10. Sisteme spirituale

04. Detalii privind necesitatea studiilor complexe pentru intelegerea sistemelor spirituale

În toate cele discutate, studiate până în prezent, s-au relevat elementele definitorii pentru ceea ce numim „sisteme spirituale”. Vor veni încă şi alte studii în continuare dar era, şi este necesar să punem deocamdată o parte din bazele unor cunoaşteri mai profunde decât cele ce se discută în prezent în mod frecvent: corpuri fizice şi eterice, câmpuri de diverse feluri, pe care le avem ca întrupaţi în acest loc din univers. Am discutat despre ceea ce se manifestă: monada, ca formă fundamentală a manifestării unui element încă şi mai profund – energia fundamentală, care nu se conştientizează pe ea însăşi decât sub formă concentrată, limitată, în mediul înconjurător format din aceeaşi energie fundamentală din care s-au autocreat monadele. Aşadar această formă – monada – nu este de fapt esenţa care dă naştere energiei fundamentale, aşa cum cred unii, ci energia fundamentală se autogenerează aşa cum şi monadele, ştim acum, se autocreează prin forţele care apar în infinitatea şi atemporalitatea energiei fundamentale: ea este infinită şi eternă, dar mai mult - este din punctul de vedere al acestui aspect pe care îl numim „timp”: atemporală. Nu-şi dezvoltă temporalitatea, dar monadele pot ajunge la inteligenţa de a conştientiza ceea ce există în straturile enegiei fundamentale în formări a căror temporalitate şi-o pot înţelege din momentul formării primelor monade care au creat Centrul de evoluţie. Monadele dezvoltate în timp îşi armonizează manifestările cu altele prin comparaţii între evoluţii, dar ele, în calitate de coordonatoare ale evoluţiilor din Centrul de evoluţie, în mijlocul cărora ne aflăm, simt toate cele existente odată cu ele: atât finitul cât şi infinitul, atât timpul cât şi atemporalitatea. 

Pentru a cunoaşte şi a înţelege mai profund asemenea aspecte este necesară cunoaşterea manifestărilor care au condus la autoconstituiri şi creaţii desfăşurate de monadele pe care nu le-a creat cineva anume din energia fundamentală preexistentă, dar care ajung să creeze, să modeleze energie prin forţele de aceeaşi natură cu energia care a oferit posibilităţi de autocreare a înşişi creatorilor: care creatori şi-au descoperit posibilitatea eternităţii vieţii şi posibilitatea dezvoltării permanente, şi practic infinite, a calităţilor care irump din compactizări ale energiei fundamentale. 

Un sistem este format din multe părţi care funcţionează separat, dar în legătură unele cu altele sau împreună; în ansamblul lor doar părţile asamblate efectuează ceva diferit de ceea ce poate face fiecare parte prin existenţa şi funcţionarea ei. Este acea parte pe care o numim holografică, ca principiu existenţial, căci nimeni nu creează o hologramă în mijlocul energiei fundamentale. Dezvoltarea monadelor a condus la formarea unui grup de acelaşi fel de monade, care au înţeles că au în comun dorinţa de viaţă, pe care au înţeles-o trecând prin conştientizarea distrugerilor, autodistrugerilor, prin moartea unor monade – distrugere care nu s-a mai putut autocorecta, autorepara. Numai astfel fiecare monadă supravieţuitoare a învăţat să se protejeze şi să protejeze şi pe celelalte din grupul supravieţuitorilor. Aşa cum am mai discutat în studiile generale anterioare, dezvoltarea lor mai departe nu a însemnat de fapt doar dezvoltarea proprie cu ajutorul celorlalte monade din grup, ci realizarea unor forme de protecţie învăţate din percepţiile incipiente din viaţa de până atunci. Şi aşa s-a ajuns la o „casă” a Celor Dintâi monade, cărora li s-au alăturat alte supravieţuitoare din alte grupuri din jur. Valuri de eternităţi de evoluţii incipiente au trecut până când conştientizări şi experienţe din deplasări, mişcări, percepţii, înţelegeri mărunte – mărunte: pentru noi, azi – au condus la o experienţă mare, aceea de a înţelege că o dezvoltare energetică interioară nu poate avea loc decât în condiţiile ajutorului dat altor monade să ajungă la conştientizări apropiate de cele ale Celor Dintâi; şi apoi, împreună, să caute soluţii pentru ca, fără alte distrugeri ale lor, să ajute şi alte monade, aflate în faze mai incipiente decât ale primelor lor conştientizări, să urmeze acelaşi curs. Astfel, din trepte în trepte, urmărind creşterile, zbaterile, tulburările şi liniştirile tuturor împreună, au luat naştere printre alte compactizări de energie-fundamentală, forme de pereţi care au delimitat grupul astfel mărit şi diversificat înăuntrul lui, de restul infinitului, de restul infinitului înconjurător neorganizat. Au creat un fel de bulă şi au creat alte bule în interior, apoi au schimbat bulele care pluteau în energia fundamentală interioară – de care nimeni nu se putea detaşa, şi prin care cu toatele creşteau, în diverse moduri, până la a găsi o cale de echilibru pentru ca toată această „lume” să poată trăi după forţele şi priceperea fiecăruia, ajutându-se reciproc într-o formă în care fuzionau şi infinitul + finitul, şi eternul + momentul, clipa. 

Toate posibilităţile de folosire a potenţialului cuprins în esenţa energiei fundamentale au fost astfel folosite, reluându-se şi dezvoltând mereu totul pe măsura creşterii experienţei tuturor. În acest fel s-a ajuns la realizarea unui Centru de evoluţie, şi la creaţii despre care am ajuns să discutăm în aceste studii, şi cele pe care le vom dezvolta în continuare. Câteva dintre aceste direcţii de studii ne ajută să înţelegem fundamentul alegerilor care au creat liniile de dezvoltare a potenţialului monadelor pe care le numim la un loc: evoluţie. Înţelegem în linii mari acum curgerea lor, iar amănuntele ni se relevă pe măsura terminarii sarcinilor specifice acestor vremuri, aici, pe Pământ şi începutul sarcinilor specifice reluării manifestărilor mentale şi astrale din trecutul nostru pământean, de acolo unde le-am lăsat în urmă cu cca. 10.000 de ani. Mulţi dintre noi nu vor mai avea nevoie de toate aceste eforturi pământene de azi, în drumurile noastre de întoarcere în lumile din care venim, fiecare cu grupul nostru cu care am venit aici, cândva. În acest fel vom face trecerea către mental şi astral mult mai uşoară, traversând repede subzonele acestei zone a universului. Dar vom înţelege tot atât de repede că avem nevoie în călătoriile spirituale de mai târziu de toate trecerile profunde pe care le-am trăit aici, că avem nevoie mult mai mult decât credem acum de cunoaşterile din perspectiva Pământului – a vieţii pământeanului ca om cu abilităţi cognitive şi creative superioare, aflate în curs de universalizare. 

Indiferent unde am fi, ce am face, de unde am veni şi către ce ne îndreptăm, mulţi dintre noi avem ca sarcină de înţelegere profunzimea celor care ne crează drum către eforturi, străduinţa de a înţelege lumea şi pe noi înşine din perspectiva întrupatului universal: oriunde în univers avem aceeaşi expunere, dezvoltare, aceeaşi plajă de manifestare ca monadă întrupată. Avem nevoie, pentru a ne forma o înţelegere flexibilă oriunde am fi, oricum ne-am manifesta, să înţelegem viaţa monadică din orice loc, din orice nivel de vibraţie, din orice unghi de vedere al întrupării în oricare univers. 

Este important să ne întărim abilitatea de a înţelege şi de a crede chiar în condiţii relativ precare – aşa cum le avem aici, acum – comparativ cu alte timpuri trăite chiar pe Pământ şi comparându-le cu alte locuri din univers mai mult sau mai puţin asemănătoare cu cele cu care ne-am obişnuit acum. Acesta este motivul pentru care studiem:

– formarea monadelor: din şi în continuarea studiilor privind energia fundamentală preexistentă oricăror monade: eternă şi infinită;

– radiaţia monadică: care este canalizată la începutul evoluţiilor către universuri special create pentru ca monadele să înveţe să-şi protejeze viaţa, să-şi proiecteze şi să-şi utilizeze radiaţia în diferite forme de manifestare. Radiaţia monadică este emisă în forme diferite, după cum celulele fundamentale ale monadelor emid raze de energie înafara lor: şi tot aşa izvorăsc energii din păturile compactizate în jurul celulelor, din alte pături sau cămăşi care înconjoară întreaga monadă; emit astfel de radiaţii şi alte pături în plus, create pentru a proteja şi a hrăni grupuri de monade care la un loc formează ceea ce numim spirit: formaţiune primară de ajutor pentru formarea unei puteri energetice din ce în ce mai mari în vederea susţinerii unei corporalităţi prin care să se manifeste spiritul întreg, apoi monadă cu monadă, să înveţe ce înseamnă într-ajutorarea şi s-o extindă în condiţii din ce în ce mai bogate, formând o experienţă de manifestare care va creşte infinit şi etern în viaţa sa potenţială;

– corporalitatea materială: este aceea care, cu indiscutabilă eficienţă, ne protejează viaţa monadică în perioada în care majoritatea monadelor nu ar putea supravieţui în lupta inconştientă pentru existenţă. Pe de altă parte, doar o astfel de corporalitate ajută monadele foarte evoluate să intre în mijlocul celor mici, în forme asemănătoare lor, să le ajute în fazele evoluţiilor incipiente: faze care pentru cele mici sunt distructive prin neştiinţă, neînţelegere, necuprinderea realităţii înconjurătoare, crezând că astfel se protejează de distrugere. Monadele ajutătoare protejează aşadar şi lumea pe care o doreşte ajutată în evoluţiile ei, de ele înseşi, de puterea uriaşă la care au putut ajunge fără să mai existe pericolul distrugerilor sau autodistrugerilor. În mijlocul celor mici, ajutătorii evoluaţi îi învaţă, şi îşi susţin învăţăturile oferite prin exemple directe de aplicaţii, desfăşurate astfel fără teamă. Fără corpuri, o monadă cât de cât evoluată, dacă ar intra în lumea corporalităţilor din universurile materiale, ar distruge cel puţin un sistem stelar întreg. Astfel corpurile de întrupare protejează din orice unghi de vedere şi tocmai de aceea eficienţa nu li se poate contesta – chiar dacă noi azi le contestăm ca fiind posibile manipulări pe care nu le-am fi cerut noi, care ne-ar împiedica să ne manifestăm direct, contestăm şi deteriorările corpurilor pe care nu le înţelegem la justa lor profunzime şi valoare. Desigur, când discutăm azi de evoluţie şi întrupare, dorim să discutăm despre corpuri, despre sistemele noastre corporale pe care nu ni le putem înţelege bine, nu ni le dorim, de care avem tendinţa de a ne lepăda, cu greu scăpăm de ruşini de tot felul; corpuri pe care dorim să ni le împrospătăm, să le înfrumuseţăm, nefiind niciodată mulţumiţi de felul în care arată ele. Dar această corporalitate – când iubită, când hulită – este numai o parte din totalul unei corporalităţi care oferă ocazia tuturor razelor din radiaţia monadei să ia formă şi să se manifeste mai mult sau mai puţin conştient – urmând însă, încet dar sigur, drumul conştientizării existenţei lor pe măsura înaintării în evoluţii, pe măsura creşterii petenţialului energetic interior al monadei. 

De aceea discutăm atât de concret şi îndelung despre corporalitate, întrupare, schimbări de corpuri, folosirea lor pe diferite nivele de vibraţie, şi multe altele. 

În plus, discutăm despre universurile materiale, despre acel drum al trăirilor noastre prin diferite forme de întrupări: în Universul Astral (creat pentru învăţături de bază pentru spirite), în Universul Fizic (pentru consolidarea învăţăturilor primite în Universul Astral la nivele mai joase de vibraţie), în Universul Cauzal (pentru consolidarea învăţăturilor primite în Universul Astral la nivele mai înalte de vibraţie): în plus, acest din urmă univers este creat pentru a ne percepe pe noi înşine aşa cum suntem în realitate (chiar dacă avem încă corpuri materiale, la fel ca şi în celelalte două universuri); ne percepem ca monade simple şi totodată extrem de complexe în profunzime, percepem şi conştientizăm lumea primordială: aceea a energiilor fundamentale, a vibraţiilor primordiale, a monadelor în trăirile cele mai intime. În Universul astral şi Universul Fizic ne percepem însă prin formele corporale necesare învăţăturilor de manifestări proprii, desfăşurate prin seturile de raze pe care le avem dezvoltate doar la un moment dat. 

Ne obişnuim însă, pe lângă toate aceste învăţături, să ne înţelegem posibilităţile de acces prin însăşi radiaţia noastră pe diferite nivele ale energiei fundamentale, iar toate acestea nu sunt iluzii, ci sunt realităţi ale trăirilor noastre şi ale posibilităţilor noastre de a crea la rândul nostru, de a învăţa şi pe alţii, în continuarea învăţăturilor noastre, să trăiască în acelaşi fel. 

Poate părea greu de urmărit, obositor de citit astfel de „plimbări” de care acum, pe Pământ, nu putem fi absolut conştienţi. Poate că ne este greu de înţeles la început de ce în Universul Fizic avem un corp pe care îl numim corp astral – dar el este un corp astral din Universul Fizic, nu din alt univers, din Universul Astral: sunt diferite, dar servesc aceluiaşi scop, chiar dacă scopul şi aplicaţiile sunt desfăşurate sunt în lumi, în universuri diferite. Începem să învăţăm şi să aprofundăm elemente de multă fineţe ale evoluţiilor, învăţăm să le înţelegem şi să nu le confundăm: razele sunt de aceeaşi natură, dar sunt pe nivele de vibraţie diferite, de aceea ne este indicat să păstrăm asemenea exprimări. Avem aşadar, pe lângă o corporalitate astrală aici, în Universul Fizic, o corporalitate întreagă, de natură astrală, în alt univers - Universul Astral: dar ea este foarte redusă în Universul Fizic, pentru că aici sarcinile pe care le desfăşurăm sunt mai reduse decât în alte universuri şi ele nu sunt numai de natură astrală: ele sunt împletite cu alte scopuri şi cu aplicaţiile altor corpuri, care răspund unui sistem întreg de raze care îşi împletesc acţiunile în vibraţii joase. 

În acelaşi mod, avem o corporalitate asemănătoare pe nivelul cauzal din acest univers, cu straturi în număr redus, corespondent cu o corporalitate foarte dezvoltată, deosebit de complexă în Universul Cauzal. Şi suntem acum aproape gata să ne-o înţelegem din plin. 

Vom numi aceste corpuri la fel în continuare, ca să le înţelegem natura mai bine, rădăcinile – necesităţile existenţiale, devenirile, dezvoltările, posibilităţile de percepţie şi de manifestare prin intermediul lor. Nu ne referim foarte des la corpurile din celelalte două universuri materiale, dar din când în când este bine să o facem, ca să nu uităm asemenea aspecte ale existenţei noastre ca monade, ale acelor părţi ale radiaţiei noastre care nu se pot întrupa şi manifesta aici, în Universul Fizic, ci în alte universuri materiale, după cum le este vibraţia proprie: concret – în alte straturi ale energiei fundamentale. 

Este bine să rămânem cu înţelegerea faptului că:

– Universul Astral este universul material cu vibraţia cea mai odihnitoare pentru învăţăturile noastre şi pentru primele consolidări ale aplicaţiilor lor, de nivel mediu între celelalte două universuri materiale. El este însă şi universul acestor învăţături şi aplicări nu numai la începutul evoluţiilor, în evoluţiile primare, ci pe tot parcursul eternei noastre vieţi, învăţând să devenim ajutători pricepuţi pentru generaţiile de evoluanţi care vin în urma noastră, urmând aceleaşi căi de înălţare spirituală ; iar aceasta este o sarcină eternă, care nu se sfârşeşte niciodată, căci experienţa înaintaşilor noştri creşte odată cu creşterea noastră şi a lor personală, fără a fi cu nimic limitată;

– Universul Cauzal este universul material cu vibraţiile cele mai înalte dintre universurile materiale, necesare înţelegerilor celor mai profunde pentru monade în învăţăturile lor. Toate cele învăţate în Universul Astral se consolidează în vibraţiile sale înalte, pregătindu-ne permanent de pasul următor în evoluţiile noastre progresive. Până la dezvoltarea conştienţei în vibraţii mai înalte decât cele din Universul Astral, avem în acest univers o corporalitate aflată în stare latentă: care stă la punct fix, fără manifestare, doar pentru obişnuire cu trăiri în vibraţiile înalte ale locului. Acest lucru are o deosebită importanţă în pregătirea spiritelor pentru fiecare treaptă următoare, în evoluţia lor progresivă: de la nivelul de vibraţie învăţat – la un nivel superior de vibraţie;

– Universul Fizic este universul material cu vibraţiile cele mai joase dintre universurile materiale, unde variaţia lor este în plus foarte rapidă şi foarte mare de la o perioadă scurtă de timp la alta. Este universul în care învăţăturile din Universul Astral se consolidează în vibraţii foarte joase, ajutându-ne să ne obişnuim cu regresii vibraţionale, deosebit de importante în evoluţiile noastre ulterioare de ajutători. Toate manifestările întrupaţilor se cumulează şi fiecare clipă de întrupare are nevoie de folosirea memoriilor spirituale – ceea ce înseamnă o consolidare, o întărire pemanentă a acestora. Toate sunt necesare consolidării manifestărilor învăţate, într-o spaţio-temporalitate în care structurile trebuiesc îngrijite permanent, cu atenţie, cu dăruire: atât cele corporale proprii, cât şi cele create de alţi întrupaţi, iar în plus înseşi manifestările sunt conservate cu grijă. Mult timp în evoluţile lor primare, spiritele învaţă să-şi transmită din generaţie în generaţie cunoaşterile, căci ele se obişnuiesc cu greu să facă faţă acestor variaţii de vibraţii care le solicită mult memoriile. Dar este o muncă de întărire personală de o deosebită importanţă. 

După cum au decurs studiile prezentate până acum, s-ar părea că acestea ar fi elementele care formează la un loc sistemul spiritual care ne valorifică întregul potenţial monadic: monada ca atare, radiaţia monadică, corporalitatea prin care ne menţinem eternitatea vieţii monadice şi prin care învăţăm să ne folosim razele energiilor care ne permit înţelegerea lumilor în care trăim. Dar întrupările sunt mult mai complexe decât atât. Desigur, aceste mecanisme sunt interesante în felul lor, în plus sunt foarte importante pentru a înţelege cum se derulează întrupările noastre concrete aici – şi în orice univers material, întrupări pe care, aşa cum scriam mai sus, nu se termină la un moment dat al înălţărilor noastre spirituale, ci vor constitui în eternitatea vieţii noastre, pe lângă alte manifestări fără intermedierea unei corporalităţi, o modalitate concretă de ajutor oferit micuţilor care intră mereu în evoluţii. 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar