10. Sisteme spirituale

02. O incursiune prin cele necesare cunoasterii propriilor noastre intrupari

I. IDEI PRINCIPALE

1. Puterea energetică proprie a unei monade este dată de intensitatea radiaţiei energetice a celulelor fundamentale radiante ale monadei şi de respiraţia sa naturală. 

2. Puterea energetică se dezvoltă ca urmare a evoluţiilor proprii, îndrumate şi ajutate de monadele creatoare de universuri şi coordonatoare ale evoluţiilor noastre: prin evoluţii progresive şi regresive în acelaşi univers, prin evoluţii în diverse universuri materiale. 

3. Evoluţiile merg pe linia simplificării corporalităţii de întrupare – chiar dacă la începutul evoluţiilor primare ea pare a se dezvolta de la o fază la alta. Dar pe măsura creşterii puterii energetice şi a experienţei de folosire prin diversificarea manifestărilor, sistemele corporale se simplifică, tot mai multe seturi de raze din radiaţia totală folosesc structuri din ce în ce mai simple ca structură interioară, dar şi mai puţin numeroase.

4. Treptat se ajunge la priceperea monadei de a crea structuri universice, dar şi de a-şi crea starea primordială de trăire a monadelor prin reţinerea interioară a radiaţiei (uriaş-dezvoltată), care îşi diminuează astfel intensitatea până la cea mai slabă posibil, specifică monadelor proaspăt formate, cercetând astfel felul de formare a monadelor şi primele trăiri concrete ale lor înseşi. 

II. DETALII, DISCUŢII

Prin fiecare întrupare, fiecare monadă ajunge la un moment dat să înţeleagă faptul că treptat descoperă diferite forme de manifestare a potenţialului latent al energiei fundamentale. Suntem energie fundamentală, este cel mai pur adevăr, începem să conştientizăm acest lucru, şi pasul următor al înţelegerii evoluţiilor noastre este faptul că energia fundamentală se manifestă în infinite feluri, după cum fiecare monadă descoperă diversele feluri de potenţial propriu. Da, este potenţialul energiei fundamentale, dar în acelaşi timp este şi potenţialul activ al monadelor constituite din energia fundamentală care le susţine, le hrăneşte şi le protejează în nenumărate feluri. Fiecare monadă îşi descoperă astfel drumul de la autoconstituire până la orice moment al conştientizărilor sale, şi poate înţelege observându-şi ajutătorii, coordonatorii cu experienţă mult mai multă decât a sa, drumurile pe care le are de parcurs mai departe. 

PUTEREA INTERIOARĂ A ÎNAINTĂRILOR

Din studiile efectuate am înţeles că realizăm mai întâi o evoluţie progresivă, pe măsura creşterii puterilor interioare, radiante, ale oricăror monade. Este o evoluţie din care învăţăm cum să ne folosim aceste forţe radiante – le numim evoluţii primare – şi cum să ne ajutăm reciproc pentru a merge împreună, fraţi de spirit, fraţi ai aceluiaşi popor spiritual, popor înfrăţit la rândul său cu alte popoare spirituale, cu care ne împletim mereu trăirile, înaintările. Din evoluţiile celor care vin pe urmele noastre, crescând la fel cum am crescut şi noi, ajutându-ne în felul lor, ajutându-i în felul nostru, vedem cum am evoluat şi noi când nu eram conştienţi decât de hrană, de apărarea noastră şi apoi a puilor noştri, înţelegând că am trecut şi noi prin aceleaşi etape ca şi toate celelalte specii de vieţuitoare care ne înconjoară: în orice loc în care ne întrupăm. 

Cu timpul ajungem să cutreierăm universul fără frică de imensitatea lui, după conştientizarea şi consolidarea mersului progresiv în evoluţii: de la un loc din univers cu o anumită vibraţie - la alt loc, cu vibraţie mai mare, şi aşa mai departe, spre locuri cu vibraţii din ce în ce mai mari, mai înalte. Ajungem ca în orice fel de întrupare să trăim, şi să căutăm conştient trăirile progresive, indiferent de greutăţile de adaptare în locurile în care desfăşurăm evoluţii. 

Mai târziu, evoluţiile ne confruntă cu trăiri de tip regresiv, mai precis prin călătorii de tip regresiv, spre subzone ale universului cu vibraţii din ce în ce mai joase: înapoi pe liniile de evoluţie pe care le-am parcurs, în locuri unde alte popoare de spirite îşi fac, la rândul lor, evoluţiile progresive. Asemenea călătorii spirituale regresive (derulate numai prin propriile forţe energetice radiante ale spiritelor) se petrec atunci când forţele energetice devin suficient de mari, cu stabilitate suficient de mare în concentrarea fără teamă la zborul spiritual al forţelor noastre cele mai bine consolidate. 

Rostul acestor călătorii regresive este nu numai acela de a ne ajuta semenii care fac evoluţii prin care noi am trecut deja; în plus este rostul de a ne rememora evoluţiile pe care nu le-am conştientizat în întreaga lor complexitate la momentul derulării lor, şi de a ne remodela comportamentul, atitudinea, având o conştiinţă mult mai elevată, schimbând mereu direcţiile de acest fel: de atitudine, de acţiune, de înţelegere: de la simplist-supravieţuitoare la complexităţi nebănite anterior în acele locuri. 

Peste tot întâlnim forme de viaţă, de la cele incipiente – până la conlucrări împreună cu ajutătorii şi coordonatorii evoluţiilor noastre, care au o putere energetică proprie (nu industrială, nu tehnologică – deşi ei le ştiu bine, în amănunte prodigioase comparativ cu ceea ce poate fi realizat pe astfel de căi de către cele mai dezvoltate spirite primare din acest univers) şi înţelegem multe lucruri care ţin de evoluţiile lor: de liniile de creştere, de dezvoltare ale monadelor, de memoriile lor, de radiaţiile pe care le răspândesc, diferite de ale corpurilor lor de întrupare şi de câmpurile care se formează în jurul corpurilor. Spirite, apoi monade individuale din fostele spirite, ajung să evolueze individual, arhetipal (aşa cum se autoconstituie ele în fazele lor primordiale de viaţă, fiecare monadă în parte), dar ajutându-se mereu reciproc în calitate de foşti fraţi de spirit.

Dar ceea ce rămâne multă vreme un adevărat mister – doar până ce îl dezlegăm şi pe el! – este: ce ne împinge permanent să nu ne săturăm de cunoscut şi de necunoscut, să depăşim mereu alte noi frontiere, să căutăm şi să descoperim orice, cu o bucurie totală?...

Există un miez interior al fiecărei celule energetice fundamentale a oricărei monade: celulele primordiale care s-au format nu prin înfăşurări de şuviţe de energie fundamentală, în felul în care cresc ulterior celulele, devenind mereu tot mai bogat şi variat radiante, ci prin fire de fluxuri de energie fundamentală pură, necreată, care s-au fragmentat în circulaţiile lor primordiale şi abia peste care – miez curat de energie – se adaugă mereu fire, şuviţe de energie fundamentală care se compactizează practic infinit, oricât de mici (dar tot mai puternice) rămân celulele: mai mici decât orice poate exista în orice lume creată spre desfăşurarea evoluţiilor. 

Din acest miez, care formează stabilitatea monadei, radiaţia va fi mereu puternic marcată de necunoscut conştientizat ca atare, fără memorări şi va motiva mereu monada să observe şi interiorul, şi exteriorul său, să caute mereu ceva nou care să-i potolească setea de auto-cunoaştere şi cunoaştere în percepţia conştientă a necunoscutului, a golului fundamental al începutului nemarcat de vreo acţiune, fără trăirea conştientă a zămislirii şi supravieţuirii primordiale. Va căuta mereu, şi căutarea îi devine fundamentală, căci miezul acesta este plin cu potenţial, dându-i imboldul fundamental. Miezul nu dezvoltă şi nu creează, dar imboldul fundamental determină căutarea, dezvoltarea proprie, ajutorul oferit dezvoltării altora, înţelegerea care o aruncă spre altă căutare potenţială, aşteptarea dezvoltării unor posibilităţi proprii pentru înaintări, care să se adune celor vechi, celor actuale şi celor în curs de dezvoltare. Care să ajute la atingerea stărilor de manifestare – potenţial dezvoltatoare de noi direcţii, asemenea celorlalte: mereu vii, mereu aducătoare de noi spirale ameţitoare... 

CUM VOM AJUNGE SĂ NE PRIVIM RĂDĂCINILE

Ştim că vom ajunge acolo, chiar dacă oarecum indirect, întrucât coordonatorii evoluţiilor noastre au ajuns, şi ajung permanent în spaţiile primordiale privind autoconstituirile de noi monade. Astfel ajungem să ne înţelegem evoluţiile ca fiind mai întâi manifestări cu seturi largi de raze din radiaţia personală, cu corpuri corespondente care favorizează învăţăturile de manipulare a acestor seturi. Învăţăturile merg pe linia simplificării corporalităţii, dar cu folosirea unor seturi din ce în ce mai înguste, schimbând însă frecvent seturile folosibile în mediile de trai care variază de la o clipă la alta: raze folosite cu intensităţi diferite, care antrenează materii şi energii diferite, cu care se pot realiza o multitudine de manifestări. Învăţăturile merg spre manipulări directe ale razelor în felul în care am învăţat să ne manipulăm structurile corporale complexe: străbătând mediile planetare, stelare, galactice, universice şi interuniversice, ştiind clar că fiecare manifestare învăţată cu seturi fine, înguste, îşi are rădăcina, esenţa, în cele învăţate anterior cu seturi groase de raze. Şi mai ales ştiind că toate sunt feluri de manifestări potenţiale ale energiei fundamentale, care pot fi schimbate, sublimate, pe măsura creşterii unei asemenea experienţe vaste. 

Se dezvoltă alte noi raze, pe măsura creşterii eforturilor de manifestare cu seturi din ce în ce mai subţiri, adevărate lasere, perfecţionând mereu manifestările cu posibilităţi mult mai largi de putere proprie odată cu apariţia altora noi. Se departajează spoturi fine de energie, până când se ajunge la folosirea fiecărei raze din enorma radiaţie proprie – cu care se derulează aceleaşi activităţi ca şi cele realizate cândva cu seturi groase de raze. Este exact la fel cum virtuoşii violonişti ajung să poată cânta o simfonie pe o singură coardă...

Monadele care ajung la asemenea performanţe au o putere energetică uriaşă, o experienţă pe măsură, dar nu numai privind manifestările: puterea lor deosebită este aceea de a-şi retrage, reţine efectiv, prin voinţa proprie, întreaga radiaţie, lansând rareori o rază de mică intensitate să pâlpâie. Cu o asemenea putere, ele ies din Centrul de evoluţie şi intră în tangenţă cu fluxurile primordiale de energie fundamentală, în straturile ei în care se formează mereu monade, observându-le naşterile, urmărind modul în care unele se sting, inconştient înghiţite sau distruse de altele. Neconştientizând spaţiile şi fracturile dintre ele, multe se autodistrug, pierzând posibilitatea dezvoltării şi ajungerii la fel cu acel ceva mic – dar în acelaşi timp uriaş – care le observă, le studiază lăsând procesele să se deruleze în natura lor, fără ca celelalte să ştie pe lângă ce, cine au trecut cândva... 

Şi întreaga experienţă de acest fel, pe lângă cunoaşterea profundă a naşterilor noastre din straturile energeiei fundamentale, este folosită şi la aplicarea diferitelor simţiri cu care coordonatorii evoluţiilor noastre vin din patul energetic primordial, din straturile ei, remodelând şi ei înţelegeri, atitudini, creaţii, sublimând permanent propriile evoluţii şi ale tuturor celor care trăiesc prin ajutorul lor altruist, iubitor... 

 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
20. IN FINAL, DESPRE IMPORTANTA SELECTORILOR

Despre selectori vom discuta pe larg şi în cadrul studiilor istorice: privitor la felul în care şi acest set de structuri care sunt parte din canalul de destin, şi altele care fac parte din sistemul corporal din interiorul lui (complexul…

19. CATEVA CUVINTE DESPRE SUBSELECTORI; STRUCTURILE DE PROTECTIE SI MENTINERE A FUNCTIUNILOR LOR

Despre subselectori nu am discutat multe lucruri, dar ne apropiem treptat de studiul corpurilor şi avem astfel nevoie să cunoaştem mai multe lucruri despre ei. Subselectorii sunt structurile care oferă, şi explică cel mai bine imaginea înaintată…

Dictionar