11. Paznicii din străvechimi

10. TIMPUL PAZNICILOR: A FOST DOAR IN PERIOADA DINAINTEA PENULTIMEI GLACIAŢIUNI


I. IDEI PRINCIPALE

1. Existenţa şi lucrarea paznicilor a fost unică în istoria omenirii, la fel ca şi programele atlante din acele vremuri, cu rol de ajutor numai în perioada descrisă.

2. Oamenii au fost pregătiţi pentru epoca fizică ce avea să vină. Spiritele întrupate ca paznici nu au mai rămas cu asemenea sarcini de destin în continuare, după penultima glaciaţiune. Nici un om nu mai are sarcină de destin să-şi monitorizeze semenii, sau de a corecta ca sarcină de destin, datorită subiectivităţii fiecărui întrupat într-o epocă de joasă vibraţie. Acolo unde apar – este un efect al unor obişnuinţe personale, care se vor estompa în cursul evoluţiilor viitoare. 

II. DETALII, DISCUŢII

Aşadar, îmi pare rău să contrazic unele scrieri contemporane, dar paznicii nu “păzesc” în continuare, de atunci şi până acum, portaluri, intrări, ieşiri, etc. de fapt, nimeni nu “păzeşte” nimic, în nici un timp, în nici un loc. Trecerile între diferite locaţii se fac prin puterea principiilor ce stau la baza creării universurilor, cu toate structurile lor interioare şi exterioare, în temelia energiei fundamentale şi a remodelărilor momentane sau permanente, generale sau locale, numai după necesităţile evoluţiilor care se derulează prin ajutorul lor şi a structurilor lor: pe care numai Fiii de Dumnezeu (monadele centrale, coordonatoare de evoluţii şi creatoare de universuri) le pot crea în toată complexitatea lor uluitoare. 

Pe de altă parte, existenţa paznicilor a fost, este şi va fi unică în istoria omenirii, a evoluţiilor, tot aşa cum şi programele atlante au fost unice. Dar toate evoluţiile pe o planetă care primeşte blocuri spirituale piramidale sunt atipice prin prezenţa lor la un moment dat în acel loc din univers care li s-a ales să fie punct terminus al călătoriei lor regresive (din locuri cu vibraţie înaltă ale universului – în locuri din univers cu vibraţie foarte joasă). Pentru că toate organizările atipice nu au fost făcut special doar pentru ei – deşi în principal cele mai puternice şi profunde au fost pentru ei – aşa cum am înclina să credem, ci de ele au beneficiat toate stelele şi planetele locale, toate popoarele spirituale care s-au întrupat şi pe Pământ, şi în întreg sistemul stelar; iar dacă considerăm că în galaxie, simultan, sunt mai multe planete care găzduiesc blocuri spirituale piramidale aflate în călătorii regresive, de astfel de condiţii beneficiază de fapt întreaga galaxie. Şi, rând pe rând, toate galaxiile trec printr-o astfel de situaţie, la timpul lor necesar evoluţiilor lor şi tuturor spiritelor întrupate în universul nostru. Desigur, implicaţiile sunt mereu mult mai multe decât pe plan local, dar să ne limităm oarecum la locaţiile legate de evoluţiile noastre actuale. 

Piramidalii vor începe să plece în curând de pe Pământ, chiar dacă epoca mentală în care ei s-au manifestat plenar şi profund va reîncepe odată cu plecarea primelor lor grupuri de pe Pământ. Lor le-ar fi mult mai uşor de trăit de acum încolo, dar nu au venit decât, în principal, pentru epoca fizică, cea mai importantă pentru ei. Totuşi, orice activităţi umane nu vor mai fi specifice celor de până acum – fie ele fizice, fie mentale, căci oamenii se vor axa pe alte activităţi în continuare. Însă toţi cei ce vor rămâne pe Pământ – rezidenţii şi ajutătorii lor tradiţionali – vor trăi cu efectele benefice ale trecerii piramidalilor pe aici. 

Iar asemenea programe, pe care le-am numit atlante, şi existenţa paznicilor implicit, să înţelegem că nu se vor mai desfăşura – căci experienţa oamenilor în domeniul mental este uriaşă, nicidecum pe măsura experienţei în domeniul fizic: puţină, fără multă precizie, amestecată cu sentimente grele. Doar pentru trăirile fizice a fost nevoie de programe speciale. Programele atlante au fost şi s-au încheiat: ele s-au desfăşurat doar până la penultima glaciaţiune – nici măcar până la ultima glaciaţiune, când omenirea s-a concentrat numai pe sarcinile sale mentale, extrem de complexe, pentru care avea toată experienţa – dar asta nu excludea atenţia concentrată în întregime pe tot ceea ce avea de făcut fiecare spirit în parte. . După penultima glaciaţiune, chiar dacă cele petrecute anterior şi-au pus o amprentă clară asupra activităţii precise a tuturor oamenilor, nu numai asupra piramidalilor, activităţi de felul celor desfăşurate de paznici au continuat, însă la o scară mult mai restrânsă – la fel ca şi înainte de programele atlante: paznicii s-au reîntors la activităţile lor curente de ajutători planetari - pădureni, munteni, insulari, ajutând în continuare din marginea societăţilor umane. 

Desigur că atlanţii şi post-atlanţii au avut programele lor din prima clipă a pornirii lor spre Pământ, sarcinile lor care se vor derula până la ajungerea lor, înapoi, acasă – acolo de unde au venit fiecare grup spiritual în parte. Pentru a nu ne încurca, să nu numim sarcinile lor “programe”, chiar dacă toate grupurile spirituale au seturile proprii de sarcini cu aspect de program. Dar sarcinile piramidalilor nu au mai implicat vreodată alte populaţii spirituale de pe Pământ, nu au mai implicat pregătiri speciale pentru o altă epocă anume. Sarcini, seturi de sarcini au avut toate grupurile de evoluanţi umani după ultima glaciaţiune, dar numai sub îndrumarea Moşilor fiecărui popor în parte. Iar dacă vom vorbi despre Moşi în epoca fizică a omenirii – să nu credem că ei au fost parte din programele atlante care să fi continuat după ultima glaciaţiune. Ei s-au născut în vremurile paznicilor pentru a-i ajuta pe toţi cu pregătirea lor specială pentru epoca fizică. Dar existenţa lor în continuare nu a fost parte din nici un fel de programe existente anterior, au existat şi au lucrat îndrumând oamenii şi o mai fac încă, parte din evoluţiile planetare, stelare şi galactice. Programele atlante au fost programe speciale numai pentru a pregăti lumea pentru o epocă grea a populaţiile spirituale umane: azi epoca aceasta grea este pe sfârşite şi în curând va începe plecarea primelor blocuri – cele ale post-atlanţilor mai întâi. Ei au venit ultimii pe Pământ, ei vor pleca primii de pe Pământ. Programele piramidalilor nu au fost decât:

1. Pentru a-şi susţine viaţa pe Pământ, în această epocă cu vibraţia medie foarte joasă, cea mai joasă pe care o poate suporta planeta noastră;

2. Pentru a-şi conştientiza tot ceea ce pot ei manifesta în răstimpul şederii lor pe Pământ, la fel ca pe orice altă planetă pe care s-au oprit în drumul lor spre Pământ şi o vor face la fel, la întoarcere, de la Pământ spre “acasă”. 

Să facem diferenţa între programele atlante şi organizările pe care atlanţii şi post-atlanţii le-au adus pe Pământ. Să facem diferenţa între viaţa atipică pe care a implicat-o venirea şi trăirea lor pe Pământ, începând cu întruparea unor popoare spirituale pentru steaua noastră, planetele guvernate de ea, planeta noastră care a primit blocuri spirituale piramidale în toată această perioadă, biosistemul planetei noastre, specia umană care le- găzduit, cu organizare în rase umane, cu specificul activităţilor umane: toate influenţate puternic de prezenţa lor pe Pământ – până la cel mai important eveniment al lumii în galaxia noastră: schimbarea vitezei de înlocuire a fluxurilor de filamente energo-materiale vechi, cu fluxuri noi: atrase la început de coordonatorii evoluţiilor noastre, în rumte cu cel pe care l-am numit Iisus, coordonatorul tuturor spiritelor întrupate pe Pământ şi în Pământul însuşi. Lucrarea hristică a fost apoi dublată de sosirea naturală, lentă dar foarte bogată, a fluxurilor înnoitoare din miezul galaxiei, prin corzile galactice, de la un sistem stelar la altul: abia din jurul anului 1965 au început să ajungă, timid, puţin câte puţin, primele noi fluxuri din centrul galaxiei. Şi care dublează azi deja – şi o vor dubla încă o lungă perioadă de timp de acum încolo – toate fluxurile venite prin metoda specială, a coordonatorilor de evoluţii: fluxurile atrase de dânsul şi alţi asemenea dânsului se vor pierde însă uşor, treptat, în viteza şi bogăţia fluxurilor care vor ajunge în mod natural pe planetă. 

Toate acestea nu trebuiesc confundate cu alte noi programe ale piramidalilor, de organizare a activităţii oamenilor în societăţile umane – care nu au mai existat vreodată, până la noi, şi nici în continuare, ei plecând definitiv de pe planetă. 

Totul a fost realizat în aceste forme pentru a scurta şederea piramidalilor pe Pământ, pentru ca activităţile lor grele, haotice nu de puţine ori, nefiind înţelese şi acceptate diferenţele dintre necesităţile, obişnuinţele lor de acasă, şi cele ale lumilor din locurile cu vibraţie foarte joasă: lumea pământeană în cazul nostru, care se derulează după alte reguli, speciale, întrupaţii fiind ajutaţi de entităţile astrale ajutătoare de care ei sunt dezobişnuiţi de mult, în viaţa lor curentă “de acasă”. În schimb acolo au alte feluri de ajutoare, pe care nu le-au avut pe Pământ. 

Aşadar efectele rămân. Rezidenţii, care au ieşit din evoluţii cu corp fizic în compania lor, pentru o perioadă lungă de timp, se vor întoarce şi vor rămâne în întrupări diferenţiate pe rase umane: care, în mod obişnuit, în societăţi tipice, nu există pe planetă, căci diferenţieri de acest fel sunt specifice doar unor populaţii spirituale foarte complexe, formate din grupuri mari de spirite întrupate pe aceeaşi planetă, diferite multe din punct de vedere evolutiv, aşa cum sunt blocurile piramidale. 

Pentru rezidenţi perioada paznicilor a fost deosebit de bună, căci ei vor folosi cel mai puţin corporalitatea aceasta cu specificităţi deosebite, ieşind din întrupări constante de-a lungul mileniilor cele mai grele pe Pământ. Ei însă vor folosi corporalitatea umană intens după plecare piramidalilor, în continuare, chiar dacă condiţiile de trai vor fi din ce în ce mai echilibrate pentru toţi oamenii. Tocmai din această perspectivă vor derula sarcinile lor în continuare – de loc uşoare, dar foarte importante, mai ales că vor fi uşor diferite de la o rasă la alta, chiar dacă diferenţele dintre rase se vor atenua foarte mult. Dar oricât vor fi de mici – pentru oameni extrem de perceptivi, cu manifestări din ce în ce mai complexe, vor fi diferenţe uriaşe, cu care vor trebui să se obişnuiască şi să nu le mai fie niciodată frică. 

De altfel toate spiritele umane au ca sarcină să-şi urmărească reacţiile în faţa diferenţelor între rase – iar dacă nu îşi pot înfrânge deocamdată fricile şi intoleranţele legate de aspectul exterior, vor învăţa să o facă, pe baza experienţei trăite de fiecare în parte. Pentru că piramidalii se vor confrunta rapid, în univers, cu populaţii galactice cu deosebiri de aspect extrem de mari şi cu spirite în evoluţii foarte diferite, iar experienţa de pe Pământ, urmată de corecţii profunde, îi va ajuta enorm la realizarea unei forme de manifestare tolerantă, înţelegătoare, altruistă, iubitoare, aşa cum se cuvine unor spirite aflate de acum încolo în evoluţii avansate. 

Pe de altă parte, dar tot în acest sens, epoca fizică prezintă vibraţia naturală foarte joasă, care determină deteriorări corporale – mai ales fizice, căci corpul fizic are vibraţia cea mai joasă din sistemul corporal uman şi este cel dintâi supus modificărilor prin devieri, deteriorări şi chiar distrugeri parţiale, înafară de accidente. Acest aspect, alături de cel a condiţiilor de trai şi al liniilor genetice foarte degradate, determină adaptarea conştientă a omului la toate condiţiile care îi afectează viaţa. 

Toate acestea nu sunt decât obişnuiri cu situaţii cu care se vor confrunta toate spiritele umane, din ce în ce mai des de-a lungul evoluţiilor lor. De aceea toate spiritele au avut nevoie de astfel de pregătiri pentru cea mai grea epocă pe care au îndurat-o spiritele umane pe Pământ. Iar aceste condiţii – în plus cu ajutorul entităţilor astrale, dimensionale şi înterdimensionale, constituie la un loc o adevărată binecuvântare a evoluţiilor tuturor. Că nu ne aducem aminte acum – este cel mai puţin important lucru deocamdată, în viitorul foarte apropiat vom şti cu siguranţă adevărurile mari ale omenirii. 

Tot rezidenţii nu au nevoie de schimbări rapide de vibraţie planetară, aşa cum au loc schimbările atunci când vin blocuri piramidale pe o planetă. Dar este extrem de benefic să aibă parte de aşa ceva, în condiţiile în care întotdeauna ei au parte, în evoluţiile lor curente, de schimbări extrem de lente, aşteptând ca fluxurile noi să străbată toată subzona, din barierele energetice intersubzonale (dintre două subzone ale zonei noastre din univers): să ajungă, din galaxie în galaxie, până la galaxia noastră şi, prin nucleul ei, să fie atrase şi distribuite prin reţelele de corzi matriceale ale galaxiei, tuturor stelelor şi planetelor lor. Chiar dacă rezidenţii nu se întrupează cu corp fizic, ei parcurg această perioadă având sisteme corporale cu corpuri astrale de manifestare – aşadar simt din plin toate variaţii energetice şi vibraţionale pe care celelalte grupuri spirituale le simt prin întrupările cu corp fizic. Dar evoluţiile lor şi fizice, şi de orice altă vibraţie, au multă nevoie de asemenea situaţii. De la mijlocul zonei I a universului spiritele în evoluţie progresivă, cum sunt rezidenţii, încep să se obişnuiască cu asemenea schimbări rapide: rare la început, căci şi puterea lor este mică încă, apoi, pe măsura înaintării în evoluţii, puterea energetică, radiantă, creşte substanţial, la fel cu sarcinile pe care asemenea puteri le cer. 

Să reţinem aşadar aspectul benefic al trăirii unui asemenea eveniment este aşadar pentru toate spiritele umane. Şi este în primul rând cunoaşterea, conştientizarea în profunzime din ce în ce mai adâncă, a unui asemenea fenomen, de amestecare rapidă a fluxurilor de diferite feluri, şi efectele lui asupra comportamentului propriu. Este principalul fenomen de trăit în condiţiile existenţei piramidalilor pe planetă, foarte rar aşadar dăr cu consecinţe deosebit de puternice pentru evoluţiile tuturor. Trăirile fizice sunt grele pentru orice spirit evoluat, dar încă mult mai grele în condiţiile unor variaţii puternice de vibraţii de la o clipă la alta, de la o zi, lună, an la altul. În locurile de unde au venit, mai ales piramidalii, schimbările energetice, radiante sunt extrem de rapide, în condiţiile în care sistemele stelare sunt extrem de apropiate, iar planetele – în general mici, dar extrem de puternic radiante – sunt şi ele foarte apropiate unele de altele. Dar peste tot vibraţia este foarte înaltă, efectele de felul celor de pe Pământ sunt extrem de mici sau inexistente, de aceea se şi petrec asemenea trăiri în alte locuri decât cele care le-au devenit obişnuite. 

Iată aşadar cât de importante sunt blocurile spirituale piramidale şi programele atlante pentru spiritele conştiente de fiecare eveniment al vieţii lor. 

Având în vedere asemenea lucruri, nu este totuşi, până la urmă, chiar atât de rău să-i numim “paznici atlanţi”, cu condiţia să ştim că sarcina de paznic a fost parte a programelor atlante, dar în acelaşi timp că au fost paznici pe întreg Pământul în perioada existenţei lor: şi nu numai atlanţi, ci şi lemurieni, tolteci, africani, oceanici. 

Iată aşadar cum am ajuns din nou la ideea de la care am pornit acest set de studii... Dar am făcut o mare buclă, din care am învăţat cu toţii o sumedenie de lucruri deosebit de utile sufletului nostru !!!...

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
09. PARTICULARITATI CORPORALE ALE PAZNICILOR

I. IDEI PRINCIPALE  1. Toţi oamenii aveau (şi au, în general) o structurare identică a sistemului corporal, cu dezvoltări variate în funcţie de evoluţia proprie şi de sarcinile de destin: corpuri planetare şi corpuri spirituale.…

08. SEXUALITATEA PAZNICILOR

I. IDEI PRINCIPALE 1. Paznicii nu erau nici androgini (adică oameni cu organe sexuale de ambele sexe) şi nici nu erau oameni fără organe sexuale; sarcina de paznic nu era învăţată şi nu era lăsată moştenire, ei desfăşurând astfel…

Dictionar