08. Rasele speciei umane

06. Cateva cuvinte despre formarea raselor speciei umane

Tot ceea ce este necesar de înţeles în ceea ce priveşte tema raselor speciei umane ar trebui să pornească de la faptul că s-a numit rasă umană într-un context pe care omul îl va abandona acum – aşa cum am scris la finalul studiului precedent: trăind cunoaşterea şi conştientizarea concretă a felului în care au apărut diferite aspecte ale corpului fizic. Numirile s-au făcut fără ca celelalte corpuri din sistemul corporal uman să fi fost unanim percepute şi înţelese. Până acum câteva milenii, toată lumea însă ştie despre ele şi nu făcea nici o deosebire între ele, aşa cum nu facem azi deosebire între o oaie albă şi una neagră. Modul vechi de exprimare a unor asemenea diferenţe umane era cu totul altul şi ţinea de felul în care cineva avea caracteristici corporale care îi puneau în valoare aptitudinile şi folosea condiţiile pentru realizarea sarcinilor de destin: după astfel de forme se ştia clar că oamenii de un anumit fel au anumite sarcini şi nimeni nu le-ar fi impus realizarea altor sarcini, pe care alţii trebuiau să le ducă la bun sfârşit, cu alte ajutoare corporale, pe care le avea la dispoziţie.
Azi ar trebui să discutăm în acelaşi mod, însă aspectele pe care le impune societatea ne determină să discutăm cu totul altfel, superficial, chiar dacă începem să înţelegem realitatea şi, pe măsura creşterii volumului de cunoaşteri aprofundate, să discutăm toate aspectele pe care le putem înţelege. Deja acum putem să reliefăm diferenţele esenţiale ale corpurilor fluidice – matrici generatoare ale corpurilor fizice, activităţile lor şi efectele generate de acestea în imperiul modificărilor galactice.
Este deosebit de important să înţelegem faptul că ele au fost create perfect aliniate necesităţilor rezidenţilor şi deopotrivă ajutătorilor lor: nu numai acei ajutători cu care au evoluat de la început, cât mai ales cei care trebuiau să vină pe Pământ, după ce rezidenţii aveau să se adapteze total realităţilor pământene: ajutători care trebuiau să vină pe Pământ pentru a forma societăţi de diferite feluri, care să le stimuleze creativitatea în condiţiile trăirilor de aici. Transcedentalii nu au creat corpurile umane pentru evoluţiile lor personale, aşa cum trebuie să înţelegem bine, ci pentru rezidenţi şi pentru blocurile de spirite care urmau să sosească treptat pe Pământ. Dacă nu ar fi fost planificată sosirea acestor blocuri uriaşe de spirite pe Pământ pentru evoluţiile lor speciale, regresive – şi nu progresive, transcedentalii ar fi constituit alte feluri de corporalităţi pentru specia umană (având ca spirite în principal rezidenţii şi apoi ajutătorii lor tradiţonali); asemenea corporalităţi ar fi rămas pe toate continentele în aproximativ aceeaşi formă, aşa cum am văzut la începuturile umanităţii (în Capitolul Yuka). Evoluţii ale rezidenţilor care fac evoluţie progresivă, îndrumaţi şi ajutaţi de grupuri relativ mici de ajutători – adică: întrupaţi cu evoluţie, cu experienţă mult mai mare şi profundă decât rezidenţii, se desfăşoară în 90% din cazurile de evoluţii din această zonă a universului. Le numim evoluţii tipice, sunt obişnuite pentru această zonă, cu toate galaxiile ei. Din când în când au loc însă şi evoluţii atipice: întrupaţi din zonele superioare ale universului vin regresiv, prin călătorii spirituale   (adică, pe scurt: prin forţe spirituale proprii şi nu prin mijloace obţinute industrial, tehnologic), organizaţi în blocuri spirituale piramidale cu numeroase grupuri spirituale care au evoluţii diferite, care astfel formează prin obişnuinţele lor societăţi atipice pentru întreaga specie umană, a creatorilor conştienţi avansaţi. Ele sunt rare, iar pentru susţinerea lor, din constituirea speciei, din rădăcina ei existenţială, este creată o corporalitate specială, care nu oferă rezidenţilor un ajutor specific lor în perioada cu vibraţie foarte joasă a planetei, dar ajută în speciale aceste spirite cu trăiri speciale. De aceea rezidenţii ies din întrupări cu corp fizic când vibraţia planetei trece prin cea mai joasă valoare, iar locul lor este preluat de aceste blocuri de spirite venite din vibraţii foarte înalte. Astfel este azi constituită umanitatea, în majoritate din aceste blocuri spirituale piramidale. Corporalitatea lor este foarte sensibilă în vibraţii joase, foarte nuanţată, specială pentru spirite cu evoluţie mult mai multă, cu percepţii fizice şi fluidice mult mai pronunţate şi variate, care oferă posibilitatea manifestării mult mai diversă decât au experienţă rezidenţii. Necesităţile lor generale nu sunt neapărat de învăţătură şi consolidare, ci pentru a-şi da seama de tot ceea ce au putut face şi tot ceea ce nu au putut face în condiţiile pământene.
Dar să revenim. Spuneam la început că accentul căutării înţelegerilor noastre privind realitatea formelor diferite de corporalitate ar trebui să cadă pe crearea speciei umane prin transcendenţă spirituală interdimensională: adică, să reamintim că au fost create special pentru un anumit tip de evoluanţi – creatori conştienţi avansaţi în curs de universalizare, constituite în mod natural prin întrupare directă, prin forţe spirituale conştient centrate pe caracteristicile de evoluţie ale rezidenţilor şi ajutătorilor lor:ajutătorii fiind spirite care sunt mai avansate în evoluţii decât rezidenţii şi se pot adapta rapid la folosirea corporalităţii rezidenţilor. O astfel de corporalitate însă, pentru uşurinţa folosirii ei de către spirite care au greutăţi de trăire când circulă prin univers (ca blocurile de spirite care se află în circulaţie inter-zonală pentru prima dată pe termen foarte lung) cuprinde şi elemente specifice necesităţilor acestor blocuri, special pentru ele şi nu pentru altele: pentru altele, aflate prin alte locuri din univers, chiar în alte locuri din această subzonă a universului – este necesară altă formă de corporalitate, după specificul locului planetei în mijlocul galaxiei de acolo, pentru rezidenţi aflaţi pe alte linii de evoluţie, chiar dacă sunt în aceeaşi etapă de evoluţie cu cei de pe Pământ: căci evoluţiile se mlădiază după felul de trăire al spiritelor, în special în evoluţiile de început, dar şi în începuturile altor etape de evoluţie, chiar ale unor evoluanţi avansaţi.
Toate acestea sunt importante din multe puncte de vedere, dar ceea ce este azi împortant să înţelegem este urmărirea tuturor acestor detalii subtile în formarea corpurilor, pentru care atragem atenţia oricui că nişte simpli evoluanţi din această galaxie nu ar fi putut să creeze prin inginerie tehnologică – cu elemente de laborator, cu ştiinţă redusă espre viaţa de mare complexitate pe care o ascunde evoluţia oricărei specii din univers. Nu extratereştrii au creat specia umană, alegând din mulţimea speciilor terestre pe cea care era cea mai apropiată de corporalitatea lor sau cea mai avansată mintal, poate şi emoţional, de propriul lor fel de a fi... Urmărind atent evoluţia societăţii umane de-a lungul milioanelor de ani de când ea a părut a exista printr-o „minune” cu toată infrastructura ei (case, drumuri, nave, etc.), cu toate cunoaşterile oamenilor, priceperea lor, adaptarea creaţiei lor la realităţile acestei planetei (care adună experienţa evoluţiei lor trecute, a celei momentane şi direcţiile de evoluţie viitoare care se pot insera pe întreaga astfel de experienţă creatoare), începem să înţelegem că nu ne tragem din lucrătura altor specii extraterestre, care ar fi acţionat asupra uneia terestre aleasă de ele, manipulată genetic cu mănuşi de cauciuc în laboratoare de pe nave interstelare.
Desigur astfel de încredinţări vin totuşi din împletirea activităţilor pe care noi înşine le facem astfel în laboratoarele noastre ultra-industrializate, cu intuiţia neajunsă în stadiu de înţelegere că lumea aceasta este de fapt creată de inteligenţe iubitoare şi altruiste pentru ca fiecare spirit în parte să ajungă să evolueze prin forţe proprii şi să moştenească toată cunoaşterea creatorilor anteriori. Participând activ la dezvoltarea unei astfel de cunoaşteri universale în timp ce învaţă din experienţa creatorilor şi coordonatorilor lor, fiecare pas al fiecărui spirit este o învăţătură extrem de complexă, o învăţătură în care învăţători şi învăţăcei îşi dezvoltă împreună cunoaşterea, după cum se dezvoltă radiaţia spirituală a fiecăruia în parte şi a tuturor la un loc. În acest fel, natura energetică fundamentală se dezvoltă nu numai secvenţial, dintr-o formă în alta, ci paralel şi în acelaşi timp mult mai variat, prin folosirea tuturor formelor de manifestare care formează linii întregi de evoluţie, într-o varietate uriaşă de locuri dintr-un univers care este într-o continuă dezvoltare. Ceea ce este infinit mai mult decât am crede dacă ne limităm la cele acceptate azi de noi. La început spiritele nu pot să-şi constituie singure corpurile: după cum este complexitatea radiaţiei lor spirituale, după complexitatea necesităţilor lor de evoluţie echilibrată, de dezvoltare echilibrată a tuturor forţelor lor spirituale. De aceea crearea corpurilor de întrupare – asemenea creării întregului sistem de întrupare – este o necesitate şi este realizată de evoluanţi mult mai avansaţi, care au ajutat şi au coordonat un număr practic infinit (raportat la numărătoarea noastră pământeană) de popoare de spirite şi, prin studiul profund al modurilor complexe în care fiecare monadă îşi poate folosi forţele radiante, ei înşişi îşi dezvoltă cunoaşterea şi aplicarea ei. Adică ceea ce vor face mai târziu chiar monadele care sunt ajutate astfel în prima parte a evoluţiilor, a învăţăturilor lor. Nu este astfel nimeni de-asupra altuia, toată lumea învaţă ordonat, înţelept ceea ce este de învăţat: adică coroborat cu dezvoltarea forţelor spirituale, cu modul diferit de înaintare în evoluţii, cu atenţie multă să nu se instaleze oboseli care să conducă la adevărate regresii spirituale, pe care aceşti mari ajutători – Creatorii Dintâi – le cunosc foarte bine şi nu doresc ca alte monade să aibă parte de autodistrugeri sau distrugeri parţiale din cauza nefolosirii unor forţe sau folosirii altora în supracreşteri care lasă sechele serioase asupra întregii monade. Căci ei au trecut prin astfel de experienţe nefaste şi din ele au conceput întruparea şi evoluţiile dezvoltate mereu în mod echilibrat.
De aceea discutăm atât de divers despre formarea speciilor şi raselor speciilor – departe de procedurile noastre de azi: pe care suntem lăsaţi să le facem, să înţelegem extrem-de-puţina experienţă pe care o avem, care nu poate duce la o reală evoluţie, liberă şi curată, altruistă, profundă a monadelor.
Să mai discutăm câteva aspecte.
Dacă discutăm despre apariţia separării raselor prin caracteristici vizibile în cercetarea lor de-a lungul timpurilor, să avem în vedere şi faptul că ele au apărut în percepţia rezidenţilor chiar de la venirea lor în preajma Pământului, evoluând la început în corpuri astrale: observând, înţelegând aceste feluri de corporalitate şi efectele lor în timp, oriunde în lume şi în evoluţiile care aveau să se desfăşoare. Mai mult, transcedentalii au beneficiat în felul lor de corpurile cu astfel de particularităţi – chiar dacă cercetările noastre mentale şi astrale de azi nu găsesc astfel de nuanţe, diferenţe la prima vedere (iar acesta este un subiect foarte important de discutat). Ei au creat cu astfel de corporalitate baza materială, infrastructura materială a oraşelor lemuriene, iar rezidenţii aveau să moştenească şi corpurile cu care lucrau, şi rodul creaţiilor lor cu astfel de corpuri. Deşi pentru noi azi nu este importantă forma caselor pentru ca orice individ să locuiască în ele, acest lucru era deosebit de important, era vital pentru rezidenţii foarte sensibili mai ales în actul creaţiei lor, aşa cum a fost expus pe larg în Capitolul „Herg” . Azi suntem mult mai sensibili din alte puncte de vedere, de aceea nu înţelegem pe deplin sensibilitatea omului străvechi la mediul de viaţă – indiferent dacă era natural sau era creat, artificial. Efectele corporale erau perceptibile pentru ei chiar dacă nu duceau o viaţă activă în felul în care o duc azi oamenii, chiar dacă corpurile au fost create ţinând cont de ajutorul pe care aveau să-l ofere în epoca cu vibraţia planetară cea mai joasă. Au fost create pentru evoluţii atipice, în societăţile atipice dar, chiar dacă asemenea societăţi au cuprins diferenţe vizibile mult mai târziu, toate evoluţiile s-au derulat altfel decât ar fi fost dacă omenirea nu era din start pregătită pentru evoluţii, şi societăţi atipice.
Acesta este un punct deosebit de important. Toate populaţii umane au fost de la bun început conştiente de acest aspect distinct: că se aflau în mijlocul unor evoluţii atipice, neobişnuite în felul lor, raportat la majoritatea celorlalte forme de evoluţie. Toate creaţiile care au fost pornite de transcedentali au fost realizate însă având în vedere efectele permanente ale structurilor diferitelor rase, chiar dacă ele nu se manifestau încă până la corpul fizic. Noi cercetăm mental şi astral azi aspectul fizic, vizionăm totul ca pe un film şi vedem ceea ce suntem obişnuiţi să urmărim în viaţa noastră curentă. Dar cele petrecute majoritar în viaţa oamenilor erau în domeniul mental şi astral – foarte greu şi târziu mi-am dat seama de acest lucru, iar numai înţelegerea importanţei structurilor corpurilor de la cauzal la fizic ne poate determina înţelegerea sensurilor vieţii omeneşti străvechi.
Dacă noi suntem obişnuiţi cu perceperea corpului fizic, tot aşa oamenii străvechi percepeau încă de la început şi ceea ce erau obişnuiţi să perceapă, dar şi ceea ce avea să devină în viitorul lor omenirea, căci spre deosebire de noi azi, ei cunoşteau la vremea lor perfect planificările viitorului lor şi a tuturor spiritelor umane: şi cele care erau deja pe Pământ, şi cele care aveau să vină treptat pe Pământ. Ştiau să se uite la toate nivelele câmpurilor planetare pe care le cunoşteau bine, şi ale căror transformări le cunoşteau în general şi le studiaseră de la bun început aşa cum erau ele planificate să devină, să se transforme sub puterea vibraţiilor naturale ale universului, precum şi a vibraţiilor personale ale spiritelor care aveau să trăiască în mijlocul lor şi să le folosească.
Privind lucrurile prin această perspectivă, vom mai detalia în articolul următor câteva aspecte care se vor dovedi deosebit de importante pentru înţelegerea studiilor istorice privind formarea celei de-a treia rase, din metisarea celor două rase create iniţial, din constituirea speciei umane. Cele trei rase de bază ale speciei umane sunt aşadar:
1. Rasa lemuriană: cu caractere corporale necesare în special spiritelor care au cea mai puţină experienţă în evoluţiile lor personale – rezidenţii şi grupurile de ajutători cu evoluţie avansată comparativ cu rezidenţii, dar totuşi puţină comparativ cu alte grupuri de evoluanţi umani. Se includ aici şi ajutătorii avansaţi ai tuturor populaţiilor umane, care desfăşoară destine chiar în mijlocul spiritelor cu experienţă puţină, pentru care s-a constituit această rasă;
2. Rasa ariană: cu caractere corporale necesare spiritelor cu mai multă experienţă în această subzonă a universului, dar nu atât de multă ca ajutătorii tradiţionali ai rezidenţilor: adică a spiritelor primare galactice şi ale monadelor secundare;
3. Rasa metisă toltlecă, formată prin metisarea raselor lemuriană şi ariană, după adaptarea rezidenţilor la realităţile pământene ale timpului; a fost folosită exclusiv de ajutători avansaţi în toate timpurile.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
10. Generalitati privind rasa toltleca

Să numim această rasă aşa cum venea sunetul fundamental al omului care s-a născut în străvechimi, din împletirea celor două rase fundamentale ale speciei umane: lemuriană şi ariană, pe pământurile continentului care a găzduit…

09. Generalitati privind rasa ariana

Din nefericire această denumire a fost prea mult folosită în scop agresiv şi criminal, rasist ca aspect al atitudinii unor spirite faţă de altele. O asemenea atitudine a apărut la un moment dat sub puterea a două direcţii spirituale izvorâte…

Dictionar