07. Energetică stelar-planetară

11. ENERGII ŞI MATERII FLUIDICE; CORPURI FLUIDICE

I. IDEI PRINCIPALE

1. Toate corpurile sunt „solide” în câmpurile lor specifice şi în câmpul universal. Ele sunt stabile în timp şi în spaţiul planetar-stelar şi creează câmpuri de forţă pe fiecare nivel în parte. Aşadar, ele nu sunt nici „energetice”, nici câmpuri de forţă exclusiv ale corpului fizic.

2. Formele de energie pentru corpurile noastre sunt:

– energia fundamentală, eternă şi infinită, care pătrunde şi vitalizează atât elementele autoconstituite din ea însăşi (bule de energie, monade), cât şi creaţiile monadelor;

– filamente energo-materiale, care sunt creaţii ale monadelor: în circulaţiile lor, ele lasă oparte din energia lor superficială în corpurile pe care le străbat, adăugându-le un surplus de vitalitate.

3. Denumirile de materii şi energii, precum şi denumirile pe diferite nivele de vibraţie sunt stabilite în mod relativ, comparativ cu nivelul de vibraţie cu fecvenţa cea mai joasă, pe care îl numim fizic. Celelalte nivele, cu frecvenţa mai înaltă le numim fluidice, întrucât asigură o circulaţie energetică şi filamentară mult mai rapidă, mai fluidă, decât cea de la nivelul fizic. 

II. DETALII, DISCUŢII

în literatura ezoterică se folosesc exprimări care devin la un moment dat ambigue: în acest caz ne referim la materiile şi energiile filamentare care au vibraţii mai înalte decât cele ale câmpului fizic: cu toate stările de agregare ale materilor fizice şi radiaţiile pe care structurile fizice le emit. Una dintre asemenea exprimări sunt: energetice sau fluidice – corpuri energetice sau corpuri fluidice. Pe măsura adâncirii noastre în studiul metafizic, înţelegem că energiile pot fi, în această zonă a Universului Fizic:

1. Energia fundamentală: energia eternă şi infinită, necreată, care stă la baza autoconstituirii tuturor straturilor acesteia, precum şi autoconstituirii tuturor monadelor; monadele avansate în evoluţii creează pe straturile energiei fundamentale universuri, adică spaţii protejate pentru evoluţiile tuturor monadelor. Ea scaldă, pătrunde şi vitalizează toate monadele, toate creaţiile pe care monadele le realizează, cu care ele învaţă să-şi dezvolte permanent forţele radiante, să-şi formeze o experienţă din ce în ce mai bogată de folosire a forţelor lor spirituale şi să o ofere şi altor monade care intră ulterior în evoluţii. 

2. Filamente energetice şi materiale, create din energie fundamentală de către monadele avansate, creatoare de universuri şi coordonatoare ale evoluţiilor noastre. Ele se află în circulaţie permanentă prin spaţiile universice şi prin corpurile de întrupare ale spiritelor. În circulaţiile lor, aceste filamente lasă o parte infimă din energia lor superficială în corpurile pe care le străbat, asigurând un surplus de energie corpurilor, ajutând astfel la prelungirea existenţei lor şi astfel dând posibilitate spiritelor să se manifeste prin ele suficient timp pentru învăţarea şi consolidarea manifestărilor lor. 

Forma de exprimare: filamente-energii este cea mai apropiată de caracteristicile energiei fundamentale, pentru spiritele aflate în primele faze de evoluţie: ele nu pot fi stăpânite de evoluanţii începători pentru a crea forme stabile pentru o perioadă mai îndelungată de timp, au o mişcare ce nu poate fi, de asemenea, stăpânită de spirite, nici măcar de monadele secundare în orice fel de condiţii de trai, în orice spaţii, cu orice vibraţii din acest univers. De abia la sfârşitul evoluţiilor secundare şi mai ales la începutul evoluţiilor centrale, monadele au o putere energetică proprie suficient de mare pentru a stăpâni şi filamentele, şi energia fundamentală. 

Materiile, energiile, corpurile constituite din materii, şi vitalizate de energii poartă denumiri relative, în funcţie de vibraţiile care le deosebesc: pe Pământ, cele mai joase vibraţii din corporalitatea întrupaţilor – de la planetă la întreg biosistemul planetar – poartă numirea de „fizice”, având: luminiscenţa (aura) cea mai joasă, sunetul fundamental cel mai gros, deplasarea fluxurilor, în câmpuri şi prin corpuri, cea mai lentă dintre toate felurile de fluxuri în circulaţie locală. Toate sunt naturale – nu poartă nimeni vreo vină pentru asta – dar este necesar să înţelegem că atitudinile, comportamentul, înclinaţiile, tendinţele noastre în manifestare sunt potenţiale de diminuare locală a vibraţiilor pentru perioade relativ scurte de timp, dar suficiente pentru simţirea efectelor în viaţa noastră şi înţelegerea necesităţilor de corectare din momentul în care conştientizăm ceea ce facem. 

O altă idee care ne poate ajuta să înţelegem cele ce se petrec în această lume, se leagă de faptul că toate materiile, prin compactizarea lor în puterea radiaţiei monadelor, creează corpuri, structuri stabile, astfel încât este necesar să înţelegem că nu numai corpul fizic şi structurile create de noi din materii fizice sunt „solide”, stabile în timp, ci absolut toate materiile în toate vibraţiile lor sunt solide în câmpul lor. Să lăsăm exprimarea „solid” doar când discutăm despre stările de agragare ale materiilor, toate, indiferent de nivelele lor de vibraţie, căci şi cele fluidice pot avea diferite forme de agregare, în orice zonă a universului. 

Deci este necesar să nu mai numim corpurile cu vibraţie mai înaltă decât corpul nstru fizic: corpuri energetice, întrucât ele nu sunt nici din energie fundamentală compactizată, nici din filamente-energii de asemenea compactizate. Entităţile noastre ajutătoare de destin ne creează canalul protector de destin din energie fundamentală, spre protecţie şi stabilitate vibraţională în anumite limite, dar acesta nu este un motiv să numim şi corpurile: „energetice”, căci canalul de destin este funcţional pe originile lui şi funcţiunile lui, el nu este folosit de spirite pentru a se manifesta, pentru a realiza sarcinile efective ale sale. 

Toate filamentele atrase de corpurile noastre (de fapt atrase de triada: radiaţie spirituală, corpuri de întrupare şi câmpurile corpurilor) trec prin corpurile noastre, lasă o parte infimă din energia lor – dar totuşi semnificativă la nivelul unor fluxuri uriaşe aflate în permanentă circulaţie; prin această circulaţie se modifică şi filamentele, care pierd, aşa cum ştim acum, din energia interfeţei cu mediul prin care circulă (teaca filamentului) dar devenind mai departe bune pentru alte corpuri, mai simple şi cu vibraţia naturală mai joasă, ale altor monade care intră în evoluţii, val după val. Se asigură astfel, din treaptă în treaptă de evoluţie, optimul necesar energiei vitale a tuturor vieţuitoarelor de pe o planetă. 

Filamentele energo-materiale stau la baza constituirii corpurilor noastre: puterea radiantă a spiritelor atrage fluxuri bogate de filamente şi le strânge, le compactizează puternic, formând astfel structuri dense şi stabile în perioade mai lungi sau mai scurte de timp. Cu cât razele spiritelor au o vibraţie mai înaltă, cu atât compactizarea va fi mai puternică şi va radia şi ea, la rândul ei; astfel sunt atrase în continuare fluxuri cu vibraţie proporţională cu radiaţia monadei şi a corpurilor astfel constituite, corpuri din ce în ce mai dense pe măsură ce radiaţia este mai înaltă. 

Energia fundamentală scaldă totul, dar pentru evoluţii din ce în ce mai complexe, cu corpuri din ce în ce mai complexe, este necesar un surplus de energie, pentru a rezista la presiunile care apar în manifestările monadelor. Surplusul necesar este acoperit de circulaţia filamentelor prin lăcaşuri special create în corpuri – plexurile corpurilor – în fluxuri uriaşe care scaldă şi ele permanent corpurile materiale folosite de monade pentru manifestarea lor. Unele filamente conţin în interiorul lor monade în stadii incipiente de evoluţie, cu o putere infimă – dar în permanentă creştere, care nu pot păstra o coeziune şi nu pot forma corpuri, dar ele pot contribui la energizarea corpurilor – singura funcţie a acestor filamente. Alte filamente conţin monade mai evoluate, cu putere de atracţie mai mare, care îşi păstrează astfel coeziunea şi pot forma corpuri stabile suficient timp de manifestare pentru învăţături de manifestare ale monadelor spirituale: foarte evoluate comparativ cu cele din interiorul filamentelor. 

Monadele aflate în primele trepte de evoluţie nu pot compactiza cantităţi oricât de mici din energia fundamentală din jurul lor pentru a forma structuri. De aceea se creează o asemenea corporalitate, din filamente-materii, energizată pe cele două căi discutate mai sus. După constituirea corpurilor, în procesul de energizare a acestora intră prin plexuri şi fluxuri materiale, care energizează şi ele corpurilor cu vibraţie asemănătoare, conducând la prelungirea duratei de folosire a corpurilor până la obosirea spiritului şi ieşirea lui din întrupare. 

Desigur sunt subtilităţi cu care ne vom obişnui treptat, pe măsură ce ne vom recupera încrederea în intuiţiile proprii, conform cărora vom începe să susţinem pe cei ce au ajuns la recuperarea unor asemenea cunoaşteri şi susţin pe cei care sunt în plin proces, şi ei: de întărire a înţelegerilor, a acceptărilor profunde ale unor adevăruri pe care nu le-au cunoscut în ultimele milenii. 

Dar este necesar de precizat, de asemenea, că energiile şi materiile fizice de pe Pământ şi de pe alte planete şi stele asemănătoare, sunt materii şi energii cu vibraţia cea mai joasă numai pentru o mică parte din materiile şi energiile din univers, chiar din această zonă a universului. În alte subzone ale universului, cu vibraţie medie mai joasă decât a subzonei noastre (unde se află Pământul), nivelul de vibraţie considerat de noi fizic, cu vibraţia cea mai joasă din structurile corporale pământene, poate să fie un nivel intermediar, comparativ cu altele încă şi mai joase decât nivelul Pământului. Fluxurile energo-materiale cu vibraţii asemănătoare celor fizice cunoscute de noi aici fac parte acolo, în subzone cu vibraţia mai joasă, din seturile de vibraţii fluidice. Aşadar totul este cu adevărat relativ, şi cunoaşterea acestor feluri de relativităţi ajută mult la înţelegeri şi acceptări de care avem nevoie şi în evoluţiile noastre proprii, şi în calitate de ajutători pentru popoarele rezidente din alte locuri, spre exemplu aceste locuri cu vibraţie încă şi mai joasă decât cele cu care ne-am obişnuit pe Pământ. 

Pe de altă parte, în subzone şi zone cu vibraţii foarte înalte, nivelul fizic, sau eteric, sau astral de pe Pământ nici nu fac parte din nivelele de întrupare locale, toate fiind acolo mult mai înalte. De aceea spiritele vin în această zonă a universului prin călătorii spirituale regresive, pentru a-şi reaminti de manifestările cu vibraţie joasă şi a şi le corecta. 

Aşadar să reţinem că numirea de „fluidic” se referă la faptul că favorizează o circulaţie a fluxurilor energo-materiale mult mai fluidă, rapidă, eficientă, decât fluxurile energo-materiale cu vibraţie mai joasă. Toate sunt în raport cu gradul de evoluţie al popoarelor spirituale ale planetei şi stelei ce o guvernează, cu sarcinile ei în întruparea aflată în curs, cu evoluţiile şi sarcinile spiritelor întrupate în biosistemul planetar local. 

Exact acelaşi lucru îl urmărim în condiţiile în care discutăm despre corpuri fluidice: numim corpuri fluidice toate corpurile din sistemul nostru corporal care au o vibraţie mai înaltă decât corpul fizic (trupul nostru, cu care ne manifestăm ca oameni). Toate structurile din astfel de materii – creaţii sau întrupări – le numim fluidice, întrucât se energizează mult mai rapid decât corpul fizic, permit o circulaţie a fluxurilor energo-materiale mai rapidă, mai puternică, profundă şi astfel mai eficientă. Fiecare corp din sistemul corporal trimite astfel fluxuri de filamente energetice şi materiale către corpurile cu vibraţie mai joasă decât cea proprie, printr-un mecanism care se bazează pe atragerea, de către structurile corporale, a fluxurilor energo-materiale cu vibraţie asemănătoare şi pe eliberarea lor atunci când îşi pierd o parte din vibraţie. Fluxurile astfel eliberate se împrăştie în mediul înconjurător, o parte din ele este preluată de corpul cu vibraţie mai joasă decât cel superior, dar atrage în acelaşi timp şi alte fluxuri cu vibraţie asemănătoare din mediu. Este o hrănire complexă, pe care orice spirit ajunge cândva, în evoluţiile sale, să o aprecieze şi să o folosească în continuare cu maximum de conştienţă. 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
19. FORMAREA PĂRŢII FIZICE A PLANETEI; INFLUENŢA STRUCTURII MANŞONULUI ETERIC ASUPRA RELIEFULUI PĂRŢII FIZICE A PLANETEI

I. IDEI PRINCIPALE 1. După formarea manşonului eteric al planetei, structurile sale încep atragerea fluxurilor materiale fizice, care vor forma partea fizică a planetei: – canalele groase atrag fluxuri energo-materiale fizice care vor…

18. CONCLUZII PRIVIND CANALELE ŞI CORZILE DIN UNIVERS

În primul rând să reţinem acele caracteristici care aseamănă sau diferenţiază canalele şi corzile din acest univers, ca să înţelegem în profunzime această parte a structurilor lumii în care trăim. 1. Discutăm…

Dictionar