09. Entitati astrale

01. GENERALITĂŢI DESPRE ENTITĂŢI

Din punct de vedere metafizic, o entitate privită din unghiul de vedere pământean poate fi definită ca o întrupare a unui spirit întreg sau a unei monade, în sisteme corporale stabile şi complex structurate, constituite din materii care au o vibraţie superioară celei a unui corp fizic, a materiilor fizice în general. 

La un nivel mediu de cunoaştere contemporană putem defini entitate orice întrupat care are alt corp de manifestare decât corpul fizic, pe care îl numim individ (al oricărei specii de vieţuitoare planetare). Corpul fizic, perceput azi de către toţi oamenii cu funcţiuni normale de vedere, conferă identitate în limitele cunoaşterii personale, indiferent dacă numim: tereştri şi extratereştri, iar în limitele terestre numirea clasifică la nivelul cunoaşterii actuale: om, plantă, animal (cu diferenţieri pe speciile pământene cunoscute). 

Orice alt întrupat înafară de pământeni este numit generic „extraterestru” pe alocuri cu specificaţii mai lămuritoare întrucâtva: extratereştri fizici şi extratereştri eterici sau astrali (conform gradului de informare acceptat). 

Religiile abrahamice formulează generic: Dumnezeu, oameni, îngeri şi demoni, o multitudine de entităţi cu evoluţii împrumutate din regia mozaică în cazul sufletelor îndumnezeite. În acest caz se oferă identitate şi entităţilor dumnezeieşti astfel clasificate, luându-se în considerare gradul de îndumnezeire şi nu evoluţiile lor personale, considerându-se că, dacă nu au făcut evoluţii omeneşti – ar fi entităţi create direct de Dumnezeu, fără atingere pământeană. 

Tema numirilor în vorbirea umană este complexă, dar în linii mari ea poate fi înţeleasă azi. Numirile care s-au folosit în trecut pentru cele acceptate în mod oficial, la început de către autorităţile religioase ale timpurilor, ale civilizaţiilor umane, au avut la bază o identitate cunoscută clar: oferită de sunetul fundamental al sistemului complex spiritual perceput pe Pământ, format din spirit/monadă, din radiaţia monadică, din sistemul corporal de întrupare şi din câmpurile corpurilor. Întrucât sunetul fundamental, oferit de vibraţia acestui sistem complex, a fost cel dintâi fel de percepţie pe care omul a pierdut-o după ultima glaciaţiune, modificarea sunetelor fundamentale, odată cu variaţiile mari ale vibraţiei medii planetare (inclusă în cea zonală a universului) a condus într-o primă fază la dezorientări pentru generaţiile umane noi şi, din cauza simţurilor mentale şi astrale estompate, oamenii nu mai înţelegeau rostul schimbărilor de denumiri: cele străvechi şi cele mai noi, cunoscute de oameni în acelaşi timp. 

Ulterior, în schimbările planetare încă şi mai avansate (deşertificări sau răciri pronunţate de climă, inundaţii, cutremure, dezvoltări ale agresivităţii animalelor) modificările au fost şi evidente pentru cei rămaşi cu percepţii cât de cât dezvoltate, dar şi prea multe şi bruşte, de aceea majoritatea au căpătat un titlu generic, începând chiar cu zeii. O linie întreagă de zei după sarcinile lor se numeau sintetic într-un anumit fel. Pentru antici zeii erau entităţile pe care azi le numim interdimensionale şi dimensionale, entităţile astrale, coordonatorii de evoluţii cuprinzătoare ale grupurilor spirituale locale: toate cunoscute în plan local şi continental. Formarea imperiilor şi strămutarea populaţiilor, forţată prin ocupaţii sau căutată (migraţii), a condus la ultima formă generală autorizată în imperiul roman (în curs de dezmembrare) de religia iudeo-creştină dominantă în plan local:

– zeii (Creatorii, Făuritorii) sunt numiţi în comun: Dumnezeu;

– entităţile înălţate devin considerate creaţii directe ale lui Dumnezeu (fără trăire pământeană), exemplu: îngeri, heruvimi, serafimi, arhengheli;

– oameni: spirite întrupate care îşi încep abia acum existenţa şi dezvoltarea spirituală pe Pământ;

– restul speciilor planetare, făcând parte dintr-un peisaj, dintr-un covor lipsit de suflet – unde sufletul nu este dat decât celor de la om în sus.

Desigur este o prezentare foarte sumară, care face doar trimitere doritorilor la studiu mai aprofundat. Cunoaşterile acumulate dincolo de impunerile autorizate (laice şi religioase) vin să extindă tabloul astfel redus: minimal, uşor de impus şi mai ales de urmărit dacă este pus în practică, respectat, fidelizat. 

Chiar şi aceste studii prezentate în continuare sunt deocamdată o palidă enumerare şi caracterizare a multitudinii de entităţi care lucrează şi ajută evoluţiile care au legătură cu viaţa pământeană. Dar treptat se va completa acest tablou, pe măsura creşterii conştientizărilor noastre. 

DIVERSE CLASIFICĂRI ALE ENTITĂŢILOR ÎNTRUPATE ÎN PREAJMA ŞI ÎN PROFUNZIMEA PĂMÂNTULUI 

Dacă ne referim la entităţile cu origine corporală pământeană sau compatibilă cu cea pământeană, putem enumera feluri de entităţi diferite, cu o descriere sumară, urmând să detaliem pe măsura creşterii puterii omeneşti de percepţie în viitorul evoluţiilor noastre pământene:

1. ENTITĂŢI ASTRALE: 

Sunt entităţi cu corp de manifestare astral, al treilea set de frecvenţe de vibraţie pământeană, după fizic şi eteric (vital). Corpurile astrale fac astfel parte dintr-un sistem corporal complex, format cel puţin din corpurile: astral, mental şi cauzal: pentru entităţile cu spirite aflate în evoluţii intraplanetare, la care se adaugă, în cazul entităţilor aflate în evoluţii individuale, corpurile spirituale în funcţie de evoluţia proprie: corp spiritual (sau budhic) şi corp dumnezeiesc (sau atmic) pentru entităţile de natura oamenilor şi restului mamiferelor; în plus corpul enesic şi supraenesic pentru entităţile de natura oamenilor, cu sarcini planetare, stelare sau galactice. 

Entităţile astrale pot fi împărţite în două mari categorii planetare: 

– entităţi care intră în întrupare prin constituire directă, cu un sistem corporal format în funcţie de evoluţia proprie, de puterea proprie de susţinere, şi care nu au întotdeauna formele structurale ale corpurilor lor asemănătoare cu tiparele biosistemului planetar cunoscut de noi acum: mai ales dacă este vorba despre acele entităţi care nu au apucat să se întrupeze încă, la nivelul de vibraţie pământean, cu corp de manifestare fizic. Dar indiferent de forma corpurilor lor, ele sunt constituite din materiile pământene şi sunt energizate cu energiile specifice Pământului, de aceea le includem în această categorie. În rest, sunt prezente toate formele biosistemului planetar – vechi (care nu mai sunt în prezent în biosistemul cu corp fizic, dar nici nu au părăsit planeta spre alte orizonturi de evoluţie personală, cum au fost amoniţii, trilobiţii, saurienii, etc.) şi contemporan deopotrivă; 

– entităţi astrale rămase în întrupare tot în acest univers, însă cu corp de manifestare astral, după finalizarea fiecărui destin cu corp de manifestare fizic. O asemenea continuare a întrupării fizice prin manifestare cu corp astral este necesară evoluanţilor primari în primul rând, pentru a se reacomoda cu felul mai subtil, de vibraţie mult mai mare cu care vor trăi în continuare în Universul Astral: universul învăţăturilor primare, şi totodată cel în care se face pauză între întrupările fizice (cu o vibraţie joasă şi astfel obositoare), până la viitoarea întrupare cu corp fizic pe aceeaşi planetă. 

Nu numai oamenii, ci şi toate vieţuitoarele care au avut destin cu corp fizic rămân după moarte, după deces – cum numim azi – întrupaţi în restul sistemului corporal pe care l-au avut anterior, devenind exact la fel ca şi entităţile astrale intrate la întrupare prin constituire directă, despre care am discutat mai sus.

Indiferent de asemenea feluri de entităţi astrale, toate pot fi împărţite în două mari categorii, în funcţie de stadiul evoluţiilor proprii – la fel ca şi vieţuitoarele fizice, cu corp de manifestare fizic, de pe planete:

– entităţi astrale cu spirite aflate în evoluţii intraplanetare;

– entităţi astrale cu spirite aflate în evoluţii independente, individuale.

Entităţile astrale se pot întrupa în jurul planetelor: adică radiaţia spirituală/monadică deschisă prin canalul de întrupare în univers strânge, atrage, structurează şi întreţine materii şi energii specifice acelor planete. Planetele însă pot fi din constituirea lor, din întruparea lor: fizice sau astrale, iar entităţile astrale se pot întrupa în acelaşi fel în preajma planetelor fizice sau a celor astrale.

Entităţile care evoluează în zona a III-a a Universului Fizic trebuiesc privite într-un mod special însă. Ele efectuează evoluţii care cuprind simultan toate formele de întrupare trăite până în acel moment al întrupării comune: o întrupare a unui număr mare de popoare spirituale într-un corp comun – galaxia, care beneficiază de senzori comuni, care oferă percepţii comune, chiar dacă aparent galaxia de acest fel, ca formă comună de întrupare, este formată din corpuri relativ individuale: de stele, de planete, de vieţuitoare din propriile biosisteme ale planetelor. Doar că toate aceste popoare întrupate astfel au aceeaşi evoluţie: nu mai sunt decât aparent în evoluţii diferite, prin formele lor corporale, fiecare spirit învaţă să simtă ceea ce au simţit toate vieţuitoarele înconjurătoare în timp ce el însuşi se manifesta în felul său. Spre exemplu, omul simte cum a murit animalul ucis, cum a murit musca ce-l deranja, cum a omorât din nepăsare râma din drum... Independente sunt doar sistemele corporale, părţi ale întregului sistem corporal galactic, dar simţirile sunt comune. Doar independenţa de corp şi de mişcare le diferenţiază şi simţirile proprii, care însă adaugă permanent simţirile altor vieţuitoare, ale planetei şi ale stelei proprii, ale tuturor planetelor şi tuturor stelelor din galaxie: trebuie doar să-şi direcţioneze atenţia către un anume aspect al galaxiei şi cunoaşte astfel totul, indiferent dacă este întrupat cu corpuri de manifestare cu vibraţia cea mai joasă din setul local (corespunzător corpului nostru fizic) sau alte vibraţii mai înalte, corespunzătoare spre exemplu corpului nostru astral sau altora. Toţi întrupaţii, independenţi doar prin corporalitatea lor, au însă o întrupare asemănătoare cu aceea a spiritelor intraplanetare din zonele I şi II ale universului: percepţia lor ne oferă o poziţie a canalului de întrupare dinspre planete şi stele şi astfel ne dăm seama că ele nu sunt chiar independente – aceasta fiind una dintre caracteristicile de bază a tuturor întrupărilor cu un bloc de canale pentru întreaga galaxie.

În funcţie de experienţa de manifestare a spiritelor, staţionarea în întrupare ca entitate astrală poate fi mai scurtă sau mai lungă – cea mai lungă fiind a celor de natură umană, care rămân timp îndelungat în această formă pentru învăţături legate de viaţa fizică a momentului, pentru ajutor oferit celor rămaşi în întrupare cu corp fizic şi pentru diverse alte sarcini în spaţiul interior al galaxiei.

Entităţile astrale vor face obiectul acestor studii extinse, deşi nu trebuie să pierdem din vedere şi alte entităţi, după cum urmează.

2. ENTITĂŢI ETERICE PLANETARE (ŞI ETERICE STELARE)

Sunt întrupări individuale de scurtă durată ale spiritelor din poporul spiritual aflat în întrupare comună: ale planetei locale (Pământul în cazul nostru), sau planetelor din sistemul stelar local, sau din popoarele spirituale ale stelei locale (Soarele în cazul nostru), sau ale stelelor din acelaşi sistem stelar din care face parte steaua (Soarele). 

Să detaliem, căci ele formează o parte însemnată a entităţilor care trăiesc în preajma planetei (şi în preajma oricărei planete, indiferent dacă planeta este astrală sau fizică), cu sarcini de ajutor planetar (adică pe întreg Pământul) pentru toate vieţuitoarele. În jurul unei planete cum este Pământul pot trăi entităţi de toate aceste feluri. Entităţi din alte părţi ale galaxiei pot veni, spre studiu, spre cercetare şi învăţături proprii în preajma Pământului numai însoţite de ajutătorii personali sau de grup spiritual propriu. Sunt spirite care fac astfel de întrupări pe rând, cuprinzând toate popoarele de spirite ale planetelor şi stelelor din sistemul local, în funcţie de experienţa proprie şi de sarcinile proprii în chiar întruparea comună din care se trag şi de care sunt legate în continuare. În acest fel nu se dezobişnuiesc nici de întrupările individuale, nici de întruparea comună în mijlocul căreia se află fiecare, oricât de lungă este întruparea comună cu fraţii lor spirituali în planetă sau stea. 

Întruparea de acest fel este posibilă întrucât se desfăşoară doar cu setul de raze de manifestare eterică: restul seturilor de raze monadice rămâne în întruparea planetei sau stele din ale căror popoare de spirite fac parte. Astfel de întrupări sunt aşadar parţial individuale – parţial comune: ele nu au decât corp eteric de manifestare, întărit astfel încât să facă faţă radiaţiilor puternice din întreg sistemul stelar. Celelalte entităţi astrale sau alte feluri de entităţi au ca sistem de protecţie corpurile de vibraţie mai înaltă (mental, cauzal, corpuri spirituale complexe), dar şi entităţile planetare au şi percepţii extrem de puternice, şi protecţii foarte puternice pentru restul radiaţiei lor monadice, fiind în puterea întregii planete, pe lângă cele individuale ale corpului lor astral de manifestare curentă. 

Vedem astfel că este o formă extrem de complexă de întrupare, dar pe de altă parte este şi o formă de pregătire pentru întruparea de tip galaxie, cea mai complexă formă de întrupare din univers. De aceea şi sarcinile lor planetare sunt speciale şi ajutorul oferit lor este de asemenea special şi deosebit de important. 

Ele pot lua orice formă din patrimoniul vieţuitoarelor planetare, în limitele destinului lor individual, la fel ca orice entitate astrală. Iar acest lucru este deosebit de important pentru oameni, căci ele au sarcini precise în această perioadă pământeană când oamenii sunt vieţuitoarele pământene care cuprind tot spectrul ADN al tuturor vieţuitoarelor planetare (fizice şi orice fel de entităţi): cea mai importantă sarcină pe această linie este să creeze obişnuirea vizuală, emoţională, energetică şi vibraţională a vieţuitoarelor cu omul, cu radiaţia, corpurile şi câmpurile lor. Şi vom înţelege şi acest aspect dacă ne aducem aminte de cazurile descrise în poveştile şi basmele populare cu Zâna Florilor, Zâna Albinelor, Zâna Furnicilor – cazul entităţilor percepute ca jumătate-om/jumătate orice vietate a planetei (floare, gâză, etc.). În studiile istorice ne vom întâlni frecvent cu astfel de entităţi, iar din astfel de studii să înţelegem că poveştile, basmele noastre populare nu sunt decât descrieri literare de realităţi omeneşti şi planetare pe care nu suntem îndrumaţi să le luăm în considerare. 

Astfel, în perioada când vibraţia planetară a fost foarte înaltă, până la ultima glaciaţiune, ajutătorii umani pădureni care aveau sarcini de formatare a câmpurilor planetare cu vibraţii umane (pregătind toate continentele pentru venirea multor blocuri spirituale la întrupări umane pe Pământ) au primit un ajutor considerabil din partea acestor entităţi planetare şi stelare. Ele au completat formatarea câmpurilor la nivelul micro-biosistemului planetei. Conlucrarea pădurenilor cu entităţile astrale şi cu cele eterice a fost permanentă însă, pe toate continentele. Tot ele au ajutat la pregătirea ieşirii rezidenţilor lemurieni din oraşele lor ancestrale în codri şi pe toate culmile muntoase, precum şi în largul oceanului planetar, obişnuind biosistemul acestor locuri cu extinderea trăirilor lor în prezenţa oamenilor, în orice mediu, în orice timpuri. 

3. ENTITĂŢI SPIRITUALE (sau BUDHICE)

Sunt entităţi care ajung în jurul planetei (în cazul nostru Pământul) prin circulaţie cosmică folosind conştient forţele energetice ale spiritului, urmând un traseu de călătorie spirituală interzonală (cele mai dese cazuri) sau intersubzonală (mai rar, în condiţii speciale). Ele au corpuri de călătorie constituite ori din materiile planetei unde s-au oprit anterior pe traseu – şi care sunt compatibile cu toate materiile până la următoarea oprire, ori din materiile planetei locale (Pământul în cazul nostru) când părăsesc planeta, continuându-şi traseul mai departe. 

Corporalitatea acestor entităţi are o vibraţie extrem de înaltă, percepţiile spiritelor fiind la maximul posibil în condiţiile locale. Evoluţiile s-ar putea desfăşura doar prin întrupare într-o parte sau alta a universului, dar în condiţiile unor asemenea călătorii prin univers învăţăturile pe care le capătă spiritele sunt deosebit de bogate, la nivelele cele mai subtile ale cunoaşterilor lor, îşi întăresc curajul în deplasare, prinzând contururi deosebite, chiar dacă iniţial călătoriile se desfăşoară la început protejat şi dirijat prin canale special create de coordonatorii evoluţiilor lor şi în prezenţa ajutătorilor secundari şi centrali special destinaţi unor asemenea experienţe. 

Entităţi de aceeaşi natură din alte părţi ale galaxiei se pot afla în trecere în preajma planetei pentru cercetare, învăţături; este cazul evoluanţilor primari care se obişnuiesc cu astfel de călătorii, apoi efectuează studii personale însoţite şi îndrumate de entităţile ajutătoare ale poporului spiritual din care fac parte. Ele pot avea vibraţie mai mare sau mai mică decât vibraţia planetei – Pământul în cazul nostru, în funcţie de vibraţia medie a planetelor lor de reşedinţă: mai apropiate sau mai depărtate de nucleul galaxiei. 

4. ENTITĂŢI DIMENSIONALE 

Sunt entităţi cu o corporalitate constituită în dimensiunile (straturile, substraturile) paralele cu stratul în care evoluăm noi, acum. Sunt întrupaţi avansaţi în evoluţii secundare, ajutaţi de întrupaţi avansaţi în evoluţii centrale, al căror rol este de a oferi un ajutor complex în evoluţiile tuturor spiritelor aflate în evoluţii primare şi ajutătorilor întrupaţi în mijlocul lor (secundari şi centrali). Corporalitatea lor este asemănătoare cu aceea a evoluanţilor din stratul cu vibraţia cea mai joasă a energiei fundamentale, aşa cum este stratul nostru de evoluţie: care ne este organizat, structurat şi periodic remodelat cu participarea lor, după necesităţile evoluţiilor primare mai ales, care se desfăşoară cu ajutorul lor. Prin puterea corporalităţii lor, dar mai ales prin cunoaşterea aprofundată şi experienţa aplicării acesteia, entităţile dimensionale (pe scurt: dimensionalii) pot să-şi varieze frecvenţa vibraţiei lor prin voinţa proprie: de la valori foarte mici – specifice subzonelor cu vibraţie foarte mică (comparativ cu a Pământului, la care ne raportăm noi, acum) şi foarte mari. Fiecare entitate în parte deserveşte nu numai evoluţiile din zona I – care rămân cu prioritate în atenţia lor, ci absolut toate populaţiile din toate zonele universului – desfăşurând lucrări care ţin inclusiv de nucleul central al Universului Fizic: care este locul cu vibraţia cea mai joasă din univers, de care numai dimensionalii şi centralii pot să se îngrijească şi să efectueze lucrări în interiorul acestei structuri universice. 

De asemenea, toate activităţile care ţin de îngrijirea structurilor universului sunt desfăşurate de fiecare dimensional în parte, în toate zonele. Dimensionalii au în atenţie toate evoluţiile care se desfăşoară cu precădere în acest univers, dar gele gestionează şi legăturile complexe dintre toate universurile – materiale şi spirituale deopotrivă. 

Dintre entităţile dimensionale fac parte entităţile care creează corporalitatea speciilor planetare în această zonă a Universului Fizic, pentru spiritele primare care nu au încă puterea şi conştienţa propriilor lor evoluţii. Sunt sarcinile de formare a speciilor planetare prin transcendenţă spirituală interdimensională. Astfel de sarcini le desfăşoară pe rând toţi dimensionalii, dar nu toţi deodată sau cei care au terminat alte lucrări între timp, ci sunt cicluri speciale lungi de lucrări, urmărind şi crearea speciilor, şi evoluţiile spiritelor: cu toate schimbările corporale specifice modificărilor de vibraţie locală, inclusiv ieşirea spiritelor din evoluţiile de pe o planetă. Ultima fază de evoluţie a speciei pe o planetă se încheie cu retragerea corporalităţii folosite şi se şterg amprentele celor plecaţi din câmpurile planetare. 

Pentru cei care nu au citit studiile istorice, procesul de transcendenţă este un proces de constituire conştientă şi foarte atentă a sistemelor corporale pentru întrupaţii cu corp fizic de pe planete. Sistemele corporale cu corp fizic de mnaifestare sunt constituite prin cunoaşterea profundată fluxurilor energo-materiale atrase şi vehiculate de planetă, prin cunoaşterea corpurilor compatibile cu planeta, şi nu în ultimul rând a spiritelor care vor folosi această corporalitate, iar alături de ele – ajutătorii lor direcţi, care se vor întrupa în mijlocul lor. 

Toate sistemele corporale, cu particularităţile lor care sunt determinate de variaţiile vibraţiilor locale, sunt create prin voinţa proprie a entităţilor transcedentale (pe scurt: transcedentali) într-un strat (dimensiune structurală) cu vibraţie foarte înaltă; după creaţie sunt aduse în stratul interdimensional cel mai apropiat de stratul utilizatorilor primari (noi, cei întrupaţi aici, moştenitori ai unor asemenea corpuri), iar după o perioadă de verificare transcedentali îşi fixează existenţa totală aici, pe planeta fizică. Tot din stratul interdimensional vor fi urmărite şi ajutate evoluţiile spiritelor şi tot prin acest strat se va retrage, după finalizarea evoluţiilor spiritelor care pleacă la final spre alte evoluţii cu corpuri spirituale (descrise mai sus) întreaga specie planetară, cu toate subspeciile sale. 

Transcedentalii suportă întreaga greutate a transformării corpurilor lor dimensionale în corpuri fizice (cele mai grele transformări) şi a celorlalte corpuri din sistem: prin osmoză, prin respiraţie, hrană şi mişcare în mediile planetare, până la obţinerea unei densităţi materiale suficiente comparativ cu densitatea planetei; după care testează corporalitatea cu toate funcţiunile ei şi creează condiţii de preluare a sistemelor corporale de către spiritele care trebuie să le folosească. Tot ei sunt cei care finalizează, la terminarea evoluţiilor spiritelor care le-au folosit, desfiinţarea speciilor: prin preluarea lor şi înălţarea entităţilor astfel înalt-ajutătoare în stratul interdimensional, de unde vor proceda şi la ştergerea amprentelor întrupaţilor care au evoluat pe planetă. Ei sunt cei care coordonează evoluţiile spiritelor pe planetă şi oferă ajutor direct populaţiilor fizice, astrale, spirituale, planetare şi stelare în evoluţiile pe care ele le desfăşoară. 

În acest strat interdimensional mai sunt entităţi care trebuiesc studiate la acest punct: sunt entităţile care pot fi astfel numite interdimensionale – deşi o asemenea denumire nu mi se pare chiar întrutotul corectă, căci sunt întrupaţi în stratul nostru, în dimensiunea noastră structurală şi după încheierea sarcinilor lor aici, ei se vor retrage în stratul interdimensional: este cazul celor pe care îi numim Moşii, Patriarhii, Vracii, Elfii, cu sarcini de ajutor pentru tot biosistemul planetar şi planetă, chiar dacă accentul este pus pe specia de provenienţă corporală. 

Nu se obişnuieşte să se numească entităţi astrale: stelele şi planetele astrale din reţelele fixe ale galaxiilor matriceale din zonele I şi II ale universului, nici prima generaţie de stele din apropierea nucleului central al galaxiilor (stelele matriceale sau fundamentale ale galaxiei) care au o vibraţie uriaşă comparativ cu sistemul nostru stelar (noi ne aflăm undeva spre periferia galaxiei) şi o luminozitate extrem de puternică. Şi de asemenea nici galaxiile din zona a III-a a universului nu se pot numi astrale: ele depăşesc ca vibraţie orice altă formă de întrupare din acest univers, dar în lumea lor ele au corespondenţe cu ceea ce numim aici “fizic”, în zona noastră, făcând parte tot din câmpul fizic al universului, la limitele lui superioare; se pot numi acolo, în galaxiile acelea, entităţi astrale acele entităţi corespunzătoare câmpului astral total al universului, noi aici, pe Pămâmt, fiind spre limitele minime ale câmpului general al universului, care cuprinde toate câmpurile.


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security

Dictionar