10. Sisteme spirituale

03. Generalitati privind sistemele spirituale

Suntem obişnuiţi – cei ce suntem, alţii ne vor merge pe urme, parcurgând cu toţii aceleaşi căi – să gândim că da, am descoperit că nu avem numai un corp, pe care îl numim „corp solid” - în lipsa cunoaşterii că şi corpul dublu eteric (cel mai cunoscut corp fluidic, alături de cel fizic) este tot un corp solid, dar solid pe vibraţia lui, o vibraţie mult mai înaltă decât aceea a corpului fizic; şi la fel, în continuare, şi celelalte corpuri despre care unii ştim acum, alţii doar le caută luminile, aurele, fără să pătrundă în structurile care emit luminile: luminiscenţele, aurele.

Aşadar, acceptăm intuitiv că avem şi alte „corpuri solide”, cu alte frecvenţe de vibraţie, care emit şi ele luminiscenţă, dar şi vibraţie, şi sunet fundamental. Aceste corpuri nu sunt „energetice”, aşa cum spun mulţi, ci materiale, adică constituite din materii, structurate complex, stabile în frecvenţele lor pe un timp definit de necesităţile de manifestări pe care spiritul posesor le şi le poate desfăşura cu corp fizic de manifestare. Desigur, totul este energie, dar energie complex structurată, într-o infinitate de moduri, dar să înţelegem că, prin a puncta faptul că ele sunt materiale, avem în vedere faptul că nu este vorba doar despre energie radiantă din corpul fizic, care se poate împrăştia, transfera, reconfigura după dorinţele posesorului sau a altcuiva. Dar este şi energie radiantă, este şi vibraţie, şi luminiscenţă, şi sunet: toate fundamentale, din fundamentul lumii în care trăim, şi mai sunt încă mult mai multe elemente care le fac posibile pe toate, spre înaintarea spiritului. Vom înţelege că putem, doar pentru studiu, să ne concentrăm atenţia asupra corpurilor cu structurilor lor şi, mai departe, asupra câmpurilor care înconjoară corpurile, care le protejează şi le hrănesc, apoi asupra radiaţiei spiritului care le are pe toate în genstiune. După care trebuie să le privim pe toate împreună, un tot unitar care ne defineşte ca individ în restul lumii în care ne întrupăm. Şi nu numai, dar le vom lua treptat în analiză pe toate. 

De asemenea, deseori confundăm faptul că avem o serie de corpuri – spunem: un sistem de corpuri care interacţionează între ele – cu faptul că mai avem şi alte corpuri, alte sisteme de corpuri în alte universuri materiale. Unele dintre ele sunt de aceeaşi natură, doar de vibraţie diferită, cu părţi din sistemul întreg, aflate în alte universuri, care sunt toate corespondente între ele; de aceea le şi numim ca atare, şi numim şi universul corespondent ca atare. De exemplu:

– corpul astral din Universul Fizic este de aceeaşi natură cu sistemul corporal din Universul Astral, sunt corpuri corespondente care facilitează formarea treptată a unei conştienţe, în mod simultan, în ambele universuri, în fazele înaintate de evoluţie;

– corpul cauzal din Universul Fizic este de aceeaşi natură cu sistemul corporal din Universul Cauzal, sunt corpuri corespondente care facilitează formarea treptată a unei conştienţe, la fel: în mod simultan în ambele universuri, în fazele înaintate de evoluţie. Înţelegând astfel de mecanisme generale, vom înţelege şi perspectivele evoluţiilor noastre, în continuare. 

Facem studii pe subsisteme, doar ca să înţelegem aceste legături între părţile corporalităţii noastre întregi. 

În acelaşi context al confuziilor, să mai menţionăm faptul că facem confuzie între corpul atmic (dumnezeiesc) cu însăşi spiritul, sau credem că spiritul s-ar afla în inima noastră. Dar acest lucru nu este adevărat. Deseori spun că, dacă cea mai mică monadă ajunsă în evoluţie spirituale (care este capabilă să susţină, numai împreună cu fraţii săi de spirit, cel mai mic şi mai simplu sistem corporal) ar ajunge liberă în acest univers (în orice univers material) ar distruge tot ce s-ar afla pe raza celui mai mare oraş modern. De aceea trebuie să înţelegem importanţa corporalităţii – pe lângă aceea de protecţie a vieţii monadelor şi de învăţătură de manifestare coerentă, treptat tot mai complexă, să înţelegem şi ce înseamnă munca deosebit de amplă pentru realizarea celui mai mic filament energetic sau material, pe care nu o pot face decât monadele centrale – cei mai puternici creatori:

– ai unui macro-cosmos care depăşeşte puterea noastră medie actuală de înţelegere prin complexitatea structurilor sale şi funcţiunile împletite pe foarte multe nivele de vibraţie;

– ai unui micro-cosmos care, la fel, are nevoie de multă pătrundere, de multă cunoaştere pentru a-i descifra tainele şi a-i înţelege complexitatea. 

Dar macro-cosmosul şi micru-cosmosul îşi întâlnesc – şi îşi împletesc valorile incontestabile în ceea ce putem numi sisteme spirituale. Noi ne vom îndrepta atenţia către o parte din sistemul spiritual întreg, acea parte din acest univers, Universul Fizic, unde ne concentrăm acum întreaga atenţie, dar vom trece în revistă legăturile sistemelor spirituale din Universul Fizic cu sistemele corporale din Universul Astral şi din Universul Cauzal – precum şi ale tuturor cu universurile spirituale; numai înţelegând aceste mecanisme vom putea înţelege şi desfăşurarea mecanismelor întrupărilor noastre. 

Fiecare confuzie pe care o facem la un moment dat îşi trage rădăcinile din căile intuiţiilor noastre, pe care însă trebuie să învăţăm să le departajăm pentru a înţelege corect funcţionările complexe ale întregului sistem total corporal care ne ajută la derularea conştienţei pe care o trăim acum. Dar să avem mereu în vedere faptul că suntem în fazele perspectivei de pământean şi din această perspectivă privim universurile, încercând deocamdată să le pătrundem generalităţile şi să ne fixăm acum, în această existenţă, departajările care ne vor permite mai departe să nu mai facem confuzii generale. Din alte locuri din acest univers, din alte universuri, din alte perspective, vom mai vedea ce alte confuzii putem face: de care nu trebuie să ne ruşinăm niciodată (toţi trecem prin ele) – dar nici să le minimalizăm, să ne mulţumim cu pătrunderi superficiale. Să înţelegem că ele sunt exerciţii de percepţie, de gândire, nu sunt iluzii, ci trepte de învăţătură de care avem mare nevoie. Să înaintăm cu paşi mărunţi atunci când avem posibilităţi, şi astfel ne vom îmbogăţi cunoaşterea cu fiecare destin în parte.

Sistemele spirituale sunt formate din:

1. Monadele - formaţiuni energetice autocreate înafara Centrului de evoluţie, care sunt atrase de puterea energetică a Centrului de evoluţie şi în interiorul Centrului încep evoluţiile lor: coodonate de marii creatori ai Centrului, ai acestui cumul de lăcaşuri pe care le numim universuri. Urmează evoluţii primare prin care puterile lor energetice cresc în mod protejat, timp al unor evoluţii prin care monadele sunt coordonate şi ajutate să înveţe să-şi folosească potenţialul energetic propriu prin manifestări cu voinţă proprie. Treptat, cu conştienţă de sine şi cu conştiinţa alegerilor de protejare a vieţii proprii şi a celor din jurul său, ele dezvoltă manifestările învăţate, ajutând şi alte monade aflate în urma lor în acest curs evolutiv să înveţe şi să aplice cele învăţate; 

2. Radiaţia monadică : pe tot parcursul evoluţiilor lor primare, monadele vor avea un lăcaş propriu (o celulă proprie) fixă, într-un univers format din energie fundamentală: Universul Spiritual Primar, unde vor sta în condiţii de maximă protecţie pentru viaţa lor şi a celor din jurul lor, evitând astfel autodistrugerea sau distrugeri reciproce inconştiente. Pentru manifestarea care se dezvoltă treptat, monadele au puterea radiaţiei lor energetice, care este canalizată prin structuri ajutătoare de întrupare spre universurile materiale; în interiorul lor se autoconstituie corpuri, prin atragerea de filamente materiale şi energetice din circulaţiile prin mediul universic. Prin corpuri, monadele învaţă să-şi folosească voinţa de mişcare, de manifestare proprie, prin radiaţia monadică astfel canalizată; învaţă să-şi consolideze şi să-şi dezvolte capacităţile de ordonare a radiaţiei, coerent şi flexibil, prin care se pot percepe pe ele înseşi şi lumea înconjurătoare corpurilor proprii. Prin eforturile pe care le fac, se dezvoltă fără încetare radiaţia energetică proprie, pe care ele învaţă să şi-o dezvolte în continuare, prin diversificarea manifestărilor: pentru sine şi pentru ajutor oferit celor din jur;

3. Sistemul canalelor de intrare în întrupare şi de ieşire din întrupare; între intrare şi ieşire, canalul dezvoltă sisteme de subcanale ajutătoare pentru desfăşurarea manifestărilor cu corpuri specific pământene: adică cu corp fizic şi cu corp astral – ambele tipuri fiind ajutate intens de corpul mental şi corpul cauzal, iar în anumite perioade ale ciclului de vieţi, manifestare cu corpul mental;

4. Sistemul corporal care se constituie în raza radiaţiei monadei sau grupului de monade care formează spiritul; radiaţia nu se opreşte în limitele sistemului corporal, ci trece dincolo de el, dar radiaţia este mai slabă şi nu se pot forma structuri stabile. Ea însă rămâne destul de puternică pentru a continua atragerile de fluxuri energo-materiale, de aceea în mod natural fluxurile de filamente atrase astfel vor înconjura fiecare corp în parte sub formă de pături protectoare şi hrănitoare – numite cămăşi, pături sau mai elegant: câmpuri. Eu voi folosi mai rar în asemenea situaţii exprimarea „câmpuri”, întrucât consider că un câmp cuprinde totalitatea elementelor de aceeaşi natură: de la filamente energo-materiale la corpuri de întrupare şi creaţii ale monadelor întrupate care se manifestă creator prin intermediul corpurilor. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar