10. Sisteme spirituale

20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul reptilian, spre exemplu) au ajutat de-a lungul timpului omenirea să se adapteze tuturor schimbărilor care au avut loc pe Pământ, în sistemul nostru stelar, în zona universului în care ne aflăm acum la întrupare. Ne-au ajutat nu numai pe noi, oamenii, dar şi pe toate vieţuitoarele planetei, fizice, astrale şi spirituale, planetele, stelele, alte macrostructuri universice de asemenea. Toate cele studiate până acum ne pregătesc pentru mereu noi cunoaşteri, noi înţelegeri ale lumii în care trăim, ale uriaşei Creaţii şi ale Creatorilor şi ajutătorilor noştri, pregătindu-ne permanent să creăm condiţii de ajutor şi noi, la rândul nostru, pentru alte generaţii de evoluanţi. 

Deocamdată să mai facem doar câteva precizări şi apoi să mergem mai departe. 

Selectorii, în totalitatea lor ca structuri ale sistemului nostru spiritual, nu sunt structuri unice în sistemele spirituale ale acestui loc, ale acestei planete, acestui nivel de vibraţie din univers, căci nu există nimic unic în structuralitatea de întrupare care să răspundă unor cerinţe trecătoare unice ale evoluanţilor dintr-un singur loc. Pot exista structuri cu un maximum de complexitate de un anumit fel undeva în univers – dar întotdeauna vor exista faze de evoluţie care vor folosi elemente pregătitoare cu foarte mult timp înainte de trăirile în acest vârf, precum şi diminuări treptate în continuare, care vor fi suplinite de creşterea experienţei spiritelor de a înlocui structurile corporale ajutătoare cu folosirea propriilor forţe spirituale.

Întotdeauna va fi nevoie de o asemenea structuralitate mai ales în zona I a universului, zona începuturilor tuturor evoluţiilor spiritelor: cu multe etape începătoare şi ajutătoare până la finalizarea evoluţiilor din această zonă şi trecerea la zona următoare a universului. Pentru că trecerea în zona a II-a nu presupune încă, pentru evoluţiile primare, puterea de a selecta singuri vibraţiile necesare manifestărilor şi sarcinilor de destin, apoi a lucra în funcţie de experienţa pe care spiritele o au în potenţarea vibraţiilor în mijlocul cărora trăiesc. Este încă prea devreme pentru ele; dar evoluţiile progresive în acest univers creează condiţii pentru acomodarea treptată cu diverse manifestări, pentru ca spiritele să se obişnuiască din timp cu ele, până când vor putea să îşi creeze singuri mediul necesar evoluţiilor lor. În acest fel, chiar înainte de maturizarea forţelor radiante noi care se dezvoltă permanent, spiritele învaţă să şi le folosească pe rând şi împletite cu cele deja mature. Învaţă să modeleze şi să remodeleze propriile vibraţii, fiind conştiente de dezvoltarea diferită a forţelor lor şi moderând astfel pe cele care sunt obişnuite să le folosească spontan la capacităţi totale: dar care astfel pot deteriora corpurile proprii sau a altor vieţuitoare din jur. De aceea funcţionarea corpurilor le obişnuieşte la început să-şi împartă forţele pe mai multe planuri prin lucrarea adecvată a selectorilor şi, după această obişnuinţă, spiritele învaţă să să se concentreze singure pe o direcţie principală, apoi şi pe una principală şi pe mai multe auxiliare. Învaţă să se protejeze singure de diverse vibraţii venite din mediul social, apoi din mediul cosmic – emise de stele şi planete; iar mai târziu învaţă să se protejeze de vibraţiile marilor structuri universice (bariere zonale şi subzonale, structuri interdimensionale, etc.) şi să lucreze chiar în prezenţa lor, spre binele personal şi al tuturor celor întrupaţi în aceleaşi situaţii. 

Şi în acelaşi timp: învaţă să-i înveţe şi pe alţii. 

Selectorii au ca funcţie explicită amplificarea vibraţiilor: să reţinem bine faptul că ei nu au niciodată ca funcţie diminuarea amplitudinii vibraţiilor; iar dacă este necesar ca anumite vibraţii să nu atragă atenţia întrupaţilor, ei selectează alte vibraţii din mediu – însă dintre cele importante la rândul lor pentru destinul sprijinit – pe care le amplifică momentan, pentru a devia, a distrage mai mult sau mai puţin atenţia de la vibraţia prea puternică care nu are rol pe moment de a fi urmată, folosită. Acelaşi lucru învaţă treptat orice întrupat să facă, să-şi împartă atenţia pe mai multe planuri, pentru a nu lăsa alte lurări nefăcute doar pentru că are un singur lucru în vedere, obsesiv. Pentru oameni, pe Pământ, etapele de evoluţie au urmărit în străvechimi (înainte de ultima glaciaţiune) realizarea unor lucrări mari, complexe, de acest fel: creşterea prin voinţă a vibraţiei proprii şi, prin creaţie, a vibraţiei aşezărilor umane după fiecare glaciaţiune. Azi intuiţia ne spune să urmărim o creaţie de calitate, curăţenie, cunoaştere aprofundată, comportamente frumoase, altruiste, înţelegătoare, iubitoare – în virtutea celor cunoscute bine anterior de orice spirit uman. Dar hotărârea folosirii lor sau a celor negative: prin prisma elevării spirituale sau a intereselor înguste, egoiste, meschine, momentane, revine în exclusivitate trăirilor momentului. 

Ajutătorii astrali şi dimensionali orientează pe cei ajutaţi, oameni şi orice alte vieţuitoare, tot la fel, către creşterea vibraţiei: căci diminuarea oricărei vibraţii produce frică, panică, durere. Dacă pentru om nu produce frică orice diminuare a vibraţiilor, să nu uităm că nu suntem singuri pe planetă, iar ajutătorii sunt pentru orice vieţuitoare, pentru planete şi steaua care ajută şi planeta noastră, şi cele din întreg sistemul planetar al stelei noastre. Ei au puterea de a-şi modela vibraţia prin reţinerea folosirii razelor după cum dictează sarcinile lor – dar o fac cât mai rar cu putinţă: numai la necesitatea trecerii dintr-un strat în altul. În majoritatea cazurilor, ei o fac prin mărirea volumului şi a complexităţii lucrărilor, dar şi prin folosirea canalului de destin când este necesar să păstreze o parte însemnată din vibraţie pentru lucrări în văzul oamenilor, trăind în imediata lor apropiere (cazul evenimentului biblic „Schimbarea la faţă”). Asemenea lucrări în etapele cu vibraţie planetară joasă se efectuează numai pentru folosul, învăţătura celor ajutaţi, care au comportamente necesar a fi perfecţionate, a căror vibraţie este necesar să crească, în perioadele imediat viitoare. Dar astfel de evenimente sunt foarte rare când vibraţia este joasă, doar ca pregătire pentru etapa următoare, de creştere puternică a vibraţiei într-o perioadă relativ scurtă de timp. 

Este bine să reţinem în primul rând, pentru noi, oamenii şi pentru pregătirea noastră de schimbarea felului de trăiri curente (de la cele preponderent fizice la cele preponderent mental-astrale) cum vom putea efectua – la fel ca şi înainte de ultima glaciaţiune – variaţia vibraţiei noastre: prin mărirea volumului de activităţi simultane care folosesc cât mai multe puteri proprii. Cu alte cuvinte este vorba despre distribuirea forţelor radiante proprii între mai multe lucrări, fără să pierdem din vedere acurateţea execuţiilor. La fel cum fac în prezenţa noastră şi entităţile interdimensionale şi dimensionale, sub a căror baghetă vom trăi şi vom lucra din nou, în etapele următoare ale evoluţiei umane. 

Toate acestea sunt necesare în acest fel pentru că evoluţiile urmăresc mereu creşterea vibraţiei monadei şi, pe măsura avansării în evoluţii, apar şi se dezvoltă noi forţe radiante care se întăresc şi cresc în acelaşi timp cu întărirea celor vechi: prin folosirea celor noi chiar de la primele dezvoltări, susţinute de toate razele dezvoltate anterior. 

Lucrarea selectorilor ajută în plus ca vibraţiile grele, joase, ale activităţilor umane să nu ajungă să influenţeze circulaţia fluxurilor energo-materiale, câmpurile şi structurile din jurul planetei. Se crede că vibraţiile joase ale durerii evoluţiilor noastre şi a vieţuitoarelor planetei se răspândesc în spaţiile universice, lucru care nu este adevărat: ceea ce însă nu înseamnă că putem fără nici un fel de grijă să facem aceleaşi lucruri grave mai departe. Puterea nucleului planetei şi a manşoanelor sale – toate eterice la tangenţa cu noi, întrupaţii individuali pe planetă, împiedică răspândirea vibraţiilor în mediu, iar nucleul stelei şi nucleele planetelor din sistemul ei protejează la rândul lor. Elementele de protecţie ale macrostructurilor universului fac diverse feluri de protecţii până când evoluanţii învaţă să se protejeze singuri şi mai ales învaţă să protejeze întreg mediul înconjurător. 

Însă noi trebuie să avem grijă să ne corectăm atitudinile, comportamentele – toate manifestările care răspândesc vibraţii joase în jurul nostru, căci mai întâi de toate trebuie să conştientizăm complexitatea vieţii din jurul nostru pentru care învăţăm astfel să protejăm, să îngrijim. În felul în care ne comportăm azi, prea puţini dintre noi suntem atenţi la vibraţiile joase pe care le răspândim în univers, iar pe de altă parte chiar dintre cei care sunt interesaţi de univers nu se gândesc cât de mare rău ar putea face ei înşişi vieţuitoarelor care trăiesc cu noi, chiar aici, pe planeta noastră. O evoluţie profundă ne îndeamnă să avem grijă de noi, de restul vieţuitoarelor din jur, de planeta noastră şi, treptat, mai departe în spaţiile universice. 

Aşadar, selectorii au rolul lor, aşa cum am discutat pe larg, în suplinirea lipsei de putere, de pricepere, de experienţă în cunoaşterea propriilor noastre forţe, şi aplicaţii cu asemenea forţe energetice radiante. Ne suplineşte puterea de a ne concentra atent la fiecare moment al vieţii noastre, alegând conştient razele noastre, care susţin şi întăresc corpurile şi câmpurile lor, toate la un loc ajutându-ne manifestările. Suntem la începutul evoluţiilor noastre, fără mari puteri spirituale, nu avem abilităţi, nu am ajuns cu abilităţile noastre la nivel de obişnuinţă (mai reuşim din când în când!!!): cu o folosinţă spontană, rapidă, a celor mai recente, mai noi puteri pe care ni le-am format prin trăirile noastre. Treptat ajungem să conştientizăm, şi să învingem tot felul de greutăţi ale începuturilor:

– vibraţiile din mediul de trai care ne impulsionează să folosim razele noastre pe măsura lor: aşa cum, dacă avem în mână un obiect, imediat facem cu el ceea ce suntem obişnuiţi deja - tăiem cu o foarfecă, citim într-o carte, aprindem aragazul, pornim o maşină, etc.; multe nu le ştim însă, şi apare dorinţa de distrugere, de ocolire, apare frica sau la polul opus indiferenţa care poate duce până la distrugere (arunc, distrug ceea ce nu ştiu ce să fac cu acel ceva);

– aglomeraţia planetară (totalitatea vieţuitoarelor, plante sau animale) şi, mai aproape de noi, aglomeraţia social-umană, cu spirite întrupate de o varietate extrem de mare: o asemenea situaţie este rară în viaţa spiritelor la începutul evoluţiilor, dar pe măsura avansării în evoluţie asemenea situaţii devin din ce în ce mai dese, până când devin trăiri curente în evoluţiile secundare, de ajutători, oriunde în spaţiile universurilor de întrupare;

– amestecarea şi schimbarea rapidă a fluxurilor energo-materiale care determină o variaţie a vibraţiilor cu care foarte rar ne confruntăm în evoluţiile noastr – doar când pe o planetă se strâng numeroase blocuri spirituale din toate felurile de evoluţie în aceeaşi specie, umană în cazul nostru: rezidenţi, numeroase feluri de blocuri spirituale piramidale ajutători secundari şi centrali. Este necesar acest proces de înlocuire rapidă a fluxurilor vechi, care şi-au pierdut vibraţia înaltă, cu fluxuri noi, cu vibraţie integrală, înaltă, profund ajutătoare pentru continuarea evoluţiilor; şi este nevoie să se facă mai rapid, să se scurteze timpul petrecut în astfel de aglomeraţii, mai ales pentru acele spirite care se află în astfel de situaţii pentru prima dată (se poate urmări studiul Variaţia vibraţiei medii zonale)

Toate sunt necesare obişnuirii noastre cu asemenea situaţii, care devin din ce în ce mai uşor de trăit pe măsură ce căpătăm experienţă. La început ne ajută selectorii, dar deja în cazul oamenilor – ca spirite întrupate aflate în evoluţii avansate, creatoare conştiente în curs de universalizare  - se împleteşte activitatea selectorilor cu alegerile conştiente de manifestări din ce în ce mai înalte: selectorii încep să-şi potenţeze activitatea după cum omul conştientizează şi schimbă el însuşi direcţiile de manifestare, conştient la un moment dat de necesitatea muncii cu el însuşi pe acest plan. 

Viitorul nostru ne va aduce forţe noi, cu învăţături noi pentru a deveni ajutători de nădejde, înţelegători, altruişti, iubitori pentru orice grupuri spirituale care au şi ele nevoie de ajutor, aşa cum şi noi avem la rândul nostru: ajutăm după cum a învăţat de la ajutătorii noştri. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

18. STRUCTURILE INTERIOARE ALE CANALULUI DE DESTIN (3): DISCUL DE PROTECTIE AL S.A.V. IN CANALUL TOTAL DE DESTIN

(Reamintim că S.A.V. înseamnă selectorul-amplificator de vibraţii) Studiul de azi ne va explica o chestiune cunoscută de noi, un simbol de loc îndrăgit, dar pe care vă rog frumos să îl luaţi ca atare şi vom discuta câte…

Dictionar