10. Sisteme spirituale

12. Ramificatii în interiorul universurilor materiale de intrupare; canalul de destin în Universul Fizic

I. DEFINIRI

Canalul de destin este o structură a complexului de întrupare a tuturor spiritelor care este creată, asemenea tuturor celorlalte structuri ale complexului de întrupare, prin compactizarea şi modelarea energiei fundamentale într-o formă care înconjoară întreg sistemul corporal. Este bogat structurat interior şi, atât canalul cât şi structurile sale interioare, protejează toate corpurile şi alte structuri interioare, păstrând în acelaşi timp vibraţia corporalităţii în limitele necesităţilor de destin ale spiritului întrupat. 

DE REŢINUT: Avem corpuri în cele trei universuri materiale: Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal. Dintre corpurile noastre pe care le avem acum, în Universul Fizic, cele numite de noi: corpul astral şi corpul cauzal sunt corpuri constituite exclusiv în Universul Fizic, fiind doar corespondente ale întregii noastre corporalităţi complexe din Universul Astral şi din Universul Cauzal; ele sunt necesare pentru consolidarea în vibraţii joase, consecutivă şi/sau simultană, a învăţăturilor şi aplicaţiilor lor pe care le facem în Universul Astral, aşa cum aceleaşi învăţături şi aplicaţii le consolidăm în vibraţii foarte înalte, în Universul Cauzal. Pentru consolidări în vibraţii joase, facem destine – părţi din viaţă noastră monadică eternă – în Universul Fizic: aşa este şi destinul în desfăşurarea căruia ne aflăm acum pe Pământ.

II. IDEI PRINCIPALE

1. Canalele de intrare la întrupare se opresc la conexiunile cu universurile materiale. Toate structurile lor sunt create din energie fundamentală compactizată. Dintre toate structurile care susţin întruparea şi manifestarea spiritelor prin întrupare, doar corpurile sunt constituite şi vitalizate din, şi prin fluxuri de filamente energo-materiale.

2. Întruparea se realizează prin participarea radiaţiei monadei care se întrupează, al părinţilor biologici şi cu ajutor radiant de tip angelic:

– ajutor angelic direct: pentru întrupările individuale;

– ajutor angelic indirect, prin intermediul planetei care primeşte ajutor radiant angelic pentru susţinerea tuturor popoarelor de spirite intra-planetare pe care le adăposteşte.

În celelalte două universuri materiale, ajutorul angelic se acordă numai prin planeta de întrupare şi steaua care guvernează planeta, indiferent de felul evoluţiei.

3. Din conexiune porneşte canalul de destin, pentru fiecare destin în parte în Universul Fizic, şi unul singur pentru întreg ciclul de întrupări pe etapa de evoluţie în curs în Universul Astral şi Universul Cauzal.

4. Canalul de destin este creat în mod diferenţiat pentru marile etape de întrupare – evoluţii intraplanetare şi evoluţii individuale:

– pentru evoluanţii intraplanetari: canalul este format din două părţi principale: un canal de întrupare scurt cu terminaţie de tip filet, care va atrage ceea ce va forma a doua parte a structurii de întrupare: o bulă eterică desprinsă din matricea planetară;

– pentru evoluanţii individuali: există un canal unic de destin pentru fiecare urmaş în parte, fără conexiune între partea lungă şi partea care se lărgeşte ca un sac deasupra corpurilor mamei, şi care are în lărgimea lui corpurile spirituale ale urmaşului. 

1. Generalităţi

Canalele de intrare la întrupare se opresc la conexiunile cu universurile materiale, cu fiecare univers material în parte, după care încep canalele universice din universurile materiale. Aceste canale din universurile materiale sunt crezute a fi chiar materiale, din filamente materiale: care însă nu sunt materiale, ci sunt create din energie fundamentală compactizată, la fel ca şi celelalte structuri studiate până acum. Chiar dacă şi conexiunile sunt specifice universurilor materiale, ele nu sunt create din filamente energo-materiale compactizate: ar fi prea grosiere şi ar putea fi distruse cu destul de multă uşurinţă în anumite condiţii. Vom discuta şi despre ieşirile din destin, care nu se fac prin distrugere de canale, chiar dacă corporalitatea fizică pare a se deteriora pe măsura trecerii timpului, ci rămân intacte, urmând să mai ajute întrupatul într-o lungă viaţă astrală după aceea fizică încheiată: tot în acest univers cu vibraţii joase, deservind în continuare spiritul/monada în lucrări complexe de natură astrală, pentru care are nevoie monada de conexiuni, canale şi corpuri foarte puternic şi complex structurate. 

De aceea toate aceste structuri sunt constituite cu ajutorul secundarilor care ordonează şi ajută întrupatul la îndeplinirea sarcinilor sale de destin, care participă la întrupare efectiv, radiant, creând cu puterea lor radiantă canalele de întrupare din universul material (de intrare şi de ieşire din întrupare), precum şi canalele de destin ale monadei întrupate şi lucrătoare, menţinându-i şi întreţinându-i permanent structura canalului de destin, care înveleşte întreaga corporalitate materială. 

Astfel numai corporalitatea proprie este propriu zis materială, iar susţinerile ei sunt energetice în adevăratul sens al energiei fundamentale. Monada devine conştientă la începutul evoluţiilor sale de acţiunile proprii prin intermediul acestei corporalităţi care îi poartă puterea radiaţiei sale şi puterea radiaţiei ajutătorilor proprii, diferiţi de la un univers material la altul. Acest fel de ajutor radiant, de tip angelic, îl au absolut toţi întrupaţii în toate universurile materiale, dar având un specific al universului de întrupare. În Universul Fizic, unde vibraţia este foarte joasă, acest ajutor angelic îl au:

– toţi primarii şi secundarii fără excepţie, în orice zonă a universului şi în orice strat dimensional al acestuia;

– toţi centralii care se întrupează alături de primari în universurile materiale, cu coborârea monadei lucrătoare-ajutătoare în universul Spiritual Primar, ca orice evoluant primar şi secundar, pentru ca primarii să nu simtă diferenţe faţă de întrupaţii străini din jurul lor, mai ales în zona I şi II a universului; în zona a III-a galactică deja gradul de conştienţă în întrupare este deosebit de înaintat: vibraţia locală, a corpurilor şi corporalitatea ajutătorilor implicaţi determină o conştienţă aproape totală a întrupaţilor şi ei ştiu să facă diferenţa între ajutători şi ajutaţi în orice situaţie a întrupării lor. 

Se poate detalia acest tip de ajutor angelic după cum urmează:

1. În universurile materiale cu vibraţie mare: Astral şi Cauzal, unde corpurile sunt persistente pentru o etapă întreagă de evoluţie, corpurile întrupaţilor intraplanetari şi individuali deopotrivă sunt create prin puterea planetei şi stelei: care au corespondente materiale persistente şi ele în aceste două universuri. Numai planetele şi stelele sunt cele care au ca ajutor raze de îngeri în întrupare, indiferent dacă forma de întrupare este individuală sau comună: toate planetele, toatele stele şi toate galaxiile au acest ajutor angelic, care vine în completarea ajutorului oferit direct de vibraţia foarte mare a acestor universuri (comparativ cu Universul Fizic); numai ele, cu ajutor angelic, sprijină şi întrupaţii individuali, indiferent de evoluţia lor – primari şi secundari deopotrivă;

2. În Universul Fizic, ajutorul angelic este diferit în funcţie de etapa de evoluţie, astfel:

– pentru evoluanţii intraplanetari ajutorul radiant angelic este integral de la planeta de reşedinţă, nu au ajutor radiant angelic personal, aşa cum se petrec lucrurile şi în celelalte două universuri materiale; spiritele intraplanetare nu sunt direct ajutate de îngeri, dar primesc indirect ajutorul prin intermediul planetei de reşedinţă şi stelei care guvernează planeta;

– pentru evoluanţii independenţi (individuali) care au corpuri spirituale - cel puţin spiritual (budhic) şi dumnezeiesc (atmic), dar care nu au ajuns la evoluţii de creator conştient: ajutorul angelic radiant este pentru tot grupul de întrupare (un înger pe grup: de exemplu – de mamifere pe Pământ);

– pentru evoluanţii individuali care sunt în stadiul de creator conştient, ajutorul este oferit personal de unu sau doi îngeri. Creatorii conştienţi avansaţi, aflaţi în curs de universalizare (cum sunt aomenii pe Pământ) au în plus ajutor oferit de entităţi astrale cu sarcini pentru întreaga întrupare, au şi entităţi astrale care fac legătura între sine şi restul grupului propriu de întrupare, precum şi entităţi care fac legătura între sine, grupul de întrupare şi alte grupuri cu care întrupatul împarte sarcini proprii şi sarcini planetare, în funcţie de evoluţie şi de experienţa locală a întrupatului. 

De la canalele de intrare în universuri, cu conexiunile lor pentru fiecare univers, pornesc alte canale în universurile materiale, în momentele fiecărei întrupări:

– în Universul Astral şi în Universul Cauzal: canal unic în întreaga etapă de evoluţie: unde fiecare viaţă este corespunzătoare unei întregi etape sau sub-etape întregi din etapa în curs;

– în Universul Fizic: canal pentru fiecare întrupare din fiecare ciclu de vieţi  din fiecare etapă sau sub-etapă de evoluţie (în funcţie de lungimea ei). Acum ştim că întrupările în Universul Fizic au loc ori de câte ori au necesitate spiritele de o consolidare a învăţăturilor şi aplicaţiilor care se petrec în Universul Astral, indiferent dacă au sau nu loc învăţături şi aplicaţii în Universul Cauzal. Noi ne vom ocupa în special de structurile specifice Universului Fizic, în acest moment al trăirilor noastre de acum. 

Şi este necesar să ştim că toate acestea nu ne sunt de loc străine, am trăit şi am lucrat cândva, în străvechimi, înainte de ultima glaciaţiune, în deplină cunoaştere; şi o vom face din nou, în viitorul foarte apropiat – chiar din viaţa următoare pentru mulţi dintre noi.

Cu aceste precizări, ştiind destul de multe lucruri azi despre sistemele corporale din Universul Fizic şi după ce ne-am făcut o idee despre corpurile din celelalte două universuri materiale, ne rămâne de prezentat o scurtă introducere în cunoaşterea canalelor de ieşire din întrupare, care au particularităţi deosebite şi nu atât de simplu de cuprins ca şi canalele de intrare la întrupare: datorită faptului că susţin două forme consecutive de activitate – cu corp fizic de manifestare curentă şi cu corp astral de manifestare curentă, pentru absolut toţi oamenii. Apoi vom dezvolta şi sistemele de canale care ajută la formarea corpurilor, care le susţine pe parcursul fiinţării lor, susţin şi activităţile monadei/spiritului în complexitatea activităţilor ce pot fi desfăşurate cu asemenea corpuri. Ele funcţionează astfel până când monada învaţă să-şi păstreze învăţăturile şi continuitatea aplicaţiilor şi în Universul Fizic cu vibraţia mai joasă decât în Universul Astral, indiferent de situaţie şi de frecvenţa schimbărilor de vibraţie de la care se trag de cele mai multe ori uitările şi dezorientările spiritelor în plan local. 

Ramificaţiile canalului de intrare la întrupare sunt foarte bogate în interiorul fiecărui univers material. Fiecare set, grupare de canale are vibraţie proprie, iar bogăţia de canale este în strânsă legătură cu dezvoltarea vibraţională a radiaţiei monadice a monadei întrupate. 

În general nu sunt percepute decât acele structuri apropiate de vibraţia medie a destinului în curs. Când vibraţia este foarte înaltă şi corpurile sunt adaptate acestei vibraţii, oamenii trăitori şi lucrători mentali cunosc absolut toate asemenea structuri, ştiu foarte bine asemenea amănunte şi le folosesc creând şi ei canale asemănătoare în mediul de trăire, atunci când lucrările lor curente le cer. 

2. Canalul de destin 

Percepţia unui asemenea canal poate conduce uneori la confuzii – şi eu am făcut cândva o asemenea asociere: ca un fel de drum planificat al vieţii, al unui destin care poate fi comparat cu un canal de formă diferită de la o persoană la alta, în funcţie de sarcini (mai lat, mai îngust, vălurit, cu aspect de pâlnie, etc.), de experienţa totală a întrupatului. Dar cei care fac analize de destin pot să facă confuzie de a crede că acesta este canalul de destin, de constituire, de protecţie şi de susţinere a întrupatului de-a lungul vieţii sale. Lucrurile însă nu stau de loc aşa. 

De asemenea, cunoscându-se din antichitate structurile corporale care interesau cel mai mult studiul individualităţii umane, cei ce au marcat în bazoreliefuri, stampe, papirusuri, sculpturi, bijuterii, pereţi turnaţi sau placaţi cu metal modelat, au prezentat acest canal susţinut de zei şi reprezentat ca un balon alungit sau ca un bec – asemănarea aceasta conducând la ideea că oamenii au cunoscut încă din acele vremuri electricitatea: mai ales că pereţii nu au prezentat nicăieri urme de fum de la făcliile la lumina cărora ar fi lucrat. Dar se descoperă, şi se informează lumea treptat cu faptul că s-au asamblat pereţi deja lucraţi artistic, iar reprezentările mai deosebite care sunt la lumina zilei nu sunt acceptate oficial azi, fiind elemente ale unui alt fel de cunoaştere pe care omenirea a interzis-o în mileniile mai apropriate, dar care a fost şi este folosită în ascuns, neoficial, chiar de către conducătorii care interzic oficial sau îndeamnă la desconsiderare şi dispreţ, pentru a-şi crea cât mai lung timp spaţiul de manevră adecvat dorinţei lor de putere asupra maselor. Este bine să ştim, să fim conştienţi, dar să iertăm şi să ne ferim să cădem în plasa unor astfel de dorinţe. În acest context este necesar să discutăm astfel despre semnificaţia acestui „bec”, susţinut de „zei”: care nu sunt, aşa cum se potae crede, extratereştri fizici venind cu OZN-uri din alte părţi ale galaxiei sau din alte galaxii.

Canalul de destin – numit în mod expres azi în acest fel pentru că se modifică în Universul Fizic de la un destin la altul, are într-adevăr alura generală a unui bec alungit, unde conexiunea între canalul de intrare la întrupare şi restul structurilor în universul material pare a fi asemănătoare cu un filet de bec. Acum în ştim că nu este altceva decât această dublă conexiune:

– cea interioară în canalul central, care finalizează structura lui;

– cea interioară în universul material de întrupare (pentru noi, în conştienţa noastră actuală: în Universul Fizic) pentru o scurtă perioadă de timp, pe care o numim întrupare în Universul Fizic sau, popular: destin, soartă, viaţă. 

Am folosit de două ori exprimarea „interioară” ca să înţelegem bine că totul se înlănţuie armonios şi nu este nici o structură înafara protecţiilor pe care le numim canale, pentru a nu exista nici un pericol de dezmembrare, de rupere, de deviere. 

Aspectul general este de canal îngust la început, care apoi se lăţeşte mult, ca o bulă turtită, în interiorul acestei părţi late fiind constituite corpurile spirituale ale urmaşului, deasupra corpurilor spirituale ale mamei. El apare de fapt ca un canal doar după o anumită vârstă din viaţa întrupatului, doar la anii maturităţii. Dar vom vedea mai departe că această structură este o compunere din mai multe structuri cu momente diferite de formare, locuri diferite de formare şi feluri diferite de funcţionare. Privit la un moment dat în deplina maturitate a întrupatului, canalul de destin, lăsând la o parte substructurile sale, prinde acea formă generală de bec alungit, despre care am scris mai sus.

De fapt, conexiunea interioară în Universul Fizic nu generează ceva anume, aşa cum conexiunea din interiorul canalului central de întrupare pare să genereze canalele interioare corespunzătoare celor trei universuri materiale – dar nu conexiunea generează, creşte ceva, ci totul este constituit, creat în mod expres, inteligent, necesar fiecărei monade în parte. 

Pe scurt procesul pe care îl urmărim începe de fapt cu constituirea primei părţi de întrupare a unei monade care are o întrupare umană: deocamdată să ne ocupăm în principal de corporalitatea umană apoi, în linii mari, vom urmă câteva linii de corporalitate pentru vieţuitoarele intraplanetare şi cele planetare cu întrupări pasagere pentru menţinerea obişnuinţei de întrupare individuală pe timpul unei întrupări comune de foarte mare durată (planetă, stea) în galaxiile matriceale. 

Aşa cum ştim acum, corpurile spirituale sunt constituite prin radiaţia monadică concertată a:

– monadei care se întrupează, întrupatul fiind urmaşul în linia speciei planetare a unei perechi de părinţi; 

– părinţilor: cuplului care concepe urmaşul; mama este purtătoare de sarcină, dar înainte de concepere, ea este purtătoarea corpurilor spirituale ale urmaşului cuplului care-l concepe. Corpurile sunt purtate încă de la naşterea femeii, ea poartă toate sistemele corporale spirituale ale urmaşilor (copiilor) pe care îi poate concepe de-a lungul anilor maturităţii;

– entităţii/entităţilor angelice (după caz, după necesitatea etapelor de evoluţie) care participă la constituirea corpurilor spirituale şi susţinerea întrupării pe parcursul derulării ei. 

Aşadar, corpurile spirituale sunt constituite în momentul naşterii părţii feminine care va deveni purtătoare de sarcină la anii maturităţii sale. Ele sunt protejate de sacul, canalul de destin, care se cuplează în momentul constituirii cu conexiunea deja existentă la capătul canalului de întrupare în Universul Fizic, în interiorul conexiunii mamei. De fapt nu este chiar în interiorul conexiunii mamei decât aparent, fiecare monadă având vibraţie diferită chiar dacă monadele fac parte din acelaşi spirit. Conexiunile urmaşilor sunt una în profunzimea celeilalte şi la un anumit moment dat al maturităţii urmaşului departajarea se poate observa mult mai bine, după preluarea corpurilor spirituale de către urmaş. Deocamdată însă să reţinem legăturile speciale între:

– conexiunea mamei şi a fiecărui urmaş în parte;

– conexiunea tuturor urmaşilor planificaţi pentru aceeaşi mamă.

Va exista o legătură puternică radiantă între mamă şi toţi urmaşii planeificaţi. Însă neputinţa de azi de a duce sarcinile la bun sfârşit de către mamă nu împiedică astfel legătura spirituală între monadele planificate a se simţi reciproc la nivelele cele mai fine ale întrupărilor. Chiar dacă întrupările nu ajung la fizic, unele au şanse să ajungă la astral, iar cele care nu ajung nici la astral au totuşi legătură cu fraţii doar prin alăturarea corpurilor spirituale, prin apropierea conexiunilor şi a corpurilor spirituale care oricum sunt create deasupra corpurilor spirituale ale mamei. Sunt astfel multe forme de prevenire a neîntrupărilor în această perioadă cu vibraţie planetară joasă, care determină greutăţi mari de memorare a planificării destinelor şi de fidelitate a împletirii destinelor umane. De asemenea, dacă în străvechimi corporalitatea urma puterea de conştientizare a spiritelor umane, a monadelor din toate spiritele, şi oamenii aduceau pe lume fără nici o deviere exact numărul planificat de copii, planificat şi realizat la nivelul corpurilor spirituale, în vibraţiile joase lucrurile stau altfel – aşa cum ştim acum: cu uitare, dezorientare, fără conştiinţa alegerii de a permite intrarea la întrupare a spiritelor special venite pe planetă. De aceea se iau măsuri pentru o minimă împletire a destinelor în vibraţii planetare joase: chiar dacă monadele nu ajung să se întrupeze fizic folosind corporalitatea spirituală deja creată, există această tangenţă spirituală între fraţii care ar fi trebuit să aibă un destin împreună. Vom mai discuta astfel de aspecte pe parcursul studiilor. 

Aşadar în comenxiunea mamei se adaugă la momentul întrupării ei toate sistemele corporale spirituale ale potenţialilor urmaşi. 

 

Fig.nr.1: Conexiuni şi canale de destin cu corpuri spirituale ale mamei şi urmaşilor

Legendă:

(1) = dubla conexiune de întrupare a mamei;

(2) = conexiunile urmaşilor;

(3) = canalul de destin al mamei, care poartă întregul ei sistem corporal;

(4) = canalele de destin ale urmaşilor, care poartă deocamdată doar sistemele lor corporale spirituale în interiorul lor; care rămân deasupra mamei până la preluarea lor de către urmaş. 

Putem să folosim expresia „canal de destin” pentru ansamblul tuturor structurilor de întrupare în Universul Fizic, iar formele lui, structurile, ramificaţiile lui, pe care le vom studia mai departe (atâta cât permite acum complexitatea înţelegerilor actuale), sunt individualizate la nivelul tuturor sarcinilor pe care le are monada de-a lungul destinului în curs; prin sarcini înţelegem trăiri şi acţiuni spre vieţuire: percepţii, simţiri, reacţii, conştientizări, acţiuni diverse, creaţii, etc. – toate compatibile cu experienţa şi necesităţile de actualizare a acesteia, comparativ cu potenţialul conştientizat şi consolidat la nivele de vibraţie foarte înalte. Dacă numim viaţa în curs „destin” înseamnă că ne referim la ea cu înţelegerea sarcinilor pe care le avem de dus în timpul ei: pentru care folosim un anumit set sau mai multe subseturi de raze din radiaţia monadică totală, canalizate special spre desfăşurarea experienţelor pentru care avem pregătirea necesară. Este drept că multora nu le sună prea bine: pregătire, sarcină, destin – dar ne va putea suna bine dacă vom accepta că pregătire înseamnă o consolidare preliminară în cele două universuri materiale de care discutăm, în plus pe lângă Universul Fizic, şi apoi consolidarea puternică şi profundă aici, cu îmbogăţiri şi înţelegeri multiple, pentru care timpul pare extrem de lung, tipul derulărilor fizice nu poate fi repede întrerupt, din ele decurgând efecte multiple, cu înţelegeri durabile, pe măsură. Destinul de acest fel, fizic, conduce monada la învăţături privind folosirea în mod cumulat sau disociat a unor părţi mari de radiaţie proprie şi apoi, treptat, folosirea unor subseturi de raze specializate din marile seturi de raze pe care începe să şi le conştientizeze; apoi tot treptat, să folosească fiecare rază din fiecare subset, restul folosindu-le spre susţinerea lucrărilor în curs de derulare, în funcţie de necesităţi. 

Nu numai specializarea razelor în folosiri multiple, dar şi creşterea puterii fiecărei raze, fiecărui subset şi set de raze are loc prin manifestări directe, dar şi indirecte, prin corpuri, când este nevoie de ajutor oferit din mijlocul celor ajutaţi. 

Aşa cum am mai spus, evoluţiile conduc la conştientizarea treptată a modului în care cunoaşterea temeinică de toate felurile, cu îmbogăţirea ei permanentă, la toate nivelele de vibraţie, conduce în final la efectuarea tuturor celor cunoscute fără ajutorul structurilor de întrupare. Fiecare monadă ajunge să fie în stare de diferile feluri de acţiuni numai prin ordonarea sa proprie, prin voinţă. Treptat se extinde cunoaşterea şi folosirea acestui fel de trăire directă, nemijlocită, la toate nivelele de vibraţie – în toate universurile materiale sau spirituale. 

Pe parcursul ajungerii la astfel de puteri spirituale, de capacităţi personale, monada înţelege şi aplică înţelegerile sale la o multitudine de alte mecanisme pe care se bazează vieţile întrupaţilor, care şi ele pregătesc evoluţiile de manifestare totală fără întrupare. Toate la un loc vor fi folosite în eternitatea vieţii monadei pentru a oferi ajutor treptat – aşa cum şi ea însăşi l-a primit – altor generaţii de monade care intră permanent în evoluţii. 

Cunoscând toate aceste lucruri vom înţelege şi mai bine câteva aspecte ale legăturilor noastre cu biosistemul planetar: fratele nostru compus din miliarde şi miliarde de făpturi ce merg şi ele pe acelaşi drum cu noi... Pe care, în vâltoarea vieţii spumoase pe care ne-o credem unică prin spiritualitatea sa, le uităm, le considerăm... ca pe un peisaj lăsat doar să ne hrănească, ele hrănindu-se între ele doar pentru a ne fi nouă la înde(gura)mâna noastră... Of, ce dureros...

În cazul întrupaţilor individuali, care au şi corpuri spirituale, canalele interioare de întrupare se continuă fără nici o conexiune cu canalul de destin în care se află corpurile spirituale, protejate şi plasate armonios împreună cu toate structurile necesare fiinţării lor. Dar trebuie să reţinem acest lucru şi să facem deosebirea între diferite situaţii legate de evoluţiile spiritelor. Să cunoaştem, şi să facem diferenţa:

– pe de o parte între canalele de destin şi corpurile spirituale, pentru toate felurile de întrupări;

– pe de altă parte: între canalul de intrare în univers şi canalul de destin care se conectează la canalul de intrare; este cazul întrupării spiritelor intraplanetare,unde canalul de destin este format din două părţi: canalul de intrare în destin cu o terminaţie percepută ca un filet şi bula atrasă de acesta, din matricea planetară: reunite, cuplate, vor forma astfel canalul întreg de destin. Conexiunea percepută ca un filet este, cum spuneam anterior, doar o percepţie vizuală a noastră (asociată unui filet) dar de fapt este o îmbinare a două sau mai multe feluri de structuri din compactizări de energie fundamentală, care fac legături între diverse straturi, diverse componente ale structurilor noastre de întrupare – atât de complexe după câte vedem. În interiorul lui se va răspândi radiaţia spiritului care se întrupează şi astfel începe întruparea lui. Pentru a nu încărca prea mult explicaţiile din acest studiu, în articolul următor vom detalia câteva aspecte ale întrupărilor sub protecţia şi ajutorul planetei, ca să fie totul ceva mai clar în complexitatea elementelor care pot fi percepute de noi acum. Şi să nu uităm că, pe măsura creşterii vibraţiei planetare, vor putea fi percepute încă multe alte amănunte în orice sens al cercetărilor noastre în lumea pământeană. 

În cazul întrupărilor cu corpuri spirituale la întrupaţii individuali (mamifere şi oameni pe Pământ) se constituie pentru fiecare monadă la întrupare canalul de destin care porneşte direct din conexiunea interioară în acest univers, el este prelung pe o porţiune în funcţie de necesităţile de destin ale conectaţilor la proces (părinţi, urmaş, îngeri), iar după această porţiune se lărgeşte deasupra: 

– corpurilor spirituale ale mamei, la început, cuprinzându-le ca o calotă, ca o pălărie: aşadar nu cuprind întreaga corporalitate a mamei, ci stau deasupra sistemului corporal al mamei, până la preluarea lor de către urmaş; 

– după preluarea corpurilor de către urmaş, ele se aşează deasupra corpurilor sale planetare (deasupra setului obligatoriu de corpuri pe care le au toate vieţuitoarele de pe planetă) înglobându-le treptat şi formând astfel sistemul corporal întreg, protejat de canalul de destin. 

Aşadar, corpurile spirituale astfel constituite rămân în aşteptare deasupra corpurilor spirituale ale mamei până la preluarea lor de către urmaş – dacă se va naşte şi va creşte ajungând la maturitatea sa spirituală; dacă nu se va naşte sau urmaşul nu va ajunge să trăiască până la maturitatea lor spirituală, corpurile spirituale vor rămâne în continuare deasupra mamei, dar ele nu vor fi preluate de alt spirit, mai mult sau mai puţin întâmplător, căci nu i se vor potrivi vibraţional nimănui, nici măcar unor fraţi de spirit. Ele îşi vor pierde treptat vitalitatea, căci rămân doar sub radiaţia mamei, îngerul/îngerii participanţi se retrag, iar acest moment, al retragerii radiaţiei îngerilor este acela al menopauzei, când femeia nu va mai putea procrea. Dacă femeia îşi pierde organele genitale înainte de menopauza naturală, menopauza instalată artificial este momentul retragerii spiritelor neîntrupate şi a îngerilor lor. Mama nematurată va rămâne cu corpurile spirituale deasupra ei, corpuri care doar în timp se dematerializează treptat, în funcţie de atragerile de filamente din ele de către fluxurile aflate în trecere. Materiile cu vibraţii înalte pot să-i menţină şi femeii vibraţia ridicată şi este un ajutor pentru faptul că s-a oferit să planifice şi să poarte corpuri spirituale care au facilitat totuşi o tangenţă spirituală monadelor parţial întrupate. 

 

Fig.nr. 2: Canalul de destin în cazul întrupării monadelor care evoluează individual, care au set de corpuri spirituale purtate la început de mamă deasupra întregului său sistem corporal

Legendă:

(1) = Canalul de intrare la întrupare a urmaşului în Universul Fizic, care poartă radiaţia lui monadică; 

(2) = Conexiunea dublă a canalului de intrare la întrupare în univers;

(3) = Canalul central care protejează şi susţine canalele de intrare la întrupare în universurile materiale;

(4) = Canalul de destin al urmaşului în Universul Fizic, care cuprinde la început doar corpurile sale spirituale;

(5) = Corpul dumnezeiesc (sau atmic) al urmaşului, în interiorul canalului său de destin;

(6) = Corpul spiritual (sau budhic) al urmaşului, în interiorul canalului său de destin, sub corpul dumnezeiesc;

(7) = canalul de destin al mamei care poartă întreaga ei corporalitate. 

Nu am studiat până în prezent cazuri speciale de ajutor planetar – pentru planetă, pentru alte sarcini speciale, în care femeia poate să dea naştere totuşi şi după menopauză, cu ajutor angelic sau să preia sarcini de la alte femei, la vârste înaintate. Doar intuiesc că este vorba despre sarcini speciale cu ajutor special avansat. 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar