11. Trăiri sferice

02. Trairile destinelor noastre pamantene

Se confundă – aşa cum unii dintre noi deja ştim acum – conştienţa cu conştiinţa. Dar în articolele anterioare am arătat clar care sunt diferenţele între cele două noţiuni. Vom discuta pe larg în cadrul Studiilor Istorice despre nivelele de percepţie şi nivelele de conştiinţă pe care absolut toate spiritele umane le-au avut încă de la venirea lor pe Pământ, de la începutul evoluţiilor lor pământene în acest ciclu de vieţi, cum s-au adaptat condiţiilor terestre, precum şi modul în care ele au inspirat trăirile umane de-a lungul acestui ciclu de vieţi. 

Când discutăm despre dezvoltarea lor de-a lungul etapelor de trăire a spiritelor umane pe Pământ, ar fi necesar să aducem în prim plan faptul că noi confundăm salturile de la o treaptă la alta cu aducerea unor manifestări învechite, corespunzătoare unor vibraţii joase, la nivelul celor pe care aceleaşi spiritele umane le cunosc bine deja, le au în mod constant la nivele de vibraţie planetară înaltă. 

1. DIFERENŢA ÎNTRE SALTURI ŞI ADAPTĂRI LA SCHIMBĂRI

Să înţelegem, şi să acceptăm faptul că noi nu facem azi o evoluţie în totalitate progresivă, chiar dacă trăirile noastre, într-o buclă de evoluţie, sprijină înaintările noastre spirituale, conduc tot la progres spiritual. Facem o evoluţie progresivă până când strângem suficientă putere energetică, şi experienţă pe măsura ei, apoi periodic revenim pe locurile în care am efectuat primele evoluţii, la rădăcinile evoluţiilor noastre, când am cumulat manifestări agresive, inconştient-distructive (de tip animal) sau indiferente în faţa multor aspecte ale vieţii (de tip vegetal). Vibraţia joasă şi variaţia ei, precum şi influenţele vieţuitoarelor de pe planetă ne scot din memoriile monadice comportamente asemănătoare, mai mult sau mai puţin ameliorate de evoluţiile din locuri cu vibraţii înalte. Fondul general al conştienţei şi al conştiinţei noastre este însă mult mai ridicat acum, ca urmare a învăţăturilor în vibraţii foarte înalte, din care venim. Tocmai pentru a ne adapta la asemenea condiţii, precum şi pentru a vedea cât ne-a rămas în astfel de situaţii din comportamentele înaintate, ne reîntoarcem în locurile fostelor noastre evoluţii, trăind în asemenea condiţii, în prezenţa vieţuitoarelor care trăiesc acum propriile lor experienţe, asemănătoare cu cele din trecutul nostru. Conştientizăm astfel, acum, toate manifestările pe care le-am avut cândva, care încă mai influenţează puternic comportamentele noastre. Dar nu numai aceste manfestări le urmărim: trăim la început, pe Pământ, în vibraţiile foarte înalte ale planetei – pentru a conştientiza că toate manifestările noastre bune, înălţătoare, nu s-au pierdut, chiar dacă o vibraţie înaltă a Pământului este de multe ori mai joasă decât vibraţiile înalte din care venim. Când vibraţiile planetei se diminuează încă şi mai mult, suntem aici, pe Pământ, ca să conştientizăm însă că ele scot din memoriile noastre spirituale impulsurile unor manifestări pe care le credeam de mult timp lăsate în urmă. Dar ne dăm seama că nu este de loc aşa. Avem nivele de conştiinţă diferite, la diferite nivele de vibraţie ale locurilor în care trăim. Avem multe aspecte de constatat, începând să ne dăm seama că ceea ce percepem într-un asemenea mediu: şi cu vibraţii joase, şi cu schimbări, variaţii ale lor de la un moment la altul, ne abate atenţia în toate părţile, ne determină să fim superficiali. Nu conştientizăm din timp schimbările din mediul nostru de trai şi ne trezim în mijlocul unor manifestări proprii pe care conştiinţa le dezaprobă, mai devreme sau mai târziu: adică atunci când efectele distructive ale comportamentului nostru devin evidente. Pe parcursul multor studii vom urmări aspecte ale complexităţii vieţilor noastre, mai mult sau mai puţin conştientizate azi – dar pe care le-am avut în trecutul îndepărtat în diverse etape de evoluţie. În acelaşi timp vom conştientiza şi pe cele pe care le-am avut în acest ciclu de vieţi, înainte de ultima glaciaţiune: de o remarcabilă înălţare spirituală – la care vom reveni în viitorul apropiat, când vibraţia planetei va creşte mult. Numai în acest fel putem să rămânem în echilibru spiritual şi să mergem mai departe. 

Revenirea vibraţiilor înalte, proces în mijlocul căruia ne aflăm acum, ne va readuce o conştiinţă înaltă şi ne va ajuta să ne analizăm atent sub toate aspectele, să luăm măsuri, să căutăm învăţături care să ne fixeze treptat – dar repede – exact manifestările pe care ni le dorim: de o înaltă ţinută spirituală. 

Epoca pe care o trăim ne mai învaţă ceva – ceva foarte subtil: da, este necesar să ne adaptăm schimbărilor foarte dese din mediul de trai şi din societatea noastră, însă trebuie să facem diferenţa între adaptare la schimbări şi salturi în conştienţa şi conştiinţa noastră. Nu orice schimbare la care ne-am adaptat este şi un salt pe o treaptă superioară, chiar dacă contribuţia este foarte mare. Schimbările ne ajută, ne mobilizează să învăţăm să ne orientăm în orice fel de situaţii, ne ajută neînchipuit de mult să facem salturile noastre, atunci când vor veni ele: şi în conştienţă, şi în conştiinţă. 

De asemenea, trăind asemenea schimbări, vom constata că noile dimensiuni căpătate ne vor ajuta să facem faţă mai repede, şi mai puţin obositor, tuturor schimbărilor care vor veni în continuare. 

Privitor la salturi, cele profunde, incontestabile: ele există în viaţa noastră. Dar salturile profunde le regăsim în evoluţiile noastre la intervale lungi de timp, care cuprind multe cicluri de vieţi (ciclurile având zeci de vieţi cu timp variabil fiecare), în condiţii diferite, în lumi diferite. Totul se derulează astfel pentru că întreaga noastră experienţă spirituală nu se limitează doar la trăirile umane. Sunt multe alte feluri de trăiri, de aceeaşi natură, pe care le dezvoltăm, le diversificăm şi le aprofundăm prin intermediul unor variate condiţii de mediu, unor feluri diferite de sisteme corporale care selectează şi întăresc pe rând seturi şi subseturi de raze din întreaga radiaţie monadică : adică acele seturi de raze care au condiţiile cele mai bune să se dezvolte la un anumit moment sau altul. Seturile de raze cuprind un număr foarte mare de raze individuale, şi toate trebuiesc dezvoltate. Pe fiecare planetă avem o corporalitate care se dezvoltă în condiţii diferite: şi planetare, şi cosmice. Pentru ca toate să se dezvolte armonios, să-şi găsească şi să-şi menţină manifestarea potrivită, formând o experienţă de folosire potrivită, este nevoie de un timp îndelungat comparativ cu felul actual, pământean, de percepţie a timpului. Totuşi nu este de loc un timp lung comparativ cu viaţa eternă a monadelor. Nici o evoluţie nu se grăbeşte, iar când monada se simte aptă de o trecere pe o treaptă superioară, ea îşi conştientizează acumulările de exprienţă pe toate planurile, care o conduc la o schimbare majoră în manifestările sale curente: inevitabilă, chiar aşteptată la un moment dat al conştientizărilor. Când conştiinţa devine înaintată, ea îi luminează toate trăirile pe care şi le doreşte schimbate, avansate, pe fondul schimbărilor noi care vin în viaţa ei: şi asta în orice fel de situaţii, oricât de grele şi oricât de uşoare ar fi ele. Tot conştiinţa îi spune că dacă până atunci şi-a dat seama de multe schimbări, a luptat pentru adaptări cu întreaga experienţă pe care a avut-o, în momentul saltului forţele pe care le are sunt atât de mari, încât toată perspectiva sa se schimbă. Şi aşa, înţelegând că poate face ceea ce în trecut nu putea, niic să perceapă, nici să facă alegerile corecte, îşi descoperă saltul neînţeles chiar cu doar puţin timp înainte. 

Ceea ce trăieşte acum omenirea este revenirea de pe „fundul gropii” în care s-a aflat în ultimele câteva milenii. Chiar dacă pare a fi un salt, el nu este cu adevărat un salt – nici în conştienţă, nici în conştiinţă, iar acest lucru nu trebuie să fie în nici un caz demoralizator, ci dimpotrivă: mobilizator, să facem această revenire cât mai rapidă. 

Desigur, un asemenea proces îl putem numi şi salt – pentru cei ce nu cunosc şi pentru cei ce cunosc, dar nu acceptă încă; însă când descoperim şi înţelegem diferenţa – nu mai putem crede că este posibil să-l numim astfel: dar cu siguranţă îi vom înţelegem pe cei care încă nu pot urma exmplul nostru încă.

Schimbările repetate, treptate, ne ajută să înţelegem diferenţele pe care până acum nu le percepeam – aşa cum este cazul chiar cu diferenţa dintre conştienţă şi conştiinţă, să înţelegem orice diferenţă dintre cele vechi şi cele noi, să acceptăm idealuri mult mai avansate şi să ne adaptăm trăirile prin muncă susţinută acestor idealuri noi. Normele avansate ale lumii vechi devin astfel norme medii ale lumii contemporane şi viitoare. Încă mai sunt valabile normele vechi în continuare, căci nu toată lumea cunoaşte şi acceptă schimbările actuale. Tot aşa se petrec lucrurile în orice etapă. Suntem noi – cei care percepem schimbările şi căutăm cu râvnă să ne adaptăm – ajutători de nădejde pentru cei care vor avea nevoie de ajutor în viitor: de sprijin spiritual la trecerile de la o configuraţie la alta. Suntem cu toţii îndrumaţi discret de ajutătorii planetari (şi stelari, şi galactici) care au ca fond spiritual propriu cele mai avansate manifestări din perioada anterioară, iar pe acest fond general ei aduc particularităţi noi, situate deasupra idealurilor perioadei anterioare. 

Să mai reţinem şi faptul că ajutătorii planetari sunt cei care astfel creează amprentarea câmpului general mental-astral şi fizic cu toate noile particularităţi pentru care ei au venit la întrupare în mod special să ni le ofere. 

În viitor, fondul general spiritual al ajutătorilor înaintaţi de azi, format din idealurile sporadic, rar atinse de membrii societăţii azi, vor forma fondul spiritual general al societăţii, iar particularităţile înalte ale ajutătorilor planetari de azi vor deveni idealurile societăţii în viitor. 

Azi, oamenii nu-şi mai amintesc de regulă cele petrecute înainte de perioada care se sfârşeşte acum, cu vibraţia cea mai joasă; dar începutul creşterii vibraţiei planetare dezvoltă intuiţii care le cer multora din ce în ce mai insistent manifestări cu cele mai înalte posibilităţi din societatea lor. Conştiinţa lor le cere să renunţe la cele manifestate anterior, chiar dacă ele au fost medii şi înalte: cele care le cer conştiinţele lor azi sunt încă şi mai înalte decât cele înalte recunoscute oficial în perioada cu vibraţii joase. Mulţi oameni azi încearcă să înţeleagă, să accepte şi de aştepte schimbările pentru care sunt astfel pregătiţi. 

Ceea ce trăim azi nu este un salt în conştiinţă, ci o revenire treptată, dar rapidă, la conştiinţa pe care fiecare om a avut-o cândva: faţă de care idealurile societăţii umane de azi sunt numai ideile principale ale tuturor manifestărilor normale – dar după o normalitate mult superioară – ale spiritelor umane întrupate pe Pământ. Revenirea la standardele acestea – care au fost înainte de ultima glaciaţiune şi standardele întregii omeniri – înseamnă aşadar cunoaşterea, alegerea şi aplicarea celor mai avansate variante de manifestare în sensul unic de respect, conservare şi dezvoltare a vieţii sub toate formele sale de manifestare, a liberului arbitru al tuturor celor care au ajuns să-şi cunoască conştiinţa sub orice formă a sa. 

Schimbarea pe care o trăim azi se referă, aşa cum am mai discutat, şi la înţelegerea diferenţei între conştiinţă ca noţiune veche, bine cunoscută, şi conştienţă – pe care termenul „conştiinţă” îl îngloba până acum (înafara sensului medical, de pierdere/recăpătare a conştienţei în afecţiuni corporale grele). Conştienţa devine din ce în ce mai mult un termen înţeles ca fiind atenţia concentrată asupra trăirilor simple şi complexe ale fiecărui moment al vieţii. Majoritatea oamenilor numesc încă conştienţă ceva legat de termenii exteriorizărilor sau cunoaşterii senzaţiilor oferite de factorii externi: plăcerile, neplăcerile, o parte a acţiunilor efectuate în mod curent, etc. Azi totul devine mult mai complex – nu numai în planul fizic. Trăirile umane înglobează percepţii noi, devenind din ce în ce mai complexe, înţelegerile îşi lărgesc mereu sferele, pe măsura acceptării, cercetării şi analizării elementelor noi care apar în plaja noastră de percepţie. 

Se minimalizează acest concept (încă!), dar tot mai mulţi oameni devin atenţi la modul în care îşi pot concentra atenţia dintr-o multitudine de puncte de vedere către o multitudine de direcţii, de obiective: consecutiv sau simultan. Chiar viaţa noastră fizică, care ne-a focusat atenţia aproape în mod exclusiv până acum, vedem cât de complexă poate fi, cu trăirile pe care le avem, ajutându-ne să cunoaştem din ce în ce mai divers şi mai profund lumea în care trăim. 

De altfel, suntem încă într-o perioadă în care fizicul – ca percepţie şi ca folosire în trăirile noastre cotidiene – este domeniul cel mai activ şi pe care sarcinile noastre spirituale îl caută fără încetare. Venim din vieţi cu percepţii şi acţiuni care au pus accent pe trăirea mentală şi astrală, şi încheiem acum şi perioada accentelor pe percepţiile şi acţiunile fizice. Dar cu acestea nu s-au terminat sarcinile evoluţiei spiritelor umane pe Pământ, sarcinile celor care cunosc acest loc din univers prin prisma încredinţărilor lor de creator avansat, dezvoltat din atât de multe puncte de vedere - încât putem să-i spunem simplu: în curs de universalizare .

Omul conştient de realitatea înconjurătoare îşi măreşte mereu gradul de conştienţă, pe măsura intuiţiilor şi înţelegerilor care îi vin din propriile cunoaşteri ancestrale şi se reunesc cu îndrumările – directe sau discrete – ale entităţilor astrale ajutătoare personale. În acest fel apar pe de o parte şi multe din cunoaşterile imediat anterioare întrupării fizice – trăirea absolut conştientă prin corpurile spirituale, prin care ne-am manifestat în perioada dinainte de conceperea corpurilor planetare (adică cele pe care le au toate vieţuitoarele planetare: de la corpul fizic la corpul cauzal), iar pe de altă parte entităţile ajutătoare astrale îl ghidează în destinul fizic către cercetările, învăţăturile pe care le are de căutat şi de asimilat, de aplicat şi de împărtăşit cu semenii săi. Este important de ştiut felul în care suntem ajutaţi, căci se crede că entităţile astrale ar fi obligate să ne spună toate cele pe care le-am avea de ştiut, de făcut – ceea ce nu este adevărat. Ele ne ghidează cu multă atenţie către propriile noastre căutări, înţelegeri, găsiri de soluţii, întreţineri de relaţii cu oamenii care ne pot ajuta să ne finalizăm sarcinile de destin. Sunt relaţii care pot fi plăcute – dar şi neplăcute pentru noi: pentru că ori au un caracter neobişnuit, mai rar întâlnit, ori pentru că suntem în perioada de consolidare a lor, care oferă greutate în aplicare prin diversitatea lor şi prin profunzimea sarcinilor de făcut împreună. Greutatea, neplăcerea ne relevă faptul că mai avem de trăit asemenea evenimente pe care le considerăm grele, neplăcute, până când ne vom obişnui cu ele şi nu ni se vor părea decât necesare – nicidecum negative. Ne formăm astfel experienţa de viaţă, de trăire, şi nimeni nu trăieşte viaţa în locul nostru, nimeni nu ia hotărâri pentru noi, nu face alegeri în locul nostru. Dacă totuşi asemenea lucruri se mai petrec, aceasta înseamnă că destinul încărcat al omului chiar se bazează pe un asemenea ajutor, dar purtătorul de destin ia multe decizii proprii pe alte planuri, astfel încât nu se poate spune că ajutorul este altceva decât necesitate pentru păstrarea echilibrului propriu. 

În orice caz, omul ajunge mai devreme sau mai târziu să conştientizeze şi necesitatea trăirilor sale integrale, şi ajutorul primit, ajutat de entităţile astrale: are nevoie de acest ajutor în condiţiile în care omul este întotdeauna ajutător pentru grupul său spiritual (de la care primeşte ajutor la rândul lui) şi în acelaşi timp pentru multe alte grupuri spirituale de legătură, cu care împarte multe sarcini de destin.

Pe de altă parte, discutând despre conştienţa extinsă, din nefericire chiar şi cei care cunosc acest termen poartă încredinţarea că această extindere înseamnă să fii conştient doar de lucruri măreţe, care le aduce câştiguri în notorietate, bani, bunuri materiale sau de putere asupra semenilor. Deocamdată puţini sunt cei care înţeleg că aspectele cele mai fine ale realităţii noastre sunt trecute cu vederea în fuga după extinderea plăcerilor lor. Puţini sunt cei care, chiar dacă au o viaţă îngreunată de multe cerinţe absurde ale societăţii noastre, devin conştienţi de mult mai multe aspecte din peisajul cotidian, pe lângă cele necesare supravieţuirii: o floare care creşte prin crăpăturile asfaltului, greierii care cântă în iarbă în timp ce vacarmul străzilor devine obositor, şi multe altele de acelaşi fel. Iar complexitatea creşte pe măsura acceptării extinderii pe cât mai multe direcţii, fără să credem că un asemenea fenomen ne încarcă firul vieţii, înainte de a ne da seama că de fapt îl uşurează mult. Aceasta este însă doar o deschidere – prima treaptă într-un şir infinit de trepte care se împletesc, conştientizate sau neconştientizate la început – nevăzute, neauzite prin simţurile corpului fizic. De aceea eu îi înţeleg pe aceia care nu cred încă cele pe care le scriu, dar negarea lor nu împiedică pe alţii să meargă pe acest drum, apoi să alerge într-un maraton care pentru ei – asemenea atenianului antic – devine cel mai important lucru al vieţuirii lor... 

Conştienţa extinsă în acest fel este doar prima fază pentru cei care trec mai lent de la extinderea simţirii fizice la extinderea pe toate planurile percepţiilor lor, prin toate corpurile sistemului lor corporal. Iar acest lucru nu degeaba este croit să aibă loc într-o societate inerţială – aşa cum este cea în care trăim acum: pentru că – contrar încredinţărilor multor oameni – nu o facem acum pentru prima dată în evoluţia noastră, ci suntem în etapa de evoluţie în care trebuie s-o facem singuri, pe cont propriu, cu paşi mai rari sau cu paşi mai deşi, orientându-ne comparativ doar după intuiţiile proprii şi după cei care au făcut un pas înaintea noastră sau sunt cu un pas în urma noastră. 

În acest fel ne consolidăm şi căile de orientare în lumi cu vibraţii joase, în care vibraţiile – aşa cum sunt ele de joase, mai variază şi rapid cu amplitudini foarte mari, în timp ce noi avem de dus la bun sfârşit o serie întreagă de sarcini spirituale. Dar putem să le facem pe toate, întrucât avem putere spirituală mare, o experienţă a folosirii ei deosebit de bogată, care se îmbogăţeşte continuu cu cele pe care le trăim în moduri puţin înţelese azi – dar reale. Putem însă să ne informăm asupra lor atunci când asemenea informaţii ne ies în cale, astfel încât în viitor vom putea să ne orientăm mult mai repede prin forţe proprii, ajutând la rândul nostru pe cei care vor fi în această postură în care ne aflăm şi noi, azi. 

La fel ca şi în cazul discuţiilor despre conştiinţă, revenirea stării de conştienţă la normalitatea umană presupune percepţii şi orientări noi în găsirea căilor de a folosi, echilibrat şi flexibil, toate conştientizările noastre într-o asemenea direcţie. Schimbările pe care le trăim au condus la ideea de conştienţă extinsă – ceea ce este corect comparativ cu perioadele anterioare, acum pentru toată lumea (căci grupuri de iniţiaţi în posibilităţile extinse de percepţie şi înţelegeri ale realităţii înconjurătoare: spaţiale, emoţionale şi temporale, au existat, aşa cum bine ştim, în mileniile trecute, chiar dacă nu mai erau agreate de conducerile laice şi religioase). Şi conştiinţa extinsă este un termen corect – tot păstrând asemenea condiţii de comparaţie, doar că noi am pus până acum şi conştiinţa, şi conştienţa la un loc: şi suntem acum pe calea cea bună, despărţindu-le. Dar ele, într-adevăr sunt extinse, pentru cei care au observat schimbarea. 

Vom vedea mai departe în ce constă până la capăt în primul rând conştienţa extinsă, conştienţa adaptată la cerinţele noastre interioare, conform vremurilor planetare în permanentă schimbare, în continuare. Căci dacă conştiinţa o înţelegem bine acum, ca fiind o sumă de înălţări comportamnetale şi spirituale care conservă viaţa, creaţia, planeta – conştienţa comportă o serie întreagă de elemente destul de puţin înţelese azi. Aşadar, să detaliem astfel de elemente.

2. FORME DE TRĂIRI CURENTE DE-A LUNGUL UNUI DESTIN UMAN

Până acum am discutat despre stările de conştienţă posibile din postura întrupatului pământean cu corp fizic de manifestare curentă. Dar dacă ciclul de vieţi al unui întrupat uman cuprinde vieţi fizice (adică: cu manifestare preponderentă printr-un corp fizic) să ştim că omul trăieşte în fiecare viaţă fizică toate formele de conştienţă în formele de întrupare de pe Pământ. În ordinea firească a derulărilor ele sunt: formele de conştienţă ca entitate spirituală (sau budhică), apoi ca individ cu corp de manifestare fizic, şi în final ca entitate astrală. Derulările sunt conştiente pentru fiecare formă în parte, chiar dacă noi nu ne amintim de ele de regulă, din cauza diferenţelor mari de vibraţie între corpurile cu care ne manifestăm în fiecare formă de trăire în parte. Să trecem în revistă repede aceste forme, cu particularităţile specifice de întrupare de la un destin la altul:

a. Trăiri curente prin corpurile spirituale

Astfel de trăiri, mai curând necunoscute nouă azi – dar binecunoscute oamenilor înainte de ultima glaciaţiune, au loc în două moduri diferite, cu rădăcini diferite, dar cu efectele cele mai bune pentru orice întrupat, în orice fel de condiţii de trăire pământeană:

– folosirea corpurilor spirituale la începutul ciclului de vieţi (destine) pe planetă, sub formă de întrupat cu corporalitate de călătorie regresivă prin forţele proprii ale monadei. Spiritele pornesc într-o asemenea călătorie din locul unde au ajuns în evoluţiile lor progresive, zicem “acasă”, către un punct terminus într-o zonă cu vibraţie mai mică, spre rădăcinile evoluţiilor lor (locul primelor lor învăţături de manifestare). Treptat ele schimbă corpurile lor, la fiecare subzonă pe care o străbat, pentru odihnă şi schimbarea lentă a vibraţiei, pentru a se obişnui cu diminuarea ei până la capătul călătoriei, unde vor derula un ciclu mai lung de vieţi – deşi nu atât de lung ca ciclurile pe care le trăiesc în locul de pornire în călătorie. Practic ultimele corpuri de călătorie nu sunt constituite din fluxurile energo-materiale ale Pământului (în cazul călătorilor care evoluează acum pe Pământ), ci din ultima oprire cu schimbare de corpuri – dar ele au o vibraţie compatibilă cu fluxurile cele mai înalte din atmosfera Pământului. Este un lucru deosebit de bun, căci pe de o parte ele împrospătează atmosfera planetei cu fluxuri care au o vibraţie foarte înaltă, iar pe de altă parte permite spiritelor să efectueze cercetări aprofundate, de calitatea conştienţei mai înalte cu care au călătorit spre Pământ. În acest fel spiritele îşi pregătesc toate cele necesare ciclului de vieţi pământene: mai ales au cunoaşterea trăirii în corpuri cu vibraţie foarte înaltă, necesară manifestărilor prin corpuri spirituale;

– odată sosite la întrupare aici, pe Pământ, fiecare întrupare cu corp fizic pe care o vor desfăşura va începe cu manifestare prin corpuri spirituale. Când monada se întrupează ca entitate astrală, ea nu are o perioadă de început pentru manifestare prin corpuri spirituale, deşi are astfel de corpuri în sistemul corporal: nu are nevoie, căci în calitate de entitate astrală poate efectua majoritatea activităţilor fără o pregătire prealabilă. Corpurile entităţii astrale sunt constituite simultan prin toate seturile de raze necesare, şi nu pe rând, ca în cazul sistemului cu corp fizic: mai întâi corpurile spirituale, prin ajutorul îngerilor de destin, iar monada se poate manifesta direct prin ele; apoi are loc concepţia corpurilor care se moştenesc (inclusiv cel fizic) prin aportul părinţilor, aşa cum ştim. După naşterea urmaşului, el poate să folosească – mai mult sau mai puţin conştient – cele studiate, aplicate în perioada anterioară, care îi sunt o pregătire pentru viaţa mai grea, fizică. 

Se pot urmări detaliat aceste aspecte în studiul “Canalul de destin: activităţile noastre spirituale  (budhice) în aşteptare la întruparea cu corp fizic”  . 

Starea de conştienţă în corpurile spirituale este totală, la nivelul de evoluţie al monadei. Ea aşteaptă în corpurile sale spirituale crearea corporalităţii necesare (fizică, eterică, astrală, mentală şi cauzală) pentru a merge mai departe, în acelaşi destin, cu întruparea fizică. Din această stare de conştienţă avansată fiecare monadă, din fiecare spirit, participă la diferite lucrări ale entităţilor spirituale şi astrale care se desfăşoară în întreaga galaxie. Practic, indiferent ce va face în întruparea cu corp fizic – dacă va ajunge, prin voinţa şi participarea părinţilor, să se deruleze, fiecare om are deja o bază puternic marcată de manifestări pozitive pe care le-a desfăşurat deja în folosul întregii vieţi de pe planetă şi în întreg fondul galactic existent. 

Aşadar este imperios necesar să avem în vedere şi acest lucru când avem tendinţa de a judeca, acuza semenii, lipsindu-i de iertarea noastră. Ceea ce însă nu presupune renunţarea la severitate atunci când este cazul. De asemenea – o manifestare cu care şi eu mă trezesc de multe ori că o am, şi-mi doresc să scap de ea: sunt în această perioadă planetară mulţi oameni care se miră şi suferă din cauza altora pe care i-au intuit a fi buni, în timp ce viaţa le dovedeşte manifestări ale lor negative, neaşteptate: intuiţiile noastre merg însă spre manifestări spirituale de cea mai înaltă calitate, spiritualitate – ideale cum le spunem noi – realizate atât de aproape de momentul relaţiei cu ei, încât apare mirarea, spontan, ca şi cum chiar şi în astfel de situaţii de negativitate tot nu ne vine să credem că se puteau petrece asemenea manifestări greu de suportat. Trebuie întotdeauna să avem în vedere acest lucru – că vibraţia joasă a materiilor fizice şi folosirea fără multă experienţă a razelor noastre cu vibraţie mai joasă ne determină asemenea comportamente pe care nu ni le mai dorim: nici nouă, nici celor din jur. 

Sunt foarte multe aspecte ale trăirilor noastre spirituale pe care le vom descoperi în viitor cu toţii. Să mai reţinem ceva cu caracter general, un element specific manifestărilor spirituale: manifestarea spiritului are loc întotdeauna prin corpul spiritual cu vibraţia cea mai mare. Majoritatea oamenilor – spirite în curs de evoluţie primară – au două corpuri spirituale: corpul spiritual (sau budhic) şi corpul dumnezeiesc (sau atmic). O parte foarte restrânsă – ajutători secundari în primele faze, fazele arhetipale, pot avea încă un corp spiritual în plus: corpul enesic şi încă un corp în plus: corpul supraenesic – în funcţie de sarcinile de ajutor planetar şi galactic pe care le au, conform etapei lor de evoluţie. De regulă având un sistem corporal de manifestare în diverse materii, manifestarea are loc prin ultimul fel de corp (cu vibraţia cea mai mică): corpul fizic sau corpul astral (pentru entităţi astrale). Însă în cazul manifestărilor prin corpuri spirituale – în ambele variante descrise mai sus (călătorie spirituală regresivă sau întrupare a monadei legată de întruparea fizică), corpul de manifestare este cel mai înalt corp spiritual, după cum este format sistemul: corpul dumnezeiesc (sau atmic), corpul enesic sau corpul supraenesic. Acest lucru este necesar pentru ca monadele să se obişnuiască, sau să nu uite să-şi folosească razele cu toate vibraţiile, de la cele mai joase la cele mai înalte; în acelaşi timp să aibă acces total la cele mai înalte cunoaşteri despre lumea în care se află, după puterea de pătrundere a fiecărui spirit în parte. 

b. Trăiri prin corpul fizic de manifestare curentă

Dacă are loc procesul de concepere a urmaşului, conştienţa acestuia din urmă îşi derulează drumurile prin corpul fizic, deşi devine – în etapa planetară pe care o traversăm acum, cu vibraţie joasă – superficială, doar vag intuitivă şi plină de confuzii: până când omul matur filtrează singur realitatea în care trăieşte şi ajunge la o sumă restrânsă de obiective şi activităţi pe care le poate derula cu corpul fizic în mod conştient. Primeşte doar limitat ajutor de la corpul astral şi corpul mental – un ajutor discret până când vibraţia planetară va creşte din nou suficient pentru a permite lărgirea conştienţei prin corpul fizic prin pătrunderea – adică: decodificarea la nivel cerebral – tuturor simţurilor de la toate corpurile, simultan în spaţialitatea şi temporalitatea momentului. Adică: spaţiul devine perceput sferic (de jur împrejurul corpului fizic), iar fiecare moment trăit aduce conştienţei un volum din ce în ce mai mare de trăiri din vieţile (destinele) anterioare, din ciclul de vieţi în derulare. De regulă ne interesează vieţile anterioare, dar conştienţa avansată a omului începe să preia secvenţe din planificarea iniţială a vieţilor care se vor derula în continuare. Treptat conştienţa se extinde şi în acest plan, şi descoperim amintiri din alte cicluri anterioare acestuia pământean: ele apar ori simultan, ori separat. În unele momente conştienţa se dilată: şi spaţial, şi în profunzime, în momente de recuperări ale liniştii interioare şi nu numai. Vibraţiile sunt amestecate în această perioadă (de trecere de la o vibraţie joasă către una mai înaltă), datorită schimbărilor rapide a fluxurilor energo-materiale circulante în aerul planetar: ele vin în valuri suprapuse, de vibraţii diferite (cele noi cu vibraţie mai înaltă, cele vechi cu vibraţie mai joasă) – de aceea aceste valuri de unde vibraţionale cu amplitudini foarte diferite (foarte mari/foarte mici cu plaje extrem de diferite între formele maxime şi minime) vor fi când foarte dese şi rapide, ca nişte cuţite dese, când foarte lente, ca nişte voaluri de mătase . Toate sunt destul de greu de suportat, dar toate oferă omului o perspectivă complexă asupra vieţii planetare, pe lângă faptul că-i oferă ocazia, posibilitatea de a se observa pe sine însuşi în situaţii obositoare, pentru a învăţa cum să-şi folosească creativitatea, omenia, bunătatea chiar şi în asemenea situaţii. Toate se fac în timp: 

– în prima parte a vieţii, în copilărie, omul primeşte filtrele familiei în care a venit pe lume, filtre, impuneri de canalizare pe calea pe care societatea o consideră cea mai importantă în acel moment; copilul devine foarte repede conştient de aceste filtre, dar societatea în care trăim acum nu ne permite nici un fel de alegeri în această perioadă;

– în adolescenţă, dezvoltarea hormonală formează pentru omul în curs de maturizare explozia necesităţilor pentru o viaţă aşa cum o vede el prin prisma experienţei proprii intuite, dar şi prin intuirea amprentelor încălcării regulilor din societate a celor privilegiaţi, amprente care “plutesc” în câmpul astral-mental al societăţii sale;

– oboseala unor asemenea trăiri tumultoase obligă omul ajuns în stare de maturitate să folosească propriile filtre (conform exemplului primit în copilărie) – proprii şi mai puţin impuse, deşi se cuprind în viaţa lui şi cele impuse de regulile societăţii. În acest fel timpul pare că se dilată, dar nu este o dilatare propriu zisă, ci efectul diminuării activităţilor anterioare. Toate astfel filtrate, şi cu experienţa acumulată pe linia de concentrare a atenţie pe cele cu valoare recunoscută, fiecare activitate devine clară, rapidă prin precizie şi nu prin viteză, iar experienţa acumulează, păstrează şi relevă în orice situaţie nou-apărută informaţii şi aplicarea lor extinsă, adaptată rapid la condiţiile momentului. În pragul maturităţii, pe experienţele uitate ale copilăriei, treptat se dezvoltă azi clar-simţurile: clar-vedere, clar-auz, clar-miros, simţirea schimbării registrelor de vibraţie – acestea din urmă percepute ca pe nişte pagini ale unei cărţi sau ca nişte ferestre care se închid pentru a face loc altora să se deschidă, unele suprapuse sau subpuse, în funcţie de frecvenţele pe care creierul se obişnuieşte treptat să le decodifice. Toate conduc la o perspectivă avansată a omului către simţuri străvechi – dar el le-a uitat acum, în vibraţiile fizice joase, astfel încât la început le credem noutăţi absolute, miraculoase, incredibile. Conştienţa percepţiilor şi înţelegerilor devine din ce în ce mai avansată, la fel aplicarea cu uşurinţă a informaţiilor, a cercetărilor proprii şi ale semenilor, care întăresc relaţiile inter-umane şi schimbul de cunoaşteri aplicate. Relaţiile inter-umane încep să se deruleze din alte perspective, profund umaniste, cu colaborări care conduc pe trepte superioare de cunoaştere şi de trăire. 

Fără să intrăm deocamdată în alte amănunte, să mai reţinem ca idei de dezvoltat şi următoarele:

– Toţi suntem conştienţi de cele care ne înconjoară, la nivel de generalitate, chiar dacă în mod curent fiecare punem accent pe alt aspect;

– Chiar dacă viaţa curentă ne atrage atenţia asupra unui număr limitat de aspecte, subconştientul nostru percepe şi înregistrează totalitatea aspectelor vieţii care se derulează în jurul nostru.

(Pot fi urmărite câteva idei despre subconştientul nostru în articolul: Subconştientul, povestea unei cenuşărese  )

Tema subconştientului aduce de fapt în prim-planul existenţei noastre fizice suma percepţiilor prin senzorii tuturor celorlate corpuri din sistemul nostru corporal, suma amintirilor pe care le putem avea pe Pământ (şi nu numai) privind evoluţiile noastre anterioare, toate fiind înmagazinate în memoriile fiecărui corp în parte şi simultan în memoriile monadei. De regulă cunoaştem noţiunea de subconştient, dar nu avem imaginea întreagă a acestui element deosebit de important al vieţii noastre spirituale. 

În articolul următor vom detalia câteva din percepţiile noastre conştiente în trăirea cu corpul fizic, chiar dacă ele sunt obişnuiri treptate ale noastre de percepţie cu senzorii altor corpuri fluidice din sistemul nostru corporal. 

c. Trăiri prin corp astral de manifestare curentă

Manifestarea de tip astral, prin corpul astral, comportă trei feluri existenţiale diferite:

– în timpul derulării destinului prin corpul fizic: în timpul somnului sau în stare de liniştire cerebrală avansată, corpul astral se desprinde parţial de restul sistemului corporal, efectuând ceea ce numim călătorii astrale: pentru autostabilizare vibraţională - adică: recuperarea vibraţiei pierdute în timpul manifestărilor fizice (în stare de trezie)  în structuri speciale ale matricei eteric-astrale a planetei. Cu acest prilej, întrupatul aflat în conştienţa călătoriei astrale efectuează cercetări proprii prin deplasare în galaxie sau staţionare în locuri planificate pentru desfăşurare de percepţii (spaţiale, structurale sau temporale), acţiuni necesare care urmează un program bine stabilit dinainte;

– după terminarea destinului fizic, după detaşarea de corpurile cu vibraţia cea mai joasă (corpul dublu-eteric şi corpul fizic) toată atenţia, conştienţa se concentrează în corpul astral: are loc un proces rapid de întărire a corpului astral, iar acesta devine corp de manifestare pentru entitatea astrală care îşi începe lucrările alături de entităţile astrale întrupate la fel, precum şi entităţile astrale întrupate direct astfel de la începutul destinului lor curent;

– ca entitate astrală, cu destin curent de tip astral, care nu are de-a lungul destinului (vieţii) celelalte feluri de manifestări, aşa cum am menţionat anterior. 

Trecerea bine înţeleasă de la forma de trăire fizică, de individ cu manifestare preponderent fizică (om, în cazul nostru) – la cea de entitate astrală expandează întreaga conştienţă a monadei. 

Pentru omul care a trăit cu o conştienţă extinsă sau conştientizând că face această trecere, chiar dacă corporalitatea nu i-a permis deocamdată foarte avansate trăiri ci doar intuitiv simţind necesitatea şi adevărul lor, trecerea în formă de entitate astrală înseamnă mobilizarea imediată la ajutor oferit celorlalte entităţi astrale. Cu alte cuvinte se integrează rapid, total în procesul complex de acordare de ajutor oamenilor, întrupaţilor cu corpuri fizice. 

Oricum ar fi, în orice situaţie s-ar afla fiecare om pe Pământ, trecerea în viaţa astrală după cea fizică este deschidere prin mişcare liberă cel puţin în sistemul stelar din care face parte Soarele, o mişcare mult mai liberă decât prin viaţa fizică. Conştientizează imediat posibilităţile extinse ale folosirii radiaţiei proprii la distanţă, în execuţia directă a sarcinilor planificate. Întră imediat, redescoperindu-şi rapid experienţa vastă de astral, în cunoaşteri avansate ale câmpurilor planetare, stelare şi galactice, ale biosistemului planetar, precum şi întărirea relaţiilor de conlucrare cu grupurile cu care nu s-a putut înţelege în timpul vieţii fizice. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
04. DEZVOLTARILE TRAIRILOR NOASTRE ACTUALE: UN PAS PE DRUMUL UNIVERSALIZARII

Am trecut în revistă principalele forme ale trăirilor noastre actuale, pământene, a căror complexitate începem să o conştientizăm azi, în pofida condiţiilor grele de mediu şi sociale din ultimele milenii. Perioada pe…

03. Extinderea perceptiilor: de la fizic – la multisenzorial

Acest studiu este o adaptare a articolului preluat în linii mari de pe Blogul unui om cuminte: SALT ÎN CONŞTIENŢĂ (1): De la conştienţa fizică la conştienţa extinsă, şi cuprinde adaptări ale celor scrise pe blog la studiile detaliate…

Dictionar