10. Sisteme spirituale

06. Despre canalele de intrare in intrupari (1): Generalităţi

Canalele de intrare la întrupare fac parte din sistemul general al structurilor de susţinere a radiaţiei spirituale/monadice pe parcursul întrupărilor.

Să înţelegem importanţa tuturor aspectelor implicate în procesul întrupării noastre şi să nu ne speriem de complexitatea celor care se derulează spre binele nostru, spre ducerea evoluţiilor protejate la bun sfârşit; noi înşine vom fi, în viitorul îndepărtat al evoluţiilor noastre, implicaţi direct în crearea unor asemenea condiţii de protecţie a vieţii semenilor noştri. Cei care pot duce meditaţii active pot urmări, cu răbdare, mai întâi pe porţiuni: structurile, funcţiunile şi fazele derulării acestui proces extrem de complex, apoi întregul proces, în frumuseţea lui nemărginită!...

Descrierile insistente de universuri, care par a fi plictisitoare multora, sunt totuşi necesare în primul rând pentru a înţelege complexitatea trăirilor noastre: în curs de creştere, de diversificare, o complexitate pe care o ştim bine şi o folosim din plin când trăim în vibraţii înalte: chiar şi aici, pe Pământ, cu atât mai mult în alte zone ale universului, de unde venim prin călătorii spirituale pentru o scurtă perioadă de timp – dar plină cu învăţături profunde, bogate, cu deschideri uriaşe de remodelări ale comportamentului, atitudinilor noastre şi nu în ultimul rând, ale creativităţii noastre. 

În al doilea rând, răspunzând în acelaşi timp unor subiecte din dezbateri contemporane, înţelegem treptat că:

1. Noi nu suntem în stare, în evoluţie, să creăm universuri;

2. Evoluţiile noastre nu sunt iluzii, nici vieţile noastre nu sunt virtuale, holograme fără simţire, fără îndemn personal, interior, nu suntem supuşi hotărârilor altora, în funcţie de egocentrismul lor, dus la paroxism;

3. A avea evoluţii coordonate, ajutate de creatori înalţi şi infinit mai experimentaţi comparativ cu noi, acum, nu înseamnă limitarea liberului arbitru – cu atât mai puţin lipsa lui completă;

4. Egoismul păstrării cunoaşterilor noastre se împrăştie pe măsura înţelegerii faptului că toată lumea are acces permanent la cunoaşterile noastre, indiferent dacă le conştientizează pe loc sau mai târziu; în plus le poate folosi intuitiv în lumea de întrupare. A spune că eu aş fi prima care..., că tu ai fi primul care... – îşi pierde sensul egoist când se conştientizează că de fapt ne împletim cunoaşterile şi atunci când eu sau altul face o „descoperire” – ea deja se radiază în lume şi nu este decât o chestiune de timp până când va apare undeva, în altă parte, acolo unde un canal de aceeaşi lungime de undă va primi informaţia şi o va îmbogăţi. 

Iată dar, foarte sintetic, importanţa cunoaşterii mişcărilor noastre prin universuri, la care se adună treptat multe alte înţelegeri. În continuare vom discuta despre legătura dintre Universul Spiritual Primar, unde ne aflăm ca monade: esenţa vieţii noastre, ale căror radiaţii: suflet, suflul de viaţa al monadelor, se răspândeşte în sistemul lor corporal din acest univers – Universul Fizic – şi se manifestă prin intermediul corpurilor. Să reţinem că nu este corect să spunem: monada mea face sau drege, căci în acest fel separăm monada de radiaţia ei energetică fundamentală, care exprimă etern voinţa ei, potenţialul activ al energiei fundamentale în spaţio-temporalitatea care îi susţine manifestarea. 

Să ne concentrăm atenţia acum la canalele de întrupare. 

Orice aspect al oricărei fenomenologii legate de trăirile noastre concrete, în şi prin întrupări, trebuie privit prin două perspective ale întrupării: 

– din punctul de vedere al fenomenologiei intrării la întrupare;

– din punctul de vedere al fenomenologiei ieşirii din întrupare. 

Ambele sunt forme de înţelegere ale fiinţării monadelor pe anumite perioade de timp planetar, din eternitatea vieţii. Se pot studia treptat:

1. Constituirea, fiinţarea şi funcţionarea canalelor de intrare la întrupare, dezvoltarea lor după întrupare, care ajută desfăşurarea manifestărilor întrupatului prin corporalitate;

2. Constituirea, fiinţarea şi funcţionarea canalului de retragere, de ieşire a spiritului/monadei din întrupare.

Să reţinem faptul că ceea ce numim conexiunea lăcaşului monadei din USP, despre care am discutat în articolul anterior este ceva diferit de canalele de intrare şi ieşire din întrupare: conexiunea asigură continuitatea necesară întrupărilor, adică a constituirii şi fiinţării unei corporalităţi în fiecare din universurile materiale. Când ne întrupăm în Universul Fizic, avem corporalitate, neîntreruptă de întruparea fizică, şi în Universul Astral, şi în Universul Cauzal. Ieşirea din întruparea în Universul Fizic nu distruge conexiunea cu Universul Fizic, doar canalul de întrupare se destructurează cu toate corpurile pe care le conţine, pe rând, aşa cum vom vedea în expunerile viitoare. Conexiunile nu se distrug niciodată, sunt permanente pentru toate evoluţiile primare; doar pentru ajutătorii secundari şi centrali conexiunile sunt funcţionale doar pe parcursul unui ciclu întreg de vieţi, deci de mai scurtă durată decât etapa evoluţiilor primare. 

Să ne concentrăm acum doar pe fenomenologia legată de întrupările din Universul Fizic.

Canalul de intrare rămâne neschimbat de-a lungul întrupării. În schimb, canalul de ieşire, de retragere din întrupare, funcţionează pe părţi: 

– la retragerea din întruparea cu corp fizic, când monada se manifestă în continuare cu corp de manifestare astral: devine entitate astrală în acest univers, fără să schimbe universul, trăind în continuare tot aici, păstrând întreaga corporalitate din restul sistemului corporal;

– la retragerea din întruparea cu corp astral, când monada se retrage complet din Universul Fizic, se dematerializează restul sistemului corporal, nemaifiind susţinut de radiaţia monadei. 

Deja ştim mai multe lucruri acum despre întrupare în această zonă a universului, iar în celelalte două zone ale universului Fizic toate întrupările au alte forme – chiar dacă nu se depărtează de la modul de generare şi de funcţionare propriu canalelor de întrupare: alte forme de intrare, de trăire şi de ieşire din destine. 

De regulă se discută mai mult de întrupare decât de ieşire din întrupare, dar ambele au o importanţă uriaşă pentru monadele aflate în evoluţii primare. Învăţăturile primare presupun doar la început derularea automată, neconştientizată, necondusă conştient, a intrărilor şi ieşirilor din întrupări, aşa cum le ştim şi noi acum, însă ele continuă cu învăţăturile de intrare conştientă în întrupare, deosebit de importantă, la fel ca şi învăţătura de ieşire conştientă din întrupare: formă conştientă pe care şi oamenii o folosesc în toate evoluţiile din vibraţii înalte: cum a fost înainte de ultima glaciaţiune, cum vor fi şi în viitorul apropiat. La începutul evoluţiilor speciei noastre, sosirea spiritelor umane pe Pământ a avut loc în vibraţie foarte înaltă. Au beneficiat de o corporalitate complexă, care să permită desfăşurarea tuturor capacităţilor spirituale prin care să cunoască tot ce se poate în acest punct al universului: tot ceea ce există, a existat şi va exista în asemenea condiţii la nivelele lor de evoluţie, ce se poate face în calitate de spirite creatoare conştiente aflate în curs de universalizare. Adică ceea ce numim azi pe scurt: în condiţii ideale pentru o omenire ideală – şi intuiţiile noastre asta ne spun, că tot cee ce numim ideal poate exista, dar în condiţiile noastre actuale putem doar tinde spre omul ideal care se află undeva în sinea noastră. 

În concluzie trebuie treptat, de-a lungul multor evoluţii, să ajungem la astfel de conştientizări, indiferent de condiţiile de trai. 

Greutatea cu care trăim azi ne determină să nu mai credem că au existat societăţile mentale străvechi, deşi unii dintre noi intuiesc câte ceva din acele vremuri. Treptat ne le vom aminti cu toţii, iar aceste amintiri ne vor întări, ne vor da aripi să ne învingem neîncrederea asupra capacităţilor noastre. Vom ajunge să ne amintim multe lucruri legate de viaţa noastră – iar legat de subiectul pe care îl dezvoltăm, ne vom încredinţa că:

1. Odinioară intram perfect conştienţi la întrupare, păstrând amintirile după naştere, percepând nu numai cu simţurile corpului fizic pe care le cunoaştem azi, ci cu un complex mult mai larg de percepţii: ale corpului fizic, ale corpului astral, ale corpului mental, intrarea în acest univers, în această lume pe care o recunoşteam total din primele secunde ale vieţii noi, în care:

– comunicarea mental-astrală cu părinţii (dar şi cu întreg grupul propriu de întrupare pe Pământ) se realiza din primele minute existenţiale ca om;

– deplasarea pe propriile picioare avea loc la câteva minute de la naştere, degrevând părinţii de orice greutate trupească;

– capacităţile de creaţie mentală se relevau imediat, când pruncul-om-matur se „învelea” cu „pânze” formate prin compactizarea fluxurilor energo-materiale atrase în jurul lui, pentru protecţie (porii tegumentelor fiind complet deschişi) şi pentru hrănire osmotică, necesară dezvoltării sale.

Nou-venitul pe lumea aceasta pământeană îşi ştia perfect evoluţiile anterioare, sarcinile destinului aflat în derulare deja şi începea lucrările sale alături de părinţi. Cunoştea întreg sistemul său spiritual şi corporal, precum şi tot ceea ce se putea realiza prin cunoaşterea totală a structurilor şi funcţionărilor fiecărui element în parte. 

2. Ieşeam perfect conştienţi din întrupări cu corp fizic, numai atunci când toate sarcinile erau deplin încheiate: prin retragerea conştientă a radiaţiei proprii din corpurile fizic şi dublu-eteric, stabilizarea radiaţiei în restul sistemului corporal cu manifestare prin ultimul corp rămas în sistem – corpul astral. Prin puterea entităţii astrale astfel rămasă, cu ajutorul corpului mental şi astral deopotrivă se derula imediat destructurarea şi dematerializarea celor două corpuri părăsite (fizic şi dublu-eteric), simultan cu acţiunea de împământare (îngropare) a materiilor rezultate din dematerializare. 

Aşadar ieşirea conştientă din întruparea fizică nu însemna pentru om terminarea destinului în curs, ci doar trecerea în etapa astrală a destinului; la fel pentru nici o altă vieţuitoare pământeană care desfăşoară întrupare cu corp fizic, chiar dacă nu este conştientă. Pentru orice altă vieţuitoare pământeană, această ultimă etapă astrală este derulată tot aici, în Universul Fizic. Mai lungă sau mai scurtă, ea este destinată continuării aceloraşi feluri de manifestări ca în cazul celor cu corp fizic, efectuând însă în plus un set mai mare sau mai mic de lucrări=manifestări privind: comunicarea extinsă între indivizi şi grupuri de indivizi, deplasări individuale şi în grup lărgit în jurul planetei, suportarea diferitelor condiţii de vibraţii planetare şi din jurul planetei, din întregul sistem planetar al stelei locale. Pentru oameni această etapă înseamnă cercetarea tuturor cunoaşterilor de la care a fost sustras sau s-a sustras singur: din unghiul de vedere al corpului fizic, din unghiul mai profund de vedere astral, mental şi cauzal, apoi învăţături de ajutător: cum să primească ajutor din partea entităţilor cu evoluţie mai multă sau mai puţină, cum să ofere ajutor de toate felurile întregii planete, întregului biosistem planetar, cum să contribuie la lucrările entităţilor astrale care ajută la întreţinerea structurilor universice locale şi la întreţinerea întrupărilor comune de tip: planetă, planetoid şi stea din planul local. 

Abia la finalul sarcinilor de acest fel, astrale, se va deschide canalul de retragere totală din întruparea în Universul Fizic.

Şi pentru că toate acestea sunt generalităţi prin care înglobăm asemenea funcţionări în trăirile noastre curente, vom vedea concret în studiul următor amănunte ale existenţei şi funcţionării acestor canale. 

 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar