03. Analize evenimente religioase

SCHIMBAREA LA FAŢĂ (1)

Am scris pe ici şi pe colo despre acest eveniment religios: “Schimbarea la faţă”, dar discutând cu cei apropiaţi am ajuns la concluzia că modul în care am scris era incomplet în lumina ultimelor studii despre universuri, evoluţii, filamente energo-materiale, radiaţii monadice şi sisteme spirituale. 

Acest eveniment biblic are o mare importanţă pentru omenire, deşi de regulă nu este un eveniment prea mult discutat. Dar el este exemplul cel mai evident – nu neapărat ca miracol aşa cum suntem îndrumaţi să-l credem – ci ca înţelegere a: 

– dimensiunilor puterii monadelor centrale – coordonatoare ale evoluţiilor noastre, arătate explicit în vremurile derulării lucrărilor pe care ei le fac pentru a se “scurta zilele suferinţelor noastre”, aşa cum este scris explicit în Biblie. Aşa cum a fost hotărât înainte de întruparea spiritelor umane pe Pământ . Toate au avut nevoie de astfel de lucrări, fiecare în felul său, s-au bazat pe astfel de lucrări şi în lumina lor se vor duce la bun sfârşit toate sarcinile întrupaţilor;

– modului în care aceşti coordonatori-ajutători ai evoluţiilor noastre vor fi percepuţi în viitor de către fiecare om şi, treptat, orice om va percepe toate lucrările care se desfăşoară pe Pământ, în această subzonă universică: evenimente (adică lucrări de întindere spaţio-temporală diferită, cu intensităţi diferite, cu profunzimi diferite) care se petrec pe propria planetă, pe alte planete, în preajma altor stele, altor corpuri cereşti mai apropiate sau mai îndepărtate, altor structuri universice: reţele matriceale, galactice şi extra-galactice, evenimente legate de grupuri de entităţi în deplasare şi de “drumurile” lor, etc. Luminozitatea şi sunetul fundamental – ca un cântec, ca o simfonie percepută de urechea umană, aşa cum nu de puţine ori se specifică în biblie. 

Să dezbatem pe scurt câteva idei, care ne vor conduce în viitor către înţelegeri din ce în ce mai profunde, acoperind o plajă şi ea tot mai extinsă de înţelegeri ale fenomenologiei legate de puterea coordonatorilor evoluţilor noastre, prefigurând de fapt liniile generale ale propriilor noastre evoluţii: în felul în care percepem azi pe cei care ne sunt coordonatori şi ajutători de cea mai înaltă clasă. Pot fi dezbătute pentru început câteva idei, apoi vedem ce va mai veni la rând.

1. LUCRAREA DE BAZĂ A COORDONATORILOR EVOLUŢIILOR NOASTRE: SCHIMBAREA SENSULUI VARIAŢIEI VIBRAŢIEI MEDII PLANETARE

Această schimbare vizează începutul creşterii vibraţiei medii planetare – din punctul vibraţional cu valoarea cea mai mică (aşa cum era în momentul naşterii şui Iisus) către valorile maxime ale vibraţiei – pe care însă spiritele umane nu le vor mai trăi pe Pământ, făcând loc altor popoare de spirite care necesită o astfel de vibraţie în evoluţiile lor.

A fost lucrarea de bază a coordonatorilor fiecărui fiecarui bloc spiritual care efectuează evoluţii pe planetă: a coordonatorilor populaţiilor spirituale tradiţionale şi a blocurilor spirituale piramidale venite pe planetă din zona a II-a universului  datorită cărora s-a realizat în mod special lucrarea despre care discutăm. Aceşti coordonatori sunt de fapt coordonatorii tuturor evoluţiilor care se desfăşoară în galaxie, ajutători înalţi ai tuturor spiritelor care sunt întrupate în galaxie: primari, secundari şi centrali deopotrivă. Coordonatorul principal al tuturor evoluţiilor s-a întrupat în cunoaşterea noastră drept Iisus din Iudeea timpului cunoscut de noi azi, realizând această lucrare de o complexitate şi o profunzime deosebită. 

O astfel de lucrare se face:

– doar pe planetele care primesc blocuri spirituale piramidale (să numim prescurtat: BSP) la un moment dat al existenţei lor, când planeta atinge şi stă în vibraţii foarte joase. S-a realizat pentru planeta noastră (şi altele în aceeaşi situaţie din galaxie, din alte galaxii, care găzduiesc astfel de BSP), pentru toate spiritele aflate în evoluţii intraplanetare şi intrastelare, precum şi pentru steaua care o guvernează (Soarele nostru, aşa cum îl numim noi). Această lucrare s-a pregătit şi s-a realizat în condiţii de mare protecţie energo-materială cu o anumită putere şi viteză, nu alta, care să determine suportarea unor presiuni radiante de către toate spiritele întrupate. BSP măresc considerabil populaţiile planetare la momentul venirii lor pe planetă, chiar dacă pentru un timp relaţiv scurt: şi în general ale sistemului stelar şi ale galaxiei întregi. Iar efectele în planul fizic sunt cele mai obositoare pentru toate spiritele întrupate pretutindeni. Ele sunt ajutate sub toate aspectele pe care trăirile pe care le necesită, printre care această scurtare de timp – a ajungerii fluxurilor energo-materiale pe planetă – este deosebit de importantă, pentru ca evoluanţii să nu obosească: mai ales cei care vin pentru prima dată în călătorii regresive;

– coordonatorii-lucrători se folosesc de corporalitatea speciei planetare în mijlocul căreia se vor întrupa toate BSP, care trăiesc efecte foarte dure ale trecerii lor de la vibraţii foarte înalte – din care vin pe Pământ – la vibraţia foarte joasă a Pământului, precum şi variaţii foarte mari şi rapide de vibraţie locală de la o valoare înaltă la una mult mai joasă comparativ cu valoarea medie. Folosind o astfel de corporalitate, folosind seturile de raze monadice care o susţin, ei verifică pe “pielea” omului, adică cu sensibilităţile pe care un asemenea fel de corporalitate le oferă, în funcţie de necesităţile evoluţiilor lor: generale (oriunde în univers) şi particulare (numai în această subzonă a universului). Astfel ei ştiu bine toate efectele pe care le simt toate populaţiile în urma lucrărilor lor, în fiecare moment al derulărilor lor. Sunt populaţii spirituale cu un grad înaintat de conştienţă şi de formare a conştiinţei: nu numai morală, ci şi o conştiinţă a calităţii vieţii lor, a calităţii emoţiilor lor, a creaţiei lor, a influenţelor unora asupra altora, a răspândirii ideilor şi trăirilor înaintate, potrivite evoluţiilor lor. Toate spiritele umane se bazează pe o asemenea lucrare ştiind cât de greu le va fi nu numai lor, oamenilor, ci şi celorlalţi evoluanţi planetari, popoarelor de spirite intraplanetare şi intrastelare, obligate să suporte cele care se petrec în aceste timpuri. Se bazează pe ceea ce Iisus însuşi a spus: că prin ajutorul pe care îl primesc se scurtează zilele suferinţelor tuturor – noi am înţeles că numai ale noastre, ale oamenilor, dar el s-a referit la absolut toate vieţuitoarele planetei (de la viruşi la oameni), la planeta însăşi şi planetele ei surori, la steaua de care aparţine planeta şi întreg sistemul stelar din care face parte Soarele. 

Aceasta era principala lucrare: de schimbare a sensului variaţiei vibraţiei medii planetare, înainte ca fenomenologia aceasta să aibă loc pe cale naturală, schimbându-se volumele de fluxuri energo-materiale învechite, cu vibraţii mult diminuate, cu fluxuri energo-materiale noi, cu care zona este aprovizionată prin anumite puncte ale barierelor inter-zonale şi inter-subzonale. Desigur că o asemenea lucrare presupune şi o serie întreagă de lucrări de amploare mai mare sau mai mică, dar în egală măsură de importante: moderări de manifestări excesive izvorâte din dorinţa de a face faţă greutăţilor întâmpinate, echilibrări şi schimbări de atitudini cu cea mai mare dorinţă de reuşită, alte manifestări specifice epocii cu vibraţie joasă, necesare în condiţii dure, dar bine cunoscute şi aplicate cu multă iubire la nivele înalte de vibraţie, când fiecare om ştie bine toată gama de manifestări pe care azi le numim ideale, care se trag din toate cele pe care le putem cu toţii efectua – dar nu şi la nivele foarte joase. 

Schimbarea sensului de variaţie a vibraţiei planetare o numim totuşi “planetară”, pentru că cea zonală îşi continuă cursul normal, restul fluxurilor rămân în circulaţie prin atracţie din galaxie în galaxie, adică pe circuitul normal, tipic, mult mai îndelungat. Se schimbă doar vibraţia planetei spre care se formează circulaţiile unor şuvoaie (din anumite puncte din barierele interzonale şi inter-subzonale) direct spre planeta de pe care lucrează coordonatorii. Iar în final, după plecarea acestor blocuri de spirite care au modificat local (şi pentru o perioadă relativ scurtă de timp) destinele planetare, fluxurile sunt atrase în continuare pe această cale, chiar dacă parte din ele ajung şi în galaxia noastră pe drumul lor tipic: prin atracţii din galaxie în galaxie, prin circulaţii cosmice şi prin circulaţii prin reţelele de corzi matriceale ale galaxiilor. Puterea vibraţională la nivelul Pământului va creşte exponenţial şi mai ales rapid, favorizând regenerarea planetei în primul rând şi intrarea rapidă a spiritelor umane în evoluţiile calme, liniştite, mental-astrale.

2. PUTEREA DE A SCHIMBA, DE A MODELA PROPRIA VIBRAŢIE

Este o abilitate căpătată de-a lungul evoluţiilor privind creşterea/reducerea intensităţii seturilor de raze din radiaţia totală proprie, cele care pot fi folosite pe Pământ, dar coordonatori de talia lui Iisus realizează astfel de lucrări potrivind armoniile universice la nivelul tuturor universurilor de întrupare. Ştim bine acum, există legături extrem de puternice între întrupările noastre din cele 3 universuri: Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal. De asemenea se armonizează direcţiile existenţiale din toate cele încă 6 straturi sau dimensiuni structurale paralele cu stratul nostru, precum şi cu alte straturi interdimensionale. 

Pentru noi, evoluanţii pământeni actuali, prin întrupări pe diferite planete, în diferite sisteme stelare şi galaxii: căpătăm abilitatatea de a varia propria vibraţie, lin, flexibil. Aceasta presupune în primul rând trecerea de la accentele puternice la altele echilibrate până la foarte fine ale folosirii forţelor energetice proprii, care pot distruge sau, emoţional vorbind, pot descuraja până la dezolare şi ieşirea forţată din destin pe cei slabi. Acesta este drumul evoluţiilor tuturor monadelor: de a cumula puteri energetice mari, în proporţii nebănuite de noi azi, puţin înţelese de noi comparativ cu cele ale coordonatorilor-lucrători întrupaţi alături de noi. Şi ei evoluează în timpul evoluţiilor noastre, doar cu viteze mult mai mari întrucât, pe măsura creşterii puterii energetice interioare în mod conştient, în oricare fel de condiţii de manifestare, creşte şi viteza de înţelegere – mai ales în condiţiile în care nu există vreun hiatus în conştientizarea deplină de sine, aşa cum o au dânşii. Creşte puterea interioară – creşte şi experienţa de folosire a tuturor razelor folosite, care sprijină formarea altor raze noi şi sprijină toate la un loc dezvoltarea experienţei de folosire. 

Gradul cel mai înaintat de folosire a radiaţiei monadice este obişnuinţa de a schimba, de a modela propria radiaţie în mod conştient şi rapid: de la impulsiv la conştient, trecând prin toată gama de potenţări posibile. Asta învăţăm treptat şi noi: trecând de la furie la calm, de la orice manifestare considerată negativă – la una pozitivă, echilibrând, moderând prin înţelegere, conştientizând necesitatea folosirii echilibrului în orice manifestare, plusând acolo unde trebuie (curaj, hotărâre, viteză, sunete puternice, etc.) – până la stopare şi apoi trecere în cealaltă parte, dacă şi atunci când o cer condiţiile de întrupare. 

Aceasta înseamnă aşadar folosirea corporalităţii noastre pentru căpătarea abilităţii de a:

– potenţa intensitatea folosirii diferitelor seturi de raze;

– de a folosi diverse seturi, mai noi sau mai vechi – în funcţie de cerinţele condiţiilor de trai, ale situaţiilor create de natura planetară, de manifestările biosistemului şi societăţii.

Fiecare tip de corporalitate pe care o avem:

– pe aceeaşi planetă, la diferite nivele de vibraţie nu numai planetară, ci şi oferite de întreg sistemul corporal: corpul fizic, astral, mental, cauzal cu diferenţele vibraţionale dintre ele; cea vitală (eterică) învăţăm să o întreţinem pentru ca ea să susţină la rândul ei pe cea fizică; cele spirituale (budhică, atmică, enesică, supraenesică, altele pe care le folosesc entităţile ajutătoare şi le folosim şi noi câte puţin în manifestările cu corpurile spirituale) învăţăm să le percepem îndrumările care ne sunt de folos uriaş pentru a ne menţine pe drumul drept al destinului personal: prin intermediul corpurilor de foarte mare vibraţie vom învăţa noi înşine să lucrăm, să ne ghidăm conştient şi să ghidăm şi alte generaţii de întrupaţi, în calitate de ajutători, să-şi realizeze sarcinile de destin;

– pe multe alte planete, folosind în funcţie de vibraţia planetară, de toate condiţiile locale de întrupare alte feluri de corpuri, care ne dezvoltă conştientizarea treptată a multor alte seturi de raze. Vom înţelege astfel din ce în ce mai mult şi mai bine rolul reîntrupărilor până când nu vom mai avea teamă de reîntrupare şi nu vom mai respinge această realitate, indiferent ce ne-ar spune semenii mai puţin intuitivi sau din orice alte feluri de motive personale;

– în orice univers, cu orice vibraţie mai mare sau mai mică, în orice condiţii care să conducă la coborârea noastră la nivelul populaţiilor ajutate, începătoare şi, de la nivelul manifestărilor şi înţelegerilor lor, să le ajutăm treptat să se orienteze către manifestări din ce în ce mai elevate.

Vom ajunge astfel la o flexibilitate înaintată, trecând lin, fără efort şi fără fracturi, reglând intensitatea radiaţiei noastre, reglând prin alegere de folosire a une părţi sau alteia din radiaţia noastră, fără ajutor de impulsionare bruscă din partea condiţiilor de trai sau din partea unei corporalităţi degradate, care ne obligă la eforturi diverse. Învăţăm astfel să acţionăm fără să aşteptăm tot felul de impulsuri în loc ca prin propria noastră conştiinţă să facem ceea ce ştim că este de făcut. Învăţăm să trăim permanent armonizându-ne cu alte entităţi aflate în alte locuri, lucrând în acelaşi sens, în aceeaşi direcţie sau din direcţii diferite dar care ele, direcţiile lor, se armonizează între ele formând baza evoluţiilor tuturor celor ajutaţi, inclusiv ale noastre. 

Adică pe scurt: aşa cum au procedat cei trei coordonatori, şi nu numai ei: biblia menţionează numai cei pe care îi cunoşteau iudeii, dar numărul lor este cu mult mai mare. Aşa cum Iisus şi camarazii săi ştiau, conştientizând toate acestea – dar la un nivel incomparabil de voluminos şi profund comparativ cu ceea ce putem noi aici să înţelegem. Tot aşa vom ajunge şi noi, cândva. 

Ajunşi în acest punct al analizei noastre, ar fi vremea să discutăm în următoarele articole şi despre:

– cauza pentru care apostoli nu ştiau şi nu erau conştienţi de evoluţia lor înaintată, în acel moment în care deveneau vrednici de alegerea lui Iisus, pentru a-l urma pe această cale spiritual-umană;

– necesitatea ca botezul să fie răspândit în masele largi ale popoarelor lumii, nu numai printre preoţi cum era folosit încă din Babilon, preluat de egipteni şi ajuns pe această cale la iudei (printre multe alte cunoaşteri şi practici profunde);

– semnificaţia “deschiderii cerurilor” şi percepţia acelui ”porumbel” care simbolizează de fapt noua era care începuse deja la naşterea lui Iisus, şi se finaliza în vibraţia fizicului în acea perioadă, sub puterea unor fluxuri noi duse de coordonatori, susţinând astfel o nouă etapă în trăirile tuturor vieţuitoarelor planetare, a planetei însăşi şi a stelei locale. 

Să ne oprim deocamdată aici. Vom discuta în partea a doua câteva aspecte în plus, analizând aspecte care mi-au atras atenţia prin întrebările pe care le-am primit de-a lungul timpului. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
SCHIMBAREA LA FAŢĂ (2)

În articolul precedent “Schimbarea la faţă (1)” am discutat despre o parte din aspectele spirituale care au stat la baza desfăşurării acestui eveniment: 1. Lucrarea de bază pentru care s-a întrupat coordonatorul general…

Apostolul hristic Andrei, prietenul geţilor…

Este un subiect deosebit de subtil, care trebuie abordat, pentru înţelegerea lui profundă, numai din perspectiva cunoaşterii unor realităţi ale vremurilor trecute: a cunoaşterii vieţii totale a străbunilor noştri.Despre geţi am scris…

Dictionar