03. Universuri

07. Studiu: Formarea universurilor pe straturile energiei fundamentale

În condiţiile în care în viaţa noastră curentă apar tot felul de încercări de a explica formarea şi funcţionarea universurilor, din perspectiva percepţiilor noastre pământene, am discutat – şi vom discuta în continuare despre diverse aspecte în acest context. Pentru a discuta şi alte aspecte ale teoriilor contemporane, ar trebui să înţelegem multe alte aspecte ale formării monadelor şi ale creaţiei monadelor avansate – universurile care formează o “casă” complexă, un centru complex de evoluţie. Spre exemplu, vom discuta despre percepţia conform căreia universul pare a fi o hologramă uriaşă – când de fapt el ceva cu totul real, este una dintre creaţiile deosebit de complexe, cu o complexitate mereu remodelabilă în funcţie de necesităţile evoluţiilor noastre, ale celor care evoluăm, pentru care sunt ele create şi sunt organizate universurile. Ele nu sunt, aşadar, doar o imagine, un vis, o fotografie 3D sau nD realizată şi expusă într-un alt spaţiu decât cel primordial, al energiei fundamentale care ne înconjoară, ne pătrunde, ne hrăneşte, ne certifică şi cuantifică în mod natural manifestările după potenţialul său nelimitat, infinit şi etern. 

Să pătrundem în domeniul formării, autoconstituirii monadelor care la rândul lor au creat acest Centru de evoluţie în care ne trăim eternitatea, evoluând într-un mod fin, subtil şi natural – chiar dacă aparenţele ar arăta altceva: de fapt scotocind prin înţelegerile noastre şi făcând multe confuzii, nu facem altceva decât să departajăm realităţile potenţiale de cele reale, înţelegându-le şi fixându-ne în cunoaşterea rolului lor, funcţionărilor lor spaţial şi temporal: adică unde, în ce condiţii se pot petrece anumite evenimente, unde se pot realiza anumite creaţii în funcţie de necesităţi, cum se pot folosi ele în diverse spaţii, după cum sunt structurile clare, reale, necesare ale acestui univers. Pe urmă vom înţelege şi vom fixa cunoaşterea altor elemente, altor cunoştinţe, din alte perspective, până când toate vor fi aranjate în memoriile noastre şi în experienţa noastră de a le folosi exact când, şi acolo unde este nevoie. 

Pe parcursul capitolului Evoluţii am discutat despre formarea monadelor în, şi între straturile energiei fundamentale, în care fluxuri subţiri – dintr-o infinitate de fluxuri de diferite dimensiuni, s-au rupt, s-au fărâmiţat, formând bule de energie fundamentală de diferite mărimi. În circulaţiile lor, s-au reunit bule de acest fel, din diferite straturi, din formări mai mari sau mai mici, mai vechi sau mai noi, cu compactizări diferite, cu atrageri de energie cu puteri mai mari sau mai mici. 

DESPRE STRATURILE ENERGIEI FUNDAMENTALE

Dar de fapt aceste straturi ale energiei fundamentale sunt la originea lor nişte bule uriaşe care, în plutirile lor, în circulaţile lor în oceanul infinit de energie fundamentală, se alungesc din cauza mişcării, a diferenţelor de desitate între energia fundamentală şi alte diferite bule, mai mari sau mai mici, care circulă printre bule şi chiar în interiorul celor mari, înghiţindu-se mereu unele pe altele. 

 

Fig.nr.1: Bule, fire de diferite dimensiuni – formaţiuni autoconstituite în energia fundamentală infinită şi atemporală, împletite în mişcări ample care conduc la crearea altora noi, în interiorul sau în exteriorul lor.

Unele bule sunt practic infinite pentru percepţia noastră – dar particularităţile lor existenţiale sunt percepute şi înţelese de monadele cu experienţă mare de percepţie ca fiind de proporţii în care ele nu le mai pecep marginile, dar le înţeleg totuşi existenţa finită în inifinitul energiei fundamentale, după mişcările fluxurilor interioare şi exterioare de energie, care antrenează cu viteze diferite formaţiuni asemănătoare din interiorul lor. În energia fundamentală asemenea bule apar percepţiilor limitate ca nişte straturi în oceanul energiei fundamentale. De fapt creatorii avansaţi, buni cunoscători ai fenomenelor energetice fundamentale, ştiu bine cu ce au de-a face şi mai ştiu bine că singura care rămâne de fapt infinită chiar şi percepţiilor şi înţelegerilor lor reunite este energia fundamentală. 

Ajunse în stadii avansate de putere a modelării energiei fundamentale pentru a crea spaţii fixe, monadele au creat Centre de evoluţie pe astfel de încrengături, noduri de atracţii între bule uriaşe împletite între ele, astfel încât asemenea Centre stabilizează, cu forţe mereu întărite, mişcarea bulelor, încrengăturile de bule, modul în care ea este împletită şi nivelele diferite de vibraţii care permit fenomenologia în profunzimea încrengăturilor. Chiar dacă plutirea încrengăturii se petrece mai departe, se fixează straturile în poziţia lor şi se creează totodată condiţii de creştere a straturilor, prin straturi noi care pot lua naştere în interiorul încrengăturii sau în exteriorul ei, adr în imediata ei apropriere. Mişcarea interioară capătă valenţe noi şi poate crea ceva nou prin esenţa fluxurilor, bulelor, straturilor: ori datorită mişcărilor, ori prin aport adus de creatorii de universuri, fixatorii de bule, de straturi, întăritori ai straturilor vechi. 

Straturile înseşi cresc şi odată cu intrarea în evoluţii a unor noi valuri de monade autoconstituite prin aceleaşi mecanisme, înafara nodului, încrengăturii stabilizate de câte un Centru de evoluţie. În interiorul Centrului de evoluţie nu sunt condiţii de autoconstituire de monade noi. Printre primele lucruri bine înţelese de monadele creatoare vechi ale Centrului care a ajuns la o complexitate avansată, s-a numărat şi faptul că toate condiţiile de evoluţie create în interiorul Centrului pentru monade deja formate, stabilizate şi aflate într-un proces stabil de creştere energetică interioară, creează tensiuni şi densităţi mult mai mari decât cele dinafara nodului, care el însuşi creează tensiuni şi compactizări mari de energie şi în interiorul straturilor, şi de jur împrejurul încrengăturii. Se pot forma bule, celule şi în interior, dar asemenea condiţii de aici pot conduce la crearea unor bule cu o putere mult mai mare decât cele autoconstituite în mod natural, care nu ar evolua din cauza imperfecţiunilor de distribuţie a forţelor interioare ale unor astfel de celule care ar forma monade. Dar formaţiuni asemănătoare celor naturale care se constituie în continuare oriunde: fire, aţe, bule, pot fi exemple de creaţie care să ajute la derularea etapelor de evoluţie ale monadelor. Şi pe astfel de aspecte se bazează mare parte a evoluţiilor noastre, mai ales cele de la început, bazate pe corporalitate. 

 

Fig.nr.2: Crearea unui Centru de evoluţie înseamnă stabilitate pentru un nod, o încrengătură de straturi ale energiei fundamentale, stabilizând-o existenţial, micşorându-i viteza de deplasare, ajutând-o să-şi păstreze integritatea şi să se dezvolte în aceeaşi poziţie prin infuzie de energie fundamentală; aceasta îi creşte mereu potenţialul activ, prin înţelegerea monadelor avansate asupra folosirii echilibrate a capacităţilor ei latente.

În creşterea straturilor nu numai că se supracapacitează Centrul de evoluţie însuşi, dar creşte chiar esenţa formaţiunilor pe care Centrul de evoluţie îl stabilizează, cantitati, apoi calitativ creşte energia fundamentală din încrengătură. În spaţiul ei se creează la un moment dat alte spaţii, în alte feluri de timp ale căror valenţe sunt descoperite rând pe rând; şi le descoperim şi noi la fel, pe măsura înaintărilor noastre în evoluţii. Aici apar acele sensuri ale călătoriilor regresive, despre care am discutat des, despre care vom discuta foarte mult în continuare, care ne obişnuiesc, în esenţa lor mult mai profundă decât ne dăm seama la început, cu reveniri în locuri unde se desfăşoară etape asemănătoare cu cele anterioare ale noastre, ale evoluţiei proprii străvechi, chiar dacă am ajuns departe în evoluţii. Facem astfel de călătorii atunci când descoperim că trăirile noastre pot fi mult mai mult decât în bogăţia pe care la un moment dat o credem uriaşă şi satisfăcătoare pentru trăirile cu care ne-am obişnuit. Dar în astfel de călătorii descoperim – şi ne dăm seama mai târziu, nu chiar pe loc – că pe lângă remodelări ale învăţăturilor noastre vechi, memorate ca atare la vremea respectivă, mai vin îmbogăţiri şi cu elemente noi care au intrat în evoluţii: structuri noi şi variante de manifestări noi din învăţăturile monadelor mai tinere, care îşi fac primele lor evoluţii incipiente în timp ce noi facem evoluţii înaintate. Ele şi structurile de care au parte sunt noutăţile noastre absolute de care avem nevoie pentru a avansa în trăirile noastre. 

De aceea revenirile, regresiile vibraţionale, locale - dar nu şi temporale, sunt îmbogăţiri deosebit de importante, rămuroase în feluri pe care la început nu le înţelegem, dar care treptat vor face obiectul unor înţelegeri şi apoi evoluţii deosebit de importante în viitor. Aşadar astfel de călătorii regresive nu sunt întoarceri în memoriile noastre, într-o hologramă-vis, ci pe locurile cu vibraţie mai joasă, în trepte, unde s-au petrecut evoluţiile noastre timpurii, aşa cum elevul din clasa a XII-a vizitează şi ajută elevul din clasa I, fără să fie el însuşi din nou elevul din clasa I care a fost cândva. Ceea ce este deosebit de important pentru noi, să reţinem acest aspect. 

RELAŢIILE CENTRELOR DE EVOLUŢIE VECHI CU NOILE CENTRE ÎN FORMARE

Centrul nostru de evoluţie nu este primul, nu este cel mai vechi Centru de evoluţie de monade din energia fundamentală. Pentru ca evoluţiile să fie şi să se perpetueze din ce în ce mai complexe, monadele Centrelor vechi, care au înţeles potenţialul pasiv şi potenţialul activ al energiei fundamentale, protejează locul de existenţă a grupuşoarelor de monade care încep să se strângă, formând treptat o bulă cu monade primordială cu protecţie proprie – chiar dacă neconştientizată total de la bun început. Formarea este pur naturală, prin atracţii reciproce ale monadelor care s-au echilibrat, s-au stabilizat ele înseşi interior; fiind stabile şi hrănindu-se permanent cu energie din jur, se atrag reciproc monade de puteri energetice asemănătoare, energia fundamentală se compactizează de jur împrejurul grupuşorului, şi toată această micro-formaţiune atrage în continuare în jurul său fire, bule, celule energetice fundamentale. O astfel de grupare, constituită aşadar în mod natural, este rapid depistată de monadele avansate ale Centrelor de evoluţie vechi, care nu vor îngloba asemenea mici formaţiuni – ele fiind conştiente, aşa cum spuneam, de posibilităţile noi de apariţie a unor potenţialităţi noi ale energiei fundamentale, care astfel trec din stare pasivă în stare activă, manifestă. Dar acele monade evoluate din alte Centre mai vechi atrag în mod natural alte monade din circulaţiile exterioare grupuşorului, dar care nu s-au grupat şi circulă liber în fluxurile de energie fundamentală, putând să distrugă inconştient altele mai puţin stabile sau fiind ele înseşi distruse de altele mai puternice, tot în mod inconştient. 

De asemenea, centrele mai vechi pot canaliza uşor asemenea bule monadice, fără grabă, spre cel mai apropiat asemenea nod, încrengătură de straturi despre care discutam mai sus, lucrând în acelaşi timp în sensul stabilităţii lui, evitând mişcările lui bruşte sau curenţii mai tari care ar putea conduce la spargerea şi împrăştierea noii formaţiuni. Mişcarea lor însăşi este fină, extrem de lină, subtilă, căci altfel ele ştiu bine că ar tăia noi posibilităţi de existenţă ale monadelor, întărirea lor în condiţiile în care s-au format, în funcţie de puterea lor interioară şi de forţele active ale energiei fundamentale compactizată între monade, în interiorul grupuşorului. Se dezvoltă astfel, într-un mod doar foarte uşor protejat, posibilităţi de exprimare, de manifestare cunoscute, plus noi manifestări potenţiale ale energiei fundamentale. 

CÂTEVA IDEI SPRE DESCHIDEREA UNUI ŞIR LUNG DE CONCLUZII...

Să nu pornim de la ideea că din “nimic” s-a creat totul, aşa cum se vehiculează în unele scrieri de specialitate azi. Dacă vom continua să credem asta, vom ajunge să ne încurcăm în “holograme”, “vise” – care nu ar trebui să rămână în memoria noastră decât ca forme de exprimare ale începuturilor, confuzii până la lămuriri din ce în ce mai adânci, pe care se pot consolida altele, pornite din întrebări spre descoperiri, nicidecum spre misterizări inutile. Nimic nu este cu adevărat mister, Dumnezeu le-a pus pe toate la îndemâna cunoaşterii omeneşti, învăluite nicidecum în pedepse, ci în intuiţii care ajută la aprofundări în cascadă. Tocmai de acest lucru s-au ferit cei care au încropit un pospai de prezentare spre întărirea puterii proprii, politice şi sociale, conştient, intenţionat. Nu ni s-a luat nici o putere, ci ni s-a lăsat puterea de a gândi, care însă s-a pierdut în noianul de munci agresive, în frigul şi mizeria vieţilor dureroase, acaparate de frici şi nebuloase de mistificări din care chiar dacă azi cineva dintre ei ar vrea să iasă, i-ar trebui să depună o muncă de care nu este pregătit. De aceea spiritele de acest fel pleacă de pe Pământ, lăsând coordonatorii evoluţiilor celor ce rămân – să conducă societatea umană care îşi descoperă treptat trecutul de om complex, om care trăieşte în continuare pentru a-şi forma un nou statul – acela de OM COMPLET.

Să înţelegem creaţiile deosebite realizate de spiritele înalte şi să începem să credem că nimeni nu-şi bate joc de noi dându-ne vise deşarte, holograme ciudate în mijlocul cărora am trăi vieţi impuse sau cel puţin false. Să înţelegem că noi, oamenii, suntem cei care ne jucăm cu mintea semenilor noştri până când vom înţelege câtă durere putem provoca: răutatea, laşitatea, minciuna şi perversitatea unora sunt reale; durerea altora este cât se poate de reală. Dar suntem lăsaţi să trăim asemenea experienţă pentru a înţelege mult mai bine că am făcut şi noi, cei opresaţi, aşa ceva în evoluţiile noastre mult anterioare; dar şi să înţelegem că totul este doar o fază în evoluţiile proprii, care se depăşeşte total, cu toate reverberaţiile lor, prin conştientizarea celor dureroase pe care le trăim sau încă le mai aplicăm, cu nonşalanţă sau doar inconştienţă, semenilor noştri. 

Realitatea vieţii eterne a monadelor care deja au devenit înalt-creatoare cuprinde, pe straturile energiei fundamentale, structuri deosebite care ţin cont de aceste straturi naturale, împletite în mod natural. S-au creat în lungi epoci de observare, cercetare, aplicare, remodelare: structuri universice, inter-universice, substraturi spaţiale (le mai numim pe cele pe care începem să le conştientizăm azi, la nivele joase de vibraţie: dimensiuni paralele), destinate ajutorului oferit populaţiilor din diferite zone (la rândul lor delimitate în substructuri interdimensionale cu proprietăţi diverse, spaţiale şi temporale), pasaje fluctuante cu perioade binecunoscute, ţinute sub puterea creatorilor lor şi a creaţiilor destinate lucrărilor acestor creatori neînchipuit de puternici, comparativ cu nivelul la care am ajuns noi. 

Numai enumerarea nu spune că şi ştim, şi stăpânim noi înşine ceva din toate acestea. De aceea este foarte sănătos spiritual să nu uităm şi să ne încredinţăm că ÎNCĂ NU ŞTIM NIMIC, dar suntem în drumul tuturor celor la care vom ajunge cândva, şi nu ne vom opri nicidecum, ci vom continua mereu, folosindu-ne toată cunoaşterea, toată experienţa acumulată astfel. 

Toate funcţionează armonios, urmând principiile clare ale potenţialului energetic fundamental. Şi noi credem că toate ne sunt ascunse, dar de fapt ele sunt create în aşa fel încât să nu fie nici un moment de schimbare a naturalului cu care toate vietăţile existente s-au obişnuit, să nu fie dezorientate de schimbări bruşte, înainte de termenul creşterii lor spirituale: credem că suntem singurele spirite evoluând aici? Ne înşelăm amarnic, natura care ne înconjoară nu este un covor fără suflet, aşa cum încă ne mai învaţă, din nefericire, bisericile de pretutindeni... Pentru cele mai fine, cele mai mici vieţuitoare, ceea ce pentru noi ar fi imperceptibil, pentru ele ar fi tsunami care distrug mica lor lume conştientizată... DE ACEEA ESTE NECESARĂ ARMONIA PERFCTĂ A UNOR LUMI SUPRAPUSE ŞI ÎN EXISTENŢĂ SPAŢIO-TEMPORALĂ, ŞI ÎN VALURILE DE EFECTE ALE LOR... Şi a venit timpul să înţelegem acest lucru. 

O asemenea armonizare a funcţionării creaţiilor este necesară însăşi stabilităţii în încrengătura de straturi şi sub-straturi pe care o folosim fără să ne dăm noi seama. Aşadar ceea ce este mic, fin, subtil se dovedeşte a fi chiar grosier pentru chestiuni încă infinit de fine, subtile de care nu suntem conştienţi când trăim în vibraţii joase. În vibraţii înalte numai noi, oamenii suntem conştienţi de ele, lucrăm alături de ele, le păstrăm intacte, le remodelăm în micimea celor ce ne fac lumea. Suntem atenţi şi suntem coordonaţi de cei care sunt mari creatori, care ne învaţă cum să ajungem şi noi, pas cu pas, către răbdarea de a le trăi şi folosi fără să le deranjăm existenţa altora. Învăţăm să potrivim vibraţiile noastre din acţiunile omeneşti cu vibraţiile universului: acesta este adevărul cel mai profund din acest punct de vedere – că spiritele umane protejează de fapt natura planetară – nicidecum nu sunt căzuţi dintr-un rai efemer spre care nu am putea ajunge nicicum. Am acceptat cândva munca brută şi durerea pentru a salva viaţa Pământului: orice distrugere am face azi nu se compară cu distrugerile care ar fi existat dacă nu renunţam la creaţia, comunicarea şi deplasarea mentală. Multor altor lucruri le intuim existenţele – dar încă nu le găsim modalităţi de descriere. Însă se simte împletirea lor între ele, şi cu altele încă şi mai profunde, mai subtile; intuim mai ales felul în care chiar omenirea, în perioadele ei de manifestare mentală şi astrală (Raiul pe Pământ) le cunoştea şi îşi împletea trăirile, creaţiile, deplasările şi comunicările în perfectă armonie cu toate aceste legităţi. Ar fi bine să înţelegem şi să acceptăm că oamenii au ştiut toate acestea de la începutul existenţei lor pe Pământ, în urmă cu zeci de milioane de ani, iar acum, când ieşim din perioada vibraţiilor joase ale planetei (alături de întreaga galaxie, întreaga subzonă a universului, întreagă această zonă în care ne aflăm acum) începem să ne amintim, treptat, dar repede, cele cunoscute şi folosite cândva...

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
11. Forma dimensiunilor structurale paralele în dispunerea structurilor universului

Straturile pe care le numim zonele universului (în interiorul universului) şi dimensiunile structurale paralele (par a fi în exterior, însă tot în interiorul universului sunt, după cum vom vedea) sunt de fapt bule de energie…

10. CÂTEVA DETALII ÎN PLUS DESPRE BARIERELE INTER-ZONALE

Atenţionare: să ţinem cont permanent că atunci când ne referim la barierele inter-zonale, cuprindem şi barierele inter-subzonale în această categorie de macrostructuri universice.  I. IDEI PRINCIPALE 1. Barierele energetice inter-zonale…

Dictionar