oameni, nici de către entități, nici de către extratereștri. Toate modificările s-au derulat în modul cel mai natural pentru spiritele umane cu conștiență, conștiință și voință puternice, echilibrate în folosirea lor: adică prin folosirea diverselor forțe radiante spirituale prin corpurile proprii, așa cum și azi ne putem dezvolta spre exemplu o musculatură dezvoltată doar dacă acționăm prin voința noastră și muncă cu diverse grupuri de mușchi până la obținerea rezultatului dorit. În domeniul percepțiilor, dacă la început omul folosea foarte rar percepții cu senzorii corpului fizic pentru echilibru în spațiile deschise când efectua studii asupra schimbărilor planetare și de biosistem la perioade foarte mari de timp, treptat simțurile fizice au intrat și ele, alături de cele mentale și astrale, în folosiri din ce în ce mai frecvente și multiple. 

Prin toate acestea, epoca pe care o numim mentală a omenirii se caracterizează prin cunoaștere totală a mediului cosmic și planetar prin percepții mentale și astrale, călătorie conștientă astrală prin galaxie și creație mentală permanentă (prin materializare, dematerializare și remodelare mentală), însă fără niciun aport de creație fizică în viața curentă.

2. Folosirea percepției luminiscenței în epoca fizică (în general intuitivă):

– prima parte a acestei epoci s-a derulat pentru întreaga omenire prin societăți organizate după tipicul celor din epoca mentală, folosind integral percepțiile mentale și astrale, doar treptat percepțiile și manifestările prin corpul fizic; creația materială mentală a fost înlocuită total, de la început (imediat după ultima glaciațiune) cu creația fizică; a fost epoca societății tipice (adică cea obișnuită pentru orice spirite cu nivelul de dezvoltare a spiritelor umane), condusă de Moși (numiți și Patriarhi, Bătrâni, Vraci): bazată pe echilibru, cunoaștere și profund respect pentru semeni și întreaga natură planetară și cosmică, încurajate absolut total abilitățile fizice, mentale și astrale în toate trăirile curente, bazate de asemenea pe cunoașterea evoluțiilor anterioare ale omenirii și tuturor spiritelor de pretutindeni;

– partea a doua a acestei epoci fizic-intuitive s-a desfășurat (și încă se desfășoară și acum) în vibrațiile cele mai joase ale planetei (ale întregii zone locală a universului) și în variații foarte mari de vibrație după începerea creșterii, din nou, a vibrației planetare. În asemenea condiții, corporalitatea fizică se dezvoltă preponderent, în condițiile în care cea fluidică (corpurile din sistemul corporal cu vibrația mult mai înaltă decât cea a corpului fizic) este mult diminuată, pentru ca omul să trăiască intuitiv, să constate cu cât a rămas din toate învățăturile sale anterioare. Percepțiile mentale și astrale sunt mult diminuate, dar cu fleșuri mentale și astrale în perioade fixe de timp (numite de oameni ”deschiderea cerurilor” – deși percepțiile sunt ”deschise” mai mult, deși pentru puțin timp). Populațiile umane sunt lăsate să trăiască după orice mod pot ele să se descurce intuitiv, de la conducerile societăților planetare la activitățile fiecărui om în parte; fiecare grup spiritual are particularitățile sale de trăire, de într-ajutorare, de manifestare față de planetă și biosistemul ei, influențată de biosistem și influențându-l la rândul lor; 

– odată cu începerea creșterii vibrației planetare, corporalitatea umană începe să se dezvolte din nou în partea ei fluidică, spre instalarea normalității existente înainte de ultima glaciațiune. Percepțiile se dezvoltă și încep să fie folosite în viața curentă, chiar dacă la început puțini oameni, cu încă puțină cunoaștere, o pot face; dar experiența anterioară, și cea cu care spiritele umane au venit pe Pământ, și experiența vastă formată pe Pământ înainte și imediat după ultima glaciațiune, determină recuperarea destul de rapidă și profundă a manifestărilor tipice pentru spiritele umane, creatoare avansate, aflate în curs de universalizare. 

3. Folosirea percepției luminiscenței în ultima etapă de evoluție a spiritelor umane pe Pământ se va caracteriza printr-o revenire rapidă a tuturor posibilităților și abilităților umane de toate felurile, de la fizic la toate celelalte percepții și manifestări generale și speciale prin toate corpurile fluidice. 

Pentru cei ce doresc mai multe detalii despre aceste perioade ale umanității, putem să discutăm în plus câteva lucruri esențiale.

1. FOLOSIREA LUMINISCENȚEI ÎN ETAPA MENTAL-ASTRALĂ A OMENIRII (înainte de ultima glaciațiune)

Vom puncta, spre orientare în desfășurarea studiului evoluției spiritelor umane pe Pământ, câteva elemente specifice percepției luminiscenței, dar în egală măsură și celorlalte forme de percepție: sunetul fundamental și vibrația fundamentală, urmând să dezvoltăm acestea din urmă în studii separate.

a. Percepția luminiscenței tuturor elementelor constitutive ale lumii: ale planetei cu toate structurile ei, cosmosul perceput și mental (cu senzorii corpului mental), și astral (prin călătorii astrale, cu senzorii corpului astral), și fizic (cu senzorii corpului fizic). Se percepeau locurile de traversare a entităților dimensionale și interdimensionale de la straturile din apropierea stratului nostru dimensional: sub formă de imagine datorată înțelegerii profunde a folosirii nuanțelor și intensităților de luminiscență pe nivele de vibrație – alături de sunet fundamental și vibrație fundamentală. Toate percepțiile la un loc formau profunzimi adânci ale cunoașterii lumii de către spiritele umane și ajutau permanent la desfășurarea activităților mentale, astrale și fizice (fizice: în percepții dezvoltate, dar deocamdată la minimul lor de folosire în mediul planetar). 

b. Toate cele specifice Pământului și corporalității pământene erau comparate cu alte cunoașteri, din alte locuri din univers, din evoluțiile anterioare ale spiritelor umane. Toate modificările treptate datorate diminuării line a vibrației planetei erau comparate cu studiile anterioare și folosite cu experiența totală acumulată până în momentul trăirii curente: toate cele trei particularități formând peisajul concret și curent al percepțiilor umane pe Pământ. 

c. Percepțiile generale, de la fizic la cauzal, arătau întotdeauna o lume în care nu exista întuneric total, nu exista o liniște totală și percepțiile de vibrație veneau să completeze cu variațiile lor blânde peisajul armonios al luminilor și sunetelor cosmic-planetare. 

d. Folosirea percepției luminiscenței și celorlalte particularități existențiale (sunet și vibrație fundamentale) avea loc în orice moment al trăirilor umane, cu accente, direcționări după voință, după necesitățile sarcinilor de destin, pentru:

– cunoașterea microcosmosului și macrocosmosului: corporalități de întrupare cu toate structurile lor și câmpurile protectoare și hrănitoare, circulațiile cosmice ale entităților și fluxurilor energo-materiale cu variațiile în funcție de schimbările în mișcări și structuri proprii ale stelelor, planetelor și planetoizilor lor de pe cuprinsul întregii galaxii și înțelegerea profundă a schimbărilor care vin din exteriorul galaxiei în care se află Pământul în sistemul său stelar;

– comunicare interumană prin imagine transferată mental de la un om la altul și între oameni și entitățile astrale ajutătoare de destin, entitățile dimensionale și interdimensionale;

– deplasare în toate mediile planetare cu studiu de imagine 360 grd (sferică) pentru orientare și folosire curentă;

– creație materială mentală cu toate formele ei: materializare, dematerializare și remodelare mentală, cu studiu de creație eșantionară, apoi creație efectivă de jur împrejurul creatorului și, în timp, înlocuirea acesteia cu creație materială (tot mentală) realizată în fața creatorului mental – în felul celei pe care o realizăm azi, dar fizic;

– cercetarea directă a spațiilor planetare și cosmice prin călătorie astrală în interiorul galaxiei și studiul comparativ al locurilor cu cele cunoscute din experiența anterioară (alte planete, alte galaxii).

e. Percepția totală a creațiilor energetice universice realizate de creatorii universurilor (corzi energetice matriceale ale subzonei, percepția de la distanță a barierelor energetice intersubzonale cu influențele lor asupra circulațiilor fluxurilor energo-materiale și schimburile de fluxuri între Universul Central și subzona noastră, atunci când este cazul), precum și a creațiilor energetice individuale, realizate de entitățile ajutătoare de destin propriu sau al celorlalți întrupați: canale energetice de întrupare și canale energetice protectoare ale corpurilor materiale ale întrupatului, structurile mici energetice realizate, la fel ca și cele de întrupare, din energie fundamentală de către ajutătorii noștri (așa cum sunt selectorii-amplificatori de vibrații și subselectorii de la corpurile astral și mental). 

Macrostructurile energetice ale universului sunt perceptibile de către oameni atunci când galaxia trece prin dreptul marilor corzi universice (chiar dacă la distanțe extrem de mari), și simțirile de pe Pământ sunt analizate comparativ cu cunoașterile anterioare din alte locuri mai mult sau mai puțin asemănătoare; iar barierele energetice interzonale sunt studiate prin clar-intuiții când au loc treceri ale unor grupuri spirituale aflate în drumuri care traversează bariera intersubzonală spre galaxia noastră. De asemenea sunt percepute micro-structurile universice de tipul fluxurilor de filamente energo-materiale (cele mai mici structuri energetice universice) din circulațiile lor în această regiune a universului. 

f. Percepțiile mentale și astrale totale ale elementelor de întrupare ale planetei, stelei locale (Soarele) și galaxiei, energetice și materiale deopotrivă, cele materiale având vibrații mult mai înalte decât materiile fizice cunoscute azi de noi. 

Pe măsura diminuării vibrației planetare anumite amintiri (din alte subzone și din alte zone ale universului, din alte universuri materiale (și, pentru ajutătorii planetari: din alte universuri spirituale) s-au limitat la clar-intuiții pe care oamenii puteau să le compare cu schimbările care aveau loc pe Pământ: au rămas la început ca amintiri sub formă de imagini, sunete și vibrații fundamentale, dar spiritele mai avansate pot sta la marginea galaxiei să privească și să asculte schimbările care au loc în cosmosul din jurul galaxiei. 

După ultima glaciațiune, când corporalitatea noilor născuți s-a limitat doar la percepții prin senzorii corpurilor mental și astral (creația materială nu a mai fost folosită, stratul interior necesar unei asemenea creații intrând în stare latentă). Omenirea a mai folosit conștient câteva milenii percepțiile mentale și astrale, până la adaptarea completă la trăirilor fizice majoritare, percepția luminiscenței (și a sunetului fundamental, și a vibrației fundamentale) a fost de un deosebit ajutor în procesul de adaptare. Dar tot prin conștientizare profundă și voință proprie, oamenii au diminuat folosirea senzorilor corpului mental și astral, dând prioritate senzorilor corpului fizic pentru derularea tuturor activităților lor fizice: cunoașterile fizice, comunicarea fizică, deplasarea și relaționarea fizice, hrănire fizică suplimentară – pe lângă cea prin osmoză - și toate la un loc pentru creație materială fizică. 

2. FOLOSIREA LUMINISCENȚEI ÎN ETAPA FIZICĂ (ȘI INTUITIVĂ) A OMENIRII (în perioada pe care o trăim acum)

Nu peste tot, și nu întotdeauna spiritele creatoare avansate, cum sunt spiritele umane pe Pământ, ajung în situații de evoluții agresive, criminale și perverse, ci doar în anumite situații, rare, dar deosebit de folositoare pentru ca fiecare spirit în parte să ajungă să se corecteze pe măsura înaintării în evoluții:

– când pe planetă, alături de alți evoluanți, vin și blocuri de grupuri de spirite organizate piramidal din locuri în care nici evoluțiile nu mai sunt grele, dar în felul lor nu sunt nici atât de avansate încât să poată suporta reveniri liniștite la trăiri în vibrații joase, și nici corporalitatea nu permite folosirea tuturor formelor de manifestare de care ele sunt capabile, ceea ce le creează mari frustrări încă, urmate de orgolii și agresivitate, omorându-le astfel creativitatea și bunul simț;

– când vibrația locală este în medie foarte joasă, pe parcursul timpului în aceste locuri ea scade încă mult mai mult; revenirile la creștere sunt supuse unor variații extrem de puternice, care conduc la dezorientări dacă spiritele nu sunt atente să-și folosească cele mai înalte direcții de spiritualitate proprie, în caz contrar se vor influența permanent negativ unii pe alții; tocmai din cauza aceasta venirile lor se fac în blocuri piramidale, pentru a se ajuta unii pe alții, unde unii reușesc să se mențină în înălțimi spirituale – alții mult mai puțin sau chiar de loc. Totul rămâne la latitudinea fiecărui om, iar asemenea experiență acumulată conduce la înțelegerea modurilor de manifestare în care se poate acționa personal pentru a se corecta. 

Când începe din nou creșterea vibrației planetare, iar corpurile noastre încep din nou să se dezvolte prin revenirea la funcționarea acelor straturi latente până acum, încep să se dezvolte percepțiile cu corpurile astral, mental și cauzal, dintre care vederea și auzul sunt preponderente, căci aceleași percepții cu corpul fizic sunt majoritare în viața curentă.

În detaliu, percepția luminiscenței interioare (din interiorul structurilor existențiale) și exterioare: ceea ce numim aură, adică luminiscența care irumpe înafara structurilor, este prima particularitate care se manifestă când începe să crească vibrația medie planetară după un minim vibrațional. O asemenea creștere determină reconsolidarea straturilor interioare ale corpurilor fluidice (corpuri cu vibrația mult mai mare decât a corpului fizic), care determină la rândul lor dezvoltarea, recuperarea capacităților multisenzoriale și reorientarea lor către cunoașterea precisă, personală, a tuturor celor existente în plan planetar, cosmic, de biosistem, reamintirea vieților anterioare: mai întâi apare ceea ce numim clarvăz, în fleșuri mai ales în perioadele planetare cu vibrații înalte sau la schimbări mari de vibrație, prin imagini formate din structurarea luminiscențelor. Desigur, totul se petrece în primul rând după cum decurge experiența fiecărui spirit în parte, iar evoluțiile piramidale determină în primul rând ajutorul pe care îl putem oferi unor semeni care devin puternic intuitivi, precum și ajutorul pe care îl putem obține din partea altora care au intrat pe asemenea făgașuri mai devreme și au acumulat deja experiență în condițiile pământene de acum. 

Treptat vom ajunge din nou acolo de unde am pornit în urmă cu câteva milenii, și vom înțelege că ne putem sprijini pe cele mai obișnuite manifestări umane moștenite din vechime, pe care le numim tradiții: create prin munca susținută a tuturor oamenilor din vechime, de pe toate continentele, din toate popoarele, de a lăsa moștenire elemente de trai care să amintească permanent omului tot ceea ce avea înainte: în primul rând percepția luminii și culorilor ei transpuse în pictură, sculptură, scriere și vom înțelege că oamenii simpli de pretutindeni au fost ținuți în sclavie și văduviți de tot ceea ce mențineau stăpânii lor într-o lume care se cuvenea tuturor oamenilor: curățenie, haine frumos colorate și brodate, pictură, sculptură, muzica sublimă instrumental-vocală care înalță sufletului omului spre sferele cele mai înalte ale spiritualității umane. 

Ne-am cucerit libertatea, dar încă nu am învățat să căutăm multe din cele uitate. Totuși, azi meditațiile mentale și căutarea zborului astral conștient ne aduc în primul rând imaginile cunoscute cândva, formate din luminile lumii de care am fost privați. Nici azi mulți nu au curajul să le caute, aflați încă sub puterea pedepselor religioase și a disprețului laic. Dar nu pentru mult timp, căci creșterea vibrației planetare va readuce tuturor cele ce nu mai pot fi de nimeni oprite. 

Tocmai de aceea nu avem deocamdată multă experiență, iar acolo unde există percepții vizuale – nu avem înțelegerea lor extinsă, ci încă suntem tributari asocierilor cu obișnuințele fizice. Trebuie doar să ne întărim încrederea în noi înșine și să ne ajutăm permanent semenii din orice unghi de vedere, în același timp consolidându-ne și dezvoltându-ne pe noi înșine. 

Să ne oprim deocamdată aici, urmând periplul cunoașterii sunetului și vibrației fundamentale, care ne vor ajuta să pătrundem încă și mai puternic în profunzimile lumii minunate în care trăim… 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
10. FRUMUSEȚEA PERCEPȚIILOR ȘI CUNOAȘTERILOR NOASTRE PRIVIND ENERGIA FUNDAMENTALĂ!

I. IDEI PRINCIPALE 1. Percepții ale celor din jurul nostru:  – percepția energiei fundamentale, atunci când spiritele au cunoașterea și experiența perceperii ei;  – percepția mișcării, circulației fluxurilor de filamente…

09. CONCLUZII LA STUDIILE PRIVIND ENERGIA FUNDAMENTALĂ

Toate cele pe care le manifestăm și le creăm au legătură indisolubilă cu energia fundamentală din care cândva ne-am autocreat conjunctural (și nu intenționat, conștient) și la care ne raportăm permanent în evoluțiile noastre.…

Dictionar