10. Sisteme spirituale

17. STRUCTURILE INTERIOARE ALE CANALULUI DE DESTIN (2): STRUCTURILE DE PROTECTIE ALE SELECTORULUI-AMPLIFICATOR DE VIBRATII (SAV)

Se poate studia pentru orientare elementul de dicţionar Selectori-amplificatori de vibraţii (elementul va fi detaliat în curând pe baza noilor cercetări). 

Să reamintim structurile interioare ale canalului de destin:

1. Canalele de destin ale corpurilor din sistem;

2. Canalul de destin al selectorului-amplificator de vibraţii (S.A.V.):

– canalul sau bula de destin a SAV înainte de cuplarea celor două canale parţiale (al corpurilor spirituale şi al corpurilor planetare);

– discul SAV, după cuplarea celor două canale. 

Structurile despre care discutăm sunt în totalitatea lor şi fiecare în parte structuri de protecţie şi de menţinere a funcţionării celor pe care le protejează. 

Am discutat în linii mari despre canalele de destin ale corpurilor din sistemul corporal de întrupare a monadei. Să mai adăugăm doar ceva, întrucât ne este necesar pentru înţelegerea funcţiilor selectorilor. 

CÂTEVA CUVINTE ÎN PLUS DESPRE CANALELE DE DESTIN ALE CORPURILOR

Canalele de destin ale corpurilor sunt unice pentru fiecare tip de corpuri, sau mai corect: pentru fiecare subsistem corporal, după cum urmează:

1. Un canal de destin pentru corpul fizic, care nu are straturi sau structuri detaşabile.

2. Un canal de destin pentru corpul dublu-eteric (sau vital). Deşi corpurile: fizic şi dublu-eteric sunt de aceeaşi natură, ele au canale separate, de vibraţii diferite (seturi de vibraţii cuprinse fiecare între un minim şi un maxim pentru fiecare câmp în parte), care facilitează diferenţierea celor două feluri de corpuri şi funcţionarea separată, chiar dacă corpul dublu-eteric dublează corpul fizic. SAV adresează fiecăruia în parte vibraţii pentru cele două câmpuri – fizic şi eteric (sau vital), cu specificul dictat de destinul monadei întrupate (lucrări, manifestări). 

3. Un canal de destin pentru întreaga corporalitate astrală, cu straturi-corpuri în interiorul ei: noi spunem corpul astral (cu referire la întreaga sa structurare pe straturi de tip corpuri) dar de fapt pentru specia umană se cuprind maximum 4 straturi-corpuri de-a lungul întregului ciclu de vieţi ale speciei umane. La subspeciile umane, care au evoluat în trecut (cunoscute de noi doar unele: Neanderthal, Cro Magnon, etc.) au existat 5 straturi-corpuri, în etapele planetare cu vibraţie foarte înaltă. În această perioadă cu vibraţii joase pe care o traversăm, SAV îşi restrânge mult activitatea întrucât nu mai există o varietate bogată (şi ca nivele/subnivele, şi ca volum circulant) de vibraţii ale filamentelor energo-materiale în spaţiile galactice (zonale, mai extins). Filamentele pierd din vibraţia lor odată cu trecerea prin plexurile corporalităţii stelelor, planetelor şi biosistemelor lor, astfel încât mediul cosmic intra (şi extra-) galactic îşi diminuaeză mult nivelele de vibraţie foarte înaltă – dar fără ca ele să dispară totuşi din peisajul galactic. Volumele celor foarte înalte devin însă întrucâtva nesemnificative pentru ca vibraţiile lor să determine susţineri ale vibraţiei zonale la cote înalte, iar selectorii corporali nu amplifică aceste unde rare, vibraţii pentru oameni mai ales, pentru a nu dezorienta biosistemul planetar. De aceea corporalitatea umană devine, vibraţional vorbind, asemănătoare cu corporalitatea animală (a mamiferelor în acest caz). Iar manifestările umane se apropie mult, fără o bază de cunoaştere puternică, de comportamentul de tip animal şi vegetal, prin influenţele masive din partea lor ca biosistem extrem de bogat şi variat: în acest fel omul se apropie de cunoaşterea simţirilor lor, ceea ce îi va facilita şi analizele proprii ale comportamentului în situaţia trăirii în mijlocul lor, dar şi ajutorul profund altruist atunci când accentul sarcinilor sale de destin se va îndrepta către lucrări pentru orice fel de planetă şi biosistem din univers. 

În asemenea condiţii, corpurile fluidice care au mai multe straturi dezvoltate îşi restrâng volumul până la minimul necesar existenţial în cazul unora dintre straturi. Unele dintre straturi devin ca nişte membrane între corpul superior (cel mai apropiat de corpul mental) şi cel inferior (cel mai apropiat de corpul dublu-eteric), permiţând doar circulaţiile energo-materiale între corpurile rămase la un volum substanţial (adică: un volum nu atât de mare cum au avut când vibraţia medie planetară se afla la cote înalte, dar suficient pentru susţinerea destinelor în această perioadă). 

Tocmai de aceea există un singur canal pentru toată corporalitatea astrală, elastic în felul lui, care îşi restrânge volumul şi apoi se dilată când, la creşterea vibraţiei medii zonale, corpurile restrânse până atunci încep să-şi mărească volumul, sub puterea vibraţiilor amplificate de selectorul-amplificator de vibraţii (SAV) şi a subselectorilor. 

4. Un canal de destin pentru corporalitatea mentală – care funcţionează pe baza aceloraşi principii ca şi cel al corporalităţii astrale. Şi aici este nevoie de o precizare: corpurile astral şi mental sunt de aceeaşi natură – la fel cum am discutat despre corpurile fizic şi dublu-eteric. Aceste corpuri însă deservesc seturi de raze de aceeaşi natură, dar cu puteri şi cu desfăşurări specifice activităţilor pe care le numim pe Pământ: mentale şi astrale, cu funcţiuni specifice fiecărui set în parte, de aceea corpurile, câmpurile şi activităţile sunt percepute separat. Spre exemplu: corpul astral este parţial detaşabil – în timp ce corpul mental nu este detaşabil, având însă un rol astral atunci când corpul astral este detaşat şi se află în ceea ce numim: călătorie astrală. De aceea există această separaţie de canale şi fiecare corporalitate are canalul său protector: canalul astral şi canalul mental.

5. Un canal de destin pentru corporalitatea cauzală – care funcţionează pe baza aceloraşi principii ca şi celelalte canale discutate. 

Vom mai reveni asupra canalelor de corp după câteva generalităţi privind selectorii-amplificatori de vibraţii şi subselectorii corpurilor astral şi mental, privind global structurile tuturor la un loc. 

Să urmărim în continuare aspecte legate de structurile SAV, de-a lungul situaţiilor în care se poate afla: înainte, şi după reunirea celor două canale de destin – cel al corpurilor spirituale şi cel al corpurilor planetare:

– înainte de cuplarea celor două canale, se delimitează – ca o mică structură: bula selectorului-amplificator de vibraţii (SAV) în componenţa canalului corpurilor planetare;

– după cuplarea celor două canale şi formarea canalului total (sau complet) de destin, bucla se dizolvă şi rămâne un disc de susţinere şi reglare a funcţionării SAV, care însă nu desparte cele două părţi (partea de deasupra şi partea de sub poziţia SAV).

Să le studiem cu atenţie, pentru a înţelege cum participă aceste structuri la orientarea noastră în realizarea destinului individual.

STRUCTURILE CANALULUI DE DESTIN AL SELECTORULUI-AMPLIFICATOR DE VIBRAŢII

Înainte de a discuta despre structurile de protecţie pentru funcţionarea SAV – şi într-o măsură mai mică, dar exact de acelaşi fel, ale subselectorilor de la corpul astral şi de la corpul mental – este necesar să înţelegem câteva aspecte generale.

Să reţinem faptul că structurile de protecţie ale SAV şi ale subselectorilor sunt create tot din energie fundamentală, cu o compactizare stabilită în funcţie de necesităţile personale de destin ale întrupatului. Vibraţia acestei compactizări este de asemenea în funcţie de sarcinile de destin ale întrupatului şi se încadrează în limitele ajutătoare ale canalului corpului cauzal: unde corpul cauzal este ajutat, pentru păstrarea echilibrului său vibraţional, de micro-structuri interioare cu vibraţia ceva mai mare decât a corpului cauzal, dar fără să atingă vibraţia corpului superior (spiritual sau budhic) aflat deasupra lui. Subselectorii vor fi protejaţi în acelaşi mod, corespunzător corpului de care aparţin (astral sau mental pentru om). 

Fiecare canal corporal are vibraţia mai mare decât orice structură a corpului pe care îl ajută, dar nu mai mare decât vibraţia canalului corpului superior. Iar ultimul canal de corp din sistemul corporal nu are vibraţia mai mare decât a canalului total. Această ierarhie cuprinde în ea şi structurile de protecţie ale SAV şi ale subselectorilor, ai căror vibraţii se cuprind în sistemul general al corpului pe care îl ajută. Toate aceste canale fac parte din sistemul de ramificaţii ale canalului total de destin şi ele, la rândul lor, se modifică în funcţie de modificările mediului (planetar + social) şi schimbării sarcinilor de-a lungul destinului. Vom reveni asupra acestor modificări ale canalelor de destin de-a lungul vieţii.

Să înţelegem astfel că destinul unui om nu poate fi deturnat – aşa cum există înclinaţii de încredinţare populară – şi toate cele ce se petrec în cursul vieţii sale fizice este cuprins în detaliile planificării vieţii: în acest fel monada se întăreşte şi îşi îmbogăţeşte experienţa în timpul unui asemenea destin pământean. 

Toate structurile de selecţie şi de amplificare a vibraţiilor – chiar selectorii şi subselectorii în speţă – nu sunt moştenite de la părinţi, chiar dacă fac parte din corporalitatea moştenită de la părinţi: nici de la unul şi nici de la altul, nici prin îmbinarea genelor părinţilor. Ele sunt create în structurile canalelor, şi au elemente arhetipale incorporate care ajută la dezvoltarea structurilor lor, pe măsura derulării creşterilor corporale şi a modificărilor care au loc de-a lungul vieţii în corporalitatea umană: cum ar fi reunirea celor două canale de destin despre care ştim acum, dar şi alte evenimente corporale care se pot petrece de-a lungul vieţii, după cum curg etapele dezvoltărilor în destinul personal. 

O asemenea creaţie este parţial realizată de îngerii de destin, parţial realizată prin creşterile şi funcţionările structurilor de corporalitate planetară, care învăluie totul. Dar de fapt toate sunt, direct sau indirect, create de îngerii de destin, căci ei creează canalul care oferă condiţii de dezvoltare a structurilor de protecţie ale selectorului-amplificator de vibraţii şi ale subselectorilor. Astfel încât etapele vor fi, în linii mari, următoarele:

– crearea canalului corporalităţii planetare;

– crearea SAV şi a subselectorilor;

– canalul corporalităţii planetare îşi începe rapid funcţionarea prin creşterea, împlinirea ramificaţiilor interioare şi exterioare: chiar dacă cele exterioare se percep mai puţin de la început – mai curând se percep cele interioare, adică canalele corpurilor şi ale SAV şi subselectorilor;

– creşteri şi modificări pe parcursul derulării destinului uman. 

CANALUL DE DESTIN AL SAV ÎNAINTE DE CUPLAREA CELOR DOUĂ CANALE PARŢIALE DE DESTIN (AL CORPURILOR SPIRITUALE ŞI AL CORPURILOR PLANETARE)

Oul uman are o formă uşor alungită, iar protecţia sa de destin are o formă de canal încă şi mai pronunţată. În primele clipe ale fecundării ovulului, energetica puternică a spermatozoidului susţine începutul procesului de multiplicare celulară, timp în care se creează de la o clipă la alta canalul de destin al corporalităţii planetare, împrejurul corpurilor aflate în formare, are loc crearea SAV şi subselectorilor, iar canalul se dezvoltă imediat, pe măsura creşterii celulare la toate nivelele de vibraţie, pentru toate corpurile şi structurile de selectare şi amplificare a vibraţiilor. Canalul preia imediat funcţia energetică şi protectivă a corpurilor, pentru toate structurile pe care le protejează şi le susţine în funcţionare. Ceea ce susţine la rând creşterea canalelor interioare este radiaţia energetică monadică cumulată: a mamei preponderent, dar prin atracţie (mai mult, sau mai puţin conştientă uneori) a tatălui, precum şi a îngerilor de destin. Pentru învăţături în derularea etapei de evoluţie personală, există şi îndrumători de destin fizic = naşi sau alte rude participante (familie), pe lângă entităţile astrale care vor ajuta tot destinul în curs. Mai sunt entităţi şi oameni legaţi prin destin de grup, a căror radiaţie ajută, de asemenea, mai mult sau mai puţin conştient – oameni care se simt atraşi prin iubire sau prin ură, din familie ori din societatea înconjurătoare, sub protecţii, în funcţie de necesităţile de derulare a destinului. 

SAV nu este o moştenire de la părinţi, ci este o creaţie în interiorul canalului de destin al corpurilor planetare. Selectorul se află în această structură, parte denivelată a canalului corpurilor, ca o bulă alungită creată odată cu întreg canalul. Iar în interiorul acestei părţi a canalului, în jurul selectorului, se află o structură întăritoare care susţine precis protecţia şi funcţionarea SAV. Această structură se creează odată cu SAV, de la bun început.  Să detaliem.

Micul SAV, aşa cum este la început, se poate sesiza mai uşor datorită buclei din canalul de destin în care se află, iar micii subselectori de la corpurile astral şi mental sunt creaţi în preajma corpurilor foarte puţin dezvoltate în momentul formării oului (zigotului) uman, ca nişte coji subţiri dar bine structurate. Toate asemenea structuri au celule arhetipale, şi ele fiind în dezvoltare, la rândul lor. Deşi greu de perceput fără informare, doar la o privire mai atentă, şi ştiind că aceşti sâmburi arhetipali există în interiorul SAV şi a micilor subselectori, cercetătorul poate decela existenţa lor şi a structurilor arhetipale din interiorul lor, la fel ca în toate structurile corporale şi canaliforme. 

Desigur, radiaţia monadică se răsfrânge asupra tuturor corpurilor, dar în acest moment al formării corporalităţii planetare (formată din corpurile: fizic, eteric, astral, mental şi cauzal) radiaţia lucrează asupra corpurilor planetare, din conştienţa monadei în corpurile spirituale, unde ştim acum că vieţuieşte şi împlineşte sarcini elevate. Este ultima lucrare pe care o face în calitate de entitate spirituală – până la următoarea întrupare. 

Canalul corpurilor planetare cuprinde din formarea lui, de la bun început, o bulă alungită la capătul canalului corpurilor planetare, pe direcţia capului fătului în formare. Este o structură a canalului care are sarcini specifice privind SAV, aşa cum restul canalului are sarcini legate de corporalitatea pe care o ajută. Este un sâmbure cu structurile care formează SAV, creat de îngerii de destin din energie fundamentală, în jurul căruia se află o întăritură creată tot din energie fundamentală, structurată complex în interior la rândul ei şi cu legături fine, canaliforme, care pătrund în selector, ancorându-l de-asupra corpurilor. Vibraţia SAV este foarte apropiată de cea a corpului spiritual (budhic), fără însă să o atingă, astfel încât această structură este prima care primeşte, permanent, vibraţii de la corpul spiritual (budhic) coordonat la rândul său de corpul dumnezeiesc (atmic) (pentru majoritatea întrupaţilor umani şi a mamiferelor în totalitate) şi de la alte corpuri spirituale din sistemul spiritual, dacă există în plus, conform destinului. 

Această întăritură pregăteşte selectorul de schimbări majore, dar creează şi impulsuri scurte permanente, în funcţie de modificările din mediul înconjurător: existenţa lor este determinată de necesitatea de a face faţă schimbărilor din mediu sau de a-l părăsi. Impulsul de părăsire venit de la corpurile spirituale apare pentru că întrupatul nu poate face încă faţă la provocările mediului extrem de complex, încă nu le poate înfrunta pe toate fiind astfel, chiar dacă izvorâtor de frică, necesar destinului care se derulează într-un mediu foarte divers şi totodată foarte agresiv uneori. 

Aşa încât să nu acuzăm întotdeauna frica, oamenii care dau dovadă de frică, căci nu ştim ce au ei în destin. Dar nici să nu ne lăsăm antrenaţi de ea, ci să o luăm drept impuls când apare, impulsul de a schimba ceva în momentul pe care îl trăim: să evităm sau să înfruntăm. Desigur că ne revine sarcina auto-analizării, pentru a nu cădea în obişnuinţa fricii de orice, influenţaţi de mediul în care trăim: căci acest mediu este plin de vieţuitoare care se apără şi supravieţuiesc sub impulsul fricii, iar noi, oamenii, avem sarcină generală de destin – printre multe altele – să decelăm necesitatea proprie din mareea influenţelor generale. 

Vom vedea că această întăritură va avea un rol deosebit de important, de asemenea, după reunirea celor două canale: al corpurilor spirituale şi al corpurilor planetare. Deocamdată să reţinem că există deosebire între bula propriuzisă a SAV – parte a canalului corpurilor planetare – şi întăritura energetică care înconjoară SAV şi, la fel ca şi în cazul SAV: este valabil pentru fiecare subselector în parte, la locul său, în canalele corpurilor pe care le ajută. 

Până la cuplarea celor două canale de destin, care corespunde preluării corpurilor spirituale de către întrupat din radiaţia mamei, atât selectorul cât şi subselectorii vor creşte la mărimea lor normală pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor care vor veni. Ei funcţionează şi înainte de creşterea lor totală, dar ei selectează mai puţine vibraţii, conform dezvoltării lor momentane. Această creştere treptată are rolul de a obişnui monada să se adapteze treptat mediului înconjurător, extrem de bogat şi cu noutăţi foarte multe pentru întrupatul care nu se adaptează astfel foarte uşor în mediul de vibraţii foarte joase, aşa cum oferă azi Pământul. Bogăţia de vibraţii selectate şi amplificate creşte treptat astfel, până la creşterea totală a structurilor şi împlinirea resorturilor de funcţionare: până la cuplarea celor două canale. 

Subselectorii de la corpurile astral şi mental (la alte mamifere: şi din câmpul corpului cauzal) au întărituri asemănătoare, cu rol asemănător cu cel al SAV, doar că ei lucrează după cum dictează destinul pentru radiaţia corespunzătoare corpurilor astral şi mental (şi cauzal, când e cazul, la alte mamifere). 

Şi selectorul-amplificator de vibraţii, şi subselectorii sunt structuri care vor rămâne permanent între corpurile spirituale şi cele planetare, în câmpul corpului cauzal pentru SAV, în câmpurile corpurilor astral şi mental pentru subselectori. Chiar şi după unirea canalelor, când bula selectorului se va contopi cu canalul corpurilor spirituale, întăritura va rămâne în jurul SAV şi în jurul subselectorilor, realizând astfel pregătirea lor pentru continuarea sarcinilor, până la terminarea destinului. Iar aici se cuvine să facem o precizare: finalul destinului de manifestare cu corp fizic nu este şi sfârşitul funcţionării selectorului şi subselectorilor, căci monada mai departe continuă destinul pământean prin corpul de manifestare astral. 

 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar