10. Sisteme spirituale

13. CANALUL DE DESTIN (continuare)

DE REŢINUT: Avem corpuri în cele trei universuri materiale: Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal. Dintre corpurile noastre pe care le avem acum, în Universul Fizic, cele numite de noi: corpul astral şi corpul cauzal sunt corpuri constituite exclusiv în Universul Fizic, fiind doar corespondente ale întregii noastre corporalităţi complexe din Universul Astral şi din Universul Cauzal; ele sunt necesare pentru consolidarea în vibraţii joase, consecutivă şi/sau simultană, a învăţăturilor şi aplicaţiilor lor pe care le facem în Universul Astral, aşa cum aceleaşi învăţături şi aplicaţii le consolidăm în vibraţii foarte înalte, în Universul Cauzal. Pentru consolidări în vibraţii joase, facem destine – părţi din viaţă noastră monadică eternă – în Universul Fizic: aşa este şi destinul în desfăşurarea căruia ne aflăm acum pe Pământ.

Iată aşadar ce este îndumnezeirea în sensul cel mai profund: care nu cuprinde numai un comportament frumos, altruism şi iubire conjuncturală pe drum până la a deveni necondiţionată. Dumnezeu nu aşteaptă să creăm noi fizic, ca să vadă şi el ce se poate face cu materiile şi cu energiile – aşa cum cred unii, întrucât el nu ar fi fost parte fizică niciodată: şi vom vedea când va veni vremea să discutăm despre sisteme corporale ce înseamnă rădăcinile materiilor, aşa cum le ştim (şi sunt doar o mică părticică din cele locale, fără să mai fim conştienţi de toate cele care există în universuri). Universul – pentru alţii – nu aşteaptă să vadă ce poate face omul pentru a selecta vârfurile cele mai înalte iar restul să fie lăsat să se autodistrugă prin propria incompetenţă. Tot aşa cum apa nu creează şi ajunge să urmărească cum apar vieţuitoarele care trăiesc în ea, nu aşteaptă ca omul conştient să ajungă să creeze vase în care să poată să depoziteze părticele din ea sau o moară pentru a-i determina o valoare prin dezvoltarea unor forţe capabile să pună pietrele în mişcare spre a obţine omul ceva de mâncare. Şi aşa mai departe. 

Iată de ce Dumnezeu nu este în vreo pauză, în odihnă, aşa cum spun unele religii. Dacă noi nu percepem ceva – nu înseamnă că nu există acel ceva, nu înseamnă altceva decât că NOI suntem în pregătire – o pregătire de lungă durată – pentru a ajunge să percepem, apoi să înţelegem, apoi să învăţăm să folosim oricând, nu numai în anumite situaţii favorabile, apoi să creăm la rândul nostru pentru ca şi alţii să poată folosi şi învăţa la rândul lor. 

Să continuăm. 

Privit de la conexiune spre universul material de întrupare – Universul Fizic în cazul nostru – canalul perceput astfel este canal de intrare la întrupare (pe scurt: canalul de întrupare), în el curge radiaţia monadică, o protejează, tot el ajută şi protejează formarea corpurilor de manifestare. În continuarea lui, în universul e întrupare (Universul Fizic în cazul nostru), canalul care se constituie imediat de la conexiune este canalul de destin. Canalul de destin începe prin a fi realizat de un înger al mamei (unul dintre 1-3 îngeri, în funcţie destin, de complexitatea destinului), înger care are această sarcină împreună cu unul dintre îngerii tatălui şi unul dintre îngerii fiecărui urmaş în parte: chiar în perioada în care mama este în postură de făt (ea însăşi de urmaş nenăscut încă).

Imediat ce canalul de destin a fost creat, radiaţia monadei care se întrupează astfel începe să „curgă” în canal şi începe constituirea corpurilor spirituale: numai a corpurilor spirituale, să reţinem. Astfel încât la naşterea mamei, toate corpurile spirituale ale urmaşilor sunt funcţionale şi urmaşii sunt în simţire personală, în percepţii ale mediului înconjurător cu toţi senzorii speciali ai acestor corpuri, în deplintatea lucrărilor lor spirituale, începând imediat sarcinile lor la nivel planetar. Este un anumit fel de maturitate spirituală a simţirilor monadelor aflate în această situaţie; este o stare asemănătoare spiritelor din popoarele spirituale care se întrupează în planetele şi stelele din mediul cosmic înconjurător, o stare pregătitoare pentru primari în vederea acestui fel de întrupare comună: planetă, stea, galaxie. Pentru secundari, este o perioadă a unor lucrări care nu au corespondent în lumea fizică, dar efectele lor sunt de natura circulaţiilor grupurilor în călătorii spirituale prin sistemul stelar local sau prin apropierea lui – oricum prin galaxia locală, precum şi orientări temeinice în structurile galactice şi fenomenele însoţitoare ce nu pot fi studiate prin corporalitatea fizică, astrală sau mentală. 

Vom reveni la importanţa întrupărilor de acest fel, dar ni se atrage atenţia asupra faptului că asemenea stări lucrative nu trebuie să fie de natură să mulţumească femeile care nu vor să procreeze, pe motiv că oricum sarcinile spirituale ar fi cele mai importante. Încă nu conştientizăm CÂT DE IMPORTANTE POT FI ÎNTRUPĂRILE CU CORPURI FIZICE. Dar vremea ne-conştientizărilor este pe sfârşite. Ca întotdeauna, diferenţele de vibraţie între corpurile spirituale şi cele de manifestare fizică determină azi uitarea, dar în etapa mentală a omenirii astfel de amintiri clare sunt baza formării liniilor principale de acţiune în timpul destinelor cu corp fizic de manifestare.

Această stare de sarcină spirituală este cu mult mai conştientă şi lucrativă decât starea de întrupare pasivă din celelalte două universuri materiale (se va urmări studiul: Despre canalele de intrare in intrupari (3): Întrupare activă şi întrupare pasivă). De fapt le pregăteşte din timp pe cele care vor fi conştientizate la un moment dat de monadă mai cu seamă în Universul Cauzal, apoi simultan în evoluţiile foarte înaintate, în toate universurile materiale. 

Toate celelalte seturi de raze, corespunzătoare corporalităţii complete, sunt de asemenea active şi susţin din canal pe cele care sunt întrupate în aceste corpuri aflate la punct fix deasupra mamei. Trăirile complexe în momentele de aşteptare pentru întrupare sunt conştientizate simultan de toate spiritele care evoluează cu corpuri spirituale şi sunt cunoscute de unii dintre noi sub denumirea de Sălile din Amenti – alături de alte manifestări spirituale în alte spaţii cuprinse în cunoaşterea umană sub această denumire generică. 

Mecanismul de deschidere a forţelor spirituale ale urmaşilor funcţionează în continuare deasupra mamei: dar claritatea ducerii sarcinilor la bun sfârşit depinde de puterea de concentrare a monadelor astfel parţial-întrupate şi în acelaşi timp este o perioadă de întărire a voinţei de concentrare a tuturor spiritelor şi monadelor în evoluţii primare individuale până evoluţiile de tip planetă şi stea care se sprijină pe o astfel de experienţă anterioară şi o întăreşte definitiv. În acelaşi timp se întăresc toate forţele de sprijin ale primarilor aflaţi într-o asemenea situaţie: îngeri participativi la întrupare, entităţi astrale  care sprijină întruparea şi grupul de evoluţie al întrupatului, entităţile spirituale care sunt în circulaţii pe planetă, entităţile dimensionale care asigură condiţii specifice întrupărilor de pe planetă şi, în general, din sistemul stelar. Desigur, ştim bine acum că oamenii profită de siguranţa intuită că nu fac totuşi un rău ireparabil, dar dintr-o astfel de experienţă se învaţă şi se consolidează învăţătura privind importanţa purtării responsabilităţii naşterilor conform constituirii corpurilor. 

Să detaliem, pentru a înţelege mai profund această temă. Sarcinile în această fază de existenţă spirituală clară în întrupările de urmaş sunt în special la nivelul câmpurilor cu înaltă vibraţie: care susţin întreaga viaţă planetară şi planeta însăşi în mediul său cosmic, cu toate corpurile ei. Nu este permis ca femeile să-şi întrerupă sarcinile, din propria voinţă – cele care se întrerup din cauza defecţiunilor de funcţionare a structurilor corporale sunt date prin destin şi ţin de lucrări personale: şi ale purtătoarei de sarcină biologică, şi ale urmaşilor deja întrupaţi la nivel spiritual. Astfel de sarcini nu pot fi finalizate dacă monada nu realizează şi sarcinile de destin fizic: pentru că orice fel de lucrare a întrupaţilor trebuie să se finalizeze prin lucrare fizică şi apoi, la terminarea destinului fizic – prin lucrare astrală. Este ca şi cum ne-am cumpăra haine necesare protecţiei înafara casei, dar nu mai ajungem să le punem pe noi şi nu putem astfel să ieşim să ne cumpărăm de mâncare, sau să dăm zăpada din faţa casei, sau să mergem la serviciu. Există o suficienţă şi o intuiţie conform căreia dacă nu putem, dacă nu ne dictează interesele imediate, putem să alegem să nu facem copii la rândul nostru: vom învăţa după terminarea destinului fizic să nu mai procedăm aşa, şi vom termina sarcina aceasta de destin în timpul lucrărilor astrale ulterioare vieţii fizice – prin a încerca să încurajăm alţi oameni rămaşi în viaţă să păstreze şi să ducă la bun sfârşit sarcinile biologice de perpetuare a speciei. 

Există o perioadă la finalul destinelor unor blocuri de spirite, în care acestea urmează să se retragă din întrupări cu corp fizic şi să părăsească planeta. Într-o astfel de perioadă, mecanismele structurilor corporale nu mai încurajează în mod natural naşterile: femeile care se nasc în astfel de perioade sunt cele care doresc să se obişnuiască, să înveţe să se ţină de programele de procreere şi fac eforturi susţinute pentru a rămâne însărcinate: este o întărire, o consolidare a voinţei de a răspunde programelor de specie, care îşi va vădi cândva, în viitoare cicluri în astfel de locuri din univers, utilitatea: şi pentru sine, şi prin învăţăturile pe care fiecare mamă ajunge să le poată da fetelor ei. 

Corpurile şi activitatea spirituală a monadelor cu radiaţie deasupra mamei cresc vibraţia generală a femeii purtătoare, dar şi a tatălui, şi a mediului familial şi social în care trăiesc. Tatăl susţine prin câmpurile corpurilor activitatea spirituală a urmaşilor, dar cum participaţia sa este la fel cu cea a mamei dar mai slabă dacă urmaşul nu se naşte, el are tendinţa de a se detaşa complet în caz de întrerupere de sarcină, susţinut şi de atitudinea indiferentă a mamei care a „scăpat” de sarcină. Pe de o parte este bine căci amândoi părinţii (ei rămân totuşi părinţi de legătură spirituală mai departe) se pot concentra mai bine asupra celorlalţi urmaşi născuţi, pe de altă parte apare indiferenţa privind urmaşii în general, mai accentuată la bărbatul ne-purtător de sarcină şi de corpuri spirituale. Mai ales că radiaţia corpurilor spirituale, aşa cum spuneam mai sus, îi susţin ei toate activităţile până la menopauză, când corpurile sunt părăsite de radiaţia urmaşilor nenăscuţi, fără posibilitatea de a se mai naşte prin corpuri de manifestare fizică curentă. 

Să ţinem cont de acest lucru, întrucât s-a împământenit ideea că bărbatul are radiaţia mai „bună”, mai înaltă, faţă de femeie care ar avea vibraţia mai joasă. Femeia nu are vibraţia mai joasă decât bărbatul, ci corpurile ei vehiculează o gamă mult mai largă de energii şi materii, fiind necesare pregătirii urmaşilor care vor încerca orice fel de activitate până când se vor centra pe sarcina curentă de destin: dacă nu o intuiesc şi nu o regăsesc, oamenii ajunşi la maturitate vor putea face orice, chiar dacă nu cu dăruirea interioară pentru care s-au pregătit anterior; iar îngerii îi vor ajuta să facă tot ceea ce pot mai bine, mai corect, mai complex – în funcţie şi de voinţa monadei întrupate, peste care nu se trece sub nici o formă. 

De menţionat este şi faptul că radiaţia tatălui recunoaşte amprenta propriei radiaţii în structurile corporale ale urmaşilor. La animale acest lucru este deosebit de important, căci dacă are de ales în teritoriu, va alege partenere care nu-i sunt rude apropiate. Dacă nu, atunci instinctul de perpetuare a speciei (de fapt, obişnuinţa) îl va forţa să treacă peste acest fel de stopare. Asemenea situaţii apar de regulă atunci când specia trebuie să se diminueze:

– ori pentru că se apropie plecarea spiritelor care au folosit specia corporală, iar corpurile nu vor fi niciodată preluate de alte grupuri de spirite;

– ori pentru că în arealul devenit strâmt specia pune biosistemul în pericol de diminuare şi chiar dispariţie, şi astfel prin slăbirea abilităţilor corporale, care nu mai au perspective de dezvoltare, se oferă posibilitate celorlalte vieţuitoare să se dezvolte şi să se creeze un echilibru normal în special pentru vieţuitoarele cu spirite aflate în evoluţii intraplanetare. 

Sunt multe direcţii în care cunoaşterea despre radiaţia monadică ajută la înţelegeri complexe acum, în momentul deschiderii noastre către profunzimile vieţii spirituale. 

Să revenim la prezentarea structurilor de întrupare. 

Pentru că în prima parte a prezentării canalului de destin am discutat în principal despre situaţia structurilor în cazul nostru, al oamenilor, în calitate de monade întrupate care evoluează individual, independent de planeta locală sprijinindu-se doar de corporalitatea şi funcţionarea ei, să continuăm cu prezentarea de acest fel, care ne interesează direct. Dar vom vedea în paralel şi celălalt fel de întrupare – al spiritelor intraplanetare cu corp fizic de manifestare, care ne interesează direct, căci ele formează în cea mai mare parte biosistemul planetar:

– biosistem care însoţeşte planeta pe care ne întrupăm şi noi, alături de mamifere şi intraplanetari;

– biosistem care are reprezantanţi ai tuturor fazelor de evoluţie pe care spiritele umane le-a trăit de-a lungul evoluţiilor lor anterioare; de aceea ADN-ul nostru cuprinde secvenţele tuturor speciilor planetare actuale – şi nu pe cele străvechi, ale speciilor care şi-au încheiat de mult timp evoluţiile pe planetă;

– biosistem care are azi o componenţă specială, atipică, formată numai din întrupaţi puternici, capabili să reziste la componenţe de radiaţie spirituală de o diversitate foarte mare, precum şi la variaţii puternice ale vibraţiei planetare. Tot la fel este şi componenţa spirituală a omenirii acum atipică, rară prin diversitatea uriaşă a grupurilor de spirite venite la întrupare pe planetă. Nu orice întrupaţi intraplanetari au puterea de a suporta agresivitatea spiritelor umane şi sarcinile lor atipice: blocurile spirituale piramidale se formează şi vin rar în călătorii spirituale regresive (pentru orientare se poate urmări studiul Evoluţie progresivă/regresivă), iar sarcinile lor în astfel de călătorii sunt în general de a-şi descoperi fiecare spirit neputinţele şi puterile, limitele maxime/minime ale manifestărilor proprii. Toate sunt necesare pentru a-şi conştientiza rămânerile în urmă, dar şi pentru a-şi cunoaşte forţele cu care pot acţiona în viitor, pentru a-şi estompa negativităţile şi a-şi îmbogăţi părţile pozitive, creatoare, protectoare ale vieţii, pentru a-şi consolida conştientizările şi a le transforma în ustensile abile de înaintare în evoluţii. Pentru atitudinile şi manifestările noastre agresive, pe care ni le cunoaştem azi deja, numai o parte a spiritelor intraplanetare poate suporta vibraţiile joase; şi doar anumite grupuri de spirite independente, individuale, dar necreative (mamiferele) pot suporta asemenea fel de manifestări umane. 

Toate se împletesc astfel armonios pentru a crea un climat special de evoluţie în toate timpurile, în toate spaţiile universice.

Să revenim la structuri. Aşadar, pentru spirite în întrupare individuală, independentă de planetă, canalul de întrupare este de la conexiune către profunzimea Universului Fizic, fără vreo altă conexiune în structura lui şi îl numim canal de destin pentru că nu este comun tuturor întrupărilor (la fel ca şi întreg sistemul nostru corporal), ci este specific fiecărui destin, fiecărei vieţi în parte. Dar atenţionăm că este un canal de întrupare pentru că partea lui cea mai îngustă – gâtul să-l numim – la intraplanetari este o structură distinctă de canalul de destin care cuprinde corpurile, unde canalul de destin este creat de planetă din propria sa matrice eterică. Mai sunt şi alte deosebiri pe care le vom detalia în studiul următor, căci:

– am evoluat şi noi cu ajutorul aceluiaşi fel de structuri, în etapele anterioare ale evoluţiilor noastre;

– treptat vom învăţa să ajutăm şi noi la crearea structurilor de întrupare, aşa cum şi noi am fost (şi suntem) ajutaţi în întrupările noastre în Universul Fizic. 

Aşadar, la întrupaţii individuali canalul este unic, dintr-o bucată cum spunem noi, având numai ramificaţii speciale pentru protecţia corpurilor şi structurilor intercorporale din sistem, fără altă conexiune decât cuplarea simplă care ţine de structurarea şi funcţionarea corpurilor şi legăturilor necesare între ele, despre care vom discuta pe rând. Dar această cuplare nu o numim conexiune, pentru că nu cuplează două părţi de vibraţii foarte diferite, cu care spiritele trebuie să se obişnuiască treptat – aşa cum este cazul în evoluţiile intraplanetare: canalul cu vibraţie specifică spiritului care se întrupează şi bula eterică cu vibraţie la nivelul mediei planetare, vibraţie medie a planetei în sine, dată de necesităţi evolutive ale întregului popor spiritual întrupat sub formă de planetă. 

Indiferent cum este canalul de destin, indiferent ce formă de evoluţie a spiritului sprijină el pe Pământ, trebuie să privim în ansamblu forma generală de protecţie pe care el o realizează pentru fiecare sistem spiritual în parte. Nici o formă de întrupare din această zonă a universului nu se formează fără acest canal de protecţie şi acest lucru este valabil pentru toate sistemele corporale şi din Universul Astral şi din Universul Cauzal. Toate la un loc protejează sistemul spiritual format din monadă/spirit (spirit ca grup monadic), radiaţia monadică/spirituală, sistemele corporale din cele trei universuri materiale şi câmpurile corpurilor din fiecare sistem în parte. 

De asemenea este necesar să reţinem ca fiind foarte important felul în care canalele de destin din diferite etape de evoluţie sunt într-un fel susţinătoare de structuri care vor ajuta orice monadă în viitorul evoluţiilor sale să se obişnuiască cu orice fel de întrupare: individuală, comună – în mijlocul unui popor spiritual care este întrupat în ceea ce numim planetă, stea şi galaxie. Vom vedea cum se preiau forme de canale de destin de la o etapă de evoluţie la alta, de la o zonă a universului la alta, de la un univers de întrupare la altul. 

Pentru a înţelege corect acest lucru să urmărim cum se creează o astfel de structură şi cum funcţionează pe diferite trepte de evoluţie şi în diverse feluri de întrupări pe o planetă din această zonă a universului. Pentru o abordare ordonată a acestui punct este necesar să cunoaştem în detaliu nu numai câte ceva despre întrupaţii cu corp fizic, pe care îi urmărim în acest studiu la modul general, ci şi alte feluri de întrupări comune sistemului nostru planetar şi universului nostru în general: să urmărim studiul „Generalităţi despre entităţi” . O împărţire generală a întrupaţilor în întrupaţi cu corp fizic de manifestare şi întrupaţi cu corp astral de manifestare se dovedeşte azi insuficientă în cazul unor cunoaşteri care se doresc mai aprofundate. O scurtă sinteză ne va ajuta să înţelegem şi formele de întrupare în cazul diferitelor tipuri de entităţi cu care împărţim spaţiile de trăire curentă, aflate pe diferite trepte de evoluţie, cu forme diferite de întrupare şi canalele lor care facilitează întrupările:

1. Întrupaţi cu evoluţie intraplanetară;

2. Întrupaţi cu evoluţie independentă;

3. Întrupaţi în evoluţii comune care au trăiri simultane ca entităţi astrale doar parţial independente: sunt entităţi astral-planetare şi astral-stelare;

4. Întrupaţi în dimensiunile structurale paralele cu dimensiunea noastră de trăire actuală: entităţi dimensionale şi, ca un aspect deosebit al întrupărilor: întrupaţi interdimensionali care se nasc ca oameni în dimensiunea noastră structurală şi se retrag prin sarcinile lor de destin într-un strat interdimensional de ajutor oferit stratului, dimensiunii noastre. Un caz mai aparte, foarte puţin discutat în aceste studii deocamdată îl constituie entităţi pe care nu le numim transcedentale – dar ele îşi constituie corporalitate fizică în stratul interdimensional, asemănătoare nu numai cu a oamenilor pe care îi ajută, ci şi cu a animalelor: în special de tipul mamiferelor, cu care trăiesc alături de oamenii retraşi din societăţile noastre pentru a-i ajuta în derularea sarcinilor lor. Să ne amintim de legendele care povestesc despre lupi, pantere, elefanţi, etc. care ajută constant, inteligent, cu o conştienţă complet (şi chiar superior uneori) umană, cu o conştiinţă clară superioară nu numai speciilor cărora le împrumută corporalitatea (dar fără să şi-o lase unor potenţiali urmaşi): care nu sunt iluzii sau poveşti lipsite de suport real. 

Entităţile dimensionale, transcedentale şi de natură transcedentală pentru aport de ajutor îşi constituie singure corporalitatea, în funcţie de necesităţile sarcinilor lor de destin. 

Ceea ce am urmărit în aceste studii este detalierea structurilor de întrupare cele mai complexe, în cazul întrupărilor mai avansate cu corp fizic de manifestare, care pot să folosească seturi de radiaţie cu vibraţie înaltă: pentru corpuri spirituale, cum sunt oamenii. Înafară de aceştia există însă o gamă foarte largă de moduri de constituire a sistemelor de întrupare – fiecare în parte după felul în care le este necesar spiritelor să evolueze. 

Însă pentru toate felurile de întrupări, necesare monadelor aflate pe diferite trepte de evoluţie, canalele centrale de întrupare cu toate structurile lor speciale se constituie pe baza aceloraşi principii: indiferent dacă este vorba despre spirite în evoluţii intraplanetare sau independente, cu corp fizic de manifestare, sau corp astral, sau corp spiritual, sau dimensional. Şi tot pe baza aceloraşi principii – indiferent dacă canalul central de întrupare conduce un set mai simplu sau mai complex de radiaţii, care pot constitui, întreţine şi folosi corpuri spirituale, cu vibraţii foarte mari. 

În studiul următor vom vedea cum se formează canalele de întrupare cu anumite particularităţi pentru diverse etape de evoluţie: intraplanetară şi astrală, cu elemente speciale în cazul entităţilor dimensionale şi în întrupările comune. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar