07. Energetică stelar-planetară

13. Corzi şi canale din structurile macro-, şi micro-universice: generalităţi

CUVÂNT ÎNAINTE: 

A cunoaşte asemenea lucruri nu este doar un exerciţiu de imaginaţie. Chiar şi numai dacă ar fi aşa – tot ar fi un lucru bun pentru noi: pentru dezvoltarea gândirii, structurarea şi ordonarea ei. Dar să înţelegem că fiecare fel de pătrundere de acest fel în cunoaşterile universale ne ajută să înţelegem mare parte din fenomenologia cu care ne confruntăm chiar azi pe planetă – care ne pregăteşte să înţelegem corect o serie întreagă de fenomene cu care ne vom confrunta într-un viitor apropiat. A şti câte ceva chiar şi numai informativ primind intuitiv totul, ne ajută să ne orientăm şi să ne adaptăm rapid în lumea noastră aflată într-o permanentă schimbare.

Şi mai ales corporalitatea noastră este acum în schimbare, dezvoltare, iar azi din ce în ce mai mulţi oameni ştiu bine asta. Cunoaşterile de acest fel nu sunt decât daruri care ne vor ajuta pe toţi, cei din prezent şi cei ai viitorului, să ne orientăm rapid în percepţiile multisenzoriale care ni se dezvoltă permanent. 

I. DEFINIRI

1. Corzile (universice şi galactice) sunt structuri macro-universice: şi energetice (din energie fundamentală) şi materiale (din materii de diferite vibraţii), de formă tubulară, care fac legătura între elemente independente tot de natură macro-universică (între barierele interzonale, între stelele şi planetele din interiorul galaxiilor).

2. Canalele corporale sunt structuri exclusiv materiale, de formă tubulară, cu dimensiuni diferite (lungimi, grosimi) care fac parte din corporalitatea stelelor, planetelor şi biosistemelor (vieţuitoarelor) lor. 

II. IDEI PRINCIPALE

1. Fac parte din structurile universale cu formă tubulară din cuprinsul universului, la toate nivelele de vibraţie, cu particularităţi în funcţie de complexul structural din care fac parte. 

2. Diferenţe între corzi şi canale:

– corzile pot fi şi create de entităţi evoluate, dar şi generate în mod natural prin întrupări comune ale popoarelor de spirite – în timp ce canalele sunt numai componente corporale generate prin întrupări comune (planete, stele) sau individuale (vieţuitoarele biosistemelor planetelor şi stelelor).

– au structuri interioare diferite: corzile pot avea şi structurări interioare speciale (corzile create) şi structurări interioare de formă tubulară concentrice, cu vibraţii care fac parte din nivele vibraţionale diferite – în timp ce canalele au exclusiv structuri interioare de formă tubulară cu vibraţii pe subnivele vibraţionale care fac parte dintr-un singur nivel vibraţional. 

2. Rolul structurilor tubulare de tip corzi şi canale:

– asigurarea circulaţiilor fluxurilor energo-materiale: prin interiorul sau/şi prin exteriorul lor;

– menţin un mediu vibraţional echilibrat în locurile străbătute de ele, schimbând dacă este nevoie ele înseşi nivelele prin structurile proprii şi menţinând vibraţiile în feluri şi perioade necesare evoluţiilor din mediul local. 

III. DETALII, DISCUŢII

În zona universului în care se află galaxia noastră există două forme de structuri cu formă tubulară: 

1. Corzi (sau cordoane): sunt structuri de legătură între diferite macro-structuri zonale (bariere energetice zonale sau stele, planete, planetoizi) şi astfel făcând ele înseşi parte din categoria macro-structurilor universice, servind o mare parte din univers (o zonă, o subzonă întreagă a universului) şi toate structurile galactice. Ele pot fi: şi energetice, create exclusiv de către creatorii universurilor din energie fundamentală, dar şi materiale (din materii de diferite vibraţii), constituite prin radiaţia spiritelor şi monadelor întrupate ca planete şi stele în interiorul galaxiilor;

– canale corporale: sunt structuri exclusiv materiale, cu dimensiuni diferite (lungimi, grosimi) care fac parte din corporalitatea de întrupare a stelelor, planetelor şi biosistemelor (vieţuitoarelor) lor. Este drept că noi ştim acum că entităţile ajutătoare ale întrupaţilor avansaţi în evoluţii le creează corpurile spirituale – pe Pământ: ale mamiferelor inclusiv oamenii, oricine poate spune că şi canalele acestor corpuri ar fi create şi nu constituite: deşi am scris mai sus că o caracteristică principală a canalelor este legată de constituirea explusivă prin radiaţia de întrupare a spiritelor. Dar ele nu sunt create înafara creatorilor, întrucât la această creaţie contribuie majoritar îngerii susţinători de destin ai întrupatului, printr-o rază sau un set foarte îngust de raze, prin care se întrupează parţial alături de spiritul ce se va întrupa, pe tot parcursul destinului său. Ceilalţi participanţi la crearea corpurilor spirituale cu canalelor lor (budhic, atmic, altele cu vibraţie înaltă) sunt părinţii viitorului întrupat, precum şi potenţialii fraţi ai întrupatului. Entităţile astrale ajutătoare de destin participă la finalizarea canalului protector de destin, care este creat, structurat interior de îngeri, dar modelat din exterior prin participare radiantă şi a îngerilor, şi a entităţilor astrale ajutătoare, care sunt modelatoare şi nu creatoare de structuri. 

Este necesar să menţionăm aici, la început, faptul că nu mai este cazul să numim toate corzile şi canalele la un loc „energetice”, aşa cum se obişnuieşte în literatura ezoterică, ştiind acum că unele pot fi energetice şi altele – materiale. Cele materiale pot fi constituite din materii cu vibraţii foarte înalte, dar oricât de înaltă ar fi vibraţia lor, ele sunt totuşi materiale, şi nu energetice. 

DIFERENŢE ÎNTRE CORZI (CORDOANE) ŞI CANALE

În literatura ezoterică se confundă frecvent corzile cu canalele sau amândouă cu alte structuri corporale. Astfel, cele mai des întâlnite confuzii sunt, în două exemple să zicem deocamdată:

– în domeniul călătoriilor astrale, corpul astral se deplasează prin spaţiile stelare (printre aştrii), dar rămâne legat de restul sistemului corporal prin ceea ce se numeşte „cordonul de argint”: dar nu este aici vorba despre vreun cordon, ci chiar de o parte a canalului de destin care protejează corpul astral: fiecare corp, din orice sistem corporal de întrupare este protejat de substructuri ale acestui canal de destin, protector astfel pentru fiecare corp în parte şi pentru toate la un loc: de canalul exterior care reuneşte toate canalele energetice corporale, ca structură principală. Protectorul energetic al corpului astral are capacitatea de a se lungi oricât în galaxie, oriunde ar putea ajunge corpul astral în deplasarea lui: se subţiază luând astfel aspectul unui cordon (de unde îi vine şi această denumire populară de „cordon de argint” – alb-uşor-bleu strălucitor); 

– alte confuzii se fac cu privire la canalele din interiorul plexurilor corpurilor fluidice, despre care în mod curent se spune: despre cele laterale că sunt mişcări turbionare ale energiei care pătrunde în interior – de fapt sunt canalele separate în interiorul plexului (chakrei), distincte unul de altul, prin care circulă „energia” – de fapt fluxuri de filamente energo-materiale aflate în circulaţie înafara, şi în interiorul corpurilor. În centrul fiecărui plex, înconjurat de canalele laterale, se află un alt canal, cu capacitate de alungire faţă de cele laterale care nu au nici elongaţie, nici capacitate de mişcare înafara corpului, dincolo de suprafaţa lui. Cel din mijloc se poate lungi înafara corpului, având aspect de cordon, şi chiar se numeşte popular: cordonul frunţii, cordonul gâtului, etc. Aceeaşi confuzie o facem cu canalul de universalizare şi canalul de împământare, despre care se spune că sunt corzi – dar ele sunt şi rămân mai departe canale, chiar dacă sistemul corporal se dezvoltă către noi dimensiuni, în care funcţiunile canalelor devin clare, vizibile, iar spiritele umane îşi recuperează toată cunoaşterea şi capacitatea de dezvoltare a acesteia în scurt timp. 

Dar să vedem care sunt deosebirile substanţiale care apar între corzi şi canale. 

Putem discuta despre două feluri de deosebiri:

1. Deosebiri legate de constituirea lor;

2. Deosebiri legate de structurile lor interioare.

Din cele expuse deja, să reţinem în primul rând faptul că o parte din corzi – cele universice – sunt create din energie fundamentală puternic compactizată prin forţele spirituale ale creatorilor de universuri, monade foarte înaintate în evoluţii. Dar există şi corzi constituite prin întruparea unor popoare spirituale în stele şi planete, în cadrul galaxiilor, care sunt exclusiv materiale, constituite prin atragerea unor fluxuri energo-materiale în radiaţia lor energetică şi astfel creând condiţii, la rândul lor pentru alte întrupări, în continuare. 

În schimb, absolut toate canalele sunt constituite prin radiaţia energetică a unor popoare spirituale în stele, planete şi biosistemele lor.

Este necesar să aprofundăm asemenea cunoaşteri, întrucât se confundă frecvent unele cu altele.

Dar tot în sensul acestei deosebiri, este necesară o precizare.

Mamiferele şi oamenii au corpuri spirituale create de entităţile ajutătoare ale întrupaţilor. Aşadar canalele corpurilor lor sunt şi ele create, la fel ca şi corpurile din care fac parte, de către entităţile ajutătoare de destin: sunt puţine excepţii de acest fel şi ele nu trebuiesc considerate ca fiind canale create în structuri necreate, întrucât întregul corp este creat. Dar creaţia corpurilor are loc şi cu radiaţia spiritului întrupat, şi a radiaţiei potenţialilor săi fraţi pământeni, şi cu a părinţilor. Sunt creaţii hibride, pentru că spiritele nu au încă puterea de a-şi crea singure asemenea corpuri, care nu pot fi moştenite, la fel ca şi cele general-planetare (de la fizic la cauzal, aşa cum au toate vieţuitoarele de pe planetă). 

În plus, şi acesta este cel mai important aspect, o altă diferenţă între corzi universice şi corzi galactice, pe de o parte, şi canale, pe de altă parte, ţine de structura lor interioară diferită:

1. Corzile pot avea structuri diferite, dar nici unul din aceste feluri nu se aseamănă întrutotul cu structurile interioare ale canalelor. Corzile create sunt realizate exclusiv din energie fundamentală şi nu asigură circulaţii interioare de fluxuri energo-materiale între structurile pe care se sprijină: adică barierele energetice inter-zonale. Ele participă la ordonarea circulaţiilor fluxurilor în mediul cosmic, dar nu asigură circulaţii prin interiorul lor. Interiorul lor este plin cu energie compactizată (cu densitate mai mare decât energia fundamentală din jurul lor), iar în această energie interioară compactizată se află structuri tot din energie fundamentală, cu compactizări mai puternice, lesne de observat întrucât se profilează bine în restul compactizării interioare. 

Corzile galactice, însă, constituite prin întrupare, care sunt total materiale, au o structură interioară care trebuie să faciliteze circulaţiile fluxurilor energo-materiale prin ele; ele nu sunt niciodată goale pe dinăuntrul lor, ci fiecare canal interior este plin cu materii care au aceeaşi vibraţie: uneori doar cu densitate mai mică comparativ cu interfaţa canalului, şi uniformă în strat. Astfel înaintarea fluxurilor prin coarda galactică se face prin infiltrare unisens. Structurile interioare concentrice astfel constituite sunt toate materiale: de regulă discutăm despre structuri concentrice, întrucât în galaxiile din subzona noastră sunt foarte rare acele corzi cu structură interioară unică, o singură coardă dintr-o materie cu unică vibraţie, care asigură circulaţia unor fluxuri de aceeaşi vibraţie (sau vibraţii foarte apropiate între ele). Astfel, corzile galactice au o structură complexă, corzi în corzi, şi ceea ce este cel mai important lucru este faptul că fiecare structură interioară are altă vibraţie, cu nivel diferit de vibraţie de la una la alta, nivele care sunt aceleaşi cu nivelele de vibraţie ale corpurilor vieţuitoarelor care trăiesc pe planetă: în orice condiţii şi în orice timpuri, sub influenţele tuturor variaţiilor de vibraţie din zona şi subzona respectivă. 

La începutul studiilor sale, observatorul poate crede că toate corzile sunt generate de stele: şi între ele, şi între ele şi planetele lor în interiorul galaxiei de care aparţin, dar şi în exteriorul galaxiei: şi eu am crezut asta, la început. Ajutătorii mei astrali mi-au atras atenţia să privesc în interiorul lor - şi al corzilor dintr-o galaxie, şi în interiorul celor din exteriorul galaxiei. Şi am descoperit cu totul altceva. Este uşor de confundat asemenea aspecte când se priveşte o galaxie pe fondul ei cosmic exterior. Astfel am crezut că toate corzile dintre galaxii formează acel „caroiaj” care fixează galaxiile aşa cum şi stelele şi planetele sunt fixate într-o galaxie. Dar lucrurile nu stau de loc aşa: există o plasă de corzi universice, care există independent de galaxii, iar galaxiile au un statut individual, sunt aflate în permanentă mişcare în subzona lor, în timp ce corzile universice sunt fixe. Galaxiile astfel au propria lor reţea de corzi, cu structuri diferite de cele ale corzilor universice. Aceste deosebiri sunt o parte din aceste studii. 

2. Canalele corporale stelare, planetare şi ale corporalităţii biosistemelor lor: pe de o parte, ele au o structură interioară diferită de cea a corzilor, şi anume:

– cu canale interioare concentrice;

– cu canale interioare alăturate;

– cu canale interioare în structură mixtă: şi concentrice, şi alăturate în aceeaşi structură principală de canal. 

Pe de altă parte, toate structurile interioare ale canalelor corporale, indiferent de poziţia lor şi de celelalte structuri corporale pe care le străbat, sunt structuri materiale, nu există canale create – cu excepţia pe care am discutat-o. Ele nu au canale interioare de vibraţii din nivele diferite, ci au vibraţii din subnivelele unui singur nivel de vibraţii, între minimul şi maximul nivelului specific planetei sau stelei. Şi este bine să ştim că acest lucru este valabil indiferent dacă este vorba despre corporalitatea unui virus sau despre corporalitatea unei stele sau a unei planete. Spre exemplu, când discutăm despre eteric, toate subnivelele etericului, de la corpul unui virus la cele mai înalte subnivele ale unei stele fac parte din acelaşi nivel eteric: al tuturor galaxiilor din întregul univers fizic; acestea sunt valabile pentru toate nivelele de vibraţie corespunzătoare fiecărui univers în parte. 

Dar este bine să reţinem că, atunci când discutăm despre corporalităţi din Universul Astral sau Universul Cauzal, nu mai discutăm despre eteric (şi orice alte nivele), ci de diverse subnivele de vibraţii astrale, numai astrale, în Universul Astral, sau în cazul Universului Cauzal – numai de diverse subnivele de vibraţii cauzale. De aceea şi numim în acest fel, după nivelul de vibraţie, celelalte două universuri. Universul Fizic are însă în cuprinderea sa toate nivelele universurilor materiale, dar cu subnivele care pot fi cuprinse în vibraţia generală a zonelor universului. Pentru cele mai înalte, necesare şi ele în acest univers, există acele straturi dimensionale paralele cu stratul în care ne aflăm noi acum, ajutătoare pentru stratul nostru. Iar această cuprindere atât de variată, este necesară întrucât, în evoluţiile lor, spiritele au nevoie la începutul lor de cât mai variate nivele pentru dezvoltarea, condusă prin corporalitate, a razelor lor de toate felurile, şi astfel a manifestărilor diverse prin intermediul lor; au nevoie de o dezvoltare armonioasă a tuturor forţelor lor spirituale împreună, chiar dacă sunt foarte mici la început. Dar toate sunt folosite şi de evoluanţii avansaţi, pentru ajutor oferit celor micuţi, aşadar nevoile sunt până la specializările cele mai înaintate din Centrul de evoluţie. 

2. ROLUL STRUCTURILOR  DE  FORMĂ TUBULARĂ

Toate aceste structuri, aşa cum sunt ele, au cel puţin unul din următoarele rosturi:

1. Să susţină circulaţiile fluxurilor energo-materiale care asigură întrupările din univers şi întreţin în continuare vitalitatea tuturor întrupaţilor, indiferent dacă asemenea circulaţii au loc prin interiorul lor sau prin exteriorul lor: căci vibraţia lor atrage şi prin exterior fluxurile energo-materiale asigurând astfel nu numai menţinerea câmpurilor, păturilor corpurilor fluidice (care protejează şi din care se hrănesc corpurile), ci şi aducerea fluxurilor din porţile barierelor zonale - în mediul apropiat stelelor şi planetelor, ajutându-le să-şi desfăşoare sarcinile de destin. 

2. Să menţină un mediu vibraţional echilibrat cât se poate de constant în perioade relativ mari de timp. Dacă evoluţiile care se desfăşoară în mediul străbătut necesită schimbări de la un loc la altul, pentru dezvoltările radiaţiei spiritelor în mod diferit, indiferent unde sunt amplasate, toate pot asigura asemenea variaţii şi în largul cosmosului, şi în structurile stelelor şi planetelor, şi în structurile corpurilor vieţuitoarelor lor.

Acestea sunt roluri generale ale corzilor şi canalelor, dar în funcţie de modul lor de constituire şi de satisfacere a necesităţilor pentru care s-au constituit, ele au şi roluri specifice, pe care le vom evidenţia studiindu-le separat. 

Având în vedere aceste generalităţi despre corzi şi canale galactice şi universice, să le studiem pe rând.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
19. FORMAREA PĂRŢII FIZICE A PLANETEI; INFLUENŢA STRUCTURII MANŞONULUI ETERIC ASUPRA RELIEFULUI PĂRŢII FIZICE A PLANETEI

I. IDEI PRINCIPALE 1. După formarea manşonului eteric al planetei, structurile sale încep atragerea fluxurilor materiale fizice, care vor forma partea fizică a planetei: – canalele groase atrag fluxuri energo-materiale fizice care vor…

18. CONCLUZII PRIVIND CANALELE ŞI CORZILE DIN UNIVERS

În primul rând să reţinem acele caracteristici care aseamănă sau diferenţiază canalele şi corzile din acest univers, ca să înţelegem în profunzime această parte a structurilor lumii în care trăim. 1. Discutăm…

Dictionar