10. Sisteme spirituale

07. Despre canalele de intrare in intrupari (2): Mai intai despre ramificarea seturilor de radiatie a monadei pe feluri de vibratii si directii de manifestare

Treptat vom înţelege şi vom despleti spre înţelegere toate cele pe care ne este greu la început să le cuprindem: din neobişnuinţă, şi nu din neputinţa cuprinderii. Chiar dacă suntem la începutul evoluţiilor, şi nu avem puterea să ne concentrăm deocamdată în orice univers, avem însă ceva experienţă şi astfel avem formată puterea de pătrundere pentru a înţelege deosebirile între ele, doar cu puţin efort intelectual şi apoi meditativ – pentru cine a intrat deja în meditaţii active. Această greutate la începutul studiilor de acest fel este datorată vibraţiei planetare încă joase – dar aflată în permanentă creştere, precum şi aglomeraţiei planetare: fondului extrem de bogat şi în câmpuri planetare, dar şi în câmpuri corporale proprii, care măresc bogăţia câmpurilor planetare. Toate la un loc împrăştie atenţia noastră, mai ales când ea nu este obişnuită de la naştere să se concentreze decât pe un număr foarte restrâns de direcţii în societatea omenească actuală: care sunt lăsate să se desfăşoare astfel pentru că au menirea să ne obişnuiască cu diverse forme extreme de comportament al spiritelor cu care ne întâlnim. Mai spunem că suntem spirite creatoare conştiente în curs de universalizare – ceea ce înseamnă că avem puterea să rezistăm spiritual unor asemenea forme de manifestare şi să ne creăm, pe baza unor forţe care ni se dezvoltă permanent, forme proprii de protecţie până când şi aceste spirite cu comportament extrem vor depăşi faza de conştiinţă limitată în manifestările lor, trecând de la egoism la altruism. Cei care sunt conştienţi de răul ce se poate face, şi pot să trăiască în mod preponderent altruist, au trecut deja de aceste faze egoiste şi aici, acum, în astfel de condiţii, îşi întăresc propriul comportament avansat, oferind exemple celor care nu au depăşit această fază. Ne croim diverse forme de estompare sau chiar combatere emoţională şi fizică a presiunilor care vin partea lor şi în acest fel ne întărim noi înşine comportamentul altruist. 

Când vorbim despre întrupare şi corpurile pe care le avem aici, în Universul Fizic, apoi şi despre sisteme corporale pe care le avem în celelalte două universuri materiale (Astral şi Cauzal), ne putem întreba la ce folosesc asemenea corporalităţi dacă nu suntem conştienţi decât de cele de aici, din Universul Fizic; de ce nu suntem conştienţi şi de celelalte corpuri – sau vedem acum clar că facem confuzii între diferite feluri de corporalităţi. Confuziile sunt născute din existenţa unor corpuri de aceeaşi natură – astrală şi cauzală în principal, dar este foarte bine să păstrăm acest fel de exprimare pentru a înţelege că sunt manifestări de aceeaşi natură, că astfel manifestările au un anumit fel de fluiditate, care oferă monadelor o coeziune de percepţie şi manifestare, chiar dacă nu o conştientizează de la bun început. 

Pe de altă parte, vorbim deseori despre cămăşi (sau pături) monadice/spirituale, dar în aceste studii am făcut referire doar la lăcaşul monadei/spiritului din Universul Spiritual Primar. Existenţa acestui lăcaş însă nu presupune faptul că monada/spiritul nu ar avea, în interiorul său, asemenea cămăşi monadice/spirituale. În plus să precizăm acum, la începutul acestor studii, faptul că:

– şi lăcaşul, şi cămăşile nu împiedică pătrunderea fără întrerupere a energiei fundamentale în tot ceea ce pot crea monadele – oricât de departe au ajuns cu orice fel de cunoaştere;

– nici o creaţie, aşadar nici Centrele de evoluţie, nici universurile lor interioare, nu sunt constituite ca goluri de energie fundamentală. Exprimarea conform căreia se spune că din nimic s-a creat totul este eraonată, ducând ea însăşi la confuzii. Este bine de reţinut aşadar că, în orice loc, din orice univers, din întregul Centru de evoluţie şi din jurul acestuia nu există gol de energie fundamentală şi de constituiri naturale sau create din energie fundamentală. Nu există vid absolut nicăieri, iar în prezenţa energiei fundamentale în orice loc, în orice timp, în orice particularităţi ale energiei fundamentale de care aici, pe Pământ, nu putem noi să fim conştienţi, este supus legilor existenţiale ale energiei fundamentale şi de funcţionare a potenţialului său activ cel puţin, pe lângă potenţialul latent, pasiv, al acesteia. În schimb, nu există posibilităţi decât în stare latentă de dezvoltare a oricărui fel de potenţial, decât în prezenţa unor compactizări superioare ale acesteia, din care să rezulte radiaţii prin care energia fundamentală să acţioneze asupra ei însăşi. 

RAMIFICAREA SETURILOR DE RAZE ALE MONADELOR PE VIBRAŢII ŞI DIRECŢII DE MANIFESTARE

Aşadar, în interiorul lăcaşului monadelor există cămăşi speciale, pături speciale unidirecţionale sau multidirecţionale în funcţie de evoluţia şi sarcinile monadei (să ne oprim la numirea monadei pentru scurtarea textului, înţelegând mai departe: spirit, grup spiritual propriu – cu spirite-fraţi în grupare, popor spiritual şi grupări de popoare spirituale). 

Una dintre funcţiunile acestor cămăşi spirituale (întotdeauna am simţit, am intuit că funcţiunile lor sunt multiple, nu ne rămâne decât să le înţelegem treptat) este aceea de a crea condiţii de ramificare şi de canalizare a radiaţiei monadei pe seturi de raze din radiaţia totală a monadei. Fiecare set se va dezvolta într-un mediul apropiat de vibraţia lui, dar şi toate la un loc, simultan, chiar dacă cu orientări şi cu viteze diferite: monadele învaţă să le mişte, să transfere corpurilor de întrupare mişcarea pe care o simt în dorinţa lor de manifestare odată cu creşterea puterii lor energetice interioare. Evoluţiile coordonate nu merg după obişnuinţele monadelor decât până la un punct, până când manifestarea se consolidează, după care se introduc alte manifestări prin exemplu oferit de ajutători chiar în spaţiul propriu de trăire: cu doar un mic pas mai departe, cu infinită atenţie, grijă, să nu se instaleze oboseala. În acest fel se dezvoltă toate razele în mod aproape egal, ajungându-se din urmă mereu, depăşindu-se la fel, aşteptând dezvoltarea unora pentru a se dezvolta altele. Toate se petrec prin întrupări în funcţie de înclinaţiile fiecărei monade şi a tuturor celor din gruparea spirituală la un loc, aşa cum înţelegem azi, pe Pământ: sferic – şi nu doar un anumit set, care este mai comod, căruia monadei îi este mai uşor să-l folosească, în detrimentul dezvoltării altora. Dar chiar fiecare monadă va ajunge la înţelegerea faptului că:

– un set se dezvoltă pe altul, fiecare în parte şi toate la un loc contribuind împletit la dezvoltări complexe;

– se dezvoltă astfel seturi noi de raze prin împletirea folosirii celor mai vechi, pe măsură ce creşte, prin manifestări din ce în ce mai complexe, energia fundamentală compactizată în celulele interioare ale monadelor. 

Tocmai pentru a înţelege diferenţa dintre coordonarea elastică, flexibilă, profund înţelegătoare, altruistă şi iubitoare, a coordonatorilor evoluţiilor noastre şi ceea ce nu am putea face lăsându-ne pradă impunerilor semenilor cu evoluţie apropiată de a noastră dar fără multă experienţă, din când în când evoluăm şi în astfel de condiţii, învăţând să nu confundăm coordonările înalt cunoscătoare cu interesele înguste ale unor semeni care nu pot conduce decât prin sclavie, perversitate, intoleranţă, neîncredere şi ură. 

Seturile principale de raze care se dezvoltă de la începutul evoluţiei sunt raze cu vibraţie joasă, corespunzătoare puterii energetice scăzute încă a monadelor. Razele cu vibraţii medii şi înalte sunt comparative între ele pe de o parte, iar pe de altă parte sunt comparative şi cu cele ale monadelor aflate în aproximativ aceeaşi fază de dezvoltare a celulelor lor fundamentale. Proporţia puterilor între seturi şi a puterii energetice între monade se modifică pe parcursul evoluţiilor, iar acest lucru se înţelege şi de către monadele înseşi, şi de către cele din jur: totul se înregistrează în memoriile lor  şi formează puterea comparativă a monadelor, care stă la baza formării şi dezvoltării experienţei de folosire a puterilor personale şi de grup. 

La început această experienţă a monadei este doar de simţire a plutirii pe fluxul energetic şi a deosebirii de percepţii incipiente în medii cu caracteristici diferite; dar nu există încă o putere proprie de mişcare, nefiind formată o voinţă proprie: din cauza puterii energetice mici a monadei, care nu poate învinge nici o mişcare conjuncturală exterioară. Nu se poate opune nici mişcării straturilor de energie, nici înglobării distructive a firelor de energie (generatoare de celule fundamentale), ori a celulelor formate deja, ori a monadelor mai mici, pe care le atrage involuntar; şi nici nu se poate opune să fie înglobate sau dezmembrate de altele, mai mari. Dar procesul este unul de hrănire şi, chiar dacă la început ne hrănim otova cu orice fără discernământ, în evoluţiile coordonate procesul stă la baza hrănirii diferenţiate treptat a corpurilor, pentru creşterea, întreţinerea şi dezvoltarea lor – până la conştientizarea răului provocat altora: urmează formarea şi înţelegerea conştiinţei de alegător între a face un rău minim şi unul maxim, apoi de loc rău, alegând căi din suficienţa celor despre care aflăm. Putem sesiza felul în care azi, acum, alegem între a face un rău minim hrănindu-ne cu vegetale, şi un rău maxim, prin uciderea vieţuitoarelor mai complexe, care sunt spirite în evoluţie, mai evoluate – la fel ca şi noi. 

La fel se formează şi alte direcţii de conştiinţă: 

– a deplasării, spre exemplu: de la a ne lăsa inconştienţi duşi de valurile locale până la a conştientiza deplasarea cu diverse scopuri: de la plăceri distrugătoare până la necesităţi constructive, protejând cu atenţie vieţuitoarele planetare şi planeta însăşi;

– a comunicării: de la lipsa totală a comunicării la deranjarea altora ţinând cont de propria dorinţă de comunicare, apoi la înţelegerea comunicării cu aspect nobil, onorant, de transmitere a învăţăturilor de la ajutător la ajutat. 

Ramificaţiile razelor se fac după originile dezvoltărilor lor, după dezvoltarea multor seturi în evoluţiile filamentare. Sunt mănunchiuri strânse de raze care nu au puterea să se răsfire la început decât în 3 seturi principale, după cum se prezintă ele la terminarea evoluţiilor filamentare:

1. Raze cu vibraţie joasă: care vor fi canalizate în universul cu vibraţia cea mai joasă dintre universurile materiale: Universul Fizic, care însă nu menţine monadele exclusiv în vibraţii joase, ci dezvoltă setul cu cele mai vibraţii joase creând condiţii pentru creşterea puterii energetice proprii, pentru formarea tendinţei de a face un pas mai sus în creşterea vibraţiei setului. Fiecare univers de altfel are un segment foarte larg de condiţii de trai, cu vibraţii foarte variate, care însă determină nu numai folosirea lor în întrupări aici, ci şi toate seturile şi subseturile de vibraţii care se vor dezvolta de-a lungul evoluţiilor primare, din rădăcinile razelor iniţiale. Este foarte important să înţelegem acest lucru, valabil pentru toate universurile materiale, care au ca rol dezvoltarea tuturor razelor iniţiale şi a celor care derivă ulterior din dezvoltarea celor iniţiale;

2. Raze cu vibraţie înaltă: care vor fi canalizate în universul material cu vibraţia cea mai înaltă dintre universurile materiale: Universul Cauzal, cu specificările de mai sus;

3. Raze cu vibraţii medii: care vor fi canalizate în universul material cu o vibraţie generală medie pentru toate monadele care sunt în evoluţii primare. Este Universul Astral, un univers cuprinzător, care porneşte învăţăturile tuturor monadelor. Este universul tuturor învăţăturilor de bază ale monadelor aflate în evoluţii primare, indiferent dacă este vorba despre monade grupate în spirite sau grupări de spirite, popoare de spirite şi grupări de popoare de spirite. Primele evoluţii sunt ale unui spirit întreg, pentru că monadele în primele subtrepte de evoluţie nu pot susţine individual, prin radiaţia foarte slabă a începuturilor, nici măcar această corporalitate uşoară şi simplă. Toate razele care sunt canalizate în acest Univers Astral; excepţie face un set foarte inconsistent la început, care este canalizat în Universul Cauzal, şi care asigură doar obişnuirea cu o vibraţie ceva mai înaltă, impulsul permanent de înaintare, de creştere. De aceea spiritele au corporalitate permanentă în Universul Astral şi Universul Cauzal, dar nu şi corporalitate permanentă în Universul Fizic, cu vibraţia cea mai joasă, căci spiritele fac evoluţii în Universul Fizic doar pentru consolidarea unor manifestări deja intrate în obişnuinţă în vibraţii medii (în Universul Astral) şi având deja consolidată simţirea unor vibraţii mai înalte, (în Universul Cauzal) ; în felul acesta ele nu obosesc şi nu ies automat din întrupări în Universul Fizic, greu de suportat la început. 

Astfel dezvoltarea armonioasă a tuturor seturile de raze se susţine reciproc şi se ajută reciproc manifestările prin intermediul lor. 

Când evoluţiile devin mai înaintate, întrupările devin conştiente şi fluide în Universul Cauzal, iar întrupările în Universul Cauzal devin ajutătoare şi pentru Universul Astral, prin obişnuirea cu vibraţii mai înalte, necesare învăţăturilor noi, dar şi înţelegerii unor paşi de cunoaştere mai profundă în Universul Fizic. 

Practic, la început, manifestarea spiritului întreg are loc integral în Universul Astral şi foarte rar şi foarte puţin, au loc întrupări în corpuri asemănătoare celui astral al nostru, de aici, în Universul Fizic. Să păstrăm tot timpul exprimarea de corporalitate astrală din Universul Fizic, chiar dacă e mai dezorientant la început pentru mulţi, făcând doar precizarea universul: Astral şi Fizic (folosind în titlu doar în această situaţie majuscule). În orice univers la început corpurile sunt sunt şi mici, şi foarte simple, dar ele folosesc toate razele spiritului laolaltă, fără pretenţia coordonării mişcărilor, ci doar corpul ca o celulă-sac de materii uşoare permite simţirea vibraţiilor mediului. Urmează specializarea corpurilor – întărite, şi cu complexitate din ce în ce mai mare, pentru folosirea unor seturi şi subseturi de raze, treptat. Cele mai noi învăţături se bazează pe cele mai vechi simţiri şi manifestări, pe care astfel şi le dezvoltă şi îmbogăţeşte treptat, pe măsura creşterii puterii energetice şi a experienţei de coordonare a mişcării corpurilor. 

În concluzie, indiferent de universul material în care se manifestă monadele, evoluţiile curg astfel:

– la început, în Universul Astral, întrucât monedele sunt obişnuite cu trăiri la punct fix din evoluţiile filamentare, ele stau tot aşa, libere în valurile atmosferice ale planetelor, doar cu mişcări proprii incipiente, asemănătoare cu un tremurat cu unele tendinţe de direcţionare, după cum sunt percepute impulsurile pe care le pot recunoaşte; elementele matriceale ale planetei (puterea radiantă a nucleului, la care se adaugă puterile radiante ale manşoanelor eterice ale planetei) creează câmpuri care le ajută să nu se depărteze de planetă, astfel încât nu există nici un pericol pentru viaţa micuţelor vieţuitoare;

– urmează manifestări simple de deplasare şi hrănire cu un pas mai mult decât cea osmotică: mai întâi numai în Universul Astral, unde au loc şi primele consolidări ale manifestărilor învăţate; 

– urmează primele consolidări ale manifestărilor în vibraţii mai joase, în Universul Fizic, cel mai apropiat de vibraţiile medii ale Universului Astral; mişcările sunt influenţate de valurile mediului (aer, apă, medii fluide cu densităţi diferite, cu compoziţii fizico-chimice diferite): medii foarte apropiate de cele din Universul Astral. În plus, corpurile din Universul Fizic permit perceperea unor influenţe vibraţionale minime de la celelalte corpuri din sistemul corporal propriu: monadele învaţă treptat astfel să-şi simtă propriile raze de diferite vibraţii, chiar dacă mai târziu vor deveni conştiente de folosirea lor: simultană, secvenţială (secvenţe de manifestări simultane cu manifestări consecutive) şi consecutivă; 

– după consolidarea manifestărilor incipiente în Universul Astral şi în Universul Fizic, în subzonele cu cea mai mică vibraţie, încep manifestări foarte rare şi pentru foarte scurt timp la fel şi în Universul Cauzal. Pe măsura creşterii frecvenţei vibraţiilor razelor, cresc şi manfestările pe subnivele fine ale tuturor universurilor materiale, creşte puterea energetică interioară a monadelor, se dezvoltă şi se consolidează experienţa de manifestare a fiecărei monade şi a tuturor din spirit la un loc. 

Până la consolidarea manifestărilor în Universul Astral şi în Universul Fizic, corporalitatea extrem de simplă din Universul Cauzal este în stare de nemişcare, fiind înglobată în materiile corporalităţii planetelor, stelelor şi galaxiilor: pentru ca spiritul să se obişnuiască treptat cu vibraţiile înalte, obişnuiri pe baza cărora vor putea avea loc înaintările în evoluţii în orice univers material. 

Dezvoltarea altor raze, grupate în alte subseturi şi seturi va fi uşor de suportat în continuare, căci manifestările cu ajutorul acestor noi raze au la bază pe cele folosite anterior, care s-au consolidat, care au format deja o experienţă şi monadele se pot orienta din ce în ce mai uşor în folosirea tuturor, implicit întărindu-le şi pe cele vechi.

Lăcaşul rămâne neschimbat în evoluţiile primare, aşa cum am discutat, dar cămăşile monadice/spirituale se schimbă de la o etapă de evoluţie la alta, adaptându-se permanent tuturor modificărilor care au loc în viaţa monadelor: cu atât mai mult cu cât au loc mereu apariţii de noi forţe, de noi puteri energetice şi nu în ultimul rând, apar sau dispar fraţi de spirit, care influenţează la rândul lor grupările de monade, necesitând permisivităţi energetice în plus, întăriri energetice ale cămăşilor spirituale, în plus faţă de cele ale susţinerii propriilor puteri mai vechi. 

Ramificările seturilor principale se fac prin canalele care conduc razele către universurile materiale. Şi ele se modifică până la conexiunea cu universul material de întrupare, conexiune care rămâne neschimbată şi ea pe parcursul unei etape de evoluţie. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar