10. Sisteme spirituale

15. A DOUA PARTE A CANALULUI DE DESTIN: CANALUL CORPORALITATII PLANETARE

Aşadar, prima parte a destinului este cea pur spirituală. Comparativ cu activităţile conştiente pe care le desfăşurăm cu corpul fizic azi – prea puţin cu corpul astral şi corpul mental (pentru că se petrece puţin timp totuşi în activitate conştientă şi coerentă cu corp astral, în stare de vis lucid, de călătorie astrală conştientă: căutătoare, lucrativă, comunicativă), perioada spirituală (sau budhică) poate fi foarte lungă, la parametrii optimi pentru fiecare monadă întrupată în corporalitate umană. Asemenea parametri presupun şi forţa spirituală, şi experienţa în funcţie de puterea energetică fundamentală a monadei, cuprinde şi experienţa de concentrare şi subtilitate personală – care nu deranjează experienţa celorlalţi urmaşi de întrupat. Întotdeauna grupul urmaşilor cuprinde şi o monadă foarte puternică: un secundar care însă în epoca contemporană poate să nu ajungă să se întrupeze, pentru că în majoritatea situaţiilor se oferă prioritate monadelor care sunt în evoluţie primară la întrupare, dintre populaţiile spirituale ale speciei umane de azi: mai ales celor din blocurile spirituale piramidale care nu pot sta foarte mult pe Pământ; piramidalii sunt ultimele spirite care vin pe Pământ şi primele care vor pleca, care se vor întoarce acasă la ele, în zona a doua a universului, de unde au venit. Dar dacă mama dă semne, de felul ei, că nu are puterea voinţei să dea naştere copiilor planificaţi, atunci secundarul din grup va prelua primul întruparea, fiind planificat să fie aşa şi nu o hotărâre luată ad-hoc între potenţialii urmaşi. Secundarii sunt cei care au toată experienţa de a lucra şi comunica prin intermediul corpurilor spirituale, de aceea ei de regulă rămân ultimii la întrupare, pentru a lucra mai mult cu corpurile lor spirituale, pentru a-şi ajuta fraţii de întrupare, şi biosistemul planetar, şi planeta însăşi, şi grupurile de entităţi spirituale care tranzitează galaxia şi au nevoie de cunoaştere pentru experienţa lor viitoare, când vor staţiona direct pe planeta de unde se fac astfel comunicările sau pe o planetă asemănătoare. 

Dar este necesar ca şi primarii, şi secundarii să se întrupeze cu corp fizic. De aceea vom studia în continuare completarea canalului de destin când procesul de procreere are loc efectiv, neîntrerupt, corect şi complet. În momentul formării oului corporal, zigotului, primul lucru care se realizează este canalul sau, deocamdată, oul de destin planetar, bula de destin planetar. El va crea condiţiile optime de derulare a procesului mai departe, pentru multiplicarea acestei prime celule (formată prin unirea spermatozoidului cu ovulul). Dacă canalul de destin spiritual se formează de la bun început la dimensiunile lui complete – căci şi corpurile din interior sunt create complet de la început: ele nu „cresc”, ci sunt create la dimensiunile lor complete – cu canalul corpurilor planetare, care sunt moştenite de la ambii părinţii, lucrurile stau altfel. Degajarea unui puternic impuls electric din momentul unirii conduce la formarea condiţiilor pentru crearea bulei-canal sau oului protector de destin, care îmbracă oul uman, zigotul. 

Indiferent dacă oul corporal este simplu sau dacă sunt gemeni, fiecare copil va avea canalul propriu – chiar dacă este vorba despre gemeni siamezi: chiar şi cu corpuri fizice unite într-o parte a corpului fizic. Aşadar nu există pentru orice întrupat uman cu corpuri spirituale un canal comun pentru doi sau mai mulţi întrupaţi. Chiar şi corporalitatea fluidică nu este în nici un caz comună mai multor întrupaţi, chiar dacă corpurile fizice sunt unite mai mult sau mai puţin. 

CANALUL CORPORALITĂŢII PLANETARE

Canalul de sorginte planetară protejează corpurile pe care, mai mult sau mai puţin dezvoltate pentru fiecare specie în parte, cuprinde corpuri pentru care planeta creează condiţii de întrupare: de la corpul cauzal la corpul corpul fizic. El „creşte” în acelaşi timp cu corpurile pe care le protejează şi, spre deosebire de corpurile spirituale care nu au condiţii de mobilitate între ele, stând la punct fix în canalul spiritual de destin – canalul planetar de destin nu numai că ia cu adevărat formă de canal pe măsura dezvoltării corpurilor, dar se şi ramifică în plus nu numai pentru fiecare corp în parte, aşa cum vom vedea, ci se ramifică în mod diferit pentru:

– corpurile fixe: corpul fizic, corpul dublu eteric, corpul astral, corpul mental, corpul cauzal;

– corpul astral, care se detaşează parţial şi temporar, dar şi periodic de restul sistemului nostru corporal;

– structuri conexe, independente, de tipul selectorului-amplificator de vibraţii şi a subselectorilor de vibraţii;

– alte structuri care însoţesc corpurile spirituale doar pentru unii dintre întrupaţi: aceia care fac legătura între planetă cu biosistemul ei pe de o parte, şi oameni cu sarcini care nu ţin de planetă, aşa cum sunt spiritele în evoluţii preliminare sau diferite subspecii ale speciei proprii (umane) care folosesc corpul fizic asemenea omului, dar evoluţiile lor nu sunt încă decât de tip creator începător: lucrător doar cu corpul fizic, fără abilităţi mentale de creator. Aşa au fost grupurile care au folosit corporalitatea ce oferă aspectul fizic asemănător omului – omul de Neanderthal, omul de Cro Magnon (cele mai cunoscute azi). Primarii galactici şi secundarii au avut sarcini de legătură cu astfel de grupuri şi vor avea atâta timp cât oamenii vor lucra, crea, trăi majoritar cu corpul fizic pe Pământ. 

Canalul planetar are rolul de început să protejeze şi să creeze condiţii pentru dezvoltarea cât mai rapidă a corpurilor planetare, dezvoltare care nu s-ar putea realiza numai prin intermediul plexurilor, subplexurilor şi canalelor (care atrag şi distribuie fluxuri energo-materiale pentru creşterea prin hrănire a corpurilor din sistem). La început, nou-creatul urmaş este la fel ca şi entităţile intraplanetare – doar că materiile canalului sunt mult mai complexe, având vibraţia mult mai înaltă decât cea a intraplanetarilor, chiar dacă corpurile sunt din câmpuri comune. Intraplanetarii au un nivel de vibraţie de la limitele cele mai joase către media de vibraţie din câmpurile proprii biosistemului intraplanetar, în timp ce oamenii – şi mamiferele în general – au corpuri cu vibraţiile mai înalte, iar canalul de destin planetar le este creat din energie fundamentală compactizată către vibraţii foarte înalte: cele mai înalte ale câmpurilor vieţuitoarelor planetare de orice fel. 

Aşadar, ambele canale: canalul spiritual de destin cât şi canalul planetar de destin sunt create prin compactizarea – de mai mare sau de mai mică putere – a energiei fundamentale, pe care numai îngerii o pot face, dar:

– canalul spiritual de destin ţine cont de vibraţia necesară destinului urmaşului, ţine cont şi de vibraţia necesară părinţilor, sau poate fi mai joasă decât a acestora: toate în corelaţie cu destinul urmaşului;

– canalul planetar de destin ţine cont de vibraţiile necesare destinului urmaşilor, dar nu mai mare decât al părinţilor. În acest fel urmaşul se va alinia în manifestările sale părinţilor săi, dar dacă are în destinul său sarcini mai mari decât cele ale părinţilor, va avea posibilitatea să folosească şi moştenirea lor genetică (corpurile planetare, de la fizic la cauzal), dar să realizeze şi sarcinile sale înalte folosind manifestările pe care crede el că le poate folosi cu ştiinţa, cu conştiinţa şi cu puterile de a se alinia familiei, societăţii şi realizării sarcinilor sale. Este aşadar responsabilitatea sa de a proceda cum se pricepe mai bine, ajutat, îndrumat fiind permanent şi de entităţile sale ajutătoare de destin. 

 

Fig.nr.1: Cele două canale de destin ale urmaşului, separate la începutul întrupării sale în Universul Fizic 

Legendă:

(1) = conexiunea canalului de întrupare cu Universul Fizic;

(2) = canalul de destin spiritual;

(3) = corporalitatea spirituală;

(4) = bula protectoare de destin a selectorului-amplificator de vibraţii;

(5) = selectorul-amplificator de vibraţii;

(6) = canalul planetar de destin

(7) = corporalitatea planetară a urmaşului (fătului).

Altă particularitate a canalului de destin planetar în prima fază a existenţei umane fizice: embrionară şi de dezvoltare până la naştere, se leagă de faptul că acest canal, ca şi cel spiritual de altfel, cuprinde sâmburi de dezvoltare arhetipală: ramificaţii care apar şi se dezvoltă treptat, pe măsura dezvoltărilor corporale. Dar ceea ce este important în această fază este o bulă care se dezvoltă în partea superioară a canalului planetar, ca un balonaş mai mic decât cel al oului, al fătului, pe direcţia capului mamei, ca o excrescenţă care va lăsa liberă formarea, de-asupra corpului cauzal, a unui lăcaş al selectorului-amplificator de vibraţii. Acest lăcaş are o structură şi o consistenţă specială, care creează premizele dezvoltării complete a selectorului-amplificator de vibraţii, după cum se vor desfăşura sarcinile 

UNIREA CANALULUI SPIRITUAL CU CANALUL PLANETAR DE DESTIN 

După naştere şi după dezvoltarea tuturor organelor corpului fizic şi structurilor interioare ale corporalităţii fluidice: ale corpurilor de la fizic la cauzal, inclusiv dezvoltarea şi funcţionarea completă a selectorului-amplificator de vibraţii şi a subselectorilor corpurilor astral şi mental, copilul ajuns la vârsta de 6-8 ani recuperează corpurile spirituale de la mama sa, prin unirea canalului spiritual cu canalul planetar de destin. Din acel moment începe derularea sarcinilor corespunzătoare destinului în curs. 

 

Fig.nr.2: Canalul total (sau general) de destin în perioada unei dezvoltări medii a corporalităţii umane: în formă ovoidală în perioada cu vibraţia planetară cea mai joasă, când plexurile şi subplexurile corpurilor fluidice îşi restrâng mult activitatea. Odată cu creşterea vibraţiei medii planetare, plexurile şi subplexurile se dezvoltă la întreaga lor capacitate şi totul devine sferic: canalul de destin şi corporalitatea de întrupare.

Legendă:

(1) = conexiunea canalului de întrupare cu Universul Fizic;

(2) = canalul de destin spiritual unit cu canalul de destin planetar într-un singur canal: total sau general de destin;

(3) = selectorul-amplificator de vibraţii;

(4) = corporalitatea de întrupare.

Dacă mama, în calitate de purtător de corpuri spirituale ale urmaşilor, decedează în timpul purtării corpurilor spirituale, entitatea astrală care rămâne după desprinderea corpurilor fizic şi eteric poartă în continuare corpurile spirituale: proprii şi ale urmaşilor. Dacă sarcinile proprii de destin urmăresc plecarea din Universul Fizic, corpurile spirituale ale urmaşilor potenţiali sunt preluate de o altă entitate astrală sau un alt întrupat fără însă disponibilitate de naştere fizică: doar de derulare în continuare a sarcinilor spirituale despre care am discutat. Toate sunt planificate anterior, conform distribuţiilor de sarcini după un grafic conceput înainte de începerea ciclului de vieţi pe planetă. 

Să reţinem faptul că sfericitatea structurilor oferă condiţii optime de realizare a sarcinilor de nivel maxim pentru fiecare întrupat pământean. Forma alungită, asemănătoare unui bec, o avem în condiţiile unei vibraţii planetare joase, aşa cum este ea acum, fără să avem stăpânire deplină (fără să ne gestionăm) asupra canalelor de destin şi nici asupra canalului de împământare şi canalului de universalizare: totul funcţionează doar prin folosirea atenţiei în condiţiile impulsurilor exterioare sau interioare. 

În etapa intuitivă a omenirii, cu vibraţia cea mai joasă a planetei, mai degrabă omul merge după exemplul părinţilor, de aceea majoritatea sarcinilor de destin se orientează în acest fel, puterea primarilorşi experienţa lor totală nefiind multă sau mare, pentru a face ceva în plus faţă de familie sau societate. Dar imediat ce vibraţia planetară ia avânt în creştere, sarcinile de schimbare a societăţii prin schimbările manifestărilor umane prind şi ele un avânt din ce în ce mai mare. Vremurile se schimbă prin schimbarea oamenilor: a corporalităţii lor şi a manifestărilor impulsionate prin această corporalitate în continuă dezvoltare. Deşi este o epocă greu de suportat de majoritatea grupurilor de primari întrupaţi cu corp fizic, revenirea la obişnuinţele vechi se dovedeşte a fi puternic susţinută de dezvoltările societăţii industriale, prin simplificarea muncii fizice în primul rând şi prin dezvoltarea activităţilor mentale: pe care fiecare generaţie le sporeşte mereu, orientările ei fiind o trecere treptată de la manifestarea fizică la cea mentală şi la cea astrală.

 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar